86770

Оценка влияния источника загрязнения на атмосферу г.Владивостока

Лабораторная работа

Экология и защита окружающей среды

Показать на карте г.Владивостока распространение загрязняющих веществ с учетом летней и земней розы ветров. Начертить фрагмент карты г.Владивостока и оценить районы, попадающие под влияние источника загрязнения.

Русский

2015-04-10

31.82 KB

0 чел.

Лабораторная работа № 1, 2, 3

«Оценка влияния источника загрязнения на атмосферу г.Владивостока».

Задание № 1.

Используя типовую методику расчета, рассчитать значения «См» по пяти основным загрязняющим примесям CO, , N, , зола и «Хм».

Задание № 2.

Задать шесть расстояний: три меньше чем «Хм», и три больше чем «Хм». Рассчитать значение «С» для этих расстояний. Построить график для пяти примесей в координатах «С» - «Х».

Задание № 3.

Показать на карте г.Владивостока распространение загрязняющих веществ с учетом летней и земней розы ветров. Начертить фрагмент карты г.Владивостока и оценить районы, попадающие под влияние источника загрязнения.

Варианты для расчета

I вариант

Название источника

ТЭЦ-1

Высота трубы (м)

100

Диаметр устья трубы

3,5

Скорость выхода газовой смеси (м/с)

8

Температура газовоздушной смеси ()

120

Температура воздуха ()

12

Выброс (г/с)

14

Выброс (г/с)

12

Выброс СО (г/с)

8

Выброс  (г/с)

0,2

Выброс золы (г/с)

2,6

Расчет.

Задание № 1

1. Максимальная концентрация от одиночного источника рассчитывается по формуле:

 

Где: A – температурный коэффициент;

M – масса вредного вещества в единицу времени;

F – коэффициент скорости оседания вредных веществ;

m, n – коэффициент, учитывающий условия выбросов;

H – высота источника загрязнения;

Ŋ – коэффициент, учитывающий рельеф;

T – Разница температур выброса смеси и окружающей среды;

- расход газовоздушной смеси, определяется по формуле:

Где: Д – диаметр устья источника выброса;

- скорость выброса.

T = 120-12=108

Температурный коэффициент А для Дальнего Востока – 200

Коэффициент F для: газов, пыли, золы – 1.

Значение коэффициент m и n определяется в зависимости от параметров: f, .

f<100; 

n=1

Задание № 2

Расстояние Хм от источника выбросов, на котором приземная концентрация достигает максимального значения См, определяется по формуле:

;

Значение опасной скорости ветра Uм на высоте 10 м, при которой достигается наибольшее значение концентрации, определяется по формуле:

При    

Задаем 6 расстояний:

Рассчитываем коэффициент при X< по формуле:

;

Рассчитываем коэффициент  при Х > по формуле:

При опасной скорости  приземная концентрация вредных веществ С в атмосфере по оси факела на различных расстояниях от источника, определяется по формуле: ;

График зависимости концентрации ЗВ от расстояния до источника загрязнения.

КГА ПОУ «ВГМК»

Лабораторная работа № 1, 2, 3

По дисциплине

«Мониторинг загрязнения природной среды»

Тема: «Оценка влияния источника загрязнения на атмосферу г.Владивостока».

                                                                            Выполнил: студентка

                                                                            Группы Э-32

                                                                            Князева Екатерина

                                                                            Проверил: преподаватель

                                                                            Бурая Ольга Валентиновна

Владивосток 2014

                                                                


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61345. Інтегрований урок ( математика, природознавство, трудове навчання) 1 клас. Подорож до весняного лісу 37.23 KB
  Мета: узагальнити знання учнів про додавання і віднімання в межах 20, знання про світ живої природи. Вчити учнів записувати числа під диктовку. Формувати вміння вміння розв’язувати вирази та задачі. Навчити виготовляти з геометричного матеріалу шпаківню.
61346. Закріплення вивчених способів додавання і віднімання в межах 100 без переходу через десяток. Творча робота над задачею 26.64 KB
  Мета: закріплювати навички додавання і віднімання в межах 100 без переходу через десяток, удосконалювати навички розв’язання математичних виразів; залучати учнів до творчої роботи над задачами, формувати вміння застосовувати математичне мовлення...
61347. Письменное сложение и вычитание двузначных чисел 95.68 KB
  Цель: - совершенствовать вычислительные навыки - развивать внимание, логическое мышление, математическую речь. - воспитывать интерес к изучению предмета.
61348. Складання таблиці множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня 19.03 KB
  Яке число залишилось без виразу Добутком яких чисел воно є б бліцтурнір Скільки крил у чотирьох горобців Скільки ніг у п’яти страусів Скільки вух у шести мавп Скільки разом крил у восьми гусей і одного горобця...
61349. Основи технології писанкарства. Орнаменти писанкарства. Символи в писанкарстві 4.18 MB
  Символи в писанкарстві. Символи в писанкарстві. Згодом виникли символи неначе букви тієї чарівної мови. Символи в писанкарстві.
61350. План-конспект уроку, Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми 24.62 KB
  Мета: поглибити знання учнів щодо синонімів, антонімів, омонімів; удосконалити вміння пятикласників відрізняти омоніми від багатозначних слів, правильно вживати їх у мовленні; навчити добирати фразеологічні синоніми...
61351. Людина і природа. Проблеми екології. Природні катаклізми. Введення лексики 72.63 KB
  МЕТА: Навчальна: ознайомити учнів з новою лексикою та активізувати її вживання в мові, розширити знання учнів про проблеми екології та навколишнього середовища, природні катаклізми; збагачувати словниковий запас учнів...
61353. Алюміній. Положення в ПСХЕ. Будова атому. Основні хімічні властивості 57.63 KB
  Цілі уроку: Надати інформацію про історію відкриття та добування алюмінію. Ознайомити з фактами біографії видатних вчених пов’язаних з дослідженням алюмінію.