86770

Оценка влияния источника загрязнения на атмосферу г.Владивостока

Лабораторная работа

Экология и защита окружающей среды

Показать на карте г.Владивостока распространение загрязняющих веществ с учетом летней и земней розы ветров. Начертить фрагмент карты г.Владивостока и оценить районы, попадающие под влияние источника загрязнения.

Русский

2015-04-10

31.82 KB

0 чел.

Лабораторная работа № 1, 2, 3

«Оценка влияния источника загрязнения на атмосферу г.Владивостока».

Задание № 1.

Используя типовую методику расчета, рассчитать значения «См» по пяти основным загрязняющим примесям CO, , N, , зола и «Хм».

Задание № 2.

Задать шесть расстояний: три меньше чем «Хм», и три больше чем «Хм». Рассчитать значение «С» для этих расстояний. Построить график для пяти примесей в координатах «С» - «Х».

Задание № 3.

Показать на карте г.Владивостока распространение загрязняющих веществ с учетом летней и земней розы ветров. Начертить фрагмент карты г.Владивостока и оценить районы, попадающие под влияние источника загрязнения.

Варианты для расчета

I вариант

Название источника

ТЭЦ-1

Высота трубы (м)

100

Диаметр устья трубы

3,5

Скорость выхода газовой смеси (м/с)

8

Температура газовоздушной смеси ()

120

Температура воздуха ()

12

Выброс (г/с)

14

Выброс (г/с)

12

Выброс СО (г/с)

8

Выброс  (г/с)

0,2

Выброс золы (г/с)

2,6

Расчет.

Задание № 1

1. Максимальная концентрация от одиночного источника рассчитывается по формуле:

 

Где: A – температурный коэффициент;

M – масса вредного вещества в единицу времени;

F – коэффициент скорости оседания вредных веществ;

m, n – коэффициент, учитывающий условия выбросов;

H – высота источника загрязнения;

Ŋ – коэффициент, учитывающий рельеф;

T – Разница температур выброса смеси и окружающей среды;

- расход газовоздушной смеси, определяется по формуле:

Где: Д – диаметр устья источника выброса;

- скорость выброса.

T = 120-12=108

Температурный коэффициент А для Дальнего Востока – 200

Коэффициент F для: газов, пыли, золы – 1.

Значение коэффициент m и n определяется в зависимости от параметров: f, .

f<100; 

n=1

Задание № 2

Расстояние Хм от источника выбросов, на котором приземная концентрация достигает максимального значения См, определяется по формуле:

;

Значение опасной скорости ветра Uм на высоте 10 м, при которой достигается наибольшее значение концентрации, определяется по формуле:

При    

Задаем 6 расстояний:

Рассчитываем коэффициент при X< по формуле:

;

Рассчитываем коэффициент  при Х > по формуле:

При опасной скорости  приземная концентрация вредных веществ С в атмосфере по оси факела на различных расстояниях от источника, определяется по формуле: ;

График зависимости концентрации ЗВ от расстояния до источника загрязнения.

КГА ПОУ «ВГМК»

Лабораторная работа № 1, 2, 3

По дисциплине

«Мониторинг загрязнения природной среды»

Тема: «Оценка влияния источника загрязнения на атмосферу г.Владивостока».

                                                                            Выполнил: студентка

                                                                            Группы Э-32

                                                                            Князева Екатерина

                                                                            Проверил: преподаватель

                                                                            Бурая Ольга Валентиновна

Владивосток 2014

                                                                


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57471. Нестандартні підходи до вивчення української мови та літератури 188.5 KB
  Основне завдання школи – дати дитини змогу знайти себе в цьому складному світі. Отже школа як живий організм постійно міняючись повинна стати тим творчим середовищем різних рівнів і напрямів завдання якого – дати людині можливість знайти себе в цьому складному світі. Адже основним завданням для кожного вчителя є підключити учня до активної самостійної діяльності поставити його в позицію суб’єктивна цієї діяльності. Поруч стенд з конвертами завданнями.
57472. До Дня української мови. Мова – інтелектуальний портрет народу, його душа 56 KB
  Українське слово зажило визнання і шани серед близьких і далеких народів. Україна створила мистецтво, визнане в усьому світі. Україна дала людству геніальних мислителів, поетів.
57473. Інтегрований урок з предмету «Рідна мова» та «Основи здоров’я» 220 KB
  Мета. Забезпечити умови для виховання старанності у виконанні основних правил збереження здоров’я. Книга Здоров’я підсумкові таблиці Корінь слова та закінчення здоровий спосіб життя малюнки продуктів їжі картки з віршем прислів’ями домашнім завданням.
57474. Типи текстiв та їх розрiзнення 77.5 KB
  Мета: вчити розрiзняти текст-розповiдь, текст-опис, текст-мiркування; дати уявлення учням про текст, як про склади… продовжити формувати вмiння дiтей визначати зачин, головну думку, та кiнцiвку тексту...
57475. Урок узагальнення знань за темою „Слова – назви предметів” 306.5 KB
  Мета: Узагальнити знання учнів про іменник як частину мови; закріплювати вміння учнів розрізняти слова назви істот і неістот, навички написання власних іменників; розвивати увагу, спостережливість; виховувати інтерес до вивчення рідної мови.