86902

Эффект финансового рычага (ЭФР)

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Дифференциал финансового рычага это важнейший информационный импульс не только для организации но и для банков так как он позволяет определить уровень меру риска предоставления новых займов организации. Плечо финансового рычага несет принципиальную информацию как для организации так и для банков. Таким образом эффект финансового рычага позволяет определять и возможности привлечения заемных средств для повышения рентабельности собственных средств и связанный с этим финансовый риск для организации и банков.

Русский

2015-04-12

29.76 KB

0 чел.

31 Эффект финансового рычага

Эффект финансового рычага (ЭФР) - это приращение рентабельности собственных средств, получаемое при использовании заемных средств, при условии, что экономическая рентабельность активов фирмы больше ставки процента по кредиту.

РСС(рентабельность собственных средств) = (1-ННП) х ЭР+ЭФР

ЭФР = (1-ННП) х (Дифференциал) х (Плечо)

Плечо = ЗС/СС;

Дифференциал = ЭР-СРСП;

где ННП - налог на прибыль; ЗС - заемные средства; СС -собственные средства; ЭР - экономическая рентабельность; СРСП - средняя расчетная ставка процента по кредитам.

Дифференциал финансового рычага - это важнейший информационный импульс не только для организации, но и для банков, так как он позволяет определить уровень (меру) риска предоставления новых займов организации. Чем больше дифференциал, тем меньше риск для банков, и наоборот. Дифференциал ЭФР должен быть положительным. Организация имеет определенные рычаги воздействия на дифференциал, однако влияние ограничено возможностями наращивания производства.

Плечо финансового рычага несет принципиальную информацию как для организации, так и для банков. Большое плечо означает значительный риск для обоих участников экономического процесса.

Таким образом, эффект финансового рычага позволяет определять и возможности привлечения заемных средств для повышения рентабельности собственных средств, и связанный с этим финансовый риск (для организации и банков).

II. Американская концепция расчета финансового левериджа

Эта концепция рассматривает эффект в виде приращения чистой прибыли на 1 обыкновенную акцию на приращение нетто-результат экс- плуатации инвестиций, то есть этот эффект выражает прирост чистой прибыли, полученный за счет приращения нетто-результат эксплуатации инвестиций.

ЭФРам

= Прибыль до налогооблолжения + процент за кредит .

Прибыль до налогообложения

Эта формула показывает степень финансового риска, возникающего в связи с использованием заемного капитала, поэтому чем больше сила воздействия финансового левериджа, тем больше финансовый риск, свя- занный с данным предприятием:

а) для банкира – возрастает риск невозмещения кредита;

б) для инвестора – возрастает риск падения дивиденда и курса акций. Таким образом, первая концепция расчета эффекта позволяет опре- делить безопасную величину и условия кредита, вторая концепция позво- ляет определить степень финансового риска, и используется для расчета

совокупного риска предприятия.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63214. Сім’я і шлюб 31.36 KB
  Мета: ознайомити учнів з основами сімейного права; залучити їх до роботи з текстом Сімейного кодексу; підвести учнів до розуміння важливості знання та дотримання норм сімейного права; виховувати повагу до людей старшого покоління.
63218. Захист прав та інтересів дітей 27.96 KB
  Мета: ознайомити учнів із загальними принципами Декларації прав дитини; розкрити важливість юридичного закріплення прав дітей на спеціальний правовий захист з боку держави і суспільства...
63219. Галицько-Волинська держава за князя Данила Романовича та його наступників 36.66 KB
  Утворив державу Роман Мстиславович у 1199 році а розбудував і боронив ціною свого життя від монголо-татарської навали та інших зайд його син Данило прозваний у народі Галицьким. Його справу продовжив син Данило.
63221. Право на працю в Україні 27.01 KB
  Обладнання й матеріали: Конституція України Кодекс законів про працю; Закон України Про господарські товариства від 19. Закон України Про порядок вирішення трудових спорів конфліктів від 03.
63222. Трудовий договір 27.17 KB
  Працівник виконує роботу під керівництвом роботодавця який зобовязаний організувати роботу і забезпечує процес її виконання. Забороняється необгрунтована відмова у прийнятті на роботу також не можна вимагати від працівника...