86732

Таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек

Лекция

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Досвід показує, що будь-яка діяльність людини потенційно небезпечна. Це твердження носить аксіометричний характер. Однак визнається і вважається можливим управління рівнем небезпеки (ризику). Тому безпека може бути відносною, але абсолютну безпеку досягти неможливо.

Украинкский

2015-04-10

398.5 KB

3 чел.

Тема 2

Лекція 2. Таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек.

Класифікація небезпек. Потенціальна небезпека. Поняття про теорію ризику.

План лекції з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів бакалаврів очної та заочної форми навчання. Дніпропетровський аграрно-економічний університет, Дніпропетровськ, 2013.

    

План лекцій може бути використаний при викладанні та вивченні дисципліни Безпека життєдіяльності.

 

План лекції розраховано для студентів бакалаврів усіх напрямків підготовки.

Матеріали тексту лекції можуть бути використані для проведення практичних і семінарських занять, а також для самостійного вивчення студентами очної, та заочної форм навчання.

Склав: ст. викладач                                                              Ю.Ф. Стаценко

Рецензенти: к.т.н., доцент                                                     В.А. Шаломов

                    к.т.н., доцент                                                    Г.Г. Капленко

                    ст. викладач                                                     А.Є. Самусєв

                    асистент                                                            К.А. Кірнос

План лекції розглянуто та схвалено на засіданні кафедри «Безпека життєдіяльності»

    Протокол № ___від___________2013р.

    Зав. кафедри БЖД, професор                                         А.С. Бєліков   

Введення

Бійся небезпеки, поки її немає, коли ж небезпека прийшла, не бійся, а борись з нею.

Якщо не можна уникнути небезпеки, що толку в боягузтві, яке все одно не врятує тебе.

Лиха (небезпеки) тим гірше для людей , що вони нікого не вчать і не виправляють.

Стародавні римляни казали: «Спасися сам і навколо тебе спасуться тисячі».

Афоризми стародавнього світу

З моменту появи на світ людину підстерігають небезпеки. Але у розумної людини є метод захисту - безпека. Тобто діє девіз «попереджений, значить озброєний».

Недарма кардинал і генералісимус Франції Ришельє залишив майбутнім поколінням мудре повчання «Безпека - це категорія незмірно більш висока, ніж велич».

В умовах сучасного суспільства питання безпеки життєдіяльності різко загострилися і прийняли характерні риси проблем виживання людини, тобто «залишитися в живих, вціліти, вберегтися від загибелі».

Тому як заради себе, так і заради інших, слід знати основи БЖД.

Що б забезпечити безпеку людини необхідно враховувати особливість трьох елементів системи:

- людина

- суспільство або соціум

- держава

Досвід показує, що будь-яка діяльність людини потенційно небезпечна. Це твердження носить аксіометричний характер. Однак визнається і вважається можливим управління рівнем небезпеки (ризику). Тому безпека може бути відносною, але абсолютну безпеку досягти неможливо.

Наприклад, було поняття, що аварія на АЕС практично неможлива, тому зв’язані аварійні системи захисту, але внаслідок порушення правил техніки експлуатації енергоблоків в 1986 р. сталася аварія на Чорнобильській АЕС.

Питання 1. Небезпеки та їх джерела.

Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів.

Вплив на людину з середовища проживання може бути:

Комфортне (оптимальне) - коли їх впливи відповідають оптимальним умовам взаємодії, створюються оптимальні умови діяльності і відпочинку, гарантується збереження здоров'я людини і цілісності компонентів середовища проживання. Звернемо увагу, що почуття затишку - одне з найстаріших почуттів, і до нього людина завжди прагне.

Допустиме - коли потоки впливу з середовища мешкань надають негативного впливу на здоров'я людини, але призводять до дискомфорту, знижуючи ефективність діяльності людини. Дотримання допустимої взаємодії гарантує неможливість виникнення незворотних негативних процесів у людини і в середовищі проживання;

Небезпечне - коли потоки перевищують допустимі рівні і надають негативний вплив на здоров'я людини, викликаючи при тривалому впливі захворювання або призводять до деградації елементів техносфери і біосфери;

Надзвичайно небезпечний - коли потоки високих рівнів за короткий проміжок часу можуть завдати травму, привести до летального результату, викликати руйнування в техносфері і в природному середовищі.

З чотирьох характерних станів взаємодії людини з середовищем існування тільки перші два (комфортний та допустимий) відповідають позитивним умовам повсякденної життєдіяльності, два інших (небезпечний і надзвичайно небезпечний) - неприпустимі для процесів життєдіяльності людини, збереження і розвитку середовища проживання.

Умови життєдіяльності формуються під впливом великої групи факторів: природно - природних, соціально - економічних, організаційних і технічних.

Для факторів, що роблять безпосередній вплив на здоров'я і працездатність людини, існує зона значень, яка є оптимальною (комфортною) для його життєдіяльності. Вихід за межі цієї зони призводить до виникнення потенційних небезпек, що створюють за певних умов загрозу здоров'ю і життю людини.

Суть небезпеки полягає в тому, що можливо такий вплив на людину, який може призвести до травми, захворювань, погіршення самопочуття та інших небажаних наслідків.

Кожна людина неодноразово чула і сама вимовляла слова "небезпека", "небезпечний" вкладаючи в них певний сенс, що залежить від конкретних ситуацій. Треба сказати , що ці слова вживаються в широкому діапазоні значень, і вимагають іноді додаткових пояснень. У словнику російської мови С. І. Ожегова записано: «небезпека - це можливість, загроза чого-небудь небезпечного», «небезпечний - здатний викликати, заподіяти якоїсь шкоди, нещастя».

Небезпека має потенційний або прихований характер, який проявляється лише за умов, завдання шкоди здоров'ю людини. Значить, наявність тільки небезпеки не означає нещастя. Потрібні ще якісь умови, обставини, щоб небезпека виявилася. Наведемо найпростіші приклади. Небезпека обшпаритися окропом завжди пов'язана з якоюсь необережністю, неуважністю самого потерпілого або оточуючих. Небезпека падіння при їзді на велосипеді залежить від досвіду, вміння велосипедиста або якихось інших причин.

Більшість нещасть пов'язано з незнанням, некомпетентністю.

Небезпека - центральне поняття «безпеки життєдіяльності», під котрим розуміють явища, процеси, об'єкти, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю, життю людини або системам які забезпечують життєдіяльність людей.

Небезпеки зберігають всі системи які мають енергію, хімічні або біологічні активні компоненти та ін., що мають характеристики, що не відповідають вимогам життєдіяльності людини.

Кожна людина відчуває небезпеку, інтуїтивно розуміє її по-своєму.

Згідно з висновками експертів ООН, більшість людей пов'язують відчуття з буденними проблемами (захист житла, робочого місця, достаток, здоров'я), а не засновують їх на боязні глобальних катастроф чи міжнародних конфліктах.

Джерелом небезпеки може бути:

- все живе або неживе;

- елементи техногенного середовища;

- дії людей, які зберігають у собі загрозу небезпеки, тобто сама людина, його праця, діяльність, засоби праці.

Ознаки небезпеки:

1. Загроза для життя.

2. Можливість нанесення збитку здоров'ю.

3. Можливість порушення нормального функціонування екологічних систем.

У безпеки життєдіяльності існують 2 поняття:

1. Ноксосфера («Нокс» (лат.) - небезпека);

2. Гомосфера (сфера, в якій присутній чоловік).

Небезпека реалізується на перетині цих 2 сфер.

Небезпека - це можливість виникнення обставин, через які матерія, поле, енергія, інформація або їх з'єднання можуть, якимось чином вплинути на стан утвореної системи, яка може призвести до погіршення або неможливості її існування і розвитку.

Розрізняють небезпеки природного, техногенного та антропогенного походження.

Буденні природні небезпеки, зумовлені кліматичними і природними явищами, виникають при зміні погодних умов і природної освітленості в біосфері. Для захисту від них (холод, слабка освітленість та ін.) людина використовує житло, одяг, системи вентиляції, опалення та кондиціювання, штучного освітлення. Забезпечення комфортних умов життєдіяльності шляхом створення систем життєзабезпечення практично вирішує завдання захисту людини від повсякденних природних небезпек. Захист від таких природних небезпек як стихійні лиха (повені, землетрус, зсуви і т.д.) - більш складне завдання, поки що не має високоефективного рішення.

Негативний вплив на людину і середовище існування не обмежується природними небезпеками. Людина, вирішуючи завдання досягнення комфортного та матеріального забезпечення, безперервно впливає на середовище існування своєю діяльністю і продуктами діяльності (технічні засоби, викиди виробництв і т.д.), генеруючи в середовищі проживання техногенні та антропогенні небезпеки.

Техногенні небезпеки створюють елементи техносфери - машини, механізми, споруди, речовини тощо, а антропогенні небезпеки виникають в результаті помилкових або несанкціонованих дій людини чи групи людей.

Техногенні небезпеки багато в чому визначається наявністю відходів, неминуче виникають при будь-якому виді діяльності людини. Відходи супроводжують роботу промислового і сільськогосподарського виробництва, засобів транспорту, використання різних видів палива при отриманні енергії, життя тварин тощо. Вони надходять в середовище проживання у вигляді викидів в атмосферу, зборів у водойми; виробничого та побутового сміття, потоків теплової, механічної, електромагнітної та ін. енергії. Кількісні та якісні показники відходів, а також регламент поводження з ними, визначає рівні і зони виникаючих при цьому небезпек. Значних техногенних небезпек піддається людина при попаданні в зону дії технічних систем, до яких відносяться, наприклад, транспортні магістралі; зони випромінювання радіо - і теле - передавальних пристроїв; промислові зони і т.д. Рівень небезпечного впливу визначається в цьому випадку характеристиками технічних систем і тривалого перебування людини в небезпечній зоні.

Ймовірно поява небезпеки і при використанні людиною технічних пристроїв у побуті та на виробництві: електричні мережі і прилади, верстати, ручний інструмент, газові балони і мережі, зброю та ін. Виникнення небезпек в цьому випадку пов'язано як з наявністю несправностей у технічних пристроях, так і неправильними діями людини при їх використанні. Рівні виникаючих при цьому небезпек визначаються енергетичними показниками технічних пристроїв.

У ході цивілізаційного процесу людина міняв одні види техногенних небезпек на інші. Створення надійного житла не що інше, як прагнення забезпечити собі й родині захист від природно небезпечних (блискавки, опади, урагани і т.д.) і шкідливих (різкі коливання температури, сонячна радіація, запиленість) чинників. Але з появою житла виникла проблема задимлення, загорання, з'явилися інші небезпеки.

Застосування в побуті великої кількості електроприладів, побутової техніки, сучасних оздоблювальних матеріалів, хоча й помітно підвищило комфортність та естетичність, створило небезпеку ураження електричним струмом, електромагнітними випромінюваннями, токсичними речовинами тощо.

У підсумку, історія людства породила черговий парадокс - протягом багатьох століть люди удосконалювали техніку, щоб забезпечити себе від природних небезпек, а в результаті прийшли до найвищих техногенним небезпекам, пов'язаним з виробництвом і використанням техніки і технології.

Антропогенні небезпеки також зростали і продовжують наростати. Помилки, що допускаються людиною, реалізуються при проектуванні і виготовленні технічних систем, при їх обслуговуванні (ремонт, монтаж, контроль), при неправильному виконанні обслуговуючим персоналом (операторами) процедур управління, при неправильній організації робочого місця оператора.

Статистика свідчить, що несприятливі психологічні якості людини все частіше стають причиною нещасних випадків, досягаючи в окремих виробництвах 40% від загального комплексу причин.

Людський фактор стає все частіше визначальним при аваріях на транспорті. Відомо, що 80% авіакатастроф відбувається через помилкові дії льотчиків і диспетчерів. Згадаймо хоча б аварію 2002 р., коли з вини диспетчера в небі над Німеччиною, зіткнулися два літаки, і загинуло понад 200 осіб. Близько 80% дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв автомобілів. Однією з найбільш поширених причин аварій є управління автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Аварій на об'єктах з підвищеною небезпекою в 60 випадках з 100 відбуваються через помилки персоналу.

Аналіз даних по неприродною смертності людей свідчить, що людській фактор багато в чому впливає на виникнення негативних подій і в побуті. Так, за даними статистики в Дніпропетровській області в 2010р. була зареєстрована загибель 27 осіб на 1000 чоловік населення від нещасних випадків, травм і отруєнь, число самогубців склало 1040 осіб. За статистикою в 2010 р. потопельники становлять близько 8% від загального числа людей, які щорічно гинуть неприродною смертю, а самогубці - 19%, особи, необережно звертаються зі зброєю - 0,26 %.

Наростає роль антропогенних небезпек і в соціальному середовищі. Одним найбільш поширеним є ВІЛ - інфікування. На Україні ВІЛ - інфікованих, зареєстрованих на 01.10.2010 р. складає - 18000 осіб, щорічний приріст чисельності 3000 чол./рік. Дніпропетровська область за кількістю ВІЛ - інфікованих займає, на жаль, на Україні лідируюче місце і сьогодні говорять вже про досягнення епідемічного порогу.

Серйозну небезпеку для людини становить вживання алкоголю. Середньорічне споживання алкоголю в Росії сягає нині 14,5 літрів 100 % алкоголю або 36,2 літра горілки. Високими темпами наростає вживання наркотичних речовин. До 2000 р. зареєстровано близько 90000 наркоманів, причому це лише мала частка осіб, фактично споживають наркотики, за деякими оцінками сьогодні близько 1 млн. наркоманів.

В даний час перелік реально діючих небезпек значний і нараховує більше 150 видів. Найбільш поширеним і володіє достатньо точно високим рівнем відносять фактори виробничого середовища. З них шкідливими для здоров'я людини є: запиленість, загазованість повітря, шум, вібрація, електромагнітні поля, іонізуючі випромінювання, підвищені та пониженні параметри атмосферного повітря (температура, вологість, рухливість повітря, тиск), недостатнє і неправильне освітлення, монотонність діяльності, важка фізична праця. А до травмонебезпечних відносять : електричний струм, падаючі предмети, висота, рушійні частини машин і механізмів, частини конструкцій, що руйнуються та ін.

Фактори виробничого середовища приємно ділити на: небезпечні та шкідливі.

Шкідливий фактор - негативний вплив на людину, яке призводить до погіршення самопочуття і захворювання.

Небезпечний (травмонебезпечний) фактор - негативний вплив на людину, яке призводить до травми або смерті.

У побуті нас також супроводжує також велика гамма небезпек. До них відносять: повітря, забруднене продуктами згоряння газу, викидами ТЕС, промислових підприємств, автотранспорту; вода, з надмірним вмістом шкідливих домішок, недоброякісна їжа; шум, вібрація, інфразвук, електромагнітні поля побутових приладів, іонізуючі випромінювання (природний фон, медичне обслуговування, фон від будівельних матеріалів, предметів побуту); медикаменти при надмірному і неправильному споживанні, тютюновий дим, бактерії, алергени і ін.

Світ небезпек, що загрожують особистості, досить широкий і безперервно зростає. У виробничих, міських, побутових умовах на людину одночасно впливають, як правило, кілька небезпек. Існують кілька способів кваліфікації небезпек. Таксономія небезпек - наука про класифікацію і систематизації складних явищ понять, об'єктів.

Оскільки небезпека поняття складне, ієрархічне, має багато ознак. Таксономія їх виконує важливу роль в організації наукових знань у галузі безпечної діяльності, дозволяє більш глибоко вивчити природу небезпек. Але повної реальної таксономії немає, вона знаходиться в стадії розробки.

Виявлення типу небезпеки і встановлення його характеристик називається ідентифікацією небезпек, тобто процес виявлення і встановлення кількісних, тимчасових, просторових характеристик.

Номенклатура - перелік назв, термінів, явищ які здатні завдавати шкоди, систематизовані за певними ознаками.

Номенклатура, тобто перелік можливих небезпек, представлена понад 150-тьма найменуваннями і при цьому не є повною.

З метою аналізу, узагальнення та розробки заходів для попередження негативних наслідків існує необхідність класифікації небезпек, джерел які їх створюють.

На думку вчених, людина весь час знаходиться під впливом семи основних видів небезпеки:

- космічної;

- екологічно;

- соціально - політичної (війни і т.д.);

- виробничої, побутової;

- тектонічної;

- топологічної (повені, селі і т.д.);

- метеорологічної (бурі, урагани і т.д.).

Існує класифікація небезпек за низкою ознак:

- за природою походження: - природні; техногенні; антропогенні; змішані.

- з локалізації: - пов'язані з літосферою; пов'язані з гідросферою; пов'язанні з космосом; пов'язані з атмосферою.

- по викликуваним наслідків: - стомлення; захворювання; травма; летальний результат і ін.

- по заподіяному збитку: - соціальні; технічні; екологічні та ін.

По своєму походженню вражаючі чинники можуть бути: фізичні, хімічні, біологічні.

Згідно з офіційним стандартом небезпеки поділяються на:

- фізичні - рушійні машини і механізми, підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони, аномальна температура повітря, підвищений рівень шуму, вібрацій, звукових коливань і т.д.;

- хімічні - общетоксические, дратівливі, канцерогенні, мутагенні і т. д.;

- біологічні небезпеки - патогенні мікроорганізми ( в т.ч. віруси) і продукти їх діяльності;

- психофізичні - фізичні та нервово - психічні перевантаження;

- по сфері виявлення небезпек: побутові; спортивні; дорожньо-транспортні; виробничі; військові та ін.;

- за структурою небезпек підрозділяють на прості і складні, що виникли при взаємодії простих небезпек;

- за характером впливу на людину поділяють на активні і пасивні.

До пасивних відносять небезпеки, активізовані за рахунок енергії, носіїв якої є людина. Це гострі і ріжучі речі, рухомі елементи, нерівності поверхні по якій пересувається людина, ухили, підйоми, незначні тертя між стосуються поверхнями та ін.

За видами потоків в життєвому просторі:

- енергетичні;

- хімічні;

- механічні;

- інформаційні.

За величиною потоків в життєвому просторі:

- допустимі;

- гранично допустимі;

- небезпечні;

- надзвичайно небезпечні.

По моменту виникнення:

- прогнозовані;

- спонтанні;-

За тривалістю впливу:

- постійні;

- змінні (періодичні);

- короткочасні;

По об'єктах негативних впливів:

- діючі на людину;

- діючі на природне середовище;

- діючі на матеріальний ресурс;

- комплексної дії

За кількістю людей зазнали небезпечному впливу:

- особисті;

- групові (колективні);

- масові;

За здатністю людини ідентифікувати небезпеки органами почуттів:

- відчуваються;

- не відчуваються;

За видами зон впливу:

- діючі в приміщенні;

- діючі на території;

За розмірами зон впливу:

- локальні;

- регіональні;

- міжрегіональні;

- глобальні;

За джерелами походження (найбільш прийнятна на наш погляд кваліфікація небезпек):

- природні, природні;

- техногенні (антропогенні);

- соціально - політичні;

- комбіновані, тобто природо - техногенні, природо - соціальні, соціально - техногенні, військові. Небезпеки і ймовірності впливу на людину і середовище проживання поділяють на: потенційні, реальні та реалізовані.

Потенційна небезпека становить загрозу загального характеру, не пов'язану з простором і часом. Будь-яка діяльність потенційно небезпечна. У законі «Про охорону навколишнього середовища» (2002р.) проголошена презумпція екологічної небезпеки. Всі дії людини і всі компоненти середовища проживання, насамперед, технічні засоби і технології, крім позитивних властивостей і результатів, мають здатність регенерувати травмуючи і шкідливі фактори. При цьому нове позитивне дія людини або його результат призводить до виникнення нових негативних факторів.

Реальна небезпека завжди пов'язана з конкретною загрозою впливу на людину, вона координована в просторі і в часі. Наприклад, автоцистерна що рухається по шосе з написом «вогненебезпечно» являє собою реальну небезпеку для людини, що знаходиться близько автодороги. Як тільки автоцистерна пішла з зони перебування людини, вона перетворилася на джерело потенційної небезпеки до цієї людини.

Реалізована небезпека - факт впливу реальної небезпеки на людину та середовище проживання, що призвів до втрати здоров'я або смерті, до матеріальних втрат. Якщо вибух автоцистерни привів до її руйнування, загибелі людей або до загоряння будівель, то це реалізована небезпека.

Реалізовані небезпеки прийнято розділяти на: події, надзвичайні події, аварії, катастрофи та стихійні лиха.

Подія - це подія, що складається з негативної дії з заподіянням збитку людським, природним або матеріальним ресурсам.

Надзвичайна подія (НП) - подія, що відбувається короткочасно і що має високий рівень негативного впливу на людей, природні та матеріальні ресурси.

До надзвичайних подій відносять аварії, катастрофи, стихійні лиха.

Аварія - подія в технічній системі, не супроводжується загибеллю людей, при якому відновлення технічних засобів неможливо економічно або недоцільно.

Катастрофа - подія в технічній системі, що супроводжуються загибеллю або пропажею без вести людей.

Стихійне лихо - подія, пов'язана зі стихійними явищами на Землі і що призвело до руйнування біосфери, техносфери і загибелі або втрати здоров'я людей.

Надзвичайна ситуація (НС ) - стан об'єкта, території або акваторії, як правило, після НП, при якому виникає загроза життя і здоров'я групи людей, наноситься матеріальний збиток населенню і економіці, деградує природне середовище.

Така класифікація збігається з класифікацією НС, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1998р № 1099 згідно якої НС на території України поділяються на:- НС техногенного;- НС природного;- НС соціально-політичного;- НС військового характеру.

Класифікують небезпеки за номенклатурами - з перерахування назв, систематизованих за певними прикметами. Номенклатура - система назв, термінів, вживаних в якій-небудь галузі науці, техніці.

Сучасна номенклатура складена в алфавітному порядку:

А - алкоголь, аномальна вологість повітря, аномальне барометричний тиск, арборициди, аномальне освітлення, аномальна іонізація повітря.

В - вакуум, вибух, вибухові речовини, вібрація, вода, висота рухомий частини машин, великий тиск, вогненебезпечні речовини, вогонь

Б - біль.

Г - гази, гербіциди, глибина, гіподинамія, , гарячі поверхні, гроза, гострі предмети (колючі і ріжучі),

Д - динамічне навантаження, дощ, дим, .

Е - електрична дуга, електричний струм, електромагнітне поле, емоціональний стрес, емоційне перенапруження.

З - захворювання, замкнутий об'єм, злочин, зброя (вогнепальна, холодну, газову тощо).

І - інфразвук, інфрачервоне випромінювання.

К - коливання, кінетична енергія, корозія.

Л - лазерне випромінювання, листопад.

М - магнітні поля, мікроорганізми, медикаменти, метеорити, блискавка, монотонність.

Н - накип, недостатня тривалість, нерівні поверхні, невірні дії персоналу, надлишковий тиск в судинах.

О - отруєння, ожеледь, охолодження поверхні, отруйні речовини, отрута.

П - падіння, перевантаження машин і механізмів, перенапруження аналізаторів, пестициди, підвищена освітленість, пожежа, психологічна несумісність, пульсація світлового потоку, порушення газового складу повітря, повінь, помилки в дії людини, поранення, прискорення.

Р - рана, розслабленість, розтяжка, розлом, розряд електричний, рушійні предмети.

С - снігопад, сонячний удар, сонячна активність, сонливість, статичне перенапруження, статичну електрику, струм високої частоти, стомлення.

Т - тайфун, туман.

У - ударна хвиля, ультразвук, ультрафіолетове випромінювання, розумове перенапруження, ураган.

Х - хвороба

Ш - шум.

Для проведення класифікації кількісної характеристиці введено поняття «Квантифікація небезпек» - для оцінки складних, якісно певних понять. Її проводять за кількістю, балам і інших прийомів квантифікації.

Квантифікація - кількісне вираження якісних ознак. Квантифікація небезпек - введення кількісних характеристик небезпек.

Умови реалізації потенційної небезпеки називають причинами. Вони характеризується сукупність обставин, в результаті яких виявляються і виникають ті чи інші небажані наслідки, збитки: травматизм різної тяжкості, захворювання, шкоди навколишньому середовищу і т.д.

Небезпека, причини та наслідки є основними характеристиками таких обставин, як нещасний випадок, надзвичайна ситуація, пожежа та ін.

Тріада «небезпека - причина - небажані наслідки» - це логічний процес розвитку, який реалізує потенційну небезпеку в реальний збиток (наслідок). Як правило, цей процес має кілька причин, тобто багато причинний. Тому за основу беруть пошук причин. Наприклад: електричний струм (небезпека) - коротке замикання (причина) - пожежа або опік (небажаний наслідок). Алкоголь - надмірне вживання - смерть.

Питання 2. Вплив небезпек на людей, суспільство, державу

і середовище проживання.

Щоб уникнути впливу небезпеки людина повинна:

- розуміти природу виникнення, характер розвитку небезпечних ситуацій;

- створювати реальні можливості щодо подолання небезпеки;

- вміти правильно оцінювати ситуацію і реально розподіляти свої сили.

Необхідно формувати у студентів:

- впевненість у тому, що він, навіть у разі неможливості уникнути впливу небезпеки здатний подолати її вплив, якщо буде вести себе адекватно небезпечної ситуації що склалася ( в суспільстві, на воді, у лісі, при пожежі, в горах і т.д.);

- знати і застосовувати способи захисту:

- способи завчасного укриття від небезпеки;

- способи захисту під час впливу небезпек;

- способи боротьби з наслідками небезпек.

- володіти навичками само - і взаємодопомоги:

- при пораненні;

- в умовах автономного виживання в природі;

- при опіках, укусі комах, ураженні струмом і т. д.

Для цього необхідно мобілізувати мотиваційні установки:

- емоції

- волю

- інтелект і т. д.

Виховна робота з формування безпечної поведінки проводиться у двох напрямках:

- надання допомоги студентам у боротьбі з зовнішніми труднощами (невдачі в житті, хвороба, нещастя, стихійні лиха, аварії і т.д.).

- формування таких особистих якостей як: шляхетність, чесність, доброта, щедрість і т.д.

Загальна мета формування особистості безпечного типу поведінки (ОБТП):

- вироблення певних знань і вмінь, що дозволяють будувати своє поведінку так, щоб знижувався рівень небезпек що виходять від особистості;

- їх профілактика в навколишньому світі людини.

У соціально - політичній сфері небезпечні ситуації - це можливі і реальні явища, події та процеси, здатні заподіяти шкоду (знищити; заподіяти шкоду їх благополуччю; зруйнувати природні, матеріальні, духовні цінності):

- людині;

- соціальної групі;

- народу;

- суспільству;

- державі;

- людській спільноті;

- Землі - як місцем проживання людини.

Небезпека може виступати в різних формах:

- по-перше - у вигляді вимірювань, планів підготовки дій;

- по-друге - у вигляді самих дій, спрямованих на:

- знищення;

- підпорядкування;

- ослаблення і т.д. об'єктів безпеки.

Однією з форм небезпеки виступає ризик - можлива небезпека невдачі зроблених дій або самі дії, пов'язані з такою небезпекою. Люди нерідко, сподіваючись на щасливий випадок, ризикують і тим самим створюють можливість нанесення збитку собі і оточуючим.

У державних справах - політиці, економіці, обороні - найчастіше має місце усвідомлений ризик, коли ретельно розраховується очікуваний успіх, вигода, допустима ціна, наслідки та інше.

Спорідненим поняттю «небезпека» виступає слово «загроза».

Загроза - це небезпека або стадія переходу від можливості до дійсності, висловлений намір або демонстрація готовності одних суб'єктів завдати шкоди іншим.

У соціальному плані під загрозою безпеки розуміється - сукупність умов та факторів, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, суспільству і державі.

Загрози і небезпеки завжди вказують на взаємодію двох сторін:

- суб'єкта, який є джерелом і носієм небезпеки

- і об'єктом, на який спрямована загроза чи небезпека

Система «субъект – объект – система безопасности»

діяльність людини як об'єкту і суб'єкта безпеки здійснюється в нерозривній взаємодії з довкіллям, формуючи складну систему «чоловік – середовище». Одна з цілей системи – забезпечення безпеки людини.

Розгорнута концептуальна модель безпеки особи.

Отже, людина може бути:

- об'єктом захисту;

- виступає засобом забезпечення безпеки;

- сам може бути джерелом небезпеки

Безпека людини

Це стан його повного фізичного, соціального і духовного благополуччя, яке визначається: внутрішніми (спадковість, фізичне і психічне здоров'я) і зовнішніми (навколишнє природне, антропогенне, технічна, соціальна середа) чинниками.

До соціальних факторів безпеки людини відноситься:

- рівень добробуту;

- рівень загальної культури;

- культура обслуговування;

- побутові умови;

- звичаї, норови;

- поведінкові переваги;

- моральні та емоційні характеристики.

Загрозами безпеці особистості є:

- позбавлення життя, здоров'я, дієздатності;

- насильства, пов'язані з руйнуванням сформованого і нав'язування чужого світогляду;

- маніпулювання свідомістю і поведінкою;

- моральне розбещення і фізичне розтління;

- обмеження або позбавлення громадських прав і свобод;

- насильницьке підкорення злочинним цілям і угрупованням;

- використання людини, як засіб збагачення і т. д.

Об'єктами безпеки особистості, держави та її інститути:

- органи законодавчої, виконавчої та судової влади;

- органи влади суб'єктів України і місцевого самоврядування, державні установи та відомства і т. д.;

- громадські структури - політичні партії та об'єднання, суспільні організації т.п.

- родина;

- громадяни.

Основними складовими моделі особистості безпечного типу поведінки (ОБТП) є:

- усвідомлення єдності природи, суспільства, людини в усіх існуючих сферах життєдіяльності;

- розуміння своїх можливостей у забезпеченні безпеки природи загальної та особистої безпеки;

- знання небезпек, що впливають на людину в суспільстві і природі;

- оволодіння способами раціонального та гуманістичного взаємодії з природою, технікою, людьми;

- придбання здібностей створювати для себе необхідні ресурси безпечного існування;

- вміння організовувати безпечну життєдіяльність для себе та інших людей;

- бережливе ставлення до навколишнього світу;

- грамотність у всіх областях забезпечення безпеки життєдіяльності;

- наявність правових навичок захисту від загроз природи, людей, самого себе, що виходять від зовнішніх джерел і від самого себе.

Безпечна поведінка людини передбачає:

1. передбачення небезпеки;

2. уникнення впливу (ухилення) від небезпеки;

3. подолання небезпеки;

4. створення ресурсів безпеки,

5. надання допомоги.

Основна ланка моделі ОБТП - передбачення небезпеки як від середовища проживання (природного, техногенного, соціального і т.д.), так і від власного «я» (заподіяної - самому собі, середовищу проживання, іншим людей).

Вона включає:

- правильну оцінку ситуації:

 •  вид небезпеки;
 •  характер розвитку;
 •  її наслідки;
 •  правова спрямованість поведінки.

- організацію і планування діяльності щодо недопущення впливу конкретної небезпеки;

- створення матеріальної і духовної бази для допомоги постраждалим.

Сукупність історично сформованих форм спільної діяльності людей, певних форм соціальних відносин представляють собою суспільство.

У вузькому сенсі суспільство - це історично конкретний тип соціальної системи. Суспільство не може існувати:

- без виробництва необхідних для життєдіяльності людини матеріальних благ;

- коштів життєзабезпечення;

- духовних цінностей.

Тому в Законі України «Про безпеку » говориться , що об'єктом безпеки суспільства, є його матеріальні і духовні цінності.

У зв'язку з цим до небезпек і загроз суспільству відносяться:

- посягання на його економічні (базисні) засади, на соціальне становище громадян;

- придушення свободи, прав;

- соціальні конфлікти;

- нехтування громадською думкою з боку органів влади;

- придушення або знищення опозиції;

- насадження ідеології індивідуалізму;

- тероризм;

- організована злочинність, корупція.

Величезну роль у забезпеченні безпеки людини відіграє держава, діяльність якої пов'язана з виникненням небезпек і загроз, що порушують нормальне життя людини в суспільстві.

У Законі України «Про безпеку» підкреслюється, що об'єктом безпеки держави виступає його:

- конституційний лад;

- суверенітет;

- територіальна цілісність.

Отже, загрозу безпеці держави можна сформувати як можливість такого розвитку подій, який буде створювати (або створює) небезпека існування держави, її політичної та економічної незалежності.

Основними видами безпеки держави є:

 1.  Військова безпека:

- збройні сили, їх стан і підготовка;

- оборонний потенціал;

- захист державних кордонів;

- стримування потенційних агресорів і т. д.

 1.  Економічна безпека, яка залежить:

- рівня розвитку виробничих сил і економічних відносин, спрямованих на реалізацію потреб особистості, суспільства і держави;

- наявності енергетичних ресурсів;

- розвитку інфраструктури;

- кваліфікованої робочої сили;

- ступеня інтеграції в міжнародну систему економічних зв'язків;

 1.  Культурологічна безпеку. Полягає в забезпеченні захисту культурної спадщини, історичних традицій і норм суспільного життя, збереженні культурного надбання та самобутності суспільства.
 2.  Інформаційна безпека. Це захищеність інформаційного середовища, її формування і розвиток в інтересах особистості, суспільства і держави.
 3.  Екологічна безпека. Це такий стан взаємовідносин суспільства і природи, яке забезпечує збереження навколишнього середовища.
 4.  Продовольча безпека.
 5.  Геополітична безпека. Це захищеність геополітичних інтересів держави.

Існують і інші види безпеки людства:

- демографічна;

- культурна;

- релігійна;

- внутрішньодержавна і т.д.

Питання 3. Ризик, як оцінка небезпеки. Загальна оцінка та

характеристика небезпек.

Наслідком небезпек є: - нещасні випадки, - аварії, - катастрофи, які супроводжуються:

- смертельними випадками;

- зменшенням тривалості життя;

- втратою здоров'я;

- збитком природної та техногенної середовища;

- дезорганізуючім впливом на суспільство або життєдіяльність окремих людей.

Класифікація небезпеки або кількісна оцінка збитків завданих нею, залежить від багатьох чинників, наприклад:- від кількості людей, які знаходяться в небезпечній зоні;- від кількості і якості матеріальних (у тому числі природних) цінностей, які перебувають там;- природних ресурсів і т.п.

З метою уніфікації будь-яких наслідків небезпеки її визначають як шкоду.

Кожен окремий вид шкоди має свої кількісні вирази, наприклад: - кількість загиблих поранених і хворих;- площа зараження територій;- площа лісу, яка згоріла;- вартість зруйнованих споруд тощо.

Найбільш універсальним кількісним способом визначення збитку є вартість, тобто вираз збитків у грошовому вираженні.

Іншою не менш важливою характеристикою небезпеки є частота, з котрою вона може проявлятися або ризик.

Ризик (R) означає відношення кількості випадків з небажаними наслідками (n) до максимально можливої їх кількості - (N) за конкретний період часу.

R = n/N

Наведена формула дозволяє розрахувати розміри загального та групового ризику.

При оцінці загального ризику величина (n) означає максимальну кількість всіх випадків.

При оцінці групового ризику величина (n) означає максимальну кількість в конкретній групі (це люди, що відносяться до однієї професії, віку, статі. Групи можуть складатися з транспортних засобів одного типу, суб'єктів господарської діяльності і т.д.).

Наприклад

Згідно зі статистичними даними за 1998 р. на Україні загинуло у побутовому середовищі 68271 чоловік. На Україні на даний час проживало 50100000 чоловік.

R = 68271/50100 000 = 0,001362 =

З наведеного прикладу видно, що з кожного мільйона громадян, які проживали на Україні в побутовому середовищі загинули в 1998р 1362 особи.

Загальна кількість загиблих на виробництвах склала в 1998р 1551 людина.

Аналогічно - статистичний довідник «Праця і соціальна політика на Україні» за 1999р повідомляє, що в 1991 - 1998р на Україні від нещасних випадків невиробничого характеру загинуло 567,5 тис. чоловік, з них:- від травматизму на транспорті померло близько 76 тис. осіб;- від отруєння померло 82 тис. чоловік;- покінчило життя самогубством 108 тис. чоловік;- від насильницької смерті загинуло 50,8 тис. чоловік;- потонуло 37,3 тис. осіб;- загинуло від пожеж 12,7 тис. чоловік.

Оцінка ризику небезпеки

Небезпека є відносним поняттям. Абсолютної безпеки для будь-яких випадків і умов не існує. Для того, щоб визначити серйозність небезпеки існують різні критерії.

Наприклад: 1. Критерії серйозності небезпеки

Від

Категорія

Опис наслідків

Катастрофічна

I

Смерть або руйнування системи

Критична

II

Серйозна травма, важка хвороба, сильне пошкодження в системі

Гранично (рубіж)

III

Незначна травма, короткочасне захворювання, пошкодження в системі

Незначна

IV

Менш значна, чим в категорії III травма, захворювання, пошкодження в системі

2. Рівні вірогідності небезпеки

Від

Категорія

Опис наслідків

Часта

A

Велика вірогідність того, що небезпека станеться

Можлива

B

Може статися кілька разів за життєвий цикл

Випадкова

C

Інколи може статися за життєвий цикл

Окрема

D

Маловірогідна, але можлива небезпека за життєвий цикл

Маловірогідна

E

Настільки маловірогідна, що можна передбачити, що така небезпека не станеться

Наприклад:

Якщо зіткнуться літаки в повітрі, небезпека буде класифікуватися як категорія I (катастрофічна), а вірогідність її буде віднесена на рівень Д (окрема), виходячи зі статистичних випадків зіткнення літаків у повітрі зусилля, спрямовані на зменшення втрат від таких випадків, приведуть до здійснення специфічного, але відносно незначного контролю для попередження подібної ситуації і навпаки, зіткнення двох автомобілів на переповненій автостоянці може бути класифіковане як незначне (категорія IV) з рівнем імовірності небезпеки А (часта), зусилля в цьому випадку будуть сфокусовано на забезпечення дешевого та ефективного контролю завдяки високій ймовірність цих випадків, (знаки, широкі майданчики для стоянок, обмеження швидкості і т.д.).

Висновок: серйозна небезпека може бути передбачуваної, якщо її ймовірність випадку низька.

Види ризику. Прийнятний ризик.

У виробничих умовах ризик підрозділяють на: індивідуальний і колективні.

Індивідуальний ризик характеризується реалізацією небезпеки відповідного виду діяльності для конкретного індивідуума.

Колективний ризик - це травмування чи загибель двох або більше осіб від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Класифікація джерел небезпек і рівнів ризику людини наведені в таблиці:

Класифікація джерел та рівнів ризиків загибелі людини в промислово розвинутих країнах

(R – кількість смертельних випадків люд.-1. рік-1)

Джерела

Принципи

Середнє значення

1

2

3

Внутрішнє середовище організму

Генетичні і соматичні захворювання, старіння

Rср. = 0,6-1*10-2

Природне середовище існування

Нещасні випадки від стихійних лих (землетруси, урагани, повені та ін.)

Rср.= 1*10-5

Повені 4*10-5

Грози 6*10-7

Урагани 1*10-3

Землетруси 3*10-5

Техносфера

Нещасні випадки в побуті, на транспорті, захворювання від забруднення оточуючого середовища

Проф. діяльність

Безпечна Rср.< 10-4

Відносно безпечна Rср.= 10-4 10-2

Професійна діяльність

Професійні хвороби, нещасні випадки на виробництві

Rср.= 1*10-3

Соціальне середовище

Самогубства, каліцтва, злочинні дії, військові, тощо.

Rср.= (0,5-1,5)*10-4

Концепція прийнятного (допустимого ) ризику:

За ступенями доступності ризик буває:

- зневажливий

- прийнятний (допустимий)

- гранично - допустимий

- надзвичайний

Зневажливий ризик має настільки малий рівень, що він буває у межах допустимого впливу природного (фонового)  рівня.

Прийнятним є такий рівень ризику, який суспільство може прийняти (дозволити), враховуючи техніко - економічні та соціальні можливості на даному етапі свого розвитку.

Гранично допустимий ризик - це максимальний ризик, який не повинен перевищувати надмірний, незважаючи на очікуваний результат.

Надмірний ризик характеризується виключно високим рівнем, який у більшості випадків призводить до негативних наслідків. На практиці досягти нульового рівня ризику, або абсолютної безпеки неможливо. Тому сучасна концепція безпеки життєдіяльності базується на досягненні прийнятного (допустимого) ризику.

Сутність концепції прийнятного (допустимого) ризику полягає у прагненні створити таку невелику небезпеку, яку приймає суспільство в даний час, виходячи з рівня життя соціального стану, розвитку науки і техніки.

Прийнятний ризик поєднує в собі технічні, економічні, соціальні та політичні аспекти і являє собою деякий компроміс між рівнем безпеки і можливим її досягненням. У першу чергу необхідно мати на увазі, що перевищення рівня захисту від небезпеки автоматично підвищує загальні витрати виробництва. Досягнення нульового ризику може обернутися для людини соціальної трагедією і безробіттям. При підвищенні витрат на удосконалення обладнання технічний ризик зменшується, але зростає соціальний. Сумарний ризик має мінімум, коли створені необхідні взаємини між інвестиціями в технічну і в соціальну сферу. Ці обставини необхідно враховувати під час прийнятного ризику. Рівень прийнятного ризику за міжнародними домовленостями вирішено розраховувати в межах 10-7 —10-6 (смертельних випадків людей рік), а величина 10-6 є максимально прийнятним індивідуальним ризиком.

За даними американських вчених , індивідуальний ризик загибелі

з різних причин по відношенню до всього населення

США за рік становить:

Автомобільний транспорт

3*10-4

Падіння

9*1С-5

Пожежа і опік

4*10-5

Утоплення

3*10-5

Отруєння

2*10-5

Вогнепальна зброя та верстатне обладнання

1*10-5

Водний, повітряний транспорт

9*10-6

Падіння предмети , електричний струм

6*10-6

Залізниця

4*10-6

Блискавка

5*10-7

Ураган , торнадо

4*10-7

Ризик для населення

Таким чином, повна безпека не може бути гарантована нікому, незалежно від способу життя. Кожен з нас виживає від одного до іншого дня, йдучи від ризику або долаючи труднощі.

При зменшенні ризику нижче рівня 1 * 10-6 на рік громадськість не висловлює надмірної стурбованості, і тому рідко вживаються спеціальні заходи для зниження ступеня ризику (ми не проводимо своє життя в страху загинути від удару блискавки). Ґрунтуючись на цій передумові, багато фахівців приймають величину 1 * 10-6 як той рівень, до якого слід прагнути, встановлюючи ступінь ризику для технічних об'єктів.

У багатьох країнах ця величина закріплена в законодавчому порядку. Нехтує малим вважається 1 *  на рік.

Управління ризиком

Основними питаннями теорії та практики БЖД є питання підвищення рівня безпеки. Порядок пріоритетів при розробці будь-якого проекту потребує, щоб вже на перших розробках продукту або системи, в проект, що розробляється, наскільки це можливо, були включені елементи, які включають безпеку. На жаль, це не завжди можливо. Якщо виявлену небезпеку неможливо повністю виключити, необхідно знизити ймовірність ризику до припустимого рівня, шляхом вибору відповідного рішення. Досягти цієї мети, як правило, в будь-якій системі можна кількома шляхами.

Такими шляхами, наприклад, є:

- повна або часткова відмова від робіт, операцій, систем, які мають високу ступінь небезпеки;

- заміна небезпечних операцій іншими менш небезпечними;

- удосконалення технічних систем або об'єктів;

- розробка та використання спеціальних заходів захисту;

- заходи організаційно - управлінського характеру, в т. ч. контроль за управлінням безпеки, навчання людей з питань безпеки, стимулювання безпечної роботи та поведінки.

Нещасні випадки

Це цілий букет з самих різних випадків. У тому числі з:

- нещасних випадків на виробництві,

- нещасних випадків у побуті,

- нещасних випадків на вулицях і в місцях відпочинку людей,

- нещасних випадків на транспорті,

- нещасних випадків на воді.

Нещасні випадки на виробництві пов'язані зі специфікою даного виробництва. Якщо це хімічний завод, то більш вірогідні отруєння його працівників, пов'язані з використанням різних отруйних речовин. Якщо вуглевидобуток, то завалювання і вибухи в шахтних виробках. Якщо металообробка, то тілесні ушкодження.

Нещасні випадки в побуті найчастіше бувають в результаті незграбних падінь з невдало поставленого табурета або з власного балкона, обвалення погано закріплених полиць і меблів, електротравми, отруєнь різними хімічними і фармакологічними речовинами і пр.

Нещасні випадки на вулицях - це найбільшою мірою різні ДТП, але, крім них, провалювання у криниці, падіння бурульок і розхиталися будівельних деталей з дахів і пр.

Нещасні випадки на транспорті - це різні аварії та пов'язані з ними тілесні ушкодження під час пересування, падіння на ходу з поїздів і міського транспорту, ДТП.

Нещасні випадки на воді - одне з найпоширеніших пригод. Люди тонуть при купанні у випадкових водоймах, на морських курортах, при спортивних сплавах по гірських річках, при переправах через водні перешкоди на автотранспорті або пішки, під час зимових рибалок, провалившись під лід, в басейнах і навіть у власних ваннах.

Сьогодні смертність від нещасних випадків займає друге, а в деяких областях стійке перше місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань. Розподіл нещасних випадків за російськими територіям дуже нерівномірно: від 140 нещасть на сто тисяч населення - у благополучних регіонах, до 660 (!) - у неблагополучних. Але якщо розглядати тільки людей у віці від двох років до 41 року, то смерть від травматизму виходить на перші позиції!

Суть визначення нещасного випадку в самій його назві. З одного боку, це нещастя, з іншого - випадок. Тобто подія, яка сталася з людиною тоді, коли ні він, ні інші, його не очікували, і призвело до трагічних наслідків.

Втім, щодо того, що «не очікували», я знову не погоджуся. За великим рахунком, нещасний випадок - це майже завжди закономірність. Закономірність створених для нього передумов, коли хтось не закрив каналізаційний колодязь, або не закріпив його. Інша закономірність - це поведінка людини, що суперечить нормам безпеки. Коли він лізе туди, куди лізти не слід, нехтує страховкою або елементарними заходами безпеки, порушує технологію виробництва за своїм розсудом, використовує в роботі заборонені до застосування речовини і пр.

Боротьба з нещасними випадками може і повинна вестися на двох рівнях: державному та приватному.

Державний рівень передбачає: прийняття жорстких норм безпеки в виробництві та посилення контролю за їх виконанням, посилення санітарно - епідеміологічних, протипожежних, екологічних та інших контролюючих держструктур, які відповідають за безпеку виробництва, житлових приміщень, продуктів харчування, транспорту та ін.; навчання населення правилам безпеки, випуск та постачання в достатній кількості потенційно небезпечних виробництв рятувальним, медичним та іншим спорядженням, розвиток рятувальних, медичних, пожежних та інших виконавчих служб, покликаних захищати життя людей, і багато іншого. Аж до нагляду за недбайливими двірниками і медсестрами, що залишають без нагляду сильнодіючі ліки. І, звичайно, робота з поліпшення доріг, на яких в нашій країні гине понад 90 осіб щодня.

Приватний рівень - це виявлення передумов нещасних випадків там, де живе або працює людина, і їх усунення, навчання правилам безпеки і прийомам першої медичної допомоги, забезпечення особовим рятувальним та медичним майном (йдеться не про апарати штучного дихання, лопата або мотузка, за допомогою яких можна відкопати або витягнути з колодязя людей що потрапили у біду - це теж рятувальне майно), вироблення в собі певних, спрямованих на забезпечення особистої безпеки звичок (ну хоча б не палити в ліжку і не сидіти на перилах балкону) і пр.

Висновок

Курс безпеки життєдіяльності являє собою виклад питань ідентифікації небезпечних і шкідливих факторів у системі «Людина», попередження впливу негативних факторів на організм людини, теоретичних основ ліквідації наслідків їх впливу на організм в побутовій, виробничій та навколишньому середовищу в мирний час і в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Лекція 2. Таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек.

Класифікація небезпек. Потенціальна небезпека.

Поняття про теорію ризику.

Вміст:

Введення

1. Небезпеки та їх джерела. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів.

2. Вплив небезпек на людей, суспільство, державу і середовище проживання.

3. Ризик, як оцінка небезпеки. Загальна оцінка та характеристика небезпек.

Висновок

Література

 1.  Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для вузов. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2000. - 352 с.
 2.  Желибо С.П., Завирюха Н.М., Зацарний В.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - Львов.: Каравелла. 2001, - 320 с.
 3.  Скобло Ю.С., Цапко В.Г., Мазаренко Д.И., Тіщенко Л.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. - Київ.: Знання, 2004. - 397 с. (С. 169-192).
 4.  Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності. Підручник. - Київ.: Професіонал, 2004.
 5.  Бедрш Я.Л., Нечай В.Я. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Львів.: Магнолія, 2007. - 499 с.
 6.  Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебник, Москва, высшая школа, 1999.
 7.  Гринин А.С., Новиков В.Н. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, Москва, Гранд, 2002.

Тести на продовження

1. Глобальними проблемами щодо забезпечення безпечного розвитку людства є:..

2. Основним міжнародним законодавством на якому базується безпека життєдіяльності є:...

3. Аксіомами БЖД, сформульованими до теперішнього часу є:..

4. Системний (комплексний) аналіз БЖД це...

5. До об'єктів захисту в порядку пріоритету належать...

6. По об'єктах захисту, реально існуючі в даний час, системи безпеки можна розділити на такі основні групи:...

7. Безпека життєдіяльності - це ...

8. Метою курсу БЖД є ...

9. Завданнями безпеки життєдіяльності є...

10. Основними функціями БЖД є...

11. БЖД базується на таких наукових та навчальних дисциплінах...

12. Життєдіяльність - це...

13. Життя - це ...

14. Діяльність - це...

15. Безпека - це...

16. Безпека людини - це...

17. Система «людина - машина - життєва середа » - це...

18. Компоненти «людина - машина - життєва середа » включають - ...

19. Для забезпечення безпеки життєдіяльності громадян України створені наступні системи - ...

20. Ризик - це ...

21. Загальні принципи забезпечення безпеки включають...

22. Є наступні види ризику...

23. Є наступні методи визначення ризику...

24. Небезпека класифікується за такими ознаками...

25. Ідентифікація та номенклатура небезпек - це...

26. Кваліфікація і таксономія небезпек - це...

Тестові завдання

1. Вкажіть номер неправильної відповіді. Вплив на людину і середовище існування може бути:

1. Комфортне (оптимальне), коли вплив відповідає оптимальним умовам взаємодії, створюються оптимальні умови діяльності і відпочинку, гарантується збереження здоров'я людини і цілісності компонентів середовища проживання.

2. Допустиме, коли потоки впливу з середовища проживання, не надають негативного впливу на здоров'я людини, але призводять до дискомфорту, знижуючи ефективність діяльності людини.

3. Небезпечне, коли потоки перевищують допустимі рівні і надають негативний вплив на здоров'я людини, викликаючи при тривалому впливі захворювання, або призводять до деградації елементів техносфери.

4. Надзвичайно небезпечне, коли потоки високих рівнів за короткий проміжок часу можуть завдати травму, привести до летального результату, викликати руйнування в техносфери і в природному середовищі

5. Летальне – що викликає загибель екологічної системи або смерть людини

2. Вкажіть номер неправильної відповіді. Умови життєдіяльності формуються під впливом великої групи факторів:

1. Природно – природних

2. Соціально –економічних

3. Військових

4. Організаційних

5 .Технічні

3. Вкажіть два номери точного визначення. Небезпека, центральне поняття безпеки життєдіяльності під якою розуміють:

1. Явища, процеси, об'єкти, здатні в певних умов завдавати шкоди здоров'ю, життю людини або системам, що забезпечують життєдіяльність людей

2. Явища, які полягають в тому, що їх дії можуть призвести до травми, захворювань, погіршення самопочуття та інших небажаних наслідкам

3. Це можливість виникнення обставин, через які матерія, поле, енергія, інформація або їх сполуки можуть якимось чином вплинути на стан утвореної системи, яка може призвести до погіршення або неможливості її існування і розвитку

4. Це негативний вплив на людину і середовище її проживання

4. Вкажіть номер неправильної відповіді. Джерелом небезпеки можуть бути:

1. Все живе і не живе

2. Елементи техногенного середовища

3. Елементи атмосфери

4. Чинки людей, які зберігають у собі загрозу небезпеки, тобто сама людина, його праця, діяльність, засоби праці

5. Вкажіть номер неправильної відповіді. Ознаки небезпеки:

1. Загроза для життя

2. Можливість нанесення збитку здоров'ю

3. Можливість порушення нормального функціонування екологічних систем

4. Можливість нанесення збитку гідросфері

6. Вкажіть номер правильної відповіді. Чи можна забезпечити абсолютну безпеку?

1. Можливо

2. Неможливо

3. Можливо, при високому технічному рівні суспільства

4. Можливо, при високому техніко - економічному рівні суспільства

7. Вкажіть номер правильної відповіді. Що є центральним поняттям БЖД?

1. Діяльність

2. Життєдіяльність

3. Ціна життя

4. Небезпека

5. Безпека

8. Вкажіть номер правильної відповіді. Профілактика причин і передбачення умов виникнення небезпечних ситуацій - це основний напрямок БЖД в області:

1. Науковій

2. Практичної

3. Експериментальної

4. Дослідницької

5. Соціологічної

9. Вкажіть номер неправильної відповіді. Розрізняють техногенні небезпеки наступного походження:

1. Космічного

2. Природного

3. Техногенного

4. Антропогенного

10. Вкажіть номери двох правильних відповідей. Фактори виробничого середовища поділяються на:

1. Небезпечне

2. Надзвичайно небезпечні

3. Шкідливі

4. Невидимі

11. Вкажіть номер неправильної відповіді. На думку вчених, людина весь час знаходиться під впливом таких основних видів небезпеки:

1. Космічної

2. Екологічної

3. Тропосферної

4. Соціально – політичної

5. Виробничої, побутової

6. Тектонічної

7. Топологічної (повені, селі і т.д.)

8. Метеорологічної (бурі, урагани і т.д.)

12. Вкажіть номер правильної відповіді. Що розуміється під таксономії небезпек?

1. Система назв, термінів, що вживаються в якій-небудь галузі науки, техніки

2. Наука про класифікації та систематизації складних явищ, понять об'єктів.

3. Процеси виявлення і встановлення кількісних, часових, просторових і інших характеристик

4. Це кількісні характеристики для оцінки складних якісно визначених понять

13. Вкажіть номер правильної відповіді. Що розуміється під квантифікацією небезпек?

1. Система назв, термінів, що вживаються в якій-небудь галузі, науки, техніки

2. Наука про класифікації та систематизації складних явищ, понять об'єктів.

3. Процеси виявлення і встановлення кількісних, часових, просторових і інших характеристик

4. Це кількісні характеристики для оцінки складних, якісно визначених понять

14. Вкажіть номер правильної відповіді. Що розуміється під ідентифікацією небезпек?

1. Система назв, термінів, що вживаються в якій-небудь галузі, науці, техніці

2. Наука про класифікації та систематизації складних явищ, понять об'єктів.

3. Процеси виявлення і встановлення кількісних, часових, просторових і інших характеристик

4. Це кількісні характеристики для оцінки складних, якісно визначених понять

15. Вкажіть номер правильної відповіді. Що розуміється під номенклатурою небезпек?

1. Система назв, термінів, що вживаються в якій-небудь галузі, науці, техніці

2. Наука про класифікацію і систематизацію складних явищ, понять об'єктів

3. Процес виявлення і встановлення кількісних, тимчасових, просторових і інших характеристик

4. Це кількісні характеристики для оцінки складних, якісно визначених понять

16. Будь який ...... при певних умовах можуть створювати небезпеку для людини чи довкілля: (підставити  пропущені слова)

1. Суб’єкт

2. Об’єкт

3. Ризик та непевність

4. Об'єкт, суб'єкт, явище, енергія та інформація

5. Ризик, об'єкт, суб’єкт, явище, інформація

17. Класифікація та систематизація явищ, процесів тощо, що здатні завдавати шкоди називається:

1. Ідентифікація небезпек

2. Квантифікація небезпек

3. Номенклатура небезпек

4. Таксономія небезпек

5. Класиномія небезпек

18. Виявлення типу небезпеки та встановлення її характеристик називається:

1. Таксономія небезпек

2. Ідентифікація небезпек

3. Квантифікація небезпек

4. Типіфікація небезпек

5. Номенклатура небезпек

19. Введення кількісних характеристик для оцінки ступеня небезпеки називається:

1. Квантифікація небезпек

2. Таксономія небезпек

3. Номенклатура небезпек

4. Інтегралізація небезпек

5. Ідентифікація небезпек

20. Таксономія небезпек – це:

1. Класифікація небезпек.

2. Систематизація небезпек.

3. Класифікація та систематизація небезпек.

4. Всі варіанти є правильними.

5. Жодний з варіантів не є правильним.

21. Перелік назв, термінів, явищ, що здатні завдавати шкоду, систематизовані за певними ознаками називається:

1. Таксономія небезпек

2. Систематизація небезпек

3. Ідентифікація небезпек

4. Квантифікація небезпек

5. Номенклатура небезпек

22. Вкажіть номер неправильної відповіді. Класифікація небезпек за природою походження (ознаки) ділиться:

1. Природні

2. Техногенні

3. Антропогенні

4. Мезосферні

5. Змішані

23. Вкажіть номер неправильної відповіді. Класифікація небезпек по локалізації (ознаки) ділиться:

1. Пов'язані з літосферою

2. Пов'язані з космосом

3. Пов'язані із земельними ресурсами

4. Пов'язані з гідросферою

5. Пов'язані з атмосферою

24. Назвіть номер неправильної відповіді. Класифікація небезпек за викликуванням наслідків (ознаки) ділиться:

1. Роздратування

2. Втома

3. Захворювання

4. Травма

5. Летальний результат

25. Назвіть номер неправильної відповіді. Класифікація небезпек за заподіяним збитком (ознаки ) ділиться:

1. Соціальні

2. Технічні

3. Екологічні

4. Технократні

26. За своїм походженням вражаючі фактори можуть бути:

1. Аналітичні, теоретичні, експериментальні

2. Фізичні , хімічні , біологічні

3. Екологічні

4. Технічні, ергономічні

27. Назвіть номер неправильної відповіді. Класифікація небезпек за офіційним стандартом (ознаки) ділиться:

1. Фізичні - рушійні машини і механізми, підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони, аномальна температура повітря, підвищений рівень шуму, вібрацій, звукових коливань

2. Хімічні - загально токсичні, дратівливі, канцерогенні, мутагенні

3. Енергетичні - електричний струм

4. Біохімічні - патогенні мікроорганізми і продукти їх діяльності

5. Психофізичні - фізичні та психологічні навантаження

28. Назвіть номер правильної відповіді. До фізичних факторів небезпечності не належать:

1. Іонізуюче випромінювання

2. Електромагнітне випромінювання

3. Токсичні речовини.

4. Всі варіанти є правильними.

5. Жоден з варіантів не є правильним

29. Назвіть номер правильної відповіді. До фізичних факторів відносять:

1. Пестициди

2. Іонізуюче опромінення

3. Бактерії

4. Сполуки сірки

30. Назвіть номер правильної відповіді. До хімічних факторів відносять:

1. Вуглеводні

2. Електричні поля

3. Спірохети

4. Пил амброзії

31. Назвіть номер правильної відповіді. До біологічних факторів небезпеки не відноситься:

1. Патогенні мікроорганізми

2. Токсини

3. Макроорганізми ( рослин і тварин)

4. Всі варіанти вірні

5. Жоден з варіантів не є правильним

32. Назвіть номер правильної відповіді. До біологічних чинників відносять:

1. Сполуки ртуті

2. Іонізуюче опромінення

3. Продукти життєдіяльності мікроорганізмів

4. Сполуки сірки

33. Назвіть номер правильної відповіді. Психофізіологічні чинники небезпечності визначаються:

1. Нервовим навантаженням

2. Тривалістю роботи

3. Здоров'ям людини

4. Всі варіанти вірні

5. Жоден з варіантів не є правильним

34. Назвіть номер правильної відповіді. До психофізіологічних чинників відносяться:

1. Збуджений натовп

2. Іонізуюче опромінення

3. Ударна хвиля

4. Чадний газ

35. Назвіть номер неправильної відповіді. Класифікація небезпек у сфері виявлення небезпек (ознаки) ділиться:

1. Побутові

2. Спортивні

3. Дорожньо –транспортні

4. Міграційні

5. Виробничі

6. Військові

36. Назвіть номер неправильної відповіді. Класифікація небезпек за структурою небезпек (ознаки) ділиться:

1. Прості

2. Складні

3. Надзвичайні

37. Назвіть номер неправильної відповіді. Класифікація небезпек за характером впливу на людину (ознаки) ділиться:

1. Потенційні

2. Активні

3. Пасивні

38. Назвіть номер неправильної відповіді. Класифікація небезпек за видами потоків в життєвому просторі (ознаки) ділиться:

1. Енергетичні

2. Хімічні

3. Механічні

4. Індустріальні

5. Інформаційні

39. Назвіть номер неправильної відповіді. Класифікація небезпек за величиною потоків в життєвому просторі (ознаки) ділиться:

1. Допустимі

2. Не допустимі

3. Гранично – допустимі

4. Небезпечні

5. Надзвичайно небезпечні

40. Назвіть номер неправильної відповіді. Класифікація небезпек по моменту виникнення (ознаки) ділиться:

1. Випадкові

2. Прогнозовані

3. Спонтанні

41. Назвіть номер неправильної відповіді. Класифікація небезпек по об'єктах негативних впливів (ознаки) ділиться:

1. Діючі на людину

2. Діючі на природне середовище

3. Діючі на літосферу

4. Діючі на матеріальний ресурс

5. Комплексної дії

42. Назвіть номер неправильної відповіді. Класифікація небезпек за тривалістю впливу (ознаки) ділиться:

1. Постійні

2. Змінні (періодичні)

3. Довготривалі

4. Короткочасні

43. Назвіть номер неправильної відповіді. Класифікація небезпек за кількістю людей, які зазнали небезпечного впливу (ознаки) ділиться:

1. Особисті

2. Групові (колективні)

3. Міські

4. Масові

44. Назвіть номер неправильної відповіді. Класифікація небезпек за здатністю людини ідентифікувати небезпеки органами почуттів (ознаки) ділиться:

1. Що відчуваються

2. Що не відчуваються

3. Що на пів відчуваються

45. Назвіть номер неправильної відповіді. Класифікація небезпек за видами зон впливу (ознаки) ділиться:

1. Діючі в приміщенні

2. Діючі в лісі

3. Діючі на території

46. Назвіть номер неправильної відповіді. Класифікація небезпек за розмірами зон впливу:

1. Локальні

2. Регіональні

3. Міжрегіональні

4. Місцеві

5. Глобальні

6. Планетарні

47. Назвіть номер неправильної відповіді . Класифікація небезпек за джерелами походження (ознаками) ділиться:

1. Природні, природні

2. Техногенні (антропогенні)

3. Психотропні

4. Соціально – політичні

5. Комбіновані

48. Назвіть номер неправильної відповіді. Комбіновані небезпеки діляться:

1. Мутагені – концерагенні

2. Природно - техногенні

3. Природно - соціальні

4. Соціально – техногенні

5. Військові

49. Назвіть номер правильної відповіді. Детальний аналіз небезпек застосовується для аналізу:

1. Взаємозв'язки основних та ініціюючих небезпек

2. Взаємозв'язки небезпек і дій , які призводять до їх реалізації

3. Взаємозв'язки небезпек і джерел їх виникнення

4. Всі варіанти є правильними

5. Жоден з варіантів не є правильним

50. Назвіть номер правильної відповіді. Простір, у якому існують небезпеки, називається:

1. Гомосфера

2. Ноксосфера

3. Ноосфера

4. Всі варіанти є правильними

5. Жоден з варіантів не є правильним

51. Назвіть номер правильної відповіді. До технічних методів забезпечення БЖД відносяться:

1. Метод контролю

2. Метод захисту часом

3. Метод нормування

4. Всі варіанти є правильними

5. Жоден з варіантів не є правильним

52. Назвіть номер правильної відповіді. Що із зазначеного є причиною свідомого порушення БЖД людиною в процесі своєї діяльності:

1. Звичка працювати з порушеннями

2. Орієнтація на ідеали

3. Схильність до ризику

4 . Всі варіанти є правильними

5. Жоден з варіантів не є правильним

53. Назвіть номер правильної відповіді. За часом прояву негативних наслідків, небезпека може бути:

1. Миттєвою

2. Імпульсивною

3. Віддаленою

4. Всі варіанти є правильними

5. Жоден з варіантів не є правильним

54. Назвіть номер правильної відповіді. Небезпека, яка виникає, незалежно від дій людини, називається:

1. Пасивною

2. Активною

3. Активно – пасивною

4. Всі варіанти є правильними

5. Жоден з варіантів не є правильним

55. Назвіть номер правильної відповіді. Відповідно до класифікації за розташуванням джерела небезпеки можуть бути:

1. Індивідуальними

2. Природно - екологічними

3. Побутовими

4. Всі варіанти є правильними

5. Жоден з варіантів не є правильним

56. Температура повітря в гуртожитку 170, чи є небезпекою при класифікації небезпек?

1. Безпечна температура

2. Аномальна температура

3. Нормальна температура

4. Напишіть свою думку

57. Довкілля представляє:

1. Атмосферу

2. Гідросферу

3. Біосферу

4. Всі варіанти є вірними

58. Таксономія - це:

1. Розділ науки про суспільство

2. Наука про використання таксофонів

3. Розділ науки про класифікацію небезпек

4. Розділ науки про ідентифікацію небезпек

59. Аварія на ЧАЕС за визнаними наслідків класифікується:

1. Техногенна

2. Соціальна

3. З великою захворюваністю

4. З великими масштабами поширення

60. Побутову середу при класифікації за офіційним стандартом зв'язують з:

1. Побутовими травмами

2. Соціальними наслідками

3. Фізичними небезпеками

4. Складними небезпеками

61. Номенклатура небезпек проводиться:

1. За кількістю небезпек

2. За найменуванням

3. В алфавітному порядку

4. Як тріада небезпек

62. Яку з цих небезпек можна віднести до ініціюючих:

1. Аномальний мікроклімат

2. Дорожній рух

3. Землетрус

4. Всі варіанти є правильними

5. Жоден з варіантів не є правильним

63. Лісові пожежі в спеку при класифікації з причин виникнення безпеки це:

1. Техногенна

2. Соціальна

3. Природна

4. Побутова

64. Людина при класифікації за дією в ставленні до інших людей несе небезпеку:

1. Просту

2. Пасивну

3. Активну

4. Складну

65. Яку небезпеку несе слизька поверхня стосовно людини?

1. Просту

2. Складну

3. Пасивну

4. Активну

66. Систему екологічних органів відносять:

1. До системи забезпечення життєдіяльності населення

2. До захисту життєдіяльності

3. До захисту виробничої сфери

4. До захисту побутового середовища

67. Тріада небезпек проводиться:

1. При квантифікації небезпек

2. При ідентифікації небезпек

3. Як оцінка ризику

4. Як номенклатура небезпек

68. Глобальна небезпека охоплює територію:

1. Більше області

2. Більш міста

3. Більше держави

4. Всі варіанти є правильними

5. Жоден з варіантів не є правильним

69. Класифікація по локалізації проводиться з визначенням:

1. Екологічних небезпек

2. За сферою їх виникнення

3. Антропогенних небезпек

4. Пожеж

70. Квантифікація небезпек проводиться:

1. Як тріада небезпек

2. Як оцінка ризику

3. В алфавітному порядку

4. Як локалізація небезпек

71. Сприйняття небезпеки людиною залежить від:

1. Ситуації, суспільного устрою, розвитку особистості

2. Соціального статусу

3. Стану природного, виробничої і соціальної середовища

4. Екзистенціальних запитів

72. За структурою небезпеки ділять:

1. На пасивні

2. Прості

3. Активні

4. Побутові

73. Побутову середу при класифікації за нанесеному збитку відносять до небезпеки:

1. З побутовими травмами

2. Фізичної

3. Соціальної

4. Напишіть свою думку

74. В алфавітному порядку проводять класифікацію:

1. Як ідентифікацію небезпек

2. Як квантифікацію небезпек

3. Як номенклатуру небезпек

4. Як тріаду небезпек

75. Вкажіть номер неправильної відповіді . Небезпеки та ймовірності дії на людину і середовище проживання поділяють на:

1. Потенційні, які становлять загрозу загального характеру, не пов'язаного з простором і часом

2. Реальні небезпеки - завжди пов'язані з конкретною загрозою впливу на людину, вона координована в просторі і в часі

3. Нереалізовані небезпеки

4. Реалізовані небезпеки - має факт впливу реальної небезпеки на людину та/або середовище проживання, що призвела до втрати здоров'я або смерті і матеріальних втрат

76. Назвіть номер неправильної відповіді. Реалізовані небезпеки прийнято розділяти на:

1. Пригоди - це події, які складаються їх негативного впливу з спричиненням збитку людським, природним або матеріальним ресурсів

2. Надзвичайна подія - події, що відбуваються короткочасно і що володіє високим рівнем негативного впливу на людей, природні та матеріальні ресурси

3. Надзвичайна подія

4. Надзвичайна ситуація

77. Назвіть номер неправильної відповіді. До надзвичайних подій та надзвичайних ситуацій належать:

1. Аварії

2. Катастрофи

3. Стихійні лиха

4. Стихійні події

78. Наведіть приклад тріади «Небезпека - причина - аварія», який реалізує потенційну небезпеку в реальний збиток (наслідок):

79. Вкажіть номер неправильної відповіді. Наслідком небезпеки являється нещасні випадки, аварії, катастрофи, які супроводжуються:

1. Смертельними випадками

2. Зменшенням міграції населення

3. Зменшенням тривалості життя

4. Втратою здоров'я

5. Збитком природної та техногенної середовищ

6. Дезорганізуючим впливом на суспільство або життєдіяльність окремих людей

80. Вкажіть номер неправильної відповіді. Кількісна оцінка збитків завданих небезпеками залежать від наступних факторів:

1. Стабільності грошової маси

2. Кількість людей, які знаходяться в небезпечній зоні

3. Кількості та якості матеріальних (в т.ч. природних) цінностей, які прибувають там

4. Природних ресурсів

81. Вкажіть номер неправильної відповіді. Кожен окремий вид шкоди небезпек має свої якісні вирази:

1. Кількість загиблих, поранених, хворих

2. Площа зараження території

3. Збільшення вартості проїзду в транспорті

4. Площа лісі, яка згоріла

5. Вартість зруйнованих споруд

82. Вкажіть номери двох правильних визначень:

1. Ризик - частота з якою проявляється небезпека

2. Ризик - це відношення кількості випадків з небажаними наслідками до максимально можливої їх кількості

3. За конкретний період часу. Ризик - небезпека, пов'язана з нещасним випадком при захворюванні, травмі, діяльності

83. Вкажіть номер правильної відповіді. Вкажіть найбільш загальне визначення поняття «Ризик»:

1. Фактор потенційної небезпеки

2. Ймовірність появи небезпеки

3. Ступінь можливої небезпеки

4. Частота реалізації небезпеки

5. Кількісна оцінка небезпеки

84. Ризик це:

1. Міра для кількісного виміру небезпеки

2. Міра для якісного виміру небезпеки

3. Ступінь для якісного і кількісного виміру небезпеки

4. Всі варіанти є правильними

5. Жоден з варіантів не є правильним

85. Ризик це:

1. Коли людина збирається зробити щось небезпечне

2. Кількісна характеристика небезпеки

3. Якісна і кількісна характеристика небезпеки

4. Якісна характеристика небезпеки

5. Коли людину очікує небезпека

86. Як визначається кількісна величина ризику?

1. Кількість небезпек, що з'являються в одиницю часу

2. Кількість небезпек, що відбуваються на одну людину в одиницю часу

3. Ставлення небажаних наслідків до загального числа подій у конкретний період часу

4. Відношення кількості шкідливих факторів до загального числа подій в одиницю часу

87. Ймовірність небажаних впливів, що виникають за певних небезпеках в конкретній точці простору, називається:

1. Збитковим ризиком

2. Соціальним ризиком

3. Індивідуальним ризиком

4. Всі варіанти є правильними

5. Жоден з варіантів не є правильним

88. Який з цих рівнів ризику є найбільшим?

1. Фоновий

2. Гранично - допустимий

3. Прийнять

4. Всі варіанти є правильними

5. Жоден з варіантів не є правильним

89. Для вимірювання збитку не застосовують таку шкалу:

1. Природну

2. Суб'єктивну

3. Універсальну

4. Всі варіанти є правильними

5. Жоден з варіантів не є правильним

90. Побічний збиток виникає в результаті:

1. Матеріального збитку

2. Реального збитку

3. Прямого збитку

4. Всі варіанти є правильними

5. Жоден з варіантів не є правильним

91. Недостатній ризик коли:

1. Вводять нові технології

2. Коли відповідає прийнятного ризику

3. Багато робочих місць і достатня безпека праці

92. В якій з галузей рівень ризику життя і здоров'я людини високий:

1. Вугільна

2. Машинобудівна

3. Легка

4. Транспортна

5. Сфера обслуговування

93. Якого ризику не буває за ступенем допустимості:

1. Надмірний

2. Гранично - прийнятий

3. Знехтуваний

4. Гранично - допустимий

5. Допустимий

94. Якого ризику не буває за масштабом:

1. Державний

2. Регіональний

3. Сільський

4. Місцевий

5. Об'єктовий

95. Навколишнє середовище з перебуванням людини, можна умовно розділити на:

1. Антропогенну, виробничу

2. Антропогенну, біотичну

3. Біотичну, абіотичну

4. Природну, виробничу, соціальну

96. Яке з визначень ризику вірне?

1. Іонізуюче опромінення

2. Усвідомлена можливість виникнення події з певними небажаними наслідками

3. Визначення збитку вартістю

4. Дезорганізують вплив на суспільство

97. Токсичність - це міра:

1. Несумісності хімічної речовини з життям людини

2. Сумісності хімічної речовини з життям людини

3. Співвідношення хімічної речовини з життям людини

4. Всі варіанти є вірними

5. Жоден з варіантів не є правильним

98. Поняття прийнятний ризик:

1. Коли забезпечують багато робочих місць

2. Коли забезпечую безпеку праці

3. Коли забезпечують робочі місця і безпека праці

4. Коли вводяться нові технології

99. Ризик у  смертельних випадків людей на рік це:

1. Небезпечний ризик

2. Нормальний ризик

3. Ризик на виробництві

4. Ризик організму людини

100. Колективний ризик, коли ризикують:

1. 1-2 людини.

2. 2 людини

3. Не менш 3

4. Не менше 4

101. Прийнятий рівень ризику для життя і здоров'я людини у світовій практиці становить:

1. 10-4

2. 10-6

3. 106

4. 10-3

5. 104

102. Вкажіть максимальну величину прийнятного допустимого індивідуального ризику загибелі людини на рік:

1. 10-1

2. 10-4

3. 10-6

4. 10-8

5. 10-10

103. Назвіть номер неправильної відповіді. Критерії серйозності небезпечності:

1. Вид - катастрофічна, категорія 1 - смерть або руйнування системи

2. Вид - критична, категорія 2 - серйозна травма, важка хвороба, сильне пошкодження системи

3. Вид - гранична (рубіжна), категорія 3 - незначна травма, короткочасне захворювання, пошкодження у системі

4. Незначна, категорія 4 - менш значна, ніж категорія 3, травма, захворювання, пошкодження у системі

5. Неймовірна, категорія 5 - значні захворювання, травми

104. Назвіть номер неправильної відповіді. Рівні ймовірності небезпечності:

1. Вид - часта, категорія А, велика ймовірність того, що небезпека станеться

2. Вид - можлива, категорія В, може статися кілька разів за життєвий цикл.

3. Вид - випадкова, категорія С, іноді може трапитися за життєвий цикл

4. Вид - окрема, категорія D, малоймовірна, але можлива небезпека за життєвий цикл

5. Вид - малоймовірна, категорія Е, настільки малоймовірна, що можна передбачити, що така небезпека не відбудеться

6. Вид - неймовірна, категорія F, може трапитися протягом життєвого циклу

105. Назвіть номер правильної відповіді. Класифікація джерел і рівнів ризику у смерті людини (кількість смертельних випадків (людина -1 за рік -1) в промислово розвинених країнах.

Джерело внутрішнє середовище, причина - генетичне і соматичне захворювання, старіння, його середнє значення:

1. Rср. = 0,6-1*10-2

2. Rср. = 0,1-1*0,8-2

3. Rср. = 0,5*12-2 

4. Rср. = 0,8*15-2

106. Назвіть номер правильної відповіді. Класифікація джерел і рівнів ризику у смерті людини ( кількість смертельних випадків (людина -1 за рік -1) в промислово розвинених країнах.

Джерело - природне середовище, причина - нещасний випадок при стихійних лихах (землетрус, повінь, урагани), його середнє значення:

1. Rср. = 5*10-6

2. Rср. = 1*10-5

3. Rср. = 3*104

4. Rср. = 8*10-5 

107. Назвіть номер правильної відповіді. Класифікація джерел і рівнів риски в смерті людини (кількість смертельних випадків (людина-1 за рік-1) в промислово розвинених країнах.

Джерело – техносфера, причина - нещасний випадок в побуті, на транспорті, захворювання від забруднення довкілля, його середнє значення:

1. Rср. = 6*10-4

2. Rср. = 8*10-5

3. Rср. = 4*10-3

4. Rср. = 1*10-3 

108. Назвіть номер правильної відповіді. Класифікація джерел і рівнів риски в смерті людини (кількість смертельних випадків (людина-1 за рік-1) в промислово розвинених країнах.

Джерело – соціальна сфера, причина - самогубства, втрата працездатності (каліцтва), злочинні дії, військові дії, їх середнє значення:

1. Rср. = (0,4-2)*10-3

2. Rср. = (0,3-1,8)*10-4

3. Rср. = (0,5-1,5)*10-4

4. Rср. = (0,8-1,8)*10-3 

109. Назвіть номер неправильної відповіді. За ступенем доступності ризик буває:

1. Зневажливий ризик має настільки малий рівень, що він буває у межах допустимого впливу природного (фонового) рівня

2. Гранично - допустимий - це максимальний ризик, який не повинен перевищувати надмірний, незважаючи на очікуваний результат

3. Неприпустимий - це максимальний ризик

4. Надмірний ризик характеризується виключно високим рівнем, який у більшості випадків призводить до негативних наслідків

5. Прийнятний - ризик, який суспільство може прийняти (дозволити) враховуючи техніко - економічні та соціальні можливості на даному етапі розвитку. Рівень прийнятного ризику за міжнародними домовленостями вирішено розраховувати в межах 10-7 – 10-6 ( смертельних випадків на рік), а величина 10-6 є максимально прийнятним індивідуальним ризиком .

110. Вкажіть номер правильної відповіді. Інтегроване властивість системи до глобального існування та розвитку під впливом зовнішніх і внутрішніх загроз протягом певного часу, називається:

1. Катастрофічним процесом

2. Небезпечним явищем

3. Безпекою

4. Попередженням загрози

5. Ідентифікацією небезпеки

111. Вкажіть номер правильної відповіді. Процес, явище, об'єкт, антропогенний вплив або їх комбінація, що порушує стійкій стан середовища проживання, загрозливе здоров'ю і життю людини:

1. Катастрофа

2. Потенційна небезпека

3. Небезпека

4. Аварія

5. Стихійне лихо

112. Які небезпеки відносяться до техногенних?

1. Повені

2. Виробничі аварії у великих масштабах

3. Забруднення повітря

4. Природні катаклізми

113. Які небезпеки класифікують за походженням?

1. Антропогенні

2. Імпульсивні

3. Кумулятивні

4. Біологічні

114. За часом дії негативні наслідки небезпек бувають:

1. Змішані

2. Імпульсивні

3. Техногенні

4. Екологічні

115. До екологічних небезпек відносяться:

1. Природні катаклізми

2. Повені

3. Виробничі аварії

4. Забруднення середовища проживання

116. Вкажіть номер правильної відповіді. Потенційні небезпеки реалізується ...

1. За відсутності засобів оздоровлення

2. У виробничому середовищі

3. У природному середовищі

4. За наявності певних причин

5. При погіршенні стану середовища існування

117. Небезпеки, які класифікуються згідно стандартам:

1. Біологічні

2. Природні

3. Антропогенні

4. Екологічні

118. Стан, при якому потоки відповідають оптимальним умовам взаємодії це?

1. Небезпечний стан

2. Допустимий стан

3. Надзвичайно - небезпечний стан

4. Комфортний стан

119. Стан, при якому потоки енергії за короткий період можуть завдати травму, привести до летального результату?

1. Небезпечний стан

2. Надзвичайно - небезпечний стан

3. Комфортний стан

4. Допустиме стан

120. У скількох відсотках причин аварій присутнім ризик в дії або бездіяльності на виробництві?

1. 70 %

2. 50 %

3. 90 %

4. 100 %

121. Який бажаний стан об'єктів захисту?

1. Безпечне

2. Допустиме

3. Комфортне

4. Небезпечне

122. Низький рівень ризику, який не впливає на екологічні та інші показники держави, галузі, підприємства, це?

1. Індивідуальний ризик

2. Соціальний ризик

3. Допустимий ризик

4. Безпека

123. Вкажіть номер правильної відповіді. Першорядний об'єкт захисту:

1. Суспільство

2. Держава

3. Людина

4. Природне середовище

5. Техносфера

124. Вкажіть два номери правильної відповіді. Загрози в соціальній сфері обумовлені:

1. Розшаруванням суспільства

2. Скороченням ВВП

3. Тенденцією до перетворення в експортних поставках паливо - сировинної та енергетичної складових

4. Спадом народжуваності

125. Вкажіть номери трьох правильних відповідей. Загрози в інформаційній сфері:

1. Підвищення рівня інфляції

2. Падіння рівня освіти і науки

3. Падіння рівня народжуваності

4. Руйнування духовності в суспільстві

5. Наявність інформаційних маніпуляцій

6. Торгівля сировиною

126. Вкажіть номер правильної відповіді. Процес виявлення та ставлення кількісних, тимчасових та інших характеристик, необхідних і достатніх для розробки профілактичних і оперативних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки називається:

1. Що впливає небезпекою

2. Ідентифікацією небезпеки

3. Небажаної небезпекою

4. Встановленої небезпекою

5. Реальною небезпекою

127. Вкажіть номер неправильної відповіді. Щоб уникнути впливу небезпеки людина повинна:

1. Розуміти природу виникнення небезпеки, характер розвитку небезпечних ситуацій.

2. Розуміти тріаду "небезпека - причина - небажаний наслідок".

3. Створювати реальні можливості по подоланню небезпеки.

4. Уміти правильно оцінювати і реально розподіляти свої сили.

128. Вкажіть номер неправильної відповіді. Щоб уникнути небезпеки необхідно формувати у людей:

1. Упевненість в тому, що навіть у разі неможливості уникнути впливу небезпеки, людина здатна здолати її дію, якщо поводитиметься адекватно небезпечної ситуації (у суспільстві, на воді, в лісі, при пожежі, в горах і так далі), що склалася.

2. Знати і застосовувати способи захисту :

- - способи завчасного укриття від небезпек;

- - способи боротьби з наслідками небезпек.

3. Володіти прийомами рукопашного бою.

4. Володіти навичками само - і взаємодопомога :

- - при пораненнях;

- - в умовах автономного виживання в природі;

- - при опіках, укусі комах, поразці струмом і так далі

129. Вкажіть номер неправильної відповіді. У соціально-політичній сфері небезпечні ситуації - це можливі і реальні явища, події, процеси, здатні заподіяти шкоду (знищити, заподіяти збиток їх благополуччю, зруйнувати природні, матеріальні і духовні цінності), :

1. Людині

2. Озброєній групі

3. Соціальній групі

4. Народові

5. Суспільству

6. Державі

7. Людському суспільству

8. Землі, як житлу людини

130. Вкажіть номер неправильної відповіді. Небезпека може виступати в різних формах:

1. У вигляді планів підготовки до дій

2. У вигляді самих дій, які спрямовані на знищення, підпорядкування, послаблення об'єктів безпеки

3. У вигляді нанесення тілесних ушкоджень

131. Вкажіть номери двох правильних відповідей. Безпека людини - це стан фізичного, соціального і духовного благополуччя, яке визначається, :

1. Духовно-моральними чинниками.

2. Соціально-політичними чинниками.

3. Внутрішніми (спадковість, фізичне і психологічне здоров'я).

4. Зовнішніми (природне, антропогенне, технічне, соціальне довкілля) чинниками.

132. Вкажіть номер неправильної відповіді. Погрозами безпеки особі є:

 1.  Позбавлення життя, здоров'я, дієздатності;
 2.  Насильства, пов'язані з руйнуванням що склалося і нав'язування чужого світогляду;
 3.  Маніпулювання свідомістю і поведінкою;
 4.  Моральне розбещення і фізичне розтління;
 5.  Обмеження або позбавлення громадських прав і свобод;
 6.  Насильницьке підпорядкування злочинним цілям  і угрупуванням;
 7.  Дбайливе відношення до навколишнього світу;
 8.  Використання людини, як засіб збагачення.

133. Вкажіть номер неправильної відповіді. Безпечна поведінка людини припускає:

 1.  Передбачення небезпеки;
 2.  Уникнення впливу (ухилення) від небезпеки;
 3.  Подолання небезпеки;
 4.  Створення ресурсів безпеки;
 5.  Створення ресурсів сил і засобів;
 6.  Надання допомоги.

134. Вкажіть номер неправильної відповіді. Модель передбачення небезпеки особи включає:

 1.  Правильну оцінку ситуації.
 2.  Природне довкілля.
 3.  Вид небезпеки.
 4.  Характер розвитку.
 5.  Наслідки небезпеки.
 6.  Правову спрямованість поведінки.
 7.  Створення матеріальної і духовної бази для допомоги потерпілим.

135. Вкажіть номер неправильної відповіді. У Законі України "Про безпеку" говориться, що об'єктом безпеки суспільства, являються його матеріальні і духовні цінності. У зв'язку з цим до небезпек і погроз суспільству відносяться:

 1.  Рівень матеріального благополуччя громадян.
 2.  Посягання на його економічні (базисні) засади, на соціальне положення громадян.
 3.  Пригнічення свободи, прав.
 4.  Соціальні конфлікти.
 5.  Зневага громадською думкою з боку органів влади.
 6.  Пригнічення або знищення опозиції.
 7.  Насадження ідеології індивідуалізму.
 8.  Тероризм.
 9.  Організована злочинність, корупція.

136. Вкажіть номер неправильної відповіді. Основними видами безпеки держави є:

 1.  Військова безпека:
 2.  Економічна безпека, яка залежить, :
 3.  Культурологічна безпека.
 4.  Інформаційна безпека.
 5.  Продовольча безпека.
 6.  Геополітична безпека.
 7.  Екологічна безпека.
 8.  Захист державних кордонів.

137. Вкажіть номер неправильної відповіді. Економічна безпека країни залежить:

 1.  Рівня розвитку виробничих сил і економічних стосунків, спрямованих на реалізацію потреб особи, суспільства і держави.
 2.  Наявність енергетичних ресурсів.
 3.  Захисту культурної спадщини, історичних традицій і норм громадського життя.
 4.  Розвитку інфраструктури.
 5.  Наявність кваліфікованої робочої сили.
 6.  Міри інтеграції в міжнародну систему економічних зв'язків.

Тема 2. Заняття 1. Практичне заняття.

Категорійно-понятійних апарат безпеки життєдіяльності. Рішення задач та тестів на доповнення.

Методичні рекомендації, щодо практичних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів бакалаврів очної та заочної форми навчання. Дніпропетровський аграрно-економічний університет, Дніпропетровськ, 2013, стор.    .

    

В методичних рекомендаціях дано рекомендації практичних занять з дисципліни Безпека життєдіяльності.

Методичні рекомендації  розраховано для студентів бакалаврів усіх напрямків підготовки.

Практичне заняття містить практичну частину, завдання, які необхідно виконати на аудиторному занятті, питання самоконтролю.

Склав: ст. викладач                                                              Ю.Ф. Стаценко

Рецензенти: к.т.н., доцент                                                    В.А. Шаломов

                    к.т.н., доцент                                                    Г.Г. Капленко

                    ст. викладач                                                     А.Є. Самусєв

                    асистент                                                            К.А. Кірнос

Методичні рекомендації  розглянуто та схвалено на засіданні кафедри «Безпека життєдіяльності»

    Протокол № ___від___________2013р.

    Зав. кафедри БЖД, професор                                         А.С. Бєліков   

Зміст

І. Теоретична частина.

   Питання: Теорія небезпек і ризик.

ІІ. Практична частина

   1. Рішення задач про ризик.

   2. Тести

   3. Тести на доповнення.

Мета роботи:

Формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру і приймати продуктивні рішення в сфері цивільного захисту.

Матеріли і обладнання:

Література, наглядні прилади (см. лекцію).

Хід практичного заняття:

1. Навчити студентів рішенню практичних задач про ризик.

  - при травмуванні людей та с/г тварин;

  - під час зимової риболовлі;

  - утоплення;

  - ризик захворювання людей та с/г  тварин;

  - аварії (катастрофи) на транспорті;

  - при грі в азартні ігри.

2. Відповісти на тести з оцінки небезпеки.

3. З ціллю закріплення знань про ризик та небезпеки для людей відповісти на тести з доповненням.

Теоретична частина

Теорія небезпек і ризик

Потенційні небезпеки, небезпечні, шкідливі, вражаючі, нейтральні та необхідні фактори навколишнього середовища.

Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек.

Поняття про ризик. Види ризиків: виправданий, невиправданий, фізичний, політичний, економічний.

Методи визначення ризику: інженерний, модельний, статистичний, соціологічний, експертний.

Ризик обчислюється за формулою:

де R - ризик за певний період часу

n - кількість фактичних проявів небезпек (травм, аварій, катастроф) за певний період часу.

N - теоретично можлива кількість небезпек для даного виду діяльності та об'єкта.

Прийнятний ризик і поняття про безпеку.

Основні принципи забезпечення безпеки - основні шляхи практичного використання досягнень безпеки життєдіяльності для постійного гармонійного еволюційного розвитку людини і суспільства.

Практична частина

Завдання про ризик

Приклад рішення задачі

Обчисліть ризик травмування людей зайнятих певним видом діяльності (з розрахунку за 1 рік), якщо середньорічна кількість осіб що займаються цією діяльністю - 200, а за останні 5 років травми одержали 3 особи (відповідь на першу частину завдання).

Порівняйте обчислений рівень ризику з нормальним (прийнятим на сьогоднішній день)  в світловий практиці ( відповідь на другу частину завдання).

Рішення:

Визначаємо середню кількість травмованих людей, для цього ділимо кількість постраждалих на кількість років, за які трапилися ці трагічні наслідки

Далі знаходимо величину ризику за формулою:

, де R - ризик за певний період часу

n - кількість фактичних проявів небезпек (травм, аварій, катастроф ) за певний період часу.

N - теоретично можлива кількість небезпек для даного виду діяльності та об'єкта.

Відповідь на першу частину завдання: ризик травмування прирівнюється до 0,003 або

У другій частині завдання необхідно порівняти отриманий результат з величиною прийнятного ризику, який існує в світловий практиці і прирівнюється , для цього отриманий результат ділимо на прийнятний ризик.

Відповідь на другу частину завдання: ризик травмування людей більше прийнятного в 3000 разів.

Завдання

1. Обчисліть ризик травмування людей, зайнятих певним видом діяльності (з розрахунку на рік), якщо середньорічна кількість осіб що займається цією діяльністю - 800, а за останні 10 років, травми отримали 2 особи.

Відповідь 1 . Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятим на сьогоднішній день) у світловий практиці.

Відповідь 2. Порівняти отриманий результат з величиною прийнятного ризику.

2. Обчисліть ризик під час зимової риболовлі (з розрахунку на рік), якщо в середньому в регіоні нараховується 2500 рибалок, а за останні 16 років потерпіло 3 особи.

Відповідь 1. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятим на сьогоднішній день) у світловий практиці.

Відповідь 2. Порівняти отриманий результат з величиною прийнятного ризику.

3. Обчисліть ризик утоплення (з розрахунку на рік), якщо в середньому за рік на озері купалося 1000 осіб, а за останні 8 років потонуло 3 особи.

Відповідь 1 . Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятим на сьогоднішній день) у світловий практиці.

Відповідь 2. Порівняти отриманий результат з величиною прийнятного ризику.

4. Обчисліть ризик захворювання на грип (з розрахунку на рік), якщо в середньому в селі проживає 750 осіб, а за останні 8 років захворіло 2 особи.

Відповідь 1 . Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятим на сьогоднішній день) у світловий практиці.

Відповідь 2. Порівняти отриманий результат з величиною прийнятного ризику.

5. Обчисліть ризик автомобільної аварії в місті М (з розрахунку на рік), якщо в середньому на автомобілях їздять 1500 осіб, а за останні 4,5 роки потрапили в аварію і були травмовані 7 людей.

Відповідь 1 . Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятим на сьогоднішній день) у світловий практиці.

Відповідь 2. Порівняти отриманий результат з величиною прийнятного ризику.

6. Обчисліть ризик автомобільної аварії в місті В (з розрахунку на рік), якщо в середньому на автомобілях їздять 1500 осіб, а за останні 16 років потрапили в аварію і були травмовані 9 людей.

Відповідь 1 . Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятим на сьогоднішній день) у світловий практиці.

Відповідь 2. Порівняти отриманий результат з величиною прийнятного ризику.

7. Розрахувати ризик травмування на підприємстві (з розрахунку на рік), якщо загальна кількість працюючих становить 60 чоловік, а за останні 21 рік травми одержали 2 особи.

Відповідь 1 . Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятим на сьогоднішній день) у світловий практиці.

Відповідь 2. Порівняти отриманий результат з величиною прийнятного ризику.

8. Обчисліть ризик травмування на підприємстві (з розрахунку на рік), якщо загальна кількість працюючих складає 5000 чоловік, а за останні 4,5 роки травми одержали 4 особи.

Відповідь 1 . Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятим на сьогоднішній день) у світловий практиці.

Відповідь 2. Порівняти отриманий результат з величиною прийнятного ризику.

9. Обчисліть ризик травмування на підприємстві (з розрахунку на рік), якщо загальна кількість працюючих складає 1000 чоловік, а за останні 18 років травми одержали 4 особи.

Відповідь 1 . Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятим на сьогоднішній день) у світловий практиці.

Відповідь 2. Порівняти отриманий результат з величиною прийнятного ризику.

10. Обчисліть ризик захворювання на грип (з розрахунку на рік), якщо в середньому в місті проживає 3000000 осіб, а за останні 5 років захворіло 600000 людей.

Відповідь 1 . Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятим на сьогоднішній день) у світловий практиці.

Відповідь 2. Порівняти отриманий результат з величиною прийнятного ризику.

11. Обчисліть ризик аварії на авіаційному транспорті (з розрахунку на рік), якщо авіакомпанія А має 120 літаків, які виконують регулярні рейси, а за останні 20 років через катастрофи загинуло 3 літаки.

Відповідь 1 . Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятим на сьогоднішній день) у світловий практиці.

Відповідь 2. Порівняти отриманий результат з величиною прийнятного ризику.

12. Обчисліть ризик аварії на авіаційному транспорті(з розрахунку на рік), якщо авіакомпанія В має 75 літаків, що виконують регулярні рейси, а за останні 22 роки авіакатастрофи зазнало 2 літаки.

Відповідь 1 . Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятим на сьогоднішній день) у світловий практиці.

Відповідь 2. Порівняти отриманий результат з величиною прийнятного ризику.

13. Обчисліть ризик для авіапасажира (з розрахунку за рік - 365 днів), якщо авіакомпанія Д щороку перевозить 450 пасажирів, а  останні 17 років, внаслідок авіакатастроф загинуло 56 осіб.

Відповідь 1 . Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятим на сьогоднішній день) у світловий практиці.

Відповідь 2. Порівняти отриманий результат з величиною прийнятного ризику.

14. Обчисліть ризик для авіапасажира (з розрахунку за рік - 365 днів), якщо літаки авіакомпанії С щодня роблять 10 рейсів, а останні 17 років, авіакатастрофи зазнав один літак.

Відповідь 1 . Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятим на сьогоднішній день) у світловий практиці.

Відповідь 2. Порівняти отриманий результат з величиною прийнятного ризику.

15. Обчисліть ризик програти всі гроші в казино (з розрахунку за рік - 365 днів), якщо в казино щоденно грають 100 осіб, а тільки 5 осіб з них виграють гроші, 5 осіб виходять з тією ж сумою з якою вони прийшли і 20 осіб програють тільки частину грошей.

Відповідь 1. Порівняйте обчислений рівень ризику програшу (психологічністю травми), з нормою ризику фізичної травми (прийнятим на сьогоднішній день) у світловий практиці.

Відповідь 2. Порівняє отриманий результат з величиною прийнятного ризику.

Тестові завдання для контролю заняття

1. Класифікація та систематизація явищ, процесів, які здатні завдавати збитків називаються:

1) ідентифікація небезпек

2) квантифікація небезпек

3) номенклатура небезпек

4) токсикономія небезпек

5) класиномія небезпек

2. Виявлення типу небезпеки і встановлення її характеристик називається:

1) токсикономія небезпек

2) ідентифікація небезпек

3) квантифікація небезпек

4) типіфікація небезпек

5) номенклатура небезпек

3. Введення кількісних характеристик для оцінки ступеня небезпеки називається:

1) квантифікація небезпек

2) токсикономія небезпек

3) номенклатура небезпек

4) інтегралізація небезпек

5) ідентифікація небезпек

4. Прийнятний рівень ризику життя і здоров'я людини у світовій практиці становить:

1) 10-4

2) 10-6

3) 106

4) 10-3

5) 104

5. Перелік назв, термінів, явищ, які здатні приносити шкоду систематизованих за певними ознаками називаються:

1) токсикономія небезпек

2) систематизація небезпек

3) ідентифікація небезпек

4) квантифікація небезпек

5) номенклатура небезпек

6. Ризик це -

1) коли людина збирається зробити щось небезпечне ;

2) кількісна характеристика небезпеки;

3) якісна і кількісна характеристика небезпеки;

4) якісна характеристика небезпеки;

5) коли людина очікує небезпека

Тести на доповнення (см. лекцію)


загрози

протидія

система

небезпеки

суб’єкт- -система

об'єкт

небезпеки

Час:

особисте,

робоче, відпустка, відрядження

етоди захисту: самозахист, особиста охорона

Об'єкти загрози: особа,

члени сім'ї, 

родичі, знайомі, майно

ОСОБА

Погрози:

вбивство,

насильство, грабіж, шантаж, напад, образа

Джерела погроз: людина, техніка, техногенні зони, природні явища

Посягання: на життя, на здоров'ї, на особисту гідність, на документи, на гроші і цінності

Засоби захисту 

особи: квартира, кабінет, автомобіль, гараж

Напрям захисту:

юридична, фізична, інформаційна, організаційна

Місця перебування:

будинок, дача, робочий кабінет, вулиця, транспорт


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54557. Отношения собственности и их реализация 18.04 KB
  В системе экономических отношений собственность всегда ассоциируется с определенными вещами, благами, продуктами интеллектуального труда. Но это лишь формы материализации собственности.
54558. Сон – залог здоровья 90 KB
  Задачи: расширить представление о сне; проделать опыты и упражнения, показывающие влияние сна на здоровье человека; сделать выводы, предложить здоровые нормы поведения перед сном; воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
54559. Сущность, место и роль государственной собственности 18.58 KB
  Собственность относится к числу наиболее важных и сложных проблем экономики, и экономической теории. История экономической жизни общества в периоды повышенной социальной активности ведет, как правило, к перераспределению объектов и прав собственности.
54560. Основные черты рыночной экономики. Функции рынка 19.07 KB
  Современная экономика всех развитых государств носит рыночный характер, это объясняется тем, что рыночная экономика оказалась наиболее эффективной и гибкой для решения основных экономических проблем.
54561. Основні методи доведення нерівностей 255.5 KB
  Мета: освітня: систематизувати та відкоригувати вміння та навички доводити нерівності різними методами: використання означення нерівності доведення від супротивного використання відомої нерівності виділення квадрата двочлена застосування ключових нерівностей; перевірити та встановити рівень оволодіння учнями способів доведення нерівностей вміння та навички у нестандартних ситуаціях творчість учнів у завданнях найвищого рівня завданнях олімпіадного характеру; повторити глибоко осмислити навчальний матеріал з метою формування...
54562. Розробка уроків (пар) алгебри для 9-го класу з теми «Нерівності» 865 KB
  Разом з розвязаними вправами вправами для розвязування біля дошки приклади для самостійного розвязку учнями роботою з картками домашніми завданнями завданнями для повторення матеріалу за попередні класи та теми все це є єдиним цілим для вчителя який візьме дану розробку і буде спиратися на неї як на свій власний конспект. Включення ж до теми методу інтервалів є логічним кроком при розгляді теорії нерівностей адже він просто губиться при подальшому викладанні і при нагоді може слугувати методом розвязування квадратичних...
54563. Розвязування квадратичних нерівностей 231 KB
  Мета уроку: Формувати вміння та навички з розвязування Квадратичних нерівностей; розвивати логічне мислення, мову учнів; виховувати цікавість до математики, культуру математичних записів. Тип уроку: урок формування вмінь і навичок. Обладнання: компютера, таблиці.
54564. Лінійні нерівності з однією змінною 51.5 KB
  Мета уроку: систематизувати і узагальнити знання учнів по темі продовжити формувати практичні навики по розвязуванню нерівностей; на прикладах показати учням застосування нерівностей до практичних задач; стежити за дотриманням учнями графічної культури; розвивати математичну мову логічне мислення; вчити учнів працювати з підручником. Що називається розв`язком нерівності Що означає розвязати нерівність 4. Сформулювати властивості які використовуються при розвязуванні нерівностей. Ті учні які під час попередньої...
54565. Первые экономические школы. Меркантилисты и физиократы 18.69 KB
  В эту эпоху экономической идеологией молодой торговой буржуазии был меркантилизм (от mercantile — торговый). Меркантилисты не были профессиональными учеными, как правило, это были выходцы из купцов, мелких и средних буржуа. Они точно определили способы получения крупных состояний: торговля, кредит, война.