86858

Знайомство з інтегрованим середовищем розробки Eclipse

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета: Ознайомитись з основними компонентами інтегрованого середовища розробки програмного забезпечення Eclipse. Навчитися створювати прості проекти за допомогою майстра проектів та класів. Дослідити інтерфейс користувача IDE Eclipse. Навчитися налаштувати поведінку оболонки під свої вимоги.

Украинкский

2015-04-11

1.01 MB

4 чел.

Лабораторна робота № 1

Тема: Знайомство з інтегрованим середовищем розробки Eclipse

Мета: Ознайомитись з основними компонентами інтегрованого середовища розробки програмного забезпечення Eclipse. Навчитися створювати прості проекти за допомогою майстра проектів та класів. Дослідити інтерфейс користувача IDE Eclipse. Навчитися налаштувати поведінку оболонки під свої вимоги.

Теоретичні відомості

Eclipse є одним із кращих інструментів для написання Java-програм, які були створені за останні роки. SDK Eclipse є інтегрованим середовищем розробки (IDE, Integrated Development Environment) з відкритим вихідним кодом.

На початку свого існування Eclipse з'явилася як комерційний продукт, але в листопаді 2001 р. його вихідні коди були опубліковані. Творцем системи є компанія Object Technology International (OTI), яка згодом була придбана корпорацією IBM. Підтримкою і розробкою Eclipse сьгодні займається організація Eclipse Foundation і співтовариство Eclipse, інформацію про яких можна знайти на офіційному сайті в мережі Інтернет http://www.eclipse.org.

Основні інструментальні засоби Eclipse Java включають: редактор початкового коду (створення і редагування початкового тексту програм); засоби відладки та інтеграції з Ant (java-утиліта для автоматизації процесу збирання програмного продукту). Окрім цього в Eclipse доступно багато інших безкоштовних та комерційних доповнень (плагінів), таких, як інструментальні засоби створення схем UML, розробка баз даних та ін.

Середовище Eclipse – це тільки платформа, яка дає можливість розробляти доповнення, що називаються плагінами, які в подальшому вбудовуються в платформу. У Eclipse доступні доповнення для наступних мов програмування: Java, C/C++, HTML, Perl, PHP, Ruby та ін. Є можливим розробляти власні доповнення для розширення можливостей середовища Eclipse.

1. Системні вимоги

Eclipse розроблена для широкого кола операційних систем, таких як Linux, Microsoft Windows та Mac OS. Для її запуску необхідна JVM (Java Virtual Machine) – віртуальна Java-машина, а також JDK (Java Development Kit) – набір інструментів для розробки Java-програм.

2. Знайомство з Eclipse

Основними концепціями середовища IDE Eclipse є: робочий простір, інструменти, компонування, редактори та представлення.

Робочий простір

У простому випадку робочий простір (workspace) – це каталог для проектів користувача, в якому розташовуються файли проекту. Усе, що знаходиться усередині даного каталогу, вважається частиною робочого простору.

Інструментальні засоби Eclipse

Інструментальні засоби Eclipse робляться доступними відразу після запуску середовища. В загальному випадку це сама платформа з набором різних функціональних можливостей головного меню, де перш за все виділяється набір операцій для управління проектом. Фактична обробка, як правило, здійснюється за допомогою доповнень (плагінів), наприклад редагування і перегляд файлів проекту здійснюється плагіном JDT.

До інструментів (workbench) відноситься набір відповідних редакторів і представлень, розміщених в робочій області Eclipse. Для конкретного завдання певний набір редакторів і представлень називають перспективою або компонуванням.

Компонування

Компонування (perspective) – це набір представлень і редакторів, розташованих в тому порядку, який є зручним для користувача. У кожному компонуванні присутній певний набір інструментів, деякі компонування можуть мати загальні набори інструментів. Одночасно активним може бути тільки одне компонування. Перемикання між різними компонуваннями здійснюється за допомогою клавіш <Ctrl+F8>. За допомогою компонування є можливим налаштувати свій робочий простір під певний тип виконуваного завдання.

У Eclipse є також можливість створювати свої власні компонування. Відкрити компонування можна за допомогою командою Window / Open Perspective.

Редактори

Редактори являють собою програмні засоби, які дозволяють здійснювати операції над файлами (створення, відкривання, редагування, зберігання та ін.).

Представлення

Представлення по своїй суті є доповненнями до редакторів, у яких виводиться інформація супровідного або додаткового характеру, як правило, про файл, який знаходиться в редакторі. Відкрити представлення можна за допомогою команди Window / Show View. Найбільш часто використовувані представлення для різних компонувань наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

 Компонування

Представлення

Debug

Breakpoints, Debug, Variables, Expressions, Task, Outline, Console

Java Browsing

Projects, Packages, Types, Members

Java

Package Explorer, Problems, Hierarchy, Outline, Javadoc, Declaration

Проект

Проект (project) являє собою набір файлів розроблюваної програми та доповнень. При роботі з мовою програмування Java використовуються в основному файли, які мають наступні розширення: .java, .jsp, .xml.

Доповнення

Доповненням (plug-in) називають додаток, який додатково може бути встановлений в середовищі Eclipse. Прикладом такого додатку може виступати додаток JDT.

Майстри

Майстер – це програмний засіб, який допомагає користувачеві налаштувати середовище та проводити у ньому складні операції. У Eclipse є велика кількість різноманітних майстрів, які роблять роботу користувача в системі зручною та ефективною, беручи частину рутинних операцій на себе. Прикладом майстра може виступити майстер створення нового класу, який допомагає користувачеві в таких операціях, як створення нового файлу в потрібній директорії, створення початкового коду класу, автоматичне розставляння модифікаторів доступу і так далі (рис. 1).

Рисунок 1.Мастер створення нового классу

3. Перший запуск Eclipse

Перше вікно, яке відобразиться на екрані – це вікно вибору робочого простору (рис. 2).

Рисунок 2. – Вибір каталогу з робочим простором

У цьому вікні можна вибрати потрібний каталог, в якому будуть зберігатися файли проектів Java. Установка опції на діалоговому вікні вибору робочого простору, яке знаходиться під списком workspace, дасть вказівку оболонці використовувати даний робочий простір за замовчуванням, і більше це вікно з'являтися не буде. Надалі для зміни робочого простору дане вікно може бути відкрите за допомогою команд меню File / Switch Workspace.

Файли кожного проекту – вихідні тексти програм (.java, .jsp ), файли налаштувань (.xml) та інші дані зберігатимуться у вказаному розробником робочому просторі Workspace.

Після того, як буде натиснута кнопку «OK», з'явиться сторінка привітання (рис. 3), на якій розташовано 5 графічних кнопок:

 •  Overview (огляд) – містить посилання на навчальні інтернет-ресурси Eclipse;
 •  Tutorials (уроки) –містить декілька прикладів створення простих Java-програм;
 •  What's new (що нового) – містить огляд основних нововведень;
 •  Samples (приклади) – містить декілька прикладів програм, які мають бути заздалегідь встановленими для того, щоб їх можна було проглянути;
 •  Workbench (робочий стіл) – це робоча область розробника.

Рисунок 3. – Сторінка привітання

Для того, щоб розпочати роботу, потрібно натиснути кнопку «Workbench». За замовчанням відкриється універсальний робочий стіл (рис. 4).

Рисунок 4. – Універсальний робочий стіл

Даний універсальний робочий стіл ще не містить усіх важливих елементів робочого столу Java. На рис. 4 виділена мітка, яка відображає поточний режим робочого столу. Для того, щоб переключитися в інший режим, потрібно натиснути кнопку, яка знаходиться зліва від виділеної мітки, і в списку, який розкриється, вибрати потрібний режим. Для розробки програм на мові Java потрібно вибрати пункт «Java».

Компонування Java

На рис. 5 можна виділити декілька основних елементів графічного інтерфейсу користувача середовища Eclipse в компонуванні Java.

Рисунок 5. – Компонування Java

На рис. 6 зображено три основні компонування, які використовуються в роботі над Java-програмами. Кожне компонування містить свій набір панелей і представлень, а також їх форму та розташування.

Рисунок 6. – Компонування Java, Java Browsing, Debug

Розглянемо склад можливих представлень на прикладі компонування Java. Склад компонування Java буде наступний.

 1.  Рядок меню (№ 1, рис. 5). Головне меню платформи Eclipse з набором функцій для роботи над проектами.
 2.  Панель інструментів (№2, рис. 5).
 3.  Вікно браузера проекту та ієрархії (№ 7, рис. 5). Призначено для відображення структури робочого простору проекту і являє собою ієрархічну структуру каталогів та файлів, які входять в проект.
 4.  Вікна представлень (№ 8, рис. 5). Містять 4 основні вкладки:
 5.  Problems – призначена для відображення помилок при компіляції, а також під час написання програми;
 6.  Javadoc – відображення коментарів для вибраних об'єктів;
 7.  Declaration – відображення частини коду, в якому відбувається декларація вибраного об'єкту;
 8.  Console – системна консоль, в яку відбувається виведення даних програми.
 9.  Перспективи (компоновки) (№ 3, рис. 5). Дозволяють перемикатися з одного компонування на інше.
 10.  Редактор коду (№6, рис. 5). Призначений для введення та редагування вихідного тексту Java-програм.

4. Створення проекту

Проект Java є каталогом на жорсткому диску, який містить бібліотеки JRE, початкові коди, картинки та інше. Керувати вмістом пакету краще за допомогою середовища. Хоча ніхто не забороняє змінювати вміст файлів і структуру каталогів в проекті за допомогою сторонніх редакторів та браузерів, та все ж рекомендується це робити засобами IDE Eclipse, оскільки можливі серйозні помилки і збої при компіляції та роботі програм у разі використання інших програм.

Приклад. Створимо новий проект з ім'ям Hello. Натисніть на чорний трикутник кнопки на панелі інструментів та в списку (рис. 7), який розкрився, виберіть Java Project (Проект Java).

Рисунок 7. – Створення нового проекту

Наступним буде вікно з початковими налаштуваннями проекту (рис. 8).

Рисунок 8. – Параметри нового проекту

У полі Project name (Ім'я проекту) введіть назву нового проекту «Hello». У рядку Location (розміщення) можна вказати каталог в якому буде зберігатися наш проект. Для цього необхідно зняти мітку з кнопки Use default location (Використовувати розміщення по замовчуванню) та натиснути на кнопку Browse (Перегляд). У групі опцій JRE (Java Runtime Environment) можна вибрати тип JRE для нового проекту. У групі Project layout (Формат проекту) можна вибрати один з двох форматів: або файли класу і файли джерела матимуть розділені каталоги (Separate folders), або каталог проекту буде кореневий (as root), хоча для файлів класів і для файлів джерел краще вибрати варіант розділених каталогів. Далі натисніть кнопку «Finish».

Тепер проект створений і «робочий стіл» прийме вигляд, представлений на рис. 9.

Рисунок 9. – Вид «робочого столу» нового проекту

У лівому вікні Package explorer відображається структура поточного проекту. Тепер створимо наш перший клас: натиснемо чорний трикутник на кнопці і в списку, який розкрився, виберемо Class ( рис. 10).

Рисунок 10. – Створення нового класу

З'явиться діалогове вікно створення нового класу (рис. 11).

Рисунок 11. – Параметри нового класу

У полі Source folder знаходиться шлях до файлу класу з робочого простору, там ви бачите Hello/src, це означає, що клас розташовуватиметься в каталозі Hello/src, оскільки наш проект називається Hello, а src – це ім'я основного пакету, в якому зберігаються вихідні коди проекту. У полі Package (пакет) можна вказати пакет, в якому знаходитиметься клас, оскільки ми не створювали ще жодних пакетів, то нехай наш клас знаходитиметься прямо в src. У полі Name введіть ім'я класу HelloWorld; зверніть увагу на те, що в імені класу не можна використовувати пробіли, як тільки в полі Name з'явиться пробіл, кнопка Finish стане неактивною. Тут можна також вибрати набір модифікаторів для класу, суперклас та інтерфейси класу. У нижній частині вікна є група з трьох кнопок, яка дозволяє автоматично додати деякі основні методи:

 •  public static void main(String[] args) – метод main() в якому відбувається виконання програми;
 •  Constructor from superclass – конструктор суперкласу;
 •  Inherited abstract methods – наслідуванні абстрактні методи.

Натискаємо кнопку «Finish». Тепер в нашому проекті є один клас HelloWorld (рис. 12), після чого можна приступити до створення програми.

Під час наявності декількох проектів краще закрити попередній проект перед відкриттям або створенням нового проекту. Для закриття проекту потрібно виділити у вікні Package Explorer потрібний проект, потім в рядку меню, у пункті «Project», вибрати «Close», або, клацнувши правою кнопкою миші на проекті у Package Explorer та в меню, яке розкрилося, вибрати пункт «Close».

Рисунок 12. – Новий клас в проекті

5. Інтерфейс користувача

Розглянемо детальніше призначення основних компонентів, з яких складається інтерфейс користувача (табл. 2).

Таблиця 2. – Головне меню

Команда меню

Призначення

File

Містить елементи управління проектами і файлами. Дозволяє створювати нові проекти, класи, інтерфейси та ін., зберігати, закривати, переносити, перейменовувати, експортувати наявні структури проекту, а також імпортувати зовнішні об'єкти, змінювати місце розташування робочого простору і перемикатися між різними робочими просторами.

Edit

Містить елементи управління текстовою інформацією: копіювання, вирізування, вставка, видалення, відміна останньої дії, повернення після відміни, додавання закладок і завдань, а також пошук.

Source

Містить елементи управління початковим кодом, такі, як: управління імпортом елементів, управління коментарями, генерацію методів та конструкторів класів і так далі.

Refactor

Рефакторинг елементів проекту. Допомагає проводити модифікацію членів проекту (класів, методів та полів), таку, як переміщення, перейменування та ін. без втрати зв'язків і цілісності програми.

Navigate

Містить елементи навігації по проекті.

Search

Основний інструмент пошуку. Шукати можна файли, проекти і текст у будь-якому діапазоні від файлу до робочого простору.

Project

Інструмент управління проектами: відкриття, закриття, компіляція, генерація javadoc та ін.

Run

Управління запуском програми, запуск програми, іі відлагодження, а також виконання програми по точках переривання.

Window

Управління вікнами і перспективами. Перемикання між компонуваннями. Виклик необхідних представлень.

Help

Виклик довідки, а також містить виклик оновлень та опис програми Eclipse.

Панель інструментів

Ця панель містить кнопки швидкого доступу до найбільш використовуваних функцій Eclipse. Кнопки за функціональним призначенням згруповані в групи. Перша група – створення (проекту, пакету, класу, інтерфейсу, перечислення і т. д.), збереження та друк відноситься до команди File. Друга група – відлагодження, запуск та запуск з параметрами – відноситься до команди Run. Третя група – новий проект, новий пакет та новий Java-файл (клас, інтерфейс, перечислення) – дублює першу кнопку для максимально швидкого доступу. Остання четверта група містить кнопки, які відносяться до пошуку та навігації.

Вікна браузера проекту та ієрархії

Вікно, в якому наводиться деревовидна структура проекту, призначене для швидкого перегляду або вибору елементу в ієрархії класів проекту. Тут у вигляді дерева відображається структура проекту, за допомогою якої можна швидко переключатися між пакетами, класами, методами та полями проекту.

Вікна звітності

У цих вікнах відображаються основні події при роботі із програмою – помилки (вкладка Problems); коментарі (вкладка javadoc); код декларації (вкладка declaration).

Перспективи

За допомогою кнопки відбувається перемикання між різними компонуваннями, такими, як Java, Debug, Java Browsing, C++ та ін.

Швидкі вікна

Кнопка «Швидкі вікна», або швидкий виклик представлення , знаходиться в лівому нижньому куті робочого столу. Дана кнопка додає у вікно браузера проекту різні панелі (представлення), такі, як Ant, Problems, Search, Navigator та ін. Якщо ви випадково закрили будь-яку панель, наприклад Package Explorer, за допомогою даної кнопки можна її відновити.

Під час виклику нової панелі за допомогою даної кнопки, панель, яка викликається, поміщається поверх усіх структурних елементів робочого столу, закриваючи собою деяку частину робочого столу. Для оптимальнішого використання простору робочого столу потрібно після виклику панелі помістити її в одну з областей: її можна додати до лівої панелі, на якій розташовується по замовчуванню Package Explorer та Hierarchy, можна додати до вікон звітності або розмістити її окремо від інших панелей у будь-якому місці робочого столу, не перекриваючи при цьому редактор коду, для цього необхідно натиснути мишею на вкладці заголовка панелі і перетягнути її в необхідне місце. В процесі переміщення на робочому столі з'являтимуться рамки, які покажуть, як розташовуватиметься переміщувана панель.

Редактор коду

Це вікно, призначене для введення і редагування початкових текстів програм. Відображатися може вміст тільки одного файлу проекту. Якщо відкрито більше ніж один файл, у верхній частині редактора з'являється рядок вкладок, за допомогою якого можна швидко переключатися між різними файлами, вибираючи курсором миші потрібну вкладку.

Невелика, але дуже зручна особливість, яка є у редакторів коду багатьох середовищ програмування, – це згортання коду. Якщо в якому-небудь класі є метод, що займає своїм кодом багато місця в редакторові, його можна згорнути, виграючи тим самим не лише робоче місце, але й таким чином роблячи код кращим для читання. Для того, щоб згорнути вміст коду методу, потрібно клацнути мишею по значку мінус в лівому стовпці. Аналогічно, для розгортання – на значку плюс.

Панель Navigator

Панель (представлення) Navigator служить для відображення структури проекту, в якому розташовані файли проекту у вигляді дерева каталогів і файлів. Як і інші панелі, вона може бути викликана натисненням кнопки, яка знаходиться в лівому нижньому кутку для швидкого перегляду, або командою з головного меню Window/Show View/Navigator.

У каталозі src (source) ви бачите список файлів з розширенням .java – це вихідні каталоги програми.

У каталозі bin (binary) знаходяться скомпільовані файли класів програми, які містять двійковий байт-код Java. Файли з розширенням .classpath та .project містять службову інформацію про розташування класів і структуру проекту.

Панель Outline

Панель (представлення) Outline відображає структуру поточного відкритого файлу Java, де у вигляді дерева відображаються структури ООП (класи, поля, методи і т. д.), які знаходяться в поточному відкритому файлі. Як і інші панелі, вона може бути викликана натисненням кнопки, яка знаходиться в лівому нижньому кутку для швидкого перегляду, або командою з головного меню Window/Show View/Outline.

За допомогою цієї панелі можна швидко здійснювати перехід до потрібних методів і полів класів, що є актуальним у випадку дуже великих програм, коли кількість програмного коду обчислюється десятками сторінок і відносно важко знайти потрібні члени класу вручну, а також при перегляді коду, написаного іншими людьми. Для переходу до потрібного члена файлу потрібно двічі клацнути на необхідний елемент списку.

6. Налаштування середовища

Перед початком роботи можна налаштувати поведінку оболонки під свої вимоги. Вікно налаштувань (рис. 13) можна відкрити з головного меню, вибравши команду Window/Preferences.

Рисунок 13. – Вікно налаштувань Eclipse

Вікно налаштувань складається з двох частин: списку розділів у формі дерева і панелі їх налаштування. У панелі управління налаштуваннями відображаються доступні налаштування вибраного розділу. Пункти, перед якими є чорний трикутник, містять в собі підпункти, для доступу до яких треба або зробити подвійне клацання мишею, або одне клацання на трикутнику.

Набір налаштувань складається з дев'яти основних розділів, вказаних в таблиці 3.

Таблиця 3. – Налаштування Eclipse

Розділи

Призначення

General

Містить загальні налаштування, які не потрапили в інші пункти.

Ant

Містить налаштування збирача проектів Ant.

C/C++

Містить налаштування підтримки та розробки С++ програм.

Help

Містить налаштування довідкової системи, такі, як способи відкриття довідкової інформації, використовуваний Web-браузер і налаштування сторонніх довідкових служб в мережі Інтернет.

Install/Update

Містить налаштування процесу оновлення Eclipse, а також налаштування авто оновлення.

Java

Один з величезних розділів налаштувань, в якому міститься величезна кількість різних налаштувань Eclipse в режимі Java, починаючи від підсвічування і стилю кодування і закінчуючи детальними налаштуваннями компілятора.

PHPeclipse Web Development

Містить налаштування, пов'язані з розробкою Java-програм для Web. Включає налаштування браузеру, серверів Apache і MySQL.

Run/Debug

Містить налаштування, параметри запуску і відладки програм.

Team

Містить налаштування командної розробки програм. Найчастіше, програми розробляються не однією людиною, а цілими групами – командами програмістів, яким необхідно підтримувати зв'язок. У цьому пункті можна налаштувати особливості командної розробки.

З усіх перерахованих розділів в таблиці. 2 інтерес для початківців Java можуть представляти тільки пункти General і Java.

Порядок виконання роботи

 1.  Ознайомитись з теоретичними відомостями по роботі.
 2.  Створити за допомогою IDE Eclipse проект та відкомпілювати файли даного проекту.
 3.  Зробити висновки по роботі.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78113. КОСМИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ: СОЛНЦЕ 92.5 KB
  История телескопических наблюдений Солнца начинается с наблюдений, выполненных Г. Галилеем в 1611 году; были открыты солнечные пятна, определён период вращения Солнца вокруг своей оси. В 1843 году немецкий астроном Г. Швабе обнаружил цикличность солнечной активности.
78115. Развитие Жилищно-коммунального хозяйства в Сочи в рамках подготовки к Играм 2014 52 KB
  Программа включает в себя в частности строительство и реконструкцию спортивных объектов обеспечение транспортной инженерной инфраструктурой и инфраструктурой связи природоохранную деятельность строительство и реконструкцию объектов здравоохранения градостроительство...
78119. Рассмотрение особенностей управления малым предприятием 35.57 KB
  Малый бизнес придает рыночной экономике необходимую гибкость. Существенный вклад он вносит в формирование конкурентной среды, что для экономики России имеет первостепенное значение. Именно в среде малого предпринимательства создаются условия максимально приближенные...
78120. Воздействие алкоголя на организм человека 96 KB
  Вред алкоголя очевиден. Доказано что при попадании алкоголя внутрь организма он разносится по крови ко всем органам и неблагоприятно действует на них вплоть до разрушения. При систематическом употреблении алкоголя развивается опасная болезнь алкоголизм.