87138

Типы опор линий электропередачи по классам напряжений и специального назначения. Привести типы фундаментов под опоры ЛЭП. Описать области целевого назначения фундаментов

Доклад

Архитектура, проектирование и строительство

Привести типы фундаментов под опоры ЛЭП. Описать области целевого назначения фундаментов В зависимости от способа подвески проводов опоры воздушных линий ВЛ делятся на две основные группы: а опоры промежуточные на которых провода закрепляются в поддерживающих зажимах б опоры анкерного типа служащие для натяжения проводов. На углах поворота линии устанавливаются угловые опоры на которых провода могут быть подвешены в поддерживающих или натяжных зажимах. Таким образом две основные группы опор промежуточные ианкерные разбиваются на...

Русский

2015-04-17

28.42 KB

10 чел.

Типы опор линий электропередачи по классам напряжений и специального назначения. Привести типы фундаментов под опоры ЛЭП. Описать области целевого назначения фундаментов

В зависимости от способа подвески проводов опоры воздушных линий (ВЛ) делятся на две основные группы:

а) опоры промежуточные, на которых провода закрепляются в поддерживающих зажимах,

б) опоры анкерного типа, служащие для натяжения проводов. На этих опорах провода закрепляются в натяжных зажимах.

Расстояние между опорами воздушных линий электропередачи (ЛЭП) называется пролетом, а расстояние менаду опорами анкерного типа — анкерованным участком.

В соответствии с требованиями ПУЭ пересечения некоторых инженерных сооружений, например железных дорог общего пользования, необходимо выполнять на опорах анкерного типа. На углах поворота линии устанавливаются угловые опоры, на которых провода могут быть подвешены в поддерживающих или натяжных зажимах. Таким образом, две основные группы опор - промежуточные ианкерные - разбиваются на типы, имеющие специальное назначение: Промежуточные прямые опоры, Промежуточные угловые опоры, Анкерные опоры, Концевые опоры. Помимо перечисленных типов опор, на линиях применяются также специальные опоры: транспозиционные, служащие для изменения порядка расположения проводов на опорах, ответвительные - для выполнения ответвлений от основной линии, опоры больших переходов через реки и водные пространства и др.

Основным типом опор на воздушных линиях являются промежуточные, число которых обычно составляет 85 -90% общего числа опор.

По конструктивному выполнению опоры можно разделить на свободностоящие и опоры на оттяжках. Оттяжки обычно выполняются из стальных тросов.

Конструкция фундаментов выбирается в соответствии с типом опоры, действующей на фундамент нагрузкой, а также характеристикой грунта, в который будет заделан фундамент. Для закрепления в грунте опор ЛЭП применятся фундаменты из стальных труб или стальных винтовых свай.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48101. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 1.01 MB
  З огляду на це найманого менеджера підприємства іноді розглядають як фінансового посередника. Найбільший вплив на вибір типу фінансової політики підприємства здійснює саме субєктивний фактор тип фінансового менеджера. Унітарне підприємство створюється одним засновником який виділяє необхідне для того майно формує відповідно до закону статутний фонд не поділений на частки паї затверджує статут розподіляє доходи безпосередньо або через керівника який ним призначається керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах...
48102. Техноекологія. Опорний конспект лекцій 368.5 KB
  Контроль забруднення довкілля. Якість вимірювань складу та властивостей об'єктів довкілля та джерел їх забруднення В. Отже антропогенне забруднення атмосфери спричиняється насамперед роботою промислових сільськогосподарських підприємств а також підприємств енергетики автотранспорту тощо що може призвести до таких негативних наслідків: перевищення гранично допустимих концентрацій ГДК багатьох токсичних речовин у містах і населених пунктах; утворення смогу і кислотних дощів; поява парникового ефекту підвищення середньої...
48103. Мікроекономіки. Конспект лекцій 3.63 MB
  Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника 85 Тема 8. Витрати виробництва 96 Тема 9. Ринок факторів виробництва 155 Тема 13. Він також вважав що багатство створюється в процесі виробництва а розподіл праці конкуренція продуктивність праці ринок підвищують ефективність виробництва.
48104. СУТЬ БІРЖІ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА 383.5 KB
  СУТЬ БІРЖІ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА Роль та місце біржі в економіці Суть біржі та її економічна природа Функції та характерні ознаки біржової торгівлі Види бірж 1. Роль та місце біржі в економіці Етимологiчно поняття бiржа походить вiд грецького слова âbyrzâ що в перекладі означає сýма гаманець. Три основних значення біржі: обєднання комерційних посередників Місце торгівлі; гуртовий ринок. Суть біржі та її економічна природа Біржа це постійно діючий ринок масових замінних цінностей який функціонує за визначеними...
48105. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 712 KB
  Латигіна доцент кандидат політичних наук Навчальнометодичне видання Історія України Опорний конспект лекцій Запропонований студентам Київського національного торговельноекономічного університету опорний конспект лекцій з курсу Історія України розроблено відповідно до його програми.Стародавня історія України.
48106. Психологія і педагогіка як наука про людину, її світ і діяльність 1.03 MB
  Педагогіка як наука про навчання і виховання людини. Психологія як наука про людину її світ і діяльність Психологія наука і система знань про закономірності механізми психічні факти і явища в житті людини. Протиріччя внутрішнього і зовнішнього в психіці людини розв'язуються через рухи дії і вчинки що виражають ставлення людини до інших людей природи й суспільства. Зміст і динамічну характеристику стосунків людини слід шукати в її мотивах потребах меті якої вона прагне а також у властивостях темпераменту характеру і здібностях.
48107. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 2.25 MB
  Реформування економіки України на ринкових засадах вимагає не тільки суттєвих трансформацій у механізмах державного регулювання у інституційному середовищі у виробничій фінансовокредитній податковій бюджетній законодавчій системах України але й відповідних змін на регіональному рівні у соціальноекономічному житті регіонів. Це значно актуалізує значення регіональних аспектів розвитку України. Предмет регіональної економіки охоплює регіональні аспекти державної економічної політики економіки виробництва трудової та фінансової...
48108. Судово-бухгалтерська експертиза 337.5 KB
  Теоретичні основи судовобухгалтерської експертизи Сутність судовобухгалтерської експертизи та її місце в юридичній та економічній науках. Особливості судовобухгалтерської експертизи. Класифікація судовобухгалтерської експертизи. Предмет та обєкти судовобухгалтерської експертизи.
48109. Країнознавство. Опорний конспект лекцій 655 KB
  Курс Країнознавство є складовою циклу економічних дисциплін. Важливість та доцільність введення цього курсу пояснюється збільшуючим значенням комплексу знань про країни з якими Україна має культурні політичні та економічні звязки.