86962

Виды страхования

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Виды страхования в РФ Российская классификация страхования выделяет две группы критериев. Одна представляет содержание другая – форму страхования. Главным критерием по содержанию является различие объектов страхования; по форме – волеизъявление сторон страхового отношения.

Русский

2015-04-12

33.97 KB

0 чел.

Виды страхования.

Виды страхования в РФ

Российская классификация страхования выделяет две группы критериев. Одна представляет содержание, другая – форму страхования. Главным критерием по содержанию является различие объектов страхования; по форме – волеизъявление сторон страхового отношения.

На основе различия объектов страхования в страховом деле России выделяют три звена:

1) высшее – отрасли страхования;

2) среднее – подотрасли страхования;

3) низшее – виды страхования.

На основе волеизъявления страхование осуществляется в двух формах, обязательных для всех содержательных звеньев, это - добровольное и обязательное страхование.

Классификация страхования по отраслям обозначена в Законе РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации”. В нем страхование подразделяется на три отрасли в зависимости от различия объектов страхования:

1) личное страхование, объектами которого могут быть имущественные интересы, не противоречащие законодательству РФ, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица;

2) имущественное страхование, объектами которого могут быть не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом;

3) страхование ответственности, объектами которого могут быть не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, связанные с причинением страхователем вреда личности или ущерба имуществу физического лица, а также ущерба, причиненного страхователем юридическому лицу.

Существует также страхование экономических рисков и социальное страхование.

Формы страхования

Волеизъявление государства, выраженное в соответствующем законодательстве, вызывает к жизни обязательное страхование; волеизъявление страхователя, выраженное в его заявлении на страхование, порождает добровольное страхование.

Принципы обязательного страхования

1) законодательная основа, которая жестко регламентирует: - виды, условия и порядок страхования, - порядок установления тарифных ставок, - монополию страховщика, - периодичность уплаты страховых взносов, - права и обязанности страховщика и страхователя;

2) автоматический характер осуществления этой формы (даже без подачи заявления);

3) независимость страхования от уплаты страхового взноса

4) бессрочность страхования;

5) нормирование страхового обеспечения по страховой оценке;

6) сплошной охват объектов страхования, указанных в законе;

7) независимость страхового обеспечения от желания и платежеспособности страхователя.

Принципы добровольного страхования

1) законодательное регулирование на основе рыночных принципов;

2) добровольное страхование начинается только после подачи заявления страхователями;

3) обязательности уплаты страховых взносов; прекращение действия страхования в результате неуплаты страхового взноса;

4) ограниченность страхования сроком и территорией, указанными в договоре;

5) ненормируемое страховое обеспечение по согласованной сторонами страховой сумме;

6) любой охват объектов страховой защитой (сплошной, выборочный);

7) зависимость страхового обеспечения от желания и платежеспособности страхователя.

. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80943. Види історичних уявлень та їхня роль у процесі формування історичних знань 34.74 KB
  Відповідно до змісту історичного матеріалу і характеру усвідомлення його учнями розрізняють види історичних уявлень: 1 кількісні; 2 локальні просторові; 3 хронологічні часові; 4 образні; 5 логічні. Створення і збагачення історичних уявлень у свідомості дитини має велике виховне значення. Процес формування історичних уявлень у навчанні є достатньо складним.
80945. Обєкт і придмет методики історії як науки 29.56 KB
  Предмет методики - історія як шкільна дисципліна, процес навчання історії. Обєктом дослідження методики виступає процес навчання, а предметом - внутрішні закономірності взаємодії головних чинників процесу навчання історії в якості навчального предмета
80946. Методичні прийми роботи з підручником при вивченні темп: «Давній Єгипет» 32.39 KB
  Один з прийомів може бути таким: скласти план по темі Стародавній Єгипет. Зокрема складання плану для підзаголовків Землеробство – основне заняття єгиптян і Початок обробки металів допоможуть учням встановити взаємозв`язок фактів в історії: спочатку змінюється техніка покращуються знаряддя праці виникають нові галузі виробництва і лише тоді відбуваються зміни в соціальній структурі суспільства.
80947. Контроль навчання, його функції, види методи 37.51 KB
  У дидактиці це нагляд спостереження і перевірка успішності учнів. Спостереження за учнями під час занять перевірка їх знань навичок і вмінь зошитів навчальної і практичної діяльності учнів є засобами контролю. Облік успішності передбачає фіксацію результатів контролю у вигляді оцінки Функції контролю перевірки і оцінки навчальних досягнень учнів. Ці функції оцінки знань учнів різнопланові.
80948. Система перевірки знань, умінь, навичок; учнів після вивчення теми «Україна в другій половині XIX століття» 35.42 KB
  Повторити та узагальнити матеріал з даної теми. Хронологічний конкурс Цей конкурс має характер розминки і передбачає знання хронології історичних подій. Командам потрібно розташувати події в хронологічній послідовності і вказати дати, коли вони сталися. Максимальна оцінка за цей конкурс шість балів.(робота з індивідуальними картками)
80951. Характеристика сучасної системи шкільної історичної освіти в Україні 36.25 KB
  Програма шкільних курсів історії. У програмі шкільних курсів історії закладено такі пріоритети. Вивчення історії України. Вивчення історії ХХ століття.