86926

Финансовое планирование. Бюджетирование: основные понятия, цели и задачи

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Бюджетирование как метод управления организацией. В переводе с англ означает «смета». Бюджет или смета-подробная программа действий на будущие периоды, которые являются основой краткосрочного планирования, она отражает условия работы и ресурсы, которыми располагает...

Русский

2015-04-12

28.26 KB

1 чел.

8. финансовое планирование. Бюджетирование: основные понятия, цели и задачи.

Бюджетирование как метод управления организацией. В переводе с англ означает «смета». Бюджет или смета-подробная программа действий на будущие периоды, которые являются основой краткосрочного планирования, она отражает условия работы и ресурсы, которыми располагает п\п. бюджет является документом, отражающим планы деятельности п\п на срок от 1 до 12-18 месяцев.

Существуют два принципиально разных подхода к бюджетированию:

  1.  широкий. Бюджетирование рассматривается как комплексная система управления п\п в целом

бюджетирование – система среднесрочного планирования, учета и контроля ресурсов и результатов деятельности организации по центрам ответственности или сегментам бизнеса. Она позволяет анализировать прогнозируемые и полученные эконом показатели в целях управления бизнес-процессами.

2 узкий подход к бюджетированию рассматривает его как метод фин планирования и контроля. Бюджетирование-специальный метод управления финансовыми ресурсами, основанный на разработке бюджетов, организации контроля за их исполнением.

Широкий и узкий подходы можно сблизить, поскольку в движении финансовых потоков отражается и вся нефинансовая деятельность п\п. поэтому, бюджетирование, управление фин ресурсами охватывает все другие сферы деятельности организации.

Хронологические этапы развития бюджетирования:

1 этап: 20-50 гг 20 века. Цель: оптимальное распределение капитала внутри крупных корпораций.

2 этап: 50-60гг. цель: контроль затрат, управление прибылью, стимулирование персонала.

3 этап: 60-80гг. цель: децентрализация управления, делегирование полномочий на основе выделения центров ответственности.

4 этап: 80-90гг. цель: оценка и планирование показателей стоимости(капитализация)

5 этап: современный. Цель: повышение гибкости,стратегическое ориентирование и т.д

Преимущества бюджетирования:

-повышение точности и гибкости планирования

- повышение мотивации персонала, обеспечение связи заработка с результатами труда

- возможность внедрения режима экономии

- возможность координации различных видов бизнеса

- достижение комплексности и системности планирования всех сфер деятельности предпр


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55252. Транспортний комплекс України, основні види. Роль і значення транспорту у виробництві та народному господарстві 25.69 KB
  Транспорт – найважливіша ланка у сфері економічних відносин. Транспорт – це комплекс, який складають окремі його види: наземний, водний, трубопровідний та повітряний.
55253. Основні закономірності розміщення продуктивних сил, їх значення у підвищенні ефективності виробництва в сучасних умовах 24.42 KB
  Закономірності розміщення продуктивних сил це ті ж самі економічні закони розвитку суспільства, які модифіковані своєрідністю розміщення виробництва на території країни, його територіальною диференціацією в розрізі економічних районів.
55254. Відомі підприємці Донецької області. Їхній внесок в економічний розвиток Донецького регіону 60 KB
  Мета: на прикладах ознайомити з цивілізованим підприємством, з гідним виглядом бізнесмена; сприяти формуванню уявлення про сферу діяльністі, активної життєвої позиції, інтересу до навколишнього життя; пробудити інтерес до теми, її життєвої важливості; виховувати підприємливість.
55255. Економічне співробітництво України з країнами – членами СНД. Форми економічних відносин 24.25 KB
  Сальдо зовнішньоторговельного балансу, що складається з різниці між експортом та імпортом нині позитивне. Багато товарних позицій одночасно фігурує і в експорті, і в імпорті, тому за окремими позиціями також обчислюється сальдо.
55256. Префікс як значуща частина слова 51 KB
  Мета уроку: ознайомити учнів з роллю префіксів у словах їх словотворчою функцією з найуживанішими префіксами; формувати вміння утворювати нові слова за допомогою префіксів; розвивати уміння аналізувати...
55257. Багатогранна творчість Кобзаря 92.5 KB
  До Шевченка треба доростати всім життям. У довідниках зі світової літератури існує навіть окреме визначення – шевченківський вірш тобто деякі стилістичні особливості творчості Шевченка стали знахідкою не лише вітчизняних митців а й поетів інших літератур. Тільки літературна спадщина Шевченка – це Кобзар 9 повістей п’єса Назар Стодоля уривки драматичних творів щоденник листи. А величність картин Шевченка II.
55258. Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил, їх значення для ефективного розміщення підприємств і галузей 24.31 KB
  Принцип розміщення підприємств згідно з раціональними формами суспільної організації виробництва. До таких форм належать концентрація, спеціалізація, кооперування й комбінування.