86995

Факторы, резервы, пути увеличения и повышения эффективности зернового производства в организациях отечественного АПК

Лекция

Экономическая теория и математическое моделирование

Естественно природная продуктивность земель в РБ находится на уровне 810ц зерна с га. Программа устойчивого развития села предусматривается урожайность зерна 43 ц с га. Порог эффективности производства зерна находится на уровне 3032ц га. Основные пути повышения экономической эффективности производства зерна...

Русский

2015-04-12

25.52 KB

0 чел.

Факторы, резервы, пути увеличения и повышения эффективности зернового производства в организациях отечественного АПК

На практике установилась своеобразная зависимость интенсивности зернового производства и продуктивности других отраслей. Так, при урожайности зерновых 20-25ц/га среднегодовой удой молока от коровы, как правило, колеблется в пределах 2000-2500кг.

Естественно природная продуктивность земель в РБ находится на уровне 8-10ц зерна с га.

Современная урожайность - это итог технологической, организационной работы человека с землей.

Для того чтобы выполнить прогнозные показатели прежде всего необходимо реализовать комплекс организационных, технических, технологических и финансово-экономических факторов для быстрого развития зернового хозяйства.

Программа устойчивого развития села предусматривается урожайность зерна 43 ц с га. Рентабельность продаж 25%.

Порог эффективности производства зерна находится на уровне 30-32ц/га.

Основные пути повышения экономической эффективности производства зерна:

1. Повышение урожайности зерновых культур на основе интенсификации отрасли

2. Оптимизация зернового клина

3. Снижение потерь на всех стадиях - уборке, доработке, переработке

4. Улучшение качества зерна за счет жесткого соблюдения технологических требований при его производстве

5. Выбор наиболее выгодных каналов реализации зерна

6. Совершенствование экономического механизма регулирования зерновпродуктового подкомплекса


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73915. Релігія та демократія: конгруенція і конфлікт 35 KB
  За Андерсоном демократія може варіюватися проте в своїй основі вона повинна мати такі складові як рівність влада народу участь всіх конкуренція згода і в випадках ліберальної демократії захист прав меншинств та окремих індивідів. Якщо не пояснювати йдеться про політичну економічну соціальну рівність чи рівність можливостей то дана характеристика не може бути надійним покажчиком демократії. Щодо інших індикаторів демократії то вони також на мою думку є досить суперечливими проте за браком місця не будемо їх розглядати. Скажемо...
73916. Економічна глобалізація 54.5 KB
  Ініціали інституціоналізацію про формування системи глобального регулювання яка буде наділеною відповідним обсягом повноважень та легітимністю. Другий шлях – глобальне співробітництво за якого розв‘язання глобальних проблем буде виконуватися не шляхом нав‘язування окремими акторами підходів а шляхом конструктивного і втілюваного в життя діалогу всіх зацікавлених сил. Далі буде логічно виведено розмірковування і про інші проекти. Але зрозуміло що таким чином будуть зачіплятися інтереси якоїсь із національних держав світу адже така...
73917. Феномен глобалізації та процеси глобальних політичних змін: основні концепції та методологічні підходи 44 KB
  Блінова частина якої до якої і пишеться коментар має назву Феномен глобалізації та процеси глобальних політичних змін: основні концепції та методологічні підходи. Фактично прочитавши більшість джерел до семінару №2 у мене склалися деякі погляди на розглядувані речі звісно пов‘язані із процесом глобалізації чи то антиглобалізації які вмістити до якогось конкретного джерела виявилося дуже складним. З одного боку наявність численної кількості визначень може йти на користь вивченню глобалізації адже ця численність є прямим фактом...
73918. Кінець світу, який ми знаємо 98 KB
  Вотерса Кінець світу який ми знаємо. Від цього залежить і мислення людей яке радше ґрунтуватиметься на припущенні гетерогенності світу сильної несхожості усіх його частин а не на припущенні про одну світову сім‘ю. Останнє матиме вплив і на дії людей в усіх кінцях світу які ряснітимуть розмаїтістю. Країни обиралися за таким критеріями: Британія – як дуже впливовий член ЄС і як одна з передових країн світу; Україна – порівняння світової ситуації із справа в нашому суспільстві; США – одна з провідних і найвпливовіших країн світу; Індія –...
73920. Підприємець – не обов’язково лідер 196.5 KB
  Вже минуло більш як два з половиною століття з тих часів, як економісти та соціологи почали систематично розглядати діяльність підприємців, але й досі не існує єдиного загальноприйнятого визначення підприємця. Тож чи дивно, що науковці не накреслили і загальноприйнятого образу підприємця.
73921. Гроші – це лише символ, реальна вартість полягає у виробленому товарі 60 KB
  Вартість грошей як товару. Відносна вартість трансакційних грошей. Вартість грошей що нагромаджуються. Подруге критично проанілізувати в чому полягає реальна вартість грошей і якщо у виробленому товарі то чому саме так.
73923. The critique of modern democracy. Alternatives: participatory approach 44 KB
  In modern world we can often here such an expression as “democratical processes”. In general it is used with undoubted positive illumination, promoted like panacea in the field of political organization of the society.