86620

Пояснительная записка - текстовая часть бухгалтерского отчета: назначение, составные части

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Пояснительная записка к годовой финансовой отчетности должна содержать существенную информацию об организации ее финансовом положении сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности. краткую характеристику деятельности организации т.

Русский

2015-04-08

29.76 KB

2 чел.

Пояснительная записка - текстовая часть бухгалтерского отчета: назначение, составные части.

Как правило, пояснительная записка составляется к годовому отчету. Но в случае необходимости раскрытия дополнительной информации для внутренних или внешних пользователей можно составить пояснительную записку и к промежуточной отчетности.

В пояснительной записке должна быть приведена информация о данных, требование о раскрытии которых определено в п. 27 ПБУ 4/99, а также в других положениях по бухгалтерскому учету. Имеются в виду данные, не нашедшие отражения в формах бухгалтерской отчетности, в том числе: 1. об изменениях учетной политики организации; 2. о материально-производственных запасах; 3. об основных средствах; 4. о доходах и расходах организации; 5. о событиях после отчетной даты; 6. об условных фактах хозяйственной деятельности; 7. по аффилированным лицам; 8. по операционным и географическим сегментам и др.

Пояснительная записка к годовой финансовой отчетности должна содержать существенную информацию об организации, ее финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности.

В пояснительной записке следует привести: 1. краткую характеристику деятельности организации, т.е. основные показатели деятельности, факторы, повлиявшие на финансовые результаты отчетного периода, а также решение по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли организации; 2. аналитические показатели, характеризующие состояние-структуру и эффективность использования основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений и др.; рассчитать рентабельность организации; 3. оценку финансового состояния организации на краткосрочную перспективу по показателям финансовой устойчивости и платежеспособности организации; 4. оценку финансового состояния на долгосрочную перспективу по показателям структуры источников средств, степени зависимости организации от внешних инвесторов и кредиторов, по определению эффективности инвестиций и др.; 5. оценку деловой активности организации.

В пояснительной записке должно сообщаться о фактах неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации с соответствующим обоснованием. В противном случае неприменение правил бухгалтерского учета рассматривается как уклонение от их выполнения и признается нарушением законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

В пояснительной записке к финансовой отчетности организация объявляет об изменениях в своей учетной политике на следующий отчетный год.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15125. Асан қайғы - жырау, данышпан ойшыл 58 KB
  Мәлім де беймәлім асан абыз Сәбитұлы Асан қайғы 14 15 ғғ. жырау философ қоғам қайреткері. Еділ бойында дүниеге келген. Құрбанғали Халидұлы өзінің Тауарих хамса атты еңбегінде әйгілі Майқы биді Асан қайғының арғы атасы еді дейді. Берке хан дүниеден қайтқан соң...
15126. Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен қызметі 47 KB
  А. Байтұрсыновтың өмірі мен қызметі Кезінде репрессияға ұшырап мерт болған боздақтар қайта тірілді сөнген жанып жоғалған табылды. Алыптар қайта оралды. Тұтас буынның төлбасы кешегі Абай Ыбырай Шоқан салған ағартушылық демократтық бағытты ілгері жалғастырушы ір...
15127. Б. Адамбаев - фольклортанушы 37.5 KB
  ӘОК 8219 Қ64 Б. АДАМБАЕВ ФОЛЬКЛОРТАНУШЫ М.Б. Қоңқашова ӘулиеАта университеті Тараз қ. Қазақ ауыз әдебиеті туралы ғылыми зерттеулер он тоғызыншы ғасырда өз бастауын алды. Бұған дейінгі уақытта қазақ фольклоры жайында жекелеген пікірлер ғана айтылып т
15128. Баймырзаұлы Балуан Шолақ 41.5 KB
  Баймырзаұлы Балуан Шолақ 1864-1916 – қазақтың халық композиторы ат ойынының түрлі тәсілін меңгерген өнерпазы күш өнерін көрсеткен спортшысы жауырыны жерге тимеген балуаны. Оның есімін де халық осы соңғы өнеріне сүйсінгендіктен еркелет
15129. Балалардың сүйікті жыршысы - Мұзафар Әлімбай 320 KB
  Балалардың сүйікті жыршысы М.Әлімбаевтың шығармашылығына арналған әдістемелік құрал Ол алуан қырлы талантты ақын Д.Әбілов Кіріспе орнына Қымбатты достым қалай ойлайсыз қазіргі қазақ әдебиеті мен поэ
15130. Батыр жырау - Қожаберген 173.5 KB
  Ел тарихын ұмыттырмаған ән €œҚожаберген жыраудың шығармаларын сұрыптап толықтырылған жинағын баспаға дайындап жатыр едiк соған сiз алғы соз жазсаңыз€ деп Қызылжардан телефон шалғанда уәдемдi берiп қалып едiм. Өзiң атқарар iстi бiреу жарқыратып атқарып жатса құдайды...
15131. Бейімбет Майлин 89.5 KB
  Бейімбет Майлин Майлин Бейімбет 1894-1938 Бейімбет – поэзия проза драма саласында бірдей өнімді еңбек еткен қаламгер. Ол Садақ қолжазба журналында Айқап журналында Қазақ газетінде жарияланған алғашқы өлеңдерінен бастапақ ел өмірінің сансала көкейкесті мәсе...
15132. Бұқар жырау Қалқаманұлы 39.5 KB
  Қалқаманұлы Бұқар жырау Қалқаманұлы Бұқар жырау 1668 1781 қазақтың ұлы жырауы 18 ғ. жоңғар басқыншыларына қарсы қазақтың азаттық соғысын бастаушысы әрі ұйымдастырушысы атақты Абылай ханның ақылшысы. Шыққан тегі Арғын тайпасының қаржас руынан. Заманындағы сыншылар о
15133. Ғабиден Мұстафин 104.5 KB
  ҒАБИДЕН МҰСТАФИН 1902-1985 Мен әрдайым бүгінгіні шамам келгенше – ертеңгіні жаздым. Жазушы алдымен өз дәуірінің жаршысы. Мен өз бойымдағы бүкіл дарыным мен күшқуатымды халық мүддесіне қалтқысыз алаңсыз бағыштаған жазушымын. Менің творчествомның өзегі а...