86964

Формы и методы финансового контроля

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Формы финансового контроля вторая классификация по регламенту осуществления: 1 Обязательный осуществляется в законодательном порядке 2 Инициативный осуществляется по инициативе предприятия прокуратуры казначейства налоговой службы и т. Формы финансового контроля третья классификация по времени осуществления: 1 Предварительный до совершения финансовой операции бюджет финансовый план 2 Текущий в момент совершения финансовой операции предупреждает возможные злоупотребления при получении и расходовании средств 3...

Русский

2015-04-12

31.32 KB

0 чел.

Формы и методы финансового контроля.

Формы финансового контроля (вторая классификация - по регламенту осуществления):

1) Обязательный (осуществляется в законодательном порядке),

2) Инициативный (осуществляется по инициативе предприятия, прокуратуры, казначейства, налоговой службы и т.д.)

Формы финансового контроля (третья классификация - по времени осуществления):

1) Предварительный - до совершения финансовой операции (бюджет, финансовый план),

2) Текущий - в момент совершения финансовой операции, предупреждает возможные злоупотребления при получении и расходовании средств,

3) Последующий - совершения финансовой операции (анализ отчетности, оценка результатов)

Методы финансового контроля:

1) Проверки - проводятся по отдельным направлениям, сферам или проблемам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за какой-то отчетный период (например, целевое использование выделенных средств).

2) Обследования - определяется состояние предприятия и перспективы развития,

3) Надзор - специальные органы контролируют субъектов, имеющих лицензию на занятие той или иной деятельностью на предмет соблюдения ими нормативов этой деятельности,

4) Анализ финансового состояния - годовой отчетности, ликвидности, финансовой деятельности, обеспеченности собственным капиталом,

5) Наблюдение (мониторинг)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64379. Патогенетичні особливості розвитку імунних, метаболічних та мікроциркуляторних порушень в дітей, хворих на гостру позалікарняну пневмонію 153 KB
  Достатньо частою формою поразки органів дихання у дітей є пневмонії Самсыгина Г. Але згідно до експертної оцінки вважають що захворюваність на гостру пневмонію складає від 4 до 20 випадків на 1000 дітей у віці від 1 місяця до 15 років...
64380. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СИСТЕМА У БОРОТЬБІ З «ВОРОГАМИ НАРОДУ» В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 179 KB
  Подруге потребує комплексної реконструкції і сам процес становлення спеціальних репресивних органів у структурі НКВС що займалися виявленням ворогів народу а також типологізація каральновиправних установ в яких вони відбували покарання.
64381. МЕТОД ВІДНОВЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ РОБОЧИХ РІДИН ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ АВІАЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОМПЛЕКСІВ В КВАЗІПОСТІЙНОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ 14.51 MB
  На частку рідинних енергетичних систем повітряних суден ПС припадає до 50. Це в першу чергу пов’язано з використанням палив олив і спеціальних рідин які не в повній мірі відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 172162004 який визначає ступінь конструктивної...
64382. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ВІДБИТОЇ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПРИЙМАЧІ 229 KB
  Кількісна оцінка інтенсивності відбитого потоку дозволяє визначати зони розрідження і концентрації енергії. Розробити алгоритм побудови точкового каркаса поверхні розподілу ступеню концентрації відбитої енергії на приймачі з комп'ютерною реалізацією.
64383. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ТЕПЛОМАСООБМІННИХ ПРОЦЕСАХ ОЧИЩЕННЯ ВИКИДІВ ВІД ПРОМИСЛОВИХ ОБЄКТІВ 782.14 KB
  В Україні й світовому співтоваристві однією з найгостріших проблем сучасності є зниження енергетичних витрат на системи очищення шкідливих викидiв об’єктів промислової теплоенергетики.
64384. РОЗРОБКА БЛОКОВОЇ ЗЕРНОСУШАРКИ НА ОСНОВІ АВТОНОМНИХ ВИПАРЮВАЛЬНО-КОНДЕНСАЦІЙНИХ СИСТЕМ 872.5 KB
  Для сучасного зерносушіння характерні дві проблеми: високі енерговитрати й забруднення зерна продуктами згоряння. Витрати енергії на зерносушіння вище ніж енерговитрати при виробництві зерна. Досвід застосування у світовій практиці теплових труб і термосифонів...
64385. КОЛОЇДНО-ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГУМУСОВО-АКУМУЛЯТИВНОГО ҐРУНТОТВОРЕННЯ І РОДЮЧОСТІ ПРИРОДНИХ Й АГРОГЕННИХ ЧОРНОЗЕМІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ ТА СТЕПУ УКРАЇНИ 441.5 KB
  Обробіток ґрунтів часто обумовлює мінералізацію органічних речовин значне зниження загальних запасів гумусу в ґрунтах. Тому дослідження органічної складової ґрунту визначення шляхів збереження і накопичення гумусу у ґрунті...
64386. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 217.5 KB
  Однією з важливих передумов забезпечення комплексного розвитку бюджетної системи є формування дієвого фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. У першу чергу це суперечливі політичні економічні та соціальні перетворення відсутність...
64387. Обґрунтування раціональних параметрів і конструкцій шпурових зарядів для зниження розміцнення гірських порід при спрямованому розколі 6.3 MB
  Для цього розроблено спеціальні конструкції зарядів що дозволяють одержати спрямований розкол блока з мінімальним розміцненням породи поблизу бічних поверхонь установити не тільки зниження її міцності але й її зміну із часом після вибухового впливу залежно...