86594

Ликвидационный баланс организации и порядок его составления

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Составление ликвидационного баланса обязательно проводится после инвентаризации. По окончании срока расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия осуществляет составление промежуточного ликвидационного баланса п. Отметим что составление промежуточного ликвидационного баланса своим порядком не отличается от составления квартального или годового баланса. О составлении промежуточного ликвидационного баланса нужно уведомить налоговую инспекцию.

Русский

2015-04-08

28.7 KB

3 чел.

Ликвидационный баланс организации и порядок его составления.

Составление ликвидационного баланса обязательно проводится после инвентаризации. По окончании срока расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия осуществляет составление промежуточного ликвидационного баланса (п. 2 ст. 63 ГК), хотя, как правило, его делает бухгалтер. Отметим, что составление промежуточного ликвидационного баланса своим порядком не отличается от составления квартального или годового баланса. О составлении промежуточного ликвидационного баланса нужно уведомить налоговую инспекцию.

Составление промежуточного ликвидационного баланса на дату открытия конкурсного производства осуществляется в целях отражения имущественного положения предприятия до начала реализации его активов и производства каких-либо расходов ликвидационной комиссией. При этом промежуточный баланс должен отражать результаты рассмотрения требований кредиторов, следовательно, составление его возможно не ранее закрытия реестра требований кредиторов. После погашения задолженности организация осуществляет составление окончательного ликвидационный баланс. То есть, составление ликвидационного баланса осуществляется по окончании конкурсного производства. Его цель показать убытки, которые были понесены собственниками и кредиторами предприятия. Входящие остатки ликвидационного баланса должны соответствовать данным промежуточного баланса, чтобы обеспечить наглядную картину результативности конкурсного производства. В нем не должно быть дебиторской и кредиторской задолженности. Эти суммы необходимо полностью распределить или списать на момент составления ликвидационного баланса. Составление ликвидационного баланса подразумевает использование в качестве данных на начало года данных бухгалтерского баланса, полученных конкурсным управляющим из Инспекции МНС на последний отчетный период, за который отсутствующий должник представлял бухгалтерскую отчетность в налоговые органы. В качестве данных на конец года когда происходит составление ликвидационного баланса используются данные по результатам предпринятых конкурсным управляющим мер по поиску и возврату имущества отсутствующего должника (далее – должник) и расходов конкурсного управляющего по процедуре банкротства. В соответствии с действующим законодательством при составлении ликвидационного баланса возникшие убытки и прибыль являются балансирующей статьей и не несут какой-либо иной (например, налоговой) нагрузки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65273. Розроблення двошарових композиційних електрохімічних покриттів системи Ni–B–Cr для підвищення зносо- та корозійної тривкості виробів з вуглецевих сталей 6.65 MB
  Для поверхневого захисту виробів надання їм декоративного вигляду чи певних функціональних властивостей у промисловості широко використовують гальванічні покриття нікелем хромом їх сплавами і багатошаровими композиціями цих металів.
65274. Забезпечення мікротопографії кілець роликопідшипників на основі зміцнювально-вигладжувальної технології 188.5 KB
  Методи механічного оброблення різанням дають можливість варіювати параметрами шорсткості оброблюваних поверхонь в порівняно вузьких межах. Оброблення на основі ППД застосовується для підвищення втомної міцності зносостійкості поверхонь тертя контактної міцності...
65275. МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ БЕЗДРОТОВИХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ З КЕРОВАНИМИ ПАРАМЕТРАМИ КАНАЛЬНОГО РІВНЯ 5.76 MB
  Розвиток і широке поширення локальних і корпоративних комп'ютерних мереж для інформаційних систем різного призначення вимагає постійного вдосконалювання мережних технологій. Проблеми використання комп'ютерних мереж пов'язані з перевищенням строків і бюджету...
65276. СТАНОВЛЕННЯ НАРОДНИЦЬКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ (СЕРЕДИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ) 188 KB
  За умов бездержавності та жорсткого колоніального гніту Російської та Австро-Угорської імперій представники народницької історіографії концентрували увагу на соціально-економічному та культурному становищі народних мас.
65277. Підвищення зносостійкості деталей наплавленням економолегованого титановмісного залізовуглецевого сплаву 609.5 KB
  Створення абразивостійкого сплаву шляхом застосування такої технології та компонентів які разом з ефективністю надання необхідних властивостей матеріалу не призводили б до суттєвого підвищення вартості є актуальною задачею.
65278. Математичне моделювання гідродинаміки двофазового потоку в умовах безперервного віброекстрагування 16.53 MB
  Розроблення нової високоефективної екстракційної апаратури на основі використання низькочастотних механічних коливань в повній мірі віддзеркалює один із основних актуальних напрямів удосконалення виробничої бази переробних галузей промисловості.
65279. ТЕХНОЛОГІЯ БІСКВІТНИХ І ПІСОЧНИХ ВИРОБІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 2.2 MB
  Зниження якості життя окремої людини та індексу здоров'я нації в цілому при значному порушенні харчового статусу населення обумовлює необхідність створення функціональних продуктів харчування. Здоров'я населення на 70% залежить від способу життя, найважливішим чинником якого є харчування.
65280. Метод визначення втомного пошкодження обшивки фюзеляжу при ресурсних випробуваннях літака з використанням фрактальних моделей деформаційного рельєфу 14.58 MB
  Одним з інструментальних методів діагностики втомного пошкодження авіаційних конструкцій виготовлених з плакованих алюмінієвих сплавів є неруйнівний компютеризований оптичний метод який базується на визначенні параметру...
65281. Оптимізація азотного живлення інтенсивних насаджень груші на вегетативних підщепах в зрошуваних умовах півдня України 326 KB
  Мета оптимізація азотного живлення інтенсивних насаджень груші при зрошенні за рахунок покращення поживного режиму чорнозему південного шляхом установлення оптимальних доз строків та способів внесення азотних добрив для ефективнішого використання азоту рослинами підвищення врожаю...