86902

Эффект финансового рычага (ЭФР)

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Дифференциал финансового рычага это важнейший информационный импульс не только для организации но и для банков так как он позволяет определить уровень меру риска предоставления новых займов организации. Плечо финансового рычага несет принципиальную информацию как для организации так и для банков. Таким образом эффект финансового рычага позволяет определять и возможности привлечения заемных средств для повышения рентабельности собственных средств и связанный с этим финансовый риск для организации и банков.

Русский

2015-04-12

29.76 KB

0 чел.

31 Эффект финансового рычага

Эффект финансового рычага (ЭФР) - это приращение рентабельности собственных средств, получаемое при использовании заемных средств, при условии, что экономическая рентабельность активов фирмы больше ставки процента по кредиту.

РСС(рентабельность собственных средств) = (1-ННП) х ЭР+ЭФР

ЭФР = (1-ННП) х (Дифференциал) х (Плечо)

Плечо = ЗС/СС;

Дифференциал = ЭР-СРСП;

где ННП - налог на прибыль; ЗС - заемные средства; СС -собственные средства; ЭР - экономическая рентабельность; СРСП - средняя расчетная ставка процента по кредитам.

Дифференциал финансового рычага - это важнейший информационный импульс не только для организации, но и для банков, так как он позволяет определить уровень (меру) риска предоставления новых займов организации. Чем больше дифференциал, тем меньше риск для банков, и наоборот. Дифференциал ЭФР должен быть положительным. Организация имеет определенные рычаги воздействия на дифференциал, однако влияние ограничено возможностями наращивания производства.

Плечо финансового рычага несет принципиальную информацию как для организации, так и для банков. Большое плечо означает значительный риск для обоих участников экономического процесса.

Таким образом, эффект финансового рычага позволяет определять и возможности привлечения заемных средств для повышения рентабельности собственных средств, и связанный с этим финансовый риск (для организации и банков).

II. Американская концепция расчета финансового левериджа

Эта концепция рассматривает эффект в виде приращения чистой прибыли на 1 обыкновенную акцию на приращение нетто-результат экс- плуатации инвестиций, то есть этот эффект выражает прирост чистой прибыли, полученный за счет приращения нетто-результат эксплуатации инвестиций.

ЭФРам

= Прибыль до налогооблолжения + процент за кредит .

Прибыль до налогообложения

Эта формула показывает степень финансового риска, возникающего в связи с использованием заемного капитала, поэтому чем больше сила воздействия финансового левериджа, тем больше финансовый риск, свя- занный с данным предприятием:

а) для банкира – возрастает риск невозмещения кредита;

б) для инвестора – возрастает риск падения дивиденда и курса акций. Таким образом, первая концепция расчета эффекта позволяет опре- делить безопасную величину и условия кредита, вторая концепция позво- ляет определить степень финансового риска, и используется для расчета

совокупного риска предприятия.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69416. Структура типового вікна Windows ®. Вікна діалогу 198.81 KB
  Головне меню. Ліворуч від імені знаходиться кнопка – піктограма при натискуванні на яку відкривається системне меню управління вікном. Це меню використовують у випадку коли користувач бажає управляти вікном за допомогою клавіатури. При роботі з мишею це меню звичайно не використовують.
69417. Робота з довідкою в Windows 92.51 KB
  Пошук довідкової інформації за змістом і предметному вказівнику. Результатом пошуку є назви розділів довідкової системи що містять вказані слова. Ввід додаткової довідкової інформації у вигляді коментарів.
69418. Алгоритм і його властивості. Схеми алгоритмів 20.57 KB
  Термін алгоритм виник задовго до появи комп’ютерів і походить від імені давнього філософа й математика з Хорезму що жив у IX ст. Саме він у своїх трактатах описав правила алгоритми додавання віднімання множення та ділення багатозначних чисел якими користуємося сьогодні.
69419. Графічне подання різних видів обчислювальних процесів 21.85 KB
  Схематично лінійний алгоритм зображується так: Початок b c у = а bс y Кінець Початок b c у = а bс y Кінець Введення значень b c Обчислення значень у Друкування значення у Розгалужений алгоритм описує процес обчислення такого виразу: Схематично розгалужений алгоритм...
69420. Шпальта: введення та редагування тексту. Вікно діалогу “Колонки” 147.35 KB
  Word дає змогу створювати документи двома способами: або з допомогою шаблону Обычный (Normal.dot), або з допомогою шаблону, який укаже користувач. На початковій стадії оволодіння технологією роботи з Word користувач, звичайно, створює документи, які задовольняє шаблон...
69421. Вставка в текст спеціальних символів. Створення і вставка автотексту. Вставка в документ Word діаграм 49.84 KB
  Для вставлення тих символів, аналогів яких нема на клавіатурі потрібно вибрати пункт меню Вставка, Символ. У таблиці символів вибираємо потрібний символ і натискаємо Вставить. Над таблицею символів розташована таблиця шрифтів.
69422. Друк документів в Word. Стилі документів 99.29 KB
  Для отримання твердої копії можна скористатись кнопкою піктографічного меню яка забезпечує швидкий спосіб друкування але має суттєвий недолік друкується увесь документ або виконати команду File Файл Print Печать.