86885

Доходный метод оценки стоимости предприятия как целостного имущественного комплекса

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Доходный метод оценки стоимости предприятия как целостного имущественного комплекса Методики доходного подхода включают методику капитализации и методику дисконтированных денежных потоков. Наиболее распространенным можно признать метод остатка который осуществляется в несколько этапов: на первом этапе из всего имущественного комплекса предприятия выделяется цех оборудование которого необходимо оценить; на втором этапе следует осуществить расчет части чистой прибыли предприятия которая приходится на цех ПЧцех; далее из части чистого дохода...

Русский

2015-04-12

30.58 KB

0 чел.

14. Доходный метод оценки стоимости предприятия как целостного имущественного комплекса

Методики доходного подхода включают методику капитализации и методику дисконтированных денежных потоков. Особенностью их использования является необходимость начисления части чистого дохода, полученного за счет использования данной техники. Наиболее распространенным можно признать метод остатка, который осуществляется в несколько этапов:

на первом этапе из всего имущественного комплекса предприятия выделяется цех, оборудование которого необходимо оценить;

на втором этапе следует осуществить расчет части чистой прибыли предприятия, которая приходится на цех - ПЧцех;

далее из части чистого дохода выделяется часть, относящаяся к земельному участку, на котором расположен цех

ПЧзем = Взем ´ Кзем, 

где ПЧзем - чистая прибыль, полученная за счет земельного участка; Взем - рыночная стоимость земельного участка; Кзем - коэффициент капитализации по аналогичным земельным участкам.

на следующем этапе из части чистого дохода оцениваемого цеха выделяется часть, которая относится к зданию данного цеха

ПЧзд = Взд ´ Кзд, 

где ПЧзд - чистая прибыль, полученная за счет эксплуатации здания; Взд - рыночная стоимость здания; Кзд - коэффициент капитализации аналогичных зданий.

далее методом остатка определяется часть чистой прибыли, которая приходится на оцениваемое оборудование

ПЧоб = ПЧцех - ПЧзем - ПЧзд, 

где ПЧоб - чистая прибыль, приходящаяся на оцениваемое оборудование; ПЧзем - чистая прибыль, которая приходится на земельный участок; ПЧзд - чистая прибыль, приходящаяся на здание.

наконец методом прямой капитализации определяется стоимость оцениваемого оборудования

Уст = ПЧоб / Коб,

где Коб - коэффициент капитализации аналогичного оборудования.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41075. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 83 KB
  Загальна схема процесу екологічної експертизи Елементи процесу екологічної експертизи: доля громадськості і розгляд альтернатив Загальна схема процесу екологічної експертизи У цій лекції ми спробуємо розглянути основні елементи екологічної експертизи проектів ЕЕП.
41076. ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ 91.5 KB
  Поняття екологічної експертизи Загальні принципи екологічної експертизи та їх зв'язок з принципами сталого розвитку Предмет екологічної експертизи Учасники процесу екологічної експертизи
41077. Топология коммуникаций пакетов и ретрансляция кадра (Frame Relay) 285 KB
  В то же время, рост компьютерных приложений, требующих высокоскоростных коммуникаций, распространение интеллектуальных ПК и рабочих станций, доступность высокоскоростных линий передачи с низким коэффициентом ошибок — все это послужило причиной создания новой формы коммутации в территориальных сетях.
41078. Сутність та призначення систем підтримки прийняття рішень 54 KB
  Сутність та призначеннясистем підтримки прийняття рішень Системи підтримки прийняття рішень СППР виникли на початку 70х років минулого століття завдяки дальшому розвитку управлінських інформаційних систем і являють собою системи розроблені для підтримки процесів прийняття рішень менеджерами за складних слабоструктурованих умов. На розвиток СППР істотний вплив справили вражаючі досягнення в галузі інформаційних технологій зокрема поява телекомунікаційних мереж персональних компютерів динамічних електронних таблиць експертних систем...
41079. Цілі СППР та чинники, що сприяють їх досягненню 55 KB
  Цілі СППР та чинникищо сприяють їх досягненню Необхідність компютерної підтримки прийняття рішень в економіці та бізнесі нині зумовлена дією низки обєктивних причин зокрема: збільшенням обсягів інформації що надходить до органів управління і безпосередньо до керівників; ускладненням завдань що розвязуються щоденно і на перспективу; необхідністю обліку і урахування великої кількості взаємоповязаних факторів і вимог що швидко змінюються; необхідністю зняття невизначеності повязаної з неможливістю кількісного вимірювання окремих...
41080. Зародження і розвиток концепції СППР 50.5 KB
  Стисла історія розвиткусистем підтримки прийняття рішень Зародження і розвиток концепції СППР Системи підтримки прийняття рішень почали розвиватися на ранніх стадіях ери розподіленого обчислення. Історія таких систем веде відлік приблизно з 1967 року і за цей час СППР пройшли значний шлях розвитку включаючи орієнтовані на моделі СППР інструментальні засоби запиту та звітування системи бізнесової інформації Business Intelligence оперативне аналітичне оброблення OLP групові СППР та виконавчі інформаційні системи. Наприкінці 60х років...
41081. Інформаційні ресурси та інформаційне обслуговування 84 KB
  Узагальнена концепція інформаційного ресурсу Особливе значення інформація як ресурс має в сучасному бізнесі оскільки будьяка ділова операція містить інформаційні компоненти і тому управління інформаційними ресурсами фірм є важливим аспектом досягнення конкурентної переваги. Керівники фірми міркували що керуючи своїми даними за допомогою компютерно основаних СКБД вони насправді керували своєю інформацією. Цей процесор складається з апаратних засобів і програмного забезпечення з людей які розробляють компютеризовані системи і...
41082. Сутність та етапи розвитку інформаційних технологій 378 KB
  Принципова відмінність інформаційної технології від виробничої яка являє собою сукупність способів оброблення виготовлення зміни стану властивостей форм сировини матеріалу або напівфабрикату полягає в тому що вона крім рутинних операцій містить елементи творчого характеру тобто людського фактора який не підлягає регламентації та формалізації. Інформаційні технології виникли разом із виробництвом кілька мільйонів років тому і у своєму розвитку пройшли ряд етапів. мали місце ручні інформаційні технології. На зміну механічній...
41083. Три покоління розвитку інформаційних систем 2.19 MB
  Для головних компонентів інформаційних систем даних і обчислень важливе значення має така ознака як їх надмірність. Протягом розвитку інформаційних систем організаційного типу структура і надмірність даних та процедури обчислень значно змінювалися що було критеріями для виділення поколінь цих систем. В інформаційних системах першого покоління які в зарубіжній літературі відомі під назвою Dt Processing System DPS системи оброблення даних синоніми електронне оброблення даних системи електронного оброблення даних а у...