86895

Экономическое содержание и способ расчета стоимости отдельных источников и средневзвешенной стоимости капитала

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Wcc средневзвешенная стоимость капитала используется для вычисления ставки дисконтирования при оценке эффективности инвестиций в случае когда привлекаются средства из разных источников с разной стоимостью. При этом стоимость отдельных долей капитала может определяться различными способами: Доходность альтернативного вложения. Вложение собственного капитала с известной доходностью.

Русский

2015-04-12

29.91 KB

0 чел.

24 Экономическое содержание и способ расчета стоимости отдельных источников и средневзвешенной стоимости капитала.

Wacc, средневзвешенная стоимость капитала используется для вычисления ставки дисконтирования при оценке эффективности инвестиций, в случае, когда привлекаются средства из разных источников с разной стоимостью.

При этом стоимость отдельных долей капитала может определяться различными способами:

  1.  Доходность альтернативного вложения. Например, существует другой вариант вложения — депозит с гарантированной доходностью.
  2.  Вложение собственного капитала с известной доходностью. Например, собственник бизнеса знает, что капитал приносит N% годовых. Вкладывая деньги в новое дело, он хочет иметь доход не менее этих N%.
  3.  Привлечение капитала с требуемой доходность. Иными словами, сторонний инвестор хочет иметь заранее оговоренную доходность на свои вложения.
  4.  Средства привлекаются на платной основе. Например, банковский кредит.

Чтобы инвестиционный проект был прибыльным, значение WACC должно быть меньше IRR — внутренней нормы доходности.

Термин средневзвешенная стоимость означает, что для определения средней стоимости привлеченного капитала мы должны учесть долю каждого источника в общей сумме. То есть, мы вычисляем не среднее арифметическое значение, а средневзвешенное. В качестве веса используется доля в общей сумме.

На всякий случай поясню на примере почему нельзя взять среднее арифметическое.

Пример. Расчет среднего арифметического и средневзвешенного значения.

Общая сума инвестиций 1′000′000 руб. Из них: первая часть, 100′000 руб., получена на условиях 10% годовых, вторая часть, 900′000 руб., получена на условиях 20% годовых. Рассчитаем среднюю стоимость капитала.

Среднее арифметическое: (10% + 20%)/2 = 15%

Средневзвешенное (WACC): (0.1 * 10% + 0.9*20%) = 19%

Где 0.1 и 0.9 — доли первой и второй части инвестиций в общей сумме.

Wacc, средневзвешенная стоимость капитала, формула расчета

WACC = W1*C1 + W2*C2+…+Wk*Ck

Где:

Cn — стоимость инвестиций привлеченных из источника n.

Wn — доля в общей сумме инвестиции из источника n. Wn = In/(I1 + I2 +…+ Ik) Ij — сумма инвестиций из источника j.

Налоговый щит

Если плату за привлеченные инвестиции, например, процентные выплаты по кредиту, можно отнести на расходы, т.е. исключить из налогооблагаемой базы налога на прибыль, появляется эффектналогового щита. В нашем случае стоимость соответствующей доли инвестиций будет уменьшаться в (1-Tp) раз. Где Tp – ставка налога на прибыть в десятичном выражении.

Эффектом налогового щита обладают кредиты банков.

Формула расчета средневзвешенной стоимости капитала (Wacc) с учетом налогового щита

WACC = W1*C1 + …+Wi*Ci + (1-Tp)*(Wi+1*Ci+1 +…+ Wk*Ck)

Где:

Инвестиции из источников 1, …,i не обладают налоговым щитом.

(1-Tp) налоговый щит.

Инвестиции из источников i+1, …,k обладают налоговым щитом.

Пример расчета средневзвешенной стоимости капитала (Wacc)

Инвестиции в сумме 2′250′000 руб. получены из 4-х источников:

  1.  1′000′000 руб. Собственные средства, доходность собственных средств 22%
  2.  250′000 руб. Сторонний инвестор, требуемая доходность 20%
  3.  500′000 руб. Ссуда банка "А" под 16% годовых
  4.  500′000 руб. Ссуда банка "B" под 17% годовых

WACC = 17.57%


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54283. Виховання в учнів зацікавлення до математики 109 KB
  В першу чергу це можна досягти цікавими уроками і позакласними заходами. Заходами, які пробуджують цікавість і працьовитість, фокусують увагу і зосередженість, розвивають вміння використовувати вивчений матеріал у нестандартних ситуаціях.
54285. Усміхніться, рідні матусі 66.5 KB
  Кум: Тихіше Хомо ти дивихто це біля нашої Уляни вишивається Хома: Та це ж Стецько. Кум: А ну послухаймо що воно буде ховаються за тином Стецько іде скоро розявив рот махає руками бачить Уляну сміється з захватом говорить Стецько: Та й патлата. А що в вас варили Уляна: сумно Нічого Стецько: згадує Ну. а тепер що Уляна: Що Стецько: Що Уляна: Що Стецько: Що Уляна: Що Нічого Стецько: Брешеш бо як нічого Батько казав розпитай її обо всім.
54286. Найдорожча у світі матуся 116.5 KB
  Мета: Відроджувати давні українські звичаї і традиції, пробуджувати в студентів прекрасні і благородні почуття – святе і ніжне ставлення до матерів, до материнства взагалі; виховувати почуття обов’язку у студентів – віддати шану матерям, відплатити любов'ю, турботою і допомогою в майбутньому.
54287. Загальна характеристика творчості В. Маяковського 244.5 KB
  Початок XX століття. Ще ніхто не знав, яким воно буде, але світ в очікуванні великих змін. Зустрічається минуле з майбутнім і намагається застерегти, попередити, передати досвід, але за законом життя майбутнє хоче мати свій досвід, свої помилки й перемоги. На початку XX століття Росія переживає революцію 1905 року, Першу світову війну та дві революції 1917 року, які перевернуть світогляд, ставлення до культури, літератури, віри, людини...
54288. Ваше будущее в ваших руках 52 KB
  Мне кажется что от человека зависит какой он. У каждого человека есть определенное жизненное задание то чего хотелось бы добиться прежде всего ради чего стоило бы жить. Для группы 1 красный возможность человека заниматься любимым творческим делом. Вам нужно выбрать два человека.
54289. Методична культура - духовно-інтелектуальна база розвитку професіоналізму вчителя 71 KB
  Людина це . Кожна людина яка прийшла у цей світ неоціненна.У всі часи філософи намагалися дати визначення поняттю людина слайд 6. Так Платон стверджував що людина це істота з двома ногами без пір'я.
54290. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВСТРАЛІЇ ТА ОКЕАНІЇ 268.5 KB
  Мета: Сформувати в студентів систему знань про специфіку ЕГП Австралії та території Океанії; навчити визначати особливості природи населення та господарства; розкрити роль Австралії в міжнародному географічному поділі; розвивати в студентів геопросторове мислення розуміння доцільності науково обґрунтованого підходу до природокористування системної єдності довкілля людини та її діяльності в територіальному аспекті;...
54291. Майстерня професійного самовдосконалення 71 KB
  Підготовка педагогічних і науковопедагогічних працівників їх професійне самовдосконалення важлива умова модернізації освіти Національна доктрина розвитку освіти Таким чином основною формою удосконалення рівня професійної компетентності педагога є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої...