86988

Физические основы гамма-гамма плотностного метода. Определение пористости ГГК-п

Доклад

Физика

Для чистых неглинистых пластов объемная плотность – это функция объема матрицы породы и объема флюида в пласте. Плотностной каротаж достаточно хорошо регистрирует плотность.

Русский

2015-04-12

204.44 KB

4 чел.

Физические основы гамма-гамма плотностного метода. Определение пористости ГГК-п.

Для чистых неглинистых пластов объемная плотность – это функция объема матрицы породы и объема флюида в пласте. Плотностной каротаж достаточно хорошо регистрирует плотность.

Однако при  вычислении пористости появляется ошибка, т.к. плотность зерна и плотность флюида очень часто не измеряется, и поэтому используются неточные значения.

Физические основы:

Источник испускает гамма-лучи (0.66 МЭв), которые проникают в пласт. Там они многократно сталкиваются с электронами, из-за чего теряют энергию и изменяют направление движения. Процесс называется Комптоновским рассеянием.  Когда энергия гамма-квантов становится очень маленькой (0.1 МЭв), они исчезают. Этот процесс называется фотоэлектрическим поглощением (фотоэффектом). Комптоновское рассеяние зависит только от плотности породы, которая связана с объемной плотностью. Фотоэффект зависит и от электронной плотности.

Дальний детектор регистрирует интенсивность гамма-излучения, дошедшего до него. Чем больше плотность породы, тем меньше интенсивность.

Глубинность метода - 10 см. Вертикальное разрешение при очень медленной скорости регистрации – 45 см, но обычно – 90 см.

Источник – Cs (137),

мощность – 2 Кюри,

энергия гамма-лучей -662 кЭв


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47955. Сучасні технології в рекламі та ПР-діяльності 59 KB
  Соціальний ПР може допомогти створити і підтримати позитивний імідж компанії використовуючи спеціальні технології у тому числі благодійність довгострокові соціальні програми. Вони дозволяють підвищити рейтинг компанії і організацій сприяють формуванню позитивної оцінки її діяльності в цілому появи зацікавленості суспільства а також влада в стабільності і процвітанні. У результаті втрачали не тільки громадяни але і компанії чий авторитет поступово знижувався. Щоб відповідати цим очікуванням потрібно планомірний комплексний підхід до...
47956. Сучасні технології в рекламі та ПР-діяльності 955 KB
  Несвоєчасне подання інформації заперечення факту знищення фінансових документів клієнтів і через кілька днів його визнання наполегливі спроби заперечувати свою провину коли ФБР не тільки вже зібрало всі докази але частина з них оприлюднило завдали такого удару по репутації nderson що від нього почали йти клієнти. Ними можуть бути представники виконавчої та законодавчої влади аналітики ринку інвестори й акціонери засоби масової інформації споживачі продукції. Процеси обміну тобто купівлі та продажу товарів характеризуються...
47957. Словотвір як учення про творення слів і загальні принципи їх мотивації 337.5 KB
  Творення відведення це розділ мовознавства який вивчає слова за способами і засобами їх творення та словотвірною структурою. Словотворення зароджується одночасно зі словами базується на них і є засобом їх формування. Розділ мовознавчої науки який вивчає процес творення слів його механізм правила способи моделі словотвірну структуру слова і словотвірну систему мови називається словотвором. Зв'язок словотворення із синтаксисом виявляється в тому що: 1 синтаксична одиниця словосполучення становить для деривації...
47958. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 96.5 KB
  Вступ до курсу Історія України Історія України як наука та навчальна дисципліна Історія України як галузь історичної науки і як навчальна дисципліна. Періодизація історії України. Міжпредметний зв'язок у вивченні історії України.
47960. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 966.5 KB
  Предмет теорії держави і права. Методологія теорії держави і права. Функції теорії держави і права.
47961. Технічна естетика. Предмет, завдання та зміст курсу 308.5 KB
  Розвиток станків форми машин завжди був пов’язаний із стилевим напрямком архітектури відповідно епохи. Зручність і краса форми – важливі критерії композиції різного обладнання та предметів побуту призначених для забезпечення матеріальних та побутових благ і потреб людини. Яка вивчає закономірності утворення форми принципи і методи художнього конструювання направлені на створення оптимальної форми виробів. До головних якісних характеристик архітектоніки належать такі ознаки: q рівень вдосконаленості внутрішнього змісту об’єкта; q ...
47962. Масообмінні процеси 1.96 MB
  Використання таких технологічних методів як повторний стиск пари дозволяє значно зекономити енергію. Трьохкорпусний випарний апарат з прямотечійним рухом пари і розчину 1 Явище перенесення тепла в рідинах газах або сипких середовищах потоками самої речовинине важливо вимушено чи мимоволі. В кожному корпусі кількість утвореної пари менша від кількості сконденсованої пари внаслідок збільшення прихованої теплоти пароутворення при зниженні тиску і температури. Труднощі пов'язані із транспортуванням в'язких розчинів можна вирішити шляхом...
47963. Оздоровча фізична культура 602 KB
  Стан та перспективи розвитку фізкультурнооздоровчої діяльності в Україні Здоров'я населення його фізична підготовленість є предметом уваги Верховної Ради та уряду України. Головними недоліками її функціонування є: недостатній обсяг рухової активності низька якість навчального процесу в навчальновиховній сфері; руйнація управління фізкультурнооздоровчою роботою з населенням яке раніше здійснювалося через систему взаємодії органів житловокомунального господарства та органів управління фізичною культурою в соціальнопобутовій сфері;...