8687

Філософська антропологія. людина, її проблема у філософії

Реферат

Логика и философия

Філософська антропологія. людина, її проблема у філософії. Актуальність філософського вивчення проблеми людини. Природа і сутність людини. Сенс життя людини. Особа. Індивід. Індивідуальність. Ціннісні орієнтації особи. Людина...

Украинкский

2013-02-17

97 KB

20 чел.

Філософська антропологія. людина, її проблема у філософії.

 1.  Актуальність філософського вивчення проблеми людини.
 2.  Природа і сутність людини. Сенс життя людини.
 3.  Особа. Індивід. Індивідуальність.
 4.  Ціннісні орієнтації особи.

Людина – міра всіх речей.

Сократ.

Я знаю, как на мед садятся мухи,

Я знаю смерть, что рыщет, все губя,

Я знаю книги, истины и слухи,

Я знаю все, но только не себя.

Франсуа Вийон

Но две души живут во мне,

И обе не в ладах друг с другом.

Одна, как страсть любви, пылка

И жадно льнет к земле всецело.

Другая вся за облака

Так и рванулась бы из тела.

Иоганн Вольфганг Гете

«Фауст»

Це Ти створив мене таким —

Неподужанним i слабким,

Невiльником, хоч без ярма,

Немудрим з яснiстю ума,

Хитким, неначе терези,

Веселим з усмiхом сльози,

Слiпцем, що ходить навмання

З жагучим зором пiзнання!

Чи це приємно так Тобi,

Що тяжко падаю в журбi,

Що дух мiй ламлеться, як скло,

I рветься плоть, як барахло?

Скажи, навiщо був цей твiр,

Що напiвянгол, напiвзвiр?

Де ж у моïм єствi моє,

Що само з себе постає,

Що незалежне вiд Твоïх

Жадань — невже це тiльки грiх?

Невже моє — це тiльки зрив

Угод з Тобою та порив

До тих непроясненних сфер,

Де паном ходить Люцифер,

Невже свiдомiсть, плач i смiх,

Це все Твоє — мiй тiльки грiх.

О, Боже, розлучи земне

З небесним — i врятуй мене!

Д.Павличко

«Покаянні псалми»

Що таке людина? В чому її природа, суть, призначення? Від чого залежать значення і цінність людського життя? Які кардинальні проблеми людського існування? Як складається доля гуманізму сьогодні? В чому специфіка філософського збагнення людини? Ці і інші аналогічні питання, що визначають зміст філософсько-антропологічної думки, знаходяться сьогодні в центрі уваги багатьох учених.

Активний інтерес до проблеми людини в цілому обумовлений перш за все потребою конкретного індивіда постійно вирішувати життєві проблеми, що виникають в контексті його повсякденного існування. Катастрофічне руйнування природного середовища, зубожіння звичного ландшафту, несподіване розповсюдження новітніх пандемій, що загрожують спустошити Землю, накопичення ядерних озброєнь - все це народжує відчуття тотальної незахищеності життя людей, можливої загибелі всього людства. Така ситуація, поза сумнівом, спонукає до роздумів, до спроб усвідомити реальність, що склалася. До філософських роздумів про людину в ще більшому ступені спонукають світоглядні і пізнавальні чинники. Сучасна біологія, психологія, культурологія, історія, етнографія накопичили безліч суперечних відомостей, які вимагають узагальнення, філософської рефлексії. Поняття філософської антропології багатозначне. Цими словами позначають найрізноманітніші і часом неспівставні між собою відтінки метафізичної думки. Важко судити про критерій, який дозволив би провести необхідні демаркації. При визначенні предмету філософської антропології відразу виникають дві складнощі. Украй важко вичленувати власне антропологічну тему в комплексі філософського знання. Роздуми про людину охоплюють найширший круг проблем. Цей спектр виявляється практично невичерпним. В результаті мабуть всі філософські сюжети залучаються до орбіти філософсько-антропологічної думки. Її власний простір стає безбережним.

Не кожна антропологічна тема отримує статус філософсько-антропологічної. Щоб філософська думка була визнана такою, потрібні якісь передумови. Але які вони? Можливо, передбачається, що ідея вбудовується в якийсь цілісний антропологічний каркас? Або філософ заздалегідь повинен заявити про себе як антропологічно орієнтований мислитель? Можливо, саме збагнення повинне бути епохальним, розкривати суть людини, а не виражати частковість людського єства? Нарешті не виключено, що має рацію М. Бубер, який ділить епохи на антропологічні і неантропологічні. Ще один витік філософсько-антропологічного мислення - конкретне наукове знання. Можливо, доречно бачити провісників теми людини в тих, хто спирався на дані природних наук і намагався розробити основи людської поведінки (З. Фрейд, М. Шелер, Е. Кассірер)? Проте найзначніші інтуїції народжуються у філософії не тільки на фундаменті реального знання, а часто всупереч ньому. Не виключено, що саме в цьому ознака власне філософсько-антропологічного мислення.

Макс Шелер, який більше за інших філософів цікавився проблемою антропології, говорить, що наступив час для філософської антропології, якої дотепер не існувало. Людина почала пізнавально турбуватися про себе. Психологічні, біологічні, соціологічні дослідження людини ніякої загадки про людину не вирішували і філософської антропології не будували. До людини підходили з різних точок зору і вивчали її частково. І саме найменування антропології застосовується до науки, яка найменше здатна вирішити цільну проблему людини. Тоді як філософська антропологія повинна бути основою етики. Більш того - проблема людини є основна проблема філософії.

Ще греки зрозуміли, що людина може почати філософствувати тільки з пізнання самої себе. Розгадка буття для людини прихована в людині. В пізнанні буття людини є зовсім особлива реальність, що не стоїть у ряді інших реальностей. Людина не є дробова частина світу, в ній вкладена цільна загадка і розгадка світу. Той факт, що людина, як предмет пізнання, є разом з тим і пізнаючим суб’єктом має не тільки гносеологічне, але і антропологічне значення.

Проблема людини не може бути підмінена ні проблемою суб'єкта, трансцендентальної свідомості, ні проблемою душі, психологічної свідомості, ні проблемою духу, ні проблемою ідеальних цінностей, ідей добра, істини, краси і ін. Людина не є суб'єкт гносеології, не є душа психології, не є душа пневматології, не є ідеальна цінність етики, логіки, естетики. В людині перетинаються всі круги буття. Психологізм повинен бути подоланий у філософії, але антропологізм не може бути подоланий. Філософія повинна бути свідомо, а не наївно антропологічною.

Людина є велика загадка для самої себе, тому що вона свідчить про існування вищого світу. Надлюдське начало є конститутивна ознака людського буття. Людина є істота, незадоволена самою собою і здатна себе переростати. Самий факт існування людини є розривом в природному світі і свідчить про те, що природа не може бути самодостатньою і покоїтись на бутті надприродному. Як істота, що належить до двох світів і здатна долати себе, людина є істота суперечлива і парадоксальна, суміщуюча в собі полярні протилежності. З однаковим правом можна сказати про людину, що вона істота висока і низька, слабка і сильна, вільна і рабська. Загадковість і суперечність людини визначаються не тільки тим, що вона є істота, що впала з висоти, істота земна, що зберегла в собі спомин про небо і відблиск небесного світла, але ще глибше тим, що вона спочатку є дитя Боже і дитя ще чогось, меонічної свободи. Корені її на небі, і в низькій безодні. Людина не є тільки породження природного світу і природних процесів, і разом з тим вона живе в природному світі і бере участь в природних процесах. Вона залежить від природного середовища, і разом з тим вона гуманізує це середовище, вносить в нього принципово нове начало.

Творчий акт людини в природі має космогонічне значення і означає нову стадію життя космічного. Людина є принципова новизна в природі. Проблема людини абсолютно нерозв'язна, якщо її розглядати з природи і лише в співвідношенні з природою. Зрозуміти людину можна лише в її відношенні до Бога. Не можна зрозуміти людину з того, що нижче неї, зрозуміти її можна лише з того, що вище неї. Тому проблема людини у всій глибині ставилася лише в релігійній свідомості.

У всіх теологіях є антропологічна частина. Філософської антропології в справжньому значенні слова не існує. Але завжди існувала релігійна антропологія.

М. Шелер встановив чотири типи антропологічних вчень:

1) єврейсько-християнське, творення людини Богом і гріхопадіння її;

2) антично-грецьке, людина, як носій розуму;

3) природничо-наукове, людина, як продукт еволюції тваринного світу;

4) теорія декадансу, виникнення свідомості, розуму, духу як біологічний занепад, ослаблення життя.

До типу вчень декадансу у певному значенні може бути зарахована антропологія Ніцше. Ніцше хотів би подолати людину, повернутися до стародавнього напівбога, героя-надлюдини. Сам М. Шелер чудово показує, що біологічно неможливо обґрунтувати переваги і вищість людини. Біологічно людина не відрізняється від тварини, вона відрізняється від них  лише за принципом, що ставиться вище за життя, за принципом духу. Людина є людина лише як носій духу.

Дух виявляється в особі. Людина є істота, що долає себе і світ. Людина - вічний протестант проти дійсності. М. Шелер різко розрізняє життя і дух. Спрямованість духу перерізує тимчасовий потік життя. Дух ідеалює життя. Але для М. Шелера дух не активний, абсолютно пасивний. Свободи у нього теж немає. Дух дуже нагадує ідеальні цінності.

З біологічно-антропологічної точки зору людина швидше регресує, ніж прогресує. Вона є істота роздвоєна і ослаблена. Це потрібно визнати істиною безперечною. Свідомість ослабила в людині силу інстинкту, зробила її біологічно беззахисною. Органи її не посилилися від прогресу цивілізації, а, навпаки, послабшали. Людині доводиться із сумом згадувати про втрачену первісну силу. Органи боротьби і захисту з біологічних робляться у неї соціальними, вона спирається на соціальне середовище і це її знаряддя. Але коли сила людини спирається на соціальні знаряддя, вона перестає бути біологічно спадковою. З погляду біологічно-антропологічного людина не удосконалюється, вона удосконалюється лише з погляду зростання сили свідомості і духу, з одного боку, і винайдених нею соціальних, технічних знарядь - з іншою. Але це і значить, що цілісність людини все більш і більш порушується і вона робиться істотою все більш і більш роздвоєною.

Більше значення для філософської антропології мають два геніальних мислителі, свого часу не визнані, тепер же дуже впливові, - Кіркегардт і Баховен.

Кіркегардт, який був чудовим психологом, визначає людину по страху, що переживається нею. Страх, або жах (Angst), виражає духовну значимість людини, її неможливість задовольнятися собою, її відношення до трансцендентного Бога, її гріховність, а отже, його падіння з висоти. Безсумнівно, людині властивий страх, і страх її свідчить про те, що людина повинна бути визначена по відношенню до того, що вище неї. Ознакою значності людини Кіркегардт вважає саме безпричинний, ні на чому не заснований страх, страх перед трансцендентною таємницею буття.

Величезне значення для філософської антропології має також Баховен. Баховен відкриває глибинний, архаїчний шар людської природи, її початковий зв'язок з материнським лоном, боротьбу чоловічого (солярного), і жіночого (телурічного), започаткував, метафізику статі в людині. Для Баховена полярність є основна ознака людини. В ній відбувається космічна боротьба сонця і землі, персоналізму і колективізму.

Вчення про людину є перш за все вчення про особу. Істинна антропологія повинна бути персоналістичною. І ось основне питання - як зрозуміти відносини між особою і індивідуумом, між персоналізмом і індивідуалізмом? Індивідуум є категорія натуралістично-білогічна. Особа ж є категорія релігійно-духовна.  Індивідуум є частина виду, вона вийшла з виду, хоча може ізолювати себе від виду, протиставити себе йому і вести боротьбу з ним. Індивідуум породжений біологічним родовим процесом. Індивідуум народжується і помирає. Особистість ж не народжується, вона твориться. Особистість є Божа ідея і Божий задум, що виник у вічності. Особистість для природного індивідуума є завдання. Особистість є категорія аксіологічна, оціночна. Ми говоримо про одну людину, що у неї є особистість, а про іншу, що у нього немає особистості, хоча і той і інший є індивідуумами.

Особистість є цілісність і єдність, що володіє безумовною і вічною цінністю. Індивідуум може зовсім не володіти такою цілісністю і єдністю, може бути розірваним, і все може бути в ньому смертним.

М. Шелеру належить цікаве вчення про особистість. Він побажав побудувати чисто персоналістичну етику. Філософська антропологія, яка повинна обґрунтувати етику, дуже бідна, і М. Шелер один з небагатьох філософів, які щось для неї зробили. По Шелеру, людина є істота, яка підноситься над собою і над всім життям.

Особистість співвідносна суспільству. Особистість припускає інших особистостей і співтовариство особистостей. Індивідуум припускає існування роду. Індивідуум харчується родом, і він смертний, як смертний рід. Особистість же не розділяє долю роду, вона безсмертна. Складність людини в тому, що вона є і індивідуум, частина роду, і особистість, духовна істота.

Герой роману Достоєвського «Брати Карамазови» Іван, будучи атеїстом, говорить, що якщо людина не безсмертна, то людське життя не цінне, якщо немає божественного воздаяння і покарання, то все дозволено. Іван думає, що сенс і мета життя людини пов'язані з моральністю і цінністю, а моральність і цінність неможливі без вічного життя. Тому він гадає, що кінець життя рівносильний його безцільності. А, отже, воно не має сенсу.

Проте деякі мислителі доводили, що і вічне життя було б безцільне. У «Логіко-філософському трактаті»  Вінгенштейн питає: «Хіба вічне життя не така ж сама загадка, як і наше реальне життя?» 

Як пов'язані час і вічність з метою? Хіба час, вічність і мета - не абсолютно різні речі? Чи є у нас підстави вважати, що вічне доцільніше, ніж  кінцеве? Наскільки нам відомо, Всесвіт, матерія  і енергія можуть бути вічними, але ми не знаємо, чи мають вони мету і в чому може полягати ця мета. Роздуми про мету життя, про причину божественного творіння життя рівносильні роздумам про причину існування матерії і енергії. Хоча деякі люди і заявляють, ніби вони можуть відповісти на ці питання, ми все ж залишимо їх осторонь як дуже важкі.                                                                                        Можливі цілі творця і відомі нам цілі людства - різні речі. Навіть якщо б ми достовірно знали, що життя не було створене творцем, який мав власні цілі, людство могло б мати і дійсно має свої цілі.

Чи може одиничне людяне життя, узяте як ціле, мати одну мету, один сенс? Дорослий індивід цілком може мати одну велику, основну мету життя. Так, життя індивіда, поза сумнівом, може бути присвячене релігії. Так як життя Шуберта було цілком віддане музиці. Втім, більшість людей мають різні цілі в різні періоди свого життя.

Чи може мати мету життя людський рід в цілому? Важко уявити, якою могла б бути така мета. Звичайно, людські істоти мають спільні цілі - прагнуть зберегти життя, бути щасливими і так далі. Вони можуть мати також суспільні цілі, наприклад будівництво міст, досягнення певного рівня добробуту кожного громадянина.

 Зупинимося тут на індивідуальних людських цілях, пам'ятаючи про різницю між метою і осмисленими цілями. Мати мету і мати осмислену ціль не завжди одне і те ж. Деякі людські цілі тривіальні до безглуздя. Надати сенсу життю можуть тільки нетривіальні, значущі цілі і наміри - чи вони серйозними, чи ігровими.

Що ж таке нетривіальна мета? Що таке осмислена мета? У застосуванні до цілей і намірів термін «осмислений» має значення «гідний».

(Чи потрібні приклади? Поза сумнівом, більшість людей погодяться з тим, що допомагати бідним і пригнобленим - гідна мета, а допомагати жорстоким деспотам - мета ганебна. Готувати їжу для сім'ї - осмислене завдання, колекціонувати ж квитки на потяг - просто гра, характерна більше для дітей. Більше сенсу в навчанні читанню і письму, менше - в навчанні грі в карти, і так далі)

Іван Карамазов думає, що вся мораль, всі цінності виходять від Бога, а тому якщо Бога немає, то немає і по-справжньому гідної мети. Якщо Бога немає, то допомога бідним і пригнобленим нічим не відрізняється від допомоги жорстоким пригноблювачам.

Достоєвський показує, як моральний нігілізм приводить Івана до божевілля, а його звідного брата Смердякова - до вбивства і  самогубства. Тому може здаватися, що образом Івана Достоєвський хоче сказати, що тільки віра в Бога робить життя осмисленим.

Та все ж можна тлумачити роман двояко. З одного боку, роман показує, що смерть Бога неминуче приводить до смерті цінностей. З іншого боку, можна подумати, що навіть остання катастрофа, «смерть Бога», не знищує цінностей. Цінності живі, поки живий людський рід, навіть якщо окремі людські істоти не вірять в Бога. Цю другу інтерпретацію підказує сам Достоєвський, майстерно підштовхуючи читачів (рівно як віруючих так і невіруючих) задуматися про наслідки нігілізму Івана. Читач засуджує Івана і його гординю, співчуваючи його нещастю. Та і доля Смердякова просто не може не викликати жаху і жалості. Описи останньої розмови Смердякова з Іваном і самогубства Смердякова володіють майже біблейською силою, частково, звичайно, із-за смутної схожості з історією Іуди. Іуда тут - не Смердяков, а Іван, який зрадив людяність, зрадивши свого жалюгідного, слабкого, страждаючого на епілепсію брата.

Сенс другої інтерпретації романа Достоєвського для невіруючих визначається тим, що, на відміну від Івана, більшості з них невідомий відчай через смерть Бога. На відміну від Івана Карамазова, вони (нарівні з віруючими), як правило, люблять справедливість, ненавидять жорстокість, поважають людське начало і вірять в святість життя. Буддисти не вірять в Бога, але всі вони вірять в святість життя. Не всі представники сучасної медицини вірять в Бога, але в більшості своїй вони, сподіваємось, поважають людську особу і її автономію і не вважають, що з моральної точки зору доброта не відрізняється від жорстокості.

Стверджувати, що в принципі людина не може бути щасливою, означає стояти на позиціях філософського песимізму. Найбільш відомий песиміст у філософії - Артур Шопенгауер. У своїй великій книзі «Світ як воля і уявлення» він проводить думку, що було б краще, якби світ ніколи не існував. Він виходить при цьому з метафізичних і емпіричних підстав.

Головна метафізична підстава, що розвивається в першому томі його книги, полягає в тому, що основою існування є Воля. Численні потреби і бажання які повсякчас супроводжують життя тварин і людських істот, це суть прояву Волі, і ці потреби і бажання - джерело вічного нещастя. Адже вічне і незадоволене бажання таїть в собі нещастя, бажання ж задоволені неминуче і негайно замінюються  іншими бажаннями, які, можливо,  не будуть задоволені. Життя саме по собі є свого роду постійне і непереборне бажання, стан вічної фрустрації.

Емпірична підстава песимізму, дана Шопенгауером в другому томі, полягає в тому, що наскільки вистачає нашого погляду, скрізь ми бачимо страждання і нещастя. Шопенгауер детально розбирає всі ті численні жахливі речі, що примушують страждати людських істот і інших тварин. Мудрець, вказує він, визнає, що життя повне жахливих нещасть. Мудрець старається позбавиться від всіх бажань, оскільки бажання - джерело фрустрації і іншого зла. Мудра людина не повинна  бажати навіть смерті, хоча і знає, що смерть краща за життя.   Мудрий привчає себе жити і сприймати смерть спокійно.

Емпіричний песимізм, Шопенгауера, що розвивається, в другому томі його книги, передбачає що, мабуть, можна абстрактним чином порівняти не лише можливе і дійсне, але також існування і неіснування  деяких або всіх людських істот, причому з різних точок зору. Чи коректні ці допущення?

Тут ми повинні відповісти на п'ять питань.

 1.  Чи можна уявити світи, які лише можливі?
 2.  Чи можна уявити власне неіснування?
 3.  Чи можна порівняти дійсне з можливим?
 4.  Чи можна порівняти існування індивіда з його можливим неіснуванням з його власної точки зору?
 5.  Чи можна порівняти дійсне існування з можливим абстрактно, як би з нічиєї точки зору?
 6.  Можливі ситуації цілком можна уявити. Так,  легко уявити можливий світ, в якому не існує якась особа, скажемо президент Сполучених Штатів.
 7.  Можна також уявити такий стан справ, коли індивід не існує. Уявляючи собі землю у далекому минулому або далекому майбутньому, я уявляю стан справ без мене самого.
 8.  Ми можемо також провести уявне порівняння дійсного з можливим. Наприклад, можна  в уяві порівняти дійсний світ з можливим, в якому відсутній вірус імунодефіциту, і вирішити, що дійсний світ гірший за можливий. Індивід може уявити існування та неіснування (у тому числі власне) з погляду інших людей. Наприклад, люди інколи говорять, що якби такий-то жорстокий диктатор на зразок Сталіна не народився, то світ був би багато кращим. Кращим не для самого Сталіна, але для інших людей.
 9.  Але інколи кажуть (про дуже нещасливих людей), що для них самих краще було б не народитися. Чи має це сенс? Дане твердження не може бути результатом порівняння двох станів особи, адже неіснування не є станом особи. У цьому випадку вживання порівняльного обороту краще для самого індивіда - просто форма мовлення. Та все ж, хіба я не можу вважати, що краще б мені ніколи не народитися? Для кого, у такому разі, це було б краще? Як ми бачили, людина може провести уявне порівняння - з погляду  якоїсь іншої людини - світу, в якому вона присутня, зі світом, де її немає. Проте індивід, який скаржиться: «Краще б мені не народитися», зазвичай не думає про благо інших. Чи повинні ми вивести звідси, що ця скарга ірраціональна або що її сенс прихований від нас? Насправді, її сенс не прихований, оскільки можна висловлювати побажання, не проводячи порівняння. Бажання реальне, порівняння - ні. Якщо передбачається, що бажання виражає порівняння двох моїх станів, то воно свідчить про кашу в моїй голові.
 10.  Бажання, щоб, наприклад, Сталін ніколи не народився, може ґрунтуватися в уяві на порівнянні дійсного стану справ (світ, де є Сталін) і відмінного від нього можливого стану справ (світ, де немає Сталіна). Це порівняння - не чисто абстрактне, воно проведене з погляду жертв Сталіна. Чи можна порівняти реальний світ з можливим світом з нічиєї точки зору, начебто чисто абстрактно, наприклад, чи має сенс стверджувати, що світ, в якому немає життя, був би, припустімо абстрактно, кращим за світ, де є життя? Мабуть, абстрактне порівняння, що не залежить ні від яких можливих точок зору, внутрішньо безглузде. Життя хороше для тих, хто живе. Якщо життя взагалі має цінність як таке, то воно цінне  як таке для тих, що живуть.

Небагато філософів відстоюють оптимізм як власне кредо, хоча це, не означає, що всі філософи - песимісти.

Бертран Рассел захищає оптимізм в книзі «Завоювання щастя». Він згоден, що людське життя часто нещасливе, але  доводить, що воно може бути щасливою оскільки метафізичних заперечень проти цієї можливості не існує. В більшості випадків нещастя можна уникнути, говорить він, оскільки воно породжене дурною жадністю або просто невмінням людей бути щасливими. Величезна кількість звичайних людей нещасна просто і єдино тому, що вони не знають, як бути щасливими. Рассел пише: «У натовпі люду трудящого ви побачите стурбованість, зайву зосередженість, нетравлення, відсутність інтересу до всього, окрім боротьби, нездатність до гри, глухоту по відношенню до побратимів». Про багатих він говорить так: «Вважається, що напої і розваги відкривають брами до радості, тому люди поспішають напитися і прагнуть не помічати, яку відразу викликають в них їхні товариші». Навіть царі нещасні. Рассел цитує Еклезіаста: «Всі річки течуть в море, але море не переповнюється… Немає нічого нового під сонцем… Немає пам'яті про минуле… І зненавидів я всю працю мою, якою трудився під сонцем, тому що повинен залишити її людині, яка буде після мене».

Рассел відмічає, що приведені факти не є достатньою підставою для тотального песимізму. Наприклад, з погляду Еклезіаста, насаджені останнім «всякі плідні дерева» - зовсім не привід відчувати себе нещасним.

Рассел радить, як бути  щасливим. «Джерела щастя чисельні, говорить він, - такі смак до життя, прихильності, сім'я, робота, безкорисливі інтереси (наприклад, археологія, театр або книги), уміння знайти золоту середину між зусиллями і упокоренням. Щоб уникнути нещастя, треба постаратися звільнити себе від заздрості, конкурентної гонки, манії переслідування і боязні громадської думки».

Можливо, ради  Рассела покажуться банальними, проте ж по великій частці вони цілком розумні, і, можливо, ця маленька книжка Рассела  і насправді допорає зрозуміти, про що ми мріємо.

Як такий класичний утилітаризм ґрунтується на положенні, що всяка людина бажає щастя більш всього іншого. Проте звичайна поведінка звичайних людей  суперечить цій тезі. Звичайні люди хочуть жити, навіть якщо вони нещасливі. У реальному житті звичайні люди поводяться так, немов саме життя є велика цінність. Така поведінка цілком  може бути інстинктивною, але це не свідчить про її безрозсудність. Бажання благополуччя, здоров'я і  щастя теж інстинктивне. Вбачаючи граничну цінність в щасті, утилітаризм ставить віз попереду коня.

Інстинктивно ми хочемо жити не для того, щоб бути здоровими і щасливими, швидше ми інстинктивно хочемо бути здоровими і щасливими, тому що це допомагає нам зберегти  життя. Філіппа Фут - одна з небагатьох філософів, які, обговорюючи питання про цінність як таку, всупереч утилітаристам відстоюють повну свідомість віри в те, що нещасливе життя все ж гідне того, щоб його прожити. Лише у крайніх ситуаціях смерть краще за життя, але у будь-якому випадку ніхто не має права рекомендувати іншому такий вибір. У статті «Евтаназія»  Фут пояснює, як і чому можна вважати за цінне навіть нещасливе життя. Її основоположна теза така:  «Життя гідне того, щоб жити, для людини,  яка живе цим життям». Що б не думав про цінність життя конкретної людини хтось інший (держава наприклад), стороння  думка не повинна переконувати в цінності вашого життя вас, людину, що живе цим життям. (Ми могли б також відмітити, що думка, ніби цінність кожного індивідуального життя полягає в  його корисності для когось іншого, веде до нескінченного регресу і тому вкрай абсурдна.) Що робить життя гідного того, щоб жити? Філіппа Фут справедливо вважає, що люди зазвичай хочуть жити, навіть коли нещастя в їх житті куди більш ваговите, ніж щастя. Вона розглядає відповідні конкретні ситуації.

Життя в ув'язненні добре в порівнянні з передчасною смертю; життя людини, страждаючої важкою хворобою, краще за передчасну смерть; життя в постійному нестатку (їжі, житла, медичної допомоги) для тих, хто живе таким життям, краще за передчасну смерть. Вона пише: «А як же важкохворі? Чи добре життя для них? Очевидно, життя може бути гарним для людини, що живе завдяки апарату штучної вентиляції легенів... ми не можемо вважати її за виключення, якщо вона говорить, що якийсь добродійник врятував її життя». І далі: «Те ж саме можна сказати і про психічно хворих. Адже для багатьох тяжкохворих людей (наприклад, страждаючих на хворобу Дауна) можливе просте життя, живлене симпатіями». Філіппа Фут приходить до висновку, що життя хороше як таке. Проте життя деяких людей настільки жахливе, що розумно було б померти. Тому, хоча можна сказати, що життя як таке хороше, необхідно додати, що воно має бути у відомому сенсі справді людським життям. Воно може бути звичайним людським життям в мінімальному сенсі. Звичайне людське життя вона розуміє так: «Нам потрібна ідея звичайного людського життя, яка передбачає, що людина має в своєму розпорядженні мінімум основних людських благ. Звичайне - навіть найважче - людське життя означає, що людину не примушують працювати більше, ніж вона може, що вона користується підтримкою сім'ї або суспільства, що у неї є якась надія  утамувати голод і надія на майбутнє, що вона може відновити сили вночі».

Фут доводить, що така ідея звичайного людського життя передбачає зв'язок між поняттям життя і поняттям блага. Звичайне людське життя в поясненому сенсі слова хороше саме по собі, і його цінність не залежить від щастя. Мабуть, слід зазначити, що дане розуміння слова «звичайне» дещо незвичне. Таке поняття звичайного життя розповсюджується на людські життя, які з іншої точки зору абсолютно не звичайні. Наприклад, життя Бетховена було у багатьох відношеннях екстраординарне, проте, на думку Фут, воно вписується в поняття звичайного людського життя. Те ж саме можна сказати про життя людини, цілком залежної від апарату штучної  вентиляції легенів.

Висновки Філіппи Фут про цінність життя як таку близькі життєвому сприйняттю більшості людей. Таким чином, для пояснення понятійного зв'язку між життям і благом, точка зору Фут відповідає здоровому глузду, а це ніяк не можна вважати за недолік для філософа.

Підведемо підсумки.

 •  Поняття мети не має особливого зв'язку з поняттям вічності.
 •  Якщо Бог існує, його цілі відмінні від наших, і невірно, що без Бога неможливі ні людська мета, ні моральність. Смерть Бога не є смертю цінностей.
 •  Песимізм ґрунтується частково на посилці, що ми можемо порівняти краще і гірше з нічиєї точки зору, частково - на ідеї про можливість порівняти існування і неіснування індивіда з його власної точки зору, частково ж - на допущенні, що щастя є єдиною абсолютною цінністю. Третя з цих посилок в кращому разі не доведена, перші ж дві явно помилкові.
 •  Оптимізм Рассела заснований не стільки на філософії, скільки на здоровому глузді, але деякі його поради нещасливим людям вельми корисні.
 •  Нарешті, є сенс думати, що життя є таки цінне, навіть якщо в ній мало щастя. Саме так люди зазвичай і сприймають власне життя, що деяким нещасливим людям дає змогу відчути себе щасливішими.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37221. Экономическое развитие общества 77.5 KB
  На процесс общественного воспроизводства с одной стороны влияет множество факторов: количество и качество материальных финансовых трудовых ресурсов предпринимательские способности субъектов хозяйствования ускорение научнотехнического прогресса степень развития рыночных отношений и другие факторы. Но с другой стороны этот процесс представляет собой конфликтное взаимодействие и противоборство различных сил природного и общественного характера которые в совокупности создают объективные условия для проявления различного рода...
37222. Структура оборотных средств предприятия 40.5 KB
  Структура оборотных средств предприятия Оборотные производственные фонды это часть производственных фондов которые участвуют в одном производственном процессе сразу переносят свою стоимость на себестоимость продукции и требуют своего возмещения по каждому производственному циклу. Фонды обращения это сумма денежных средств предприятия вложенная в процесс реализации продукции и необходимая для обслуживания этого процесса. Организация оборотных средств необходимая для их эффективного использования включает: определение состава и...
37223. Экономическое содержание и классификация основных средств 58 KB
  Экономическое содержание и классификация основных средств В соответствии с ПБУ 6 01 Учет основных средств утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. При этом объект основных средств должен быть предназначен для использования в производстве продукции выполнении работ оказании услуг или для управленческих нужд организации и способен приносить организации экономические выгоды доход в будущем. В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на коренное улучшение земель осушительные оросительные и другие...
37224. Содержание, методы и информационная база анализа финансового состояния предприятия 74.5 KB
  Финансовое состояние организации определяет конкурентоспособность организации ее потенциал в деловом сотрудничестве позволяет оценить в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров. Финансовое состояние организации отражает конечные результаты ее деятельности характеризующиеся определенной совокупностью показателей которые интересуют различные группы пользователей: менеджеров организации и в первую очередь финансовых менеджеров; персонала организации; собственников предприятия в том числе его...
37225. Доходы организации и их классификация 55.5 KB
  Суммы полученные в порядке предварительной оплаты продукции товаров работ услуг; авансы в счет оплаты продукции товаров работ услуг; суммы полученных задатков; суммы полученных залогов если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю; суммы полученные в погашение кредита займа предоставленного заемщику. Доходы организации в зависимости от их характера условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на: Доходы от обычных видов деятельности выручка от продажи продукции и товаров а также...
37226. Содержание и классификация расходов предприятия 43.5 KB
  Термин расходы в большей степени имеет отношение к бухгалтерскому учету затрат в целях налогообложения прибыли . В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету Расходы организации ПБУ10 99 утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г. Расходы предприятия в зависимости от их характера условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на: Расходы по обычным видам деятельности расходы связанные с изготовлением продукции и продажей продукции приобретением и продажей товаров выполнением...
37227. Экономическое содержание, функции и виды прибыли 60 KB
  Экономическое содержание функции и виды прибыли. Экономическая сущность прибыли является одной из сложных и дискуссионных проблем в современной экономической науке. Экономическое содержание прибыли проявляется в выполняемых ею функциях среди которых можно выделить следующие: Прибыль характеризует экономический эффект полученный в результате деятельности организации т. Стимулирующая функция прибыли проявляется в том что прибыль выступает основным внутренним источником формирования финансовых ресурсов организации обеспечивающих ее развитие...
37228. Практика и перспективы использования технических средств в учреждении культуры 40.5 KB
  Кроме финансовой затратности изготовления жестких декораций имеется и несколько отрицательных художественнопостановочных моментов их применения. Смена жестких декораций не всегда возможна в течение концерта или спектакля по техническим и экономическим причинам. Проекционные декорации создаваемые позволяют радикальным образом решить все проблемы связанные с использованием жестких декораций следующим образом. Проецируемый слайд точно вписывается в подвешенный экран без геометрических искажений создавая полную иллюзию реальности создаваемых...
37229. Электромузыкальные инструменты 69 KB
  Электромузыкальные инструменты Принцип действия Виды электромузыкальных инструментов Потребительские свойства электромузыкальных инструментов Хранение инструментов Заключение Введение Эмоциональный мир человека невозможно представить без музыки. А термин электрический музыкальный инструмент используется для обозначения инструментов звук которых воспроизводится механически и усиливается или изменяется с помощью электроники. Появлению электромузыкальных инструментов ЭМИ предшествовали инструменты построенные на...