86937

Функциональная классификация расходов бюджета

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Государственные услуги общего назначения; оборона, общественный порядок и безопасность (сюда входят расходы на законодательные и исполнительные органы власти, внешнюю политику, оборону, поддержание общественного порядка, безопасности и т.п.)

Русский

2015-04-12

31.74 KB

0 чел.

Функциональная классификация расходов бюджета

1) государственные услуги общего назначения; оборона, общественный порядок и безопасность (сюда входят расходы на законодательные и исполнительные органы власти, внешнюю политику, оборону, поддержание общественного порядка, безопасности и т.п.);

2) общественные и социальные услуги (расходы на образование, здравоохранение, социальное страхование и обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство, средства массовой информации, культуру и т.п.);

3) государственные услуги, связанные с экономической деятельностью (расходы на обеспечение более высокой эффективности хозяйственной деятельности, создание условий экономического роста, целевые программы экономического характера, создание новых рабочих мест и т.п.);

4) прочие функции (выплаты процентов и расходы, связанные с обслуживанием государственного долга, трансферты общего характера, передаваемые другим государственным органам).

Наиболее существенными являются расходы на социальные программы (помощь престарелым, нетрудоспособным, безработным, нуждающимся в медицинской помощи и т.п.), расходы на оборону (в США - около четверти бюджета) и обслуживание государственного долга.

Группировка расходов бюджетов всех уровней в соответствии с направлениями бюджетных средств на выполнение основных функций государства производится на основе функциональной классификации расходов бюджетов. Функциональная классификация не зависит от организационно-структурных изменений в системе органов управления. Ее использование позволяет анализировать динамику государственных расходов различного функционального назначения, прогнозировать расходы на перспективу и проводить международные сравнения с целью определения степени участия органов государственного управления отдельных стран в осуществлении экономических и социальных функций.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68828. Використання бінарних дерев при роботі з таблицею символів 163 KB
  Кожний елемент містить змістовну частину і два покажчики на інші вершини. Вершини А С F що не мають ненульових покажчиків називають листями. Окремим випадком дерева є пусте дерево і дерево що складається з однієї вершини. Якщо у дереві є покажчик від вершини А до В то В називають прямим нащадком або сином А.
68829. Розподіл пам’яті 79.5 KB
  Етап розподілу памяті майже не залежить від мови програмування та машини. Якщо у тексті вхідної програми зустрічається опис ідентифікатору що дозволяє визначити необхідний обєм памяті для його зберігання то компілятор спеціальним чином виділяє потрібну память.
68830. Компоненти лінгвістичного забезпечення САПР 60.5 KB
  Звичайно у засобах лінгвістичного забезпечення САПР виділяють три основні групи: мови програмування мови проектування та мови керування. Мови програмування використовують для розробки програм САПР.
68831. Формальні мови 88.5 KB
  Форма уявлення інформації визначається мовою тому у поданій дисципліні розглядаються питання повязані з переходом від однієї мови до іншої при представленні деякої інформації. Формальні мови Природні мови англійська російська українська та ін. Позбавитись цих недоліків природних мов дозволило...
68832. Загальна форма означення мови 123.5 KB
  Задати синтаксис це означає задати алфавіт та множину форм усіх речень мови семантика визначає смислове значення усіх цих речень. Існує декілька формальних засобів опису синтаксису мови. Оскільки синтаксис мови пов’язаний з множиною речень рядків символів необхідно домовитись про позначення...
68833. Особливості класифікації формальних мов 117 KB
  Наприклад контекстновільна граматика G1 розглянута у попередній лекції нерегулярна а мова L1 що нею генерується регулярна тому що її можна одержати за допомогою регулярної граматики G2. Граматики типу 3 а також регулярні граматики мають істотні переваги перед іншими типами граматик тому...
68834. Алгоритми 95 KB
  Частковий алгоритм зупиняється на даному вході якщо існує таке натуральне число t що після виконання t необовязково різних команд цього алгоритму або не виявиться жодної команди яку можна виконати або остання команда є зупинитись.
68835. Скінчені автомати 106.5 KB
  На вхід автомату надходять рядки символів вхідного алфавіту. Кожний черговий символ призводить до того що стан автомату змінюється згідно з функцією а на виході зявляється символ що відповідає функції. Приклад умовного зображення автомату для обчислення суми двох двійкових чисел наведено...
68836. Скінчені автомати, що приймають регулярні вирази 155 KB
  Побудова М7. Для побудови цього автомату використовується ідея приєднання виходу М1 до входу М2. Беремо Q7 = Q1  Q2, вважаючи, що Q1  Q2 =  , тобто усі стани автомату М1 відрізняються від станів автомату М2 незалежно від позначень. Множина заключних станів означається як...