8713

Спряження комп’ютера з нестандартними зовнішніми пристроями через паралельний порт

Контрольная

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Спряження комп’ютера з нестандартними зовнішніми пристроями через паралельний порт План. Порядок обміну даними через порт принтера (інтерфейсу Centronics). Протоколи та типи паралельного порта. Фізичний і електричний інтерфейс

Украинкский

2013-02-17

133.5 KB

4 чел.

Спряження комп’ютера з нестандартними зовнішніми пристроями через паралельний порт

План

5.1. Порядок обміну даними через порт принтера (інтерфейсу Centronics)

5.2. Протоколи та типи паралельного порта

5.3. Фізичний і електричний інтерфейс

5.4. Програмне управління портами принтера

5.5. Проектування апаратури для спряження з Centronics

5.6. Програмування паралельного порту під Windows NT/2000/XP

5.7. Використання бібліотеки IO.DLL для доступу до портів у Windows 95/98/NT/2000/XP

/ Порт принтера, паралельний порт, LPT - за інтерфейсом Centronics

LPT  - Line Printer, порядковий принтер /

5.1. Порядок обміну даними через порт принтера (інтерфейсу Centronics)

Основне призначення Centronics (аналог ИРПР-М) – це під’єднання до комп’ютера принтерів різних типів. Тому розміщення контактів роз’єму, призначення сигналів та програмні засоби орієнтовані на це застосування. В той же час через Centronics можна керувати й нестандартними зовнішніми пристроями. Перевагами Centronics є стандартність, простота та паралельність (рис.1) та низька  ймовірність вивести комп’ютер з ладу (порівняно з ISA).

Для зв’язку комп’ютера із зовнішніми пристроями служать порти. Одні порти служать для вводу даних в комп’ютер, а інші - для виводу. Дані в порт записуються і зчитуються по шині даних D0-D7 (8 біт), а для вибору конкретного порту використовується шина адреси A0-A15 (16 біт). Кабель (25/DB-25S/ - 36.

Рис.1. Ввід-вивід даних через паралельний порт

Фактично паралельний порт складається з трьох 8-бітних портів/ регіcтрів:

1) DR – Data Register, 8 – бітний регістр даних (вивід з комп.)

2) SR  - Status Register, 5-бітний регістр стану (ввід)

3) CR – Control Register , 4-бітний регістр контролю (вивід, але можливо ввід)

при цьому DR, CR служать для виводу даних з комп’ютера, а SR – для вводу (табл.1). Кожному біту (розряду) порту принтера фізично відповідає один контакт в роз’ємі. Використовується такі адреси портів принтера:  LPT1 ($00378), LPT2 ($00278) і LPT3($003BC). Для більшості комп’ютерів адреси портів принтера (LPT1) в шістнадцятковій системі наступні: DR ($00378); SR ($00379), CR  ($0037А), тобто адреса наступного регістра на 1 більша від попереднього, проте адреса першого порта може бути різною. Визначити адресу – в BIOS.

Логічній одиниці на розряді паралельного порту відповідає напруга +5В, а логічному нулю – 0 В. Проте, якщо розряд інверсний, то логічній одиниці відповідає 0 В, а логічному нулю – 5В.

SR дозволяє зчитувати дані із зовнішніх пристроїв, наприклад цифрові сигнали з різноманітних датчиків. Для SR не використовуються всі розряди, тому розряди вхідних сигналів DI звичайно зчитуються по 4 біти зі зсувом вліво на 3 біти (табл.1). Відповідно після зчитування потрібно програмно зсунути розряди SR7-SR3 вправо на 3 біти (поділити на 8). (рис. DI4-0 – SR7-3 – D4-0).

Поняття Centronics відноситься до набору сигналів, протоколу обміну і 36-контактному конектору, що встановлюється в принтерах.

Таблиця 1. Розряди паралельного порту (піни). / Сигнали інтерфейсу Centronics

Позначення розрядів (для комп’ютера)

Позначення розрядів (для порту принтера)

Контакт роз’єму на комп’ютері

Контакт роз’єму на принтері

Ввід (1) / вивід (0);

і–інверсія

Розряди вхідних сигналів

DR 

DR0

D0

2

2

0

DR1

D1

3

3

0

DR2

D2

4

4

0

DR3

D3

5

5

0

DR4

D4

6

6

0

DR5

D5

7

7

0

DR6

D6

8

8

0

DR7

D7

9

9

0

SR

SR3

Error

15

32

1

DI0

SR4

Slct

13

13

1

DI1

SR5

Pe

12

12

1

DI2

SR6

Ask

10

10

1

DI3

SR7

Busy

11

11

1 / і

DI4

CR

CR0

Strobe

1

1

0 / i

CR1

Auto fd

14

14

0 / i

CR2

Init

16

31

0

CR3

Scltin

17

36

0 / i

Земля

Gnd

Gnd

18 – 25

16,17,19-30,33

Решту розрядів – заземлення. Немає сигналів живлення – як перевага.

Непід’єданані контакти – високий рівень

Призначення розрядів порта принтера:

 Регістр DR

D0-D7 : 8 – розрядна шина даних, служить для передачі даних з комп’ютера в принтер.

   Регістр SR

Error : Помилка

SLCT : Сигнал готовності принтера

PE : Сигнал закінчення паперу

Ask : Підтвердження принтера про прийом даних

Busy : Сигнал зайнятості принтера

   Регістр CR

Strobe : Сигнал стробування даних (дозвіл приймати дані, які вже встановлені на шині та виконувати певні дії; передача даних або підготовка – строб (команда на виконання) – пасивний стан)

Auto fd : Сигнал переходу на новий рядок

Init : Ініціалізація принтера (очищення його буфера)

SLCT In : Сигнал принтеру про початок передачі даних

В порті принтера використовується ТТЛ-логіка (0 – 5В), довжина кабелю – 1,8м.

Протокол обміну даними по інтерфейсу Centronics наступний. Передача починається з перевірки джерелом сигналу Error. Якщо він встановлений, то обмін не виконується. Далі перевіряється стан сигнала Busy. Якщо він "0", то джерело виконує передачу байта даних. Для передачі байта джерело виставляє на лінії D0-D7 байт даних і видає сигнал Strobe#. Приймач за сигналом Strobe# (тут і далі по тексту значок "#" після назви сигнала є ознакою того, що сигнал має низький активний рівень) читає данні з шини даних і виставляє сигнал Busy на час його обробки. По закінченні обробки приймач видає сигнал ACK# й знімає сигнал Busy. Якщо на протязі тривалого часу (6 – 12 сек) джерело не отримує ACK#, то він приймає рішення про помилку "тайм-аут" (time-out) пристрою. Якщо після  прийому байта приймач за певною причиною не готовий приймати дані, то він не знімає сигнал Busy. При програмній реалізації обміну по вказаному протоколу бажано обмежити час чекання зняття Busy (звичайно 30 – 45 сек), інакше можливе зависання програми.

5.2. Протоколи та типи паралельного порта

Стандартний паралельний порт називається SPP (Standard Parallel Port). SPP порт є однонаправленим, на його базі програмно реалізується протокол обміну Centronics. Порт забезпечує можливість генерації IRQ по імпульсу ACK# на вході. Сигнали порту виводяться на стандартний рознім DB-25S (розетка).

Стандарт IEEE 1284, прийнятий в 1994 р., визначає терміни SPP, ЕРР и ЕСР. Стандарт визначає 5 режимів обміну даними, метод узгодження режиму, фізичний й електричний інтерфейси. Згідно IEEE 1284 можливі наступні режими обміну даними через паралельний порт:

 •  Compatibility Mode – однонаправлений (вивід) по протоколу Centronics. Цей режим відповідає стандартному (традиційному) порту SPP;
 •  Nibble Mode – ввід байта за два цикла (по 4 біта), використовуючи лінії регітру стану;
 •  Byte Mode – ввід байта повністю, використовуючи лінії даних; працює для портів, що дозволяють зчитування вихідних даних (Bi-Directional або PS/2 Type 1);
 •  ЕРР (Enhanced Parallel Port) Mode – двонаправлений обмін даними, при якому керуючі сигнали інтерфейсу генеруються апаратно під час циклу звернення до порту (читання або запису в порт). Ефективний при роботі з пристроями зовнішньою пам’яті;
 •  ЕСР (Extended Capability Port) Mode – двонаправлений обмін з можливістю апаратного стиснення даних по методу RLE (Run Length Encoding), використання FIFO-буферів й DMA. Ефективний для принтерів и сканерів.

В сучасних комп’ютерах з LPT-портом на материнській платі режим порта – SPP, ЕРР, ЕСР встановлюється в BIOS Setup.

 

Типи  паралельного порту

Тип паралельного порту

Режим вводу

Режим виводу

Примітки

стандартний

півбайтовий

сумісний

ввід – 4біт, вивід – 8 біт

Двонаправлений

байтовий

сумісний

ввід/вивід по 8 біт

Вдосконалений (ЕРР – Enchanced PP)

ЕРР

ЕРР

ввід/вивід по 8 біт

Розширений (ЕСР)

ЕСР

ЕСР

ввід/вивід по 8 біт , прямий доступ до пам’яті

Режими пар. порту

Режим

Напрям

Швидкість, Кбайт/с

Півбайтовий (4біт)

ввід

50

байтовий

ввід

50

сумісний

вивід

150

ЕРР

ввід/вивід

500-2000

ЕСР

ввід/вивід

500-2000

Після 1993 – ЕРР/ЕСР

Двонаправлений порт 1 (Type1 parallel port), вперше використаний в комп’ютерах PS/2. Дозволяє передачу і прийом через регістр даних. Напрям передачі вказує спеціальний біт регістру управління CR5 (від 0) (0 – вивід, 1 - ввід). Порт з прямим доступом до пам’яті (Type 3 DMA parallel port), для PS/2  моделей 57, 90, 95.

Для введення даних звичайно використовується режим півбайтного обміну (4біт – Nible Mode) Паралельний порт розміщений на материнській платі або на платі розширення (мультикарті).

5.3. Фізичний і електричний інтерфейс

Фізичні характеристики передавачів і приймачів сигналів визначає стандарт ІЕЕЕ 1284 (1994 рік).

Вимоги до передавачів:

1) рівні сигналів без навантаження повинні бути в межах від -0,5В до +5,5В.

2) рівні сигналів при струмі навантаження 14 мА повинні бути не нижчі +2,4В для високого рівня (VOH, Volt Out H) і +0,4В для низького рівня (VOL).

3) вихідний опір 50 Ом (+/- 5).

4) Швидкість наростання (спаду) імпульсу у межах 0,05 – 0,4 В/нс.

Вимоги до приймачів:

1) допустимі пікові значення сигналу від -2,0 до 7 В.

2) поріг спрацьовування 2,0 В для високого рівня (VIH) і 0,8 В для низького рівня (VIL).

3) вхідний струм не більше 20 мА.

4) вхідна ємність не більше 50 пФ.

Стандарт визначає три типи роз’ємів:

А - роз’єм в комп’ютері (DB-25) / ІЕЕЕ 1284-А

В - на принтері (Centronics-36) / ІЕЕЕ 1284-В

С - малогабаритний роз’єм (36 контактів)/ ІЕЕЕ 1284-С

Вимоги до  кабелів:

1) кожна лінія повинна мати хвильовий опір (імпеданс) 62 Ом( +/- 6 Ом) у частотному діапазоні 4 – 16 МГц.

2) рівень перехресних перешкод між парами провідників не більше 10%.

3) вита пара (для принтерів НР)

Якщо кабель фольгований і всі сигнальні лінії перевиті, то довжина до 10м (до 2 Мбайт/с).

Хост – комп’ютер, що володіє паралельним портом.

5.4. Програмне управління портами принтера

Управління портами можливе мовою асемблера, але більш зручно використовувати асемблері вставки на мові високого рівня (Turbo Pascal 7.0). Асемблерний блок може розміщуватися як в тесті основної програми, так і в тексті процедури. Початок асемблерного блоку позначається службовим словом asm, кінець блоку позначається службовим словом end.

Розглянемо програму Port.pas, яка повинна записати в порт принтера 1 байт даних, а потім зчитати з порта принтера 1 байт. Процедура Write_Port1(Bout) виконує запис 1 байту в порт, процедура Read_Port2(Bin) зчитує 1 байт з порта.

  PROGRAM Port;

USES Crt;  CONST Port1=$00378; Port2=$00379; { Адреси портiв }  VAR Bin,BOut:byte;

 Procedure Write_Port1(BOut:byte);

 Begin

   asm

    mov dx,port1        { Адреса порта }        mov al,bOut

    out dx,al          { вивід даних bOut  в  порт }

  end;

 End;

Procedure Read_Port2(var Bin:byte);          Var b0:byte;

 Begin

   asm

    mov dx,port2        in al,dx                     { зчитування даних з порта }

     mov b0,al

   end;     Bin:=b0;

 End;

BEGIN

ClrScr;  writeln('Програма з асемблерними вставками для роботи з портами ');   bOut:=$08;

  Write_Port1(BOut);     writeln(' В порт записано значення BOut = ',BOut);

 Read_Port2(Bin);      writeln(' З порта зчитано значення Bin = ',Bin);   readln;

END.

Для зчитування /запису даних через порти зручно написати спеціалізовані процедури, які будуть також проводити первинну обробку даних. Обробка бітів можна приводити в Асемблері, або ж перетворити байт b1  даних у масив бітів mb[7],.. mb[0] (у двійкове число, 7 - 0111) на мові високого рівня (Паскаль) і оперувати тільки елементами цього масиву (зменш. Швидкість).

1. Маскування – встановлення фільтру, тобто операції виконуються тільки з певними бітами.

Asm

   Mov al,ba

   And al,0100 0000b

   Mob b2,al

end

2. Інверсія виконується на рівні асемблеру () або нарівні Паскалю.

         neg al

3. Зсув. В асемблері зсув , у Паскалі зсув на n бітів вправо означає ділення на 2n.

В Паскалі є також наступні команди роботи з портами:

Adres:=$00378;

Port[Adres]:=255;  // запис  1111 1111

B1:=port[Adres+1];  // зчитування

Стробування

Швидкість обміну через порт принтера залежить від швидкодії комп’ютера. Тому для зовнішніх пристроїв низької і середньої швидкодії потрібно забезпечувати затримку сигналів (наприклад, стробу) на певні проміжки часу (затримка 1 мс: в Паскалі : Delay(1) , в – Delphi : Sleep(1)).

Функції BIOS для LPT порту

У процесі початкового тестування POST BIOS перевіряє наявність паралельних портів LPT1-LPT4 по адресах 3BCh, 378h, 278h і поміщає базові адреси виявлених портів в пам’ять за адресами: 0:0408h, 040Ah, 040Ch, 040Eh. Після виявлення порти ініціалізуються – на порт подається сигнал Init і в порт записуються нульові значення.

Програмне переривання BIOS  int 17h забезпечує наступні функції підтримки LPT-порту:

00h - вивід символу з регістру AL, строб формується після готовності принтера

01h - ініціалізація принтера

02h - опитування стану принтера

При виклику INT 17h номер функції задається в регістрі AH, а номер порту – у регістрі DX (0 – LPT1, 1 – LPT2..). Дані з порта повертаються у регістр AH.

Використання переривань: LPT1 – IRQ7, LPT2 – IRQ5.

5.5. Проектування апаратури для спряження з Centronics

Для Centronics характерні такі особливості:

 1.  обмін даними є програмно-керованим (для стандартного порта обробка переривань і прямий доступ до пам’яті неможливі).
 2.  невисока швидкість обміну
 3.  обмеження на довжину лінії зв’язку (2м)
 4.  немає шини живлення.

Розглянемо підключення до комп’ютера найпростішого пристрою – набору світло діодів і кнопок. Для керування використано сигнали Strobe – стробування запису даних та Init – очистка регістру.

Після світлодіода сигнал з напругою (0, +5В ) і струмом 10мА можна подати на підсилювач напруги та струму і далі на виконавчий пристрій. Для безпосереднього керування виконавчими пристроями використовують тиристори, оптопари, реле.

Рис. 2.  Під’єднання до комп’ютера зовнішнього пристрою через Centronics

Для збільшення розрядності вхідних даних використовують мультиплексори (наприклад, вхід – 16 біт, вихід – 4 ), а для збільшення розрядності вихідних даних – демультиплексори (наприклад, вхід – 4 біт, вихід – 16 біт). Для побудови мультиплексорів використовують буфери з трьома станами (0В, 5В, відключено), наприклад К155ЛП8.

5.6. Програмування паралельного порту під Windows NT/2000/XP

Windows працює з портами як з файлами і вимагає точного дотримання протоколу обміну даними. Наприклад. при передачі навіть одного біту на паралельний порт система вимагає також відпрацювання сигналів Strobe і Ask (відповідь – підтвердження). Спочатку порт потрібно відкрити як файл функцією CreateFile, що надається Win32 API i прототип якої:

HANDLE CreateFile(

LPCTSTR lpFileName,

DWORD dwDesiredAccess,

DWORD dwSharedMode,

LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes,

DWORD dwCreationDistribution,

DWORD dwFlagAndAttributes,

HANDLE  hTemplateFile   );  де:

lpFileName  - назва порта: COM1, COM2, ..., LPT1, LPT2, ..

dwDesiredAccess  - тип доступу до файлу: GENETIC_READ - файл для зчитування, GENETIC_WRITE - файл для запису, GENETIC_READ | GENETIC_WRITE  - файл для зчитування / запису.

dwSharedMode  - параметр спільного доступу до файлу (=0монопольний режим)

lpSecurityAttributes  - атрибут захисту файлу (=Null)

dwCreationDistribution – визначає поведінку функції, якщо об’єкт вже існує

DwFlagsAndAttributes  – атрибути об’єкту

HTemplateFile  – дескриптор з доступом до об’єкту

5.7. Використання бібліотеки IO.DLL для доступу до портів у Windows 95/98/NT/2000/XP

При використанні DOS  і Windows 95/98 доступ до портів вводу/виводу (I/O ports) комп’ютера був відносно простим. Проте у Windows NT/2000/XP (захищена операційна система) доступ до портів вв./вив. значно ускладнився за рахунок віртуалізації апаратного забезпечення (virtualize hardware). Тому команди вводу/вив в порт (IN and OUT) у Windows NT/2000/XP не працюють, а операційна система працює із зовнішніми пристроями як з файлами (команди запису/зчитування з файлу). Для роботи з портами розроблена динамічно під’єднувана бібліотека IO.DLL, що дозволяє зручно виконувати команди вв/вив. даних у порти для 95/98 and NT/2000/XP:

C/C++ Prototypes

void WINAPI PortOut(short int Port, char Data);

void WINAPI PortWordOut(short int Port, short int Data);

void WINAPI PortDWordOut(short int Port, int Data);

char WINAPI PortIn(short int Port);

short int WINAPI PortWordIn(short int Port);

int WINAPI PortDWordIn(short int Port);

void WINAPI SetPortBit(short int Port, char Bit);

void WINAPI ClrPortBit(short int Port, char Bit);

void WINAPI NotPortBit(short int Port, char Bit);

short int WINAPI GetPortBit(short int Port, char Bit);

short int WINAPI RightPortShift(short int Port, short int Val);

short int WINAPI LeftPortShift(short int Port, short int Val);

short int WINAPI IsDriverInstalled();

Delphi Prototypes

procedure PortOut(Port : Word; Data : Byte);

procedure PortWordOut(Port : Word; Data : Word);

procedure PortDWordOut(Port : Word; Data : DWord);

function PortIn(Port : Word) : Byte;

function PortWordIn(Port : Word) : Word;

function PortDWordIn(Port : Word) : DWord;

procedure SetPortBit(Port : Word; Bit : Byte);

procedure ClrPortBit(Port : Word; Bit : Byte);

procedure NotPortBit(Port : Word; Bit : Byte);

function GetPortBit(Port : Word; Bit : Byte) : WordBool;

function RightPortShift(Port : Word; Val : WordBool) : WordBool;

function LeftPortShift(Port : Word; Val : WordBool) : WordBool;

function IsDriverInstalled : Boolean;

 procedure PortOut(Port : Word; Data : Byte); stdcall; external 'io.dll';

stdcallпараметр, що визначає режим передачі параметрів процедурі (через стек). По замовчуванню параметри передаються зліва направо (Left-to-right), а для параметра – справа наліво  (Right-to-left). Для виклику зовнішніх процедур використовується stdcall  (calls to external code)

Опис функцій / Function Descriptions

Please refer to the prototype for the particular language you are using.

 PortOutВивід байта у спеціальний порт / Outputs a byte to the specified port.

PortWordOutВивід слова (16 біт) у порт / Outputs a word (16-bits) to the specified port.

PortDWordOutВивід подвійного слова у порт / Outputs a double word (32-bits) to the specified port.

 PortInЗчитування байту з порта / Reads a byte from the specified port.

PortWordInЗчитування слова / Reads a word (16-bits) from the specified port.

PortDWordIn

Зчитування подвійного слова / Reads a double word (32-bits) from the specified port.

SetPortBitВстановлення бітів порта / Sets the bit of the specified port.

ClrPortBitОчищення бітів порта / Clears the bit of the specified port.

NotPortBitІнвертування бітів порта / Nots (inverts) the bit of the specified port.

GetPortBitПовернути стан порта / Returns the state of the specified bit.

RightPortShift

 Shifts the specified port to the right. The LSB is returned, and the value passed becomes the MSB.

LeftPortShiftShifts the specified port to the left

IsDriverInstalledПовертає не 0, якщо io.dll інстальовано.

Приклад процедур у Delphi

function IsDriverInstalled : Boolean; stdcall; external 'io.dll';   // протопити

procedure PortOut(Port : Word; Data : Byte);stdcall; external 'io.dll';

function PortIn(Port : Word) : Byte;stdcall; external 'io.dll';

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

if IsDriverInstalled then

  begin    Label1.Caption:='Driver ready...';    end;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var  i:byte;

begin

for i:=0 to 255 do

 begin

  PortOut($378,i);

  Sleep(200);     Application.ProcessMessages;

 end;

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

var  b:byte;

begin

b:=PortIn($379);  Edit1.Text:=IntToStr(b);

end;

Література

 1.  Гелль П. Как превратить компьютер в измерительный комплекс. – М.: ДМК, 1999. – 144 с.
 2.  Гук М. Интерфейсы ПК: справочник. – СПб.: Питер, 1999. – 416 с.
 3.  Новиков Ю.В., Калашников О.А., Гуляев С.Э. Разработка устройств сопряжения для персонального компьютера типа IBM PC. – М.: ЭКОМ, 1997. – 224 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44752. Деление десятичных дробей на натуральные числа. Закрепление 32 KB
  Деление десятичных дробей на натуральные числа. Тип урока: закрепление Вид урока: традиционный Цели урока: Образовательные: Проконтролировать усвоение правила деления десятичных дробей на натуральные числа; выявить ошибки при вычислениях. Оборудование урока: доска с меловыми записями рабочие тетради учебник Математика 5 кл.
44753. Деление десятичных дробей на натуральные числа 35.5 KB
  Формировать мыслительные умения (деления десятичных дробей на натуральное число; умножение десятичной дроби на 10, 100…) Устанавливать связи ранее изученного материала с новым
44754. Умножение десятичных дробей 40 KB
  Умножение десятичных дробей. Тип урока: комбинированный изучение нового материала закрепление изученного Вид урока: традиционный Цели урока: Образовательные: Подвести учащихся к пониманию правила умножения десятичных дробей; научить выполнять умножение десятичных дробей. Оборудование урока: доска с меловыми записями рабочие тетради учебник Математика 5 кл.
44755. Умножение и деление десятичных дробей на натуральное число 1.28 MB
  Умножение и деление десятичных дробей на натуральное число. Тип урока: урок контроля. Вид урока: традиционный Цели урока: Образовательные: Проверить знания умения и навыки по теме: Умножение и деление десятичных дробей на натуральное число.