87295

Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при порушеннях рухової сфери (питання ортопедагогіки)

Лекция

Педагогика и дидактика

Ознайомити студентів із особливостями розвитку навчання та виховання дітей при порушеннях рухової сфери в умовах інклюзивної освіти. Врахування особливостей порушень моторної сфери у різних видах навчальної діяльності дітей організації їх спілкування та участі у позакласній роботі.

Украинкский

2015-04-18

69.5 KB

38 чел.

Лекція 9

Тема. Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при  порушеннях рухової сфери (питання ортопедагогіки).

Мета. Ознайомити студентів із  особливостями розвитку, навчання та виховання дітей при порушеннях рухової сфери в умовах інклюзивної освіти. 

План

 1.  Діти з порушенням опорно-рухового апарату та моторного розвитку.
 2.  Врахування особливостей порушень моторної сфери у різних видах навчальної діяльності дітей, організації їх спілкування та участі у позакласній роботі.
 3.  Загальні рекомендації щодо роботи з дітьми з ДЦП в умовах інклюзивного навчання.
 4.  Комплексні порушення психофізичного розвитку дітей, їх види та врахування в умовах інклюзивного навчання.

Література

Основна:

 1.  Миронова С.П. Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний посібник /.С.П.  Миронлва, О.В. Гаврилов, М.П. Матвєєва. – Кам’янець-Подільський  : Кам’янець-Подільський  національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 264 с.
 2.  Кириленко В.Г. Основи корекційної педагогіки в кредитно-модульній системі навчання: навч. посіб. – К. : Освіта України, 2010. – 286 с.
 3.  Липа В.А. Основы коррекционной педагогики: Учебное пособие. - Донецк: ''Лебідь'', 2002. - 327 с.
 4.  Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 143.
 5.  Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 томах. Т. 5. - Основы дефектологии. - М., 1983.
 6.  Науково-методичний журнал «Дефектологія», газета “Дефектолог».
 7.  Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник /за ред.. академіка В.І. Бондаря. – Луганськ: Альма-Метр, 2003. – 436.


Діти з порушеннями опорно-рухового апарата
 та моторного розвитку

Серед дітей з відхиленнями в розвитку виділяють категорію дітей з важкими порушеннями опорно-рухового апарата. До таких порушень призводять різні захворювання, найчастіше — дитячий церебральний параліч, при якому порушуються рухові системи головного мозку.

Однією з груп дітей з обмеженими можливостями є група дітей з вадами опорно-рухового апарату. Для хворої дитини, взагалі, характерною є зосередженість на своїй хворобі, вони погано спілкуються з іншими, звикли до опіки, несамостійні. Крім того, відмічаються ще й специфічні особливості, пов'язані з певним захворюванням. Так, для дітей з діагнозом ДЦП, окрім рухових дефектів, характерна і загальна недорозвиненість, порушення мовлення, психіки, їм важко обслуговувати себе, але під час навчання вони добре все засвоюють. Тому поряд із лікувальними заходами важливим є психо-лого-педагогічна і соціальна адаптація дитини.

Дитячий церебральний параліч — це тяжке захворювання, яке виникає у дитини внаслідок ушкодження головного та спинного мозку на ранніх етапах її формування (внутрішньоутробний, період пологів, період новонародже-ності). Основним клінічним проявом при ДЦП є порушення рухових функцій, крім того, у дітей з ДЦП наявні порушення зору, слуху, мовлення, інтелекту. У деяких дітей спостерігаються судомні синдроми.

Вітчизняна клінічна практика використовує класифікацію ДЦП за К.А.Семеновою, в якій виділяють такі форми:

Спастична диплегія — форма, яка трапляється найчастіше. Під час спастичної диплегії сильно уражаються ноги, але дитина може частково навчитися себе обслуговувати, часто спостерігається затримка психічного розвитку. За статистикою, близько 30–35% дітей з цією формою ДЦП страждають на розумову відсталість у ступені слабко вираженої дебільності. У 70% простежуються мовні розлади у формі дизартрії. Інтелект у більшості хворих цієї групи збережений, вони можуть навчатися за загальноосвітньою програмою.

Геміпаретична форма ДЦП у більшості випадків розвивається в дитини в ранній постнатальний період, коли внаслідок травм чи інфекцій ушкоджуються пірамідні шляхи, які формуються. При цьому уражається одна сторона тіла; ліва – при правосторонньому ушкодженні чи права – при лівосторонньому ушкодженні мозку, залежно від сторони ураження.

Гіперкінетична форма ДЦП розвивається внаслідок білірубінової енцефалопатії, що є наслідком гемолітичної хвороби новонароджених. У неврологічному статусі у цих дітей спостерігаються гіперкинези, м'язова ригідність шиї, тулуба, ніг. Незважаючи на тяжкий дефект, обмежену можливість самообслуговування, рівень інтелектуального розвитку при цій формі вищий, ніж у попередніх. У незначної кількості дітей спостерігається порушення слуху.

Подвійна геміплегія — найважча форма ДЦП. Крім тяжких рухових уражень, при дій формі ДЦП, як правило, спостерігаються тяжкі мовні порушення, виражене зниження інтелекту.

Антонічно-астенічна форма трапляється значно рідко, характеризується зниженням м'язового тонусу, порушенням координації рухів, рівноваги. Спостерігається зниження інтелекту і недорозвиток мовлення.

При ДЦП часто трапляються психічні порушення, які залежать від важкості та локалізації ураження мозку. У більшості дітей за задовільного рівня розвитку логічного мислення часто трапляється недорозвиток функцій, пов'язаних із недостатнім просторовим аналізом і синтезом, що є причиною дисгармонійного психічного розвитку. Крім цього, на розвиток дитини негативно і психотравмуюче впливають такі фактори, як недоброзичливе ставлення однолітків, надмірна увага оточуючих, обмеження стосунків з іншими дітьми, емоційна, сенсорна депривація. Дитина з обмеженими можливостями, як і всі діти має бажання і можливості навчатися. Згодом, завдяки старанням та постійній підтримці, дитина може досягти максимально можливих для неї результатів, тому першим завданням близьких людей такої дитини є навчити дитину правильно спілкуватися, використовуючи вербальні і невербальні засоби — звук, погляд, вираз обличчя, мову тіла, жести, дотики, так, щоб дитина і та особа, з якою вона спілкується, могли зрозуміти один одного, визначити коло осіб для спілкування.

Врахування особливостей порушень моторної сфери у різних видах навчальної діяльності дітей, організації їх спілкування та участі у позакласній роботі

У Конвенції про права дитини в 23 статті зазначено, що розумово чи фізично неповноцінна дитина  повинна проводити повноцінне гідне життя в умовах, які забезпечували б  її гідність, сприяли  її упевненості в собі і полегшували б її активну участь у житті суспільства.

За умови відповідного висновку ПМПК в інклюзивних класах (групах) загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладів можуть навчатися діти з порушеннями опорно-рухового апарату, діти з церебральними паралічами, наслідками поліомієліту у відновному і резидуальному станах, з вродженими і набутими деформаціями опорно-рухового апарату, арит-рогрипозом, хондродистрофією, міопатією. Для учнів з особливостями психофізичного розвитку необхідні спеціальні пристосування приміщень закладу (ліквідація архітектурних бар'єрів, побудова пандусів, наявність туалєтних кімнат, посилення освітлення навчальних приміщень, створення у класах (групах) ігрових куточків тощо, а за потреби — придбання спеціального обладнання та адаптаційного устаткування.

Ефективності навчально-виховного процесу сприяють різні форми роботи: навчальна робота в парах; робота груп кооперативного навчання; робота з індивідуальними інструкціями; незалежні самостійні заняття.

Одним з важких порушень психофізичного розвитку дітей є дитячий церебральний параліч (ДЦП). Він виявляється насамперед у порушеннях рухових функцій, які часто поєднуються з розладами мовлення, сенсорної та особистісної сфери, нерідко супроводжується зниженням інтелекту. ДЦП найчастіше зумовлює дитячу інвалідність. Тому ця категорія дітей потребує спеціальних підходів щодо фізичного середовища та організації навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання.

Загальні рекомендації щодо роботи з дітьми  з ДЦП в умовах інклюзивного навчання:

1. Введення в штатний розпис школи посади «асистент учителя ».

2. Командний підхід щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з ДЦП (ефективна співпраця учителів, батьків, фахівців).

3. Введення вправ для розвитку великої та дрібної моторики у виконанні письмових робіт.

4. Чергування виконання письмових завдань із завданнями недорозвитку усного зв'язного мовлення дитини.

5. Зменшення обсягу письмових завдань та збільшення часу на їх виконання.

6. Корегування навчального плану (за рахунок годин фізичної культури проводити реабілітаційні програми).

7. Зменшення обсягу математичних завдань через інертність психічних процесів.

8. Передбачення короткочасних і тривалих перерв у роботі.

9. Відведення достатнього проміжку часу на виконання різних видів навчальної діяльності.

10. Застосування техніки інтенсивного навчання.

11. Використання під час уроків широкого спектра матеріалів з метою стимулювання розвитку сенсорних систем дітей.

12. Чітка організація інструкцій,  забезпечення повторення.

13. Створення ситуацій для максимального виявлення активності дитини.

14. Планування успіху.

15.Організація навчального процесу з орієнтацією на яскраві риси дитини (сильні якості).

Комплексні порушення психофізичного розвитку дітей

Особливості психолого-педагогічного розвитку дітей з складним дефектом.

Вивченням, навчанням і вихованням цієї категорії аномальних дітей вітчизняна дефектологія зайнялася порівняно недавно (у останні 15-20 років).

Підвищена увага до цієї (щодо невеликої) категорії аномальних дітей останніми роками можна пояснити подальшим розширенням диференційованого підходу до навчання і виховання аномальних дітей, а також тенденцією до кількісного збільшення цієї категорії,

До дітей з складним дефектом відносяться діти, що мають аномалії розвитку сенсорних функцій (зору, слуху) в поєднанні з інтелектуальною недостатністю (розумова відсталість).

У дефектологічній практиці зустрічаються також діти з множинними дефектами.

Складний дефект – це не просто сума двох (а іноді і більше) дефектів; він є якісно своєрідним і має свою структуру, відмінну від складових – складний дефект аномалій.

У зв’язку з цим найважливішим етапом навчання і виховання дітей з складним дефектом є їх вивчення з метою диференціації від інших груп аномалій, визначення структури дефекту і на основі цього вироблення відповідних методик корекційно-виховної роботи.

Як і обстеження будь-якої аномальної дитини, обстеження дитини з складним дефектом носить комплексний характер і є клініко-психолого-педагогічним обстеженням.

У ньому беруть участь дефектологи, психологи, фізіологи, психіатри, лікарі-фахівці.

Одними з перших були вивчені діти з порушенням інтелекту і слуху. Складність вивчення цієї групи дітей полягає у тому, що відсутність або зниження слуху (особливо в ранньому віці) повторно викликає зниження інтелекту по типу олігофренії.

Спеціально організовані дослідження і практика навчання і виховання розумово відсталих дітей з порушеннями слуху показують, що у багатьох з них поєднання олігофренії з порушенням слуху обумовлене як спадковими, так і екзогенними чинниками.

За останні роки значно змінився контингент шкіл для сліпих і слабозорих.

Намітилася тенденція до зниження числа дітей з важкими порушеннями зору (сліпих і що частково бачать). Зате збільшився контингент слабозорих дітей. На їх фоні найвиразніше стала виділятися група дітей, що не засвоює програму школи. Комплексне вивчення цих дітей показало наявність у них, окрім дефекту зору, розумової відсталості по типу олігофренії.

Систематичне обстеження контингенту шкіл для сліпих і слабозорих показало тенденцію зростання цієї групи дітей (6,5% в 1967 році і 17,3% в 1981 році).

Комплексний підхід до вивчення і організації корекційної роботи з дітьми, що мають комбіновані порушення

Складність і особливість навчання цих дітей полягає в наступному. Сліпі діти при правильно організованому спеціальному навчанні достатньо успішно вже на ранніх роках навчання опановують точково-рельєфним шрифтом, що, у свою чергу, дозволяє їм успішно оволодіти читанням, грамотою, письмом і рахунком. У розумово відсталих сліпих цей процес проходить далеко не так успішно і займає значно більше часу. Це пояснюється рядом причин. По-перше, через органічну поразку центральної нервової системи компенсаторні можливості розумово відсталої дитини значно понижені і механізми тактильного і слухового аналізаторів без спеціальної роботи в компенсаторну діяльність не включаються. По-друге, для формування уявлень, понять і, нарешті, узагальнень на рівні слова при навчанні розумово відсталих з нормальним зором широко використовуються засоби наочності, а при навчанні інтелектуально повноцінних сліпих слово і спеціальна тифлографічна наочна допомога. І в тому і в іншому випадку для успішного засвоєння учбової інформації потрібен достатньо високий рівень абстрактного мислення, аналізу і узагальнення. А саме ці психічні функції і порушені у розумово відсталих в першу чергу.

До категорії дітей з складним дефектом відносяться і сліпоглухонімі діти. Природно, ця категорія дітей є найскладнішою. До неї відносяться діти, не тільки з повністю позбавленим зором, слухом і мовою, але і з частковою поразкою слуху і зору: сліпі з такою втратою слуху, яка перешкоджає засвоєнню мови на слух, і глухі з такою втратою зору, яка перешкоджає зоровому орієнтуванню. Особливістю цих дітей є те, що через біологічний дефект вони практично повністю позбавлені можливості одержувати інформацію про оточуючих по природних каналах і без спеціально організованого навчання не розвиваються інтелектуально. Разом з тим, потенційно сліпоглухонімі діти володіють можливістю повноцінного інтелектуального розвитку. При цьому у сліпоглухонімої дитини створюються і розвиваються всі форми спілкування, що ускладнюються, – від елементарних жестів (сприйманих за допомогою дотику) до словесної мови. Це дозволяє сліпоглухонімим дітям успішно опановувати програмою середньої школи, а деяким з них і закінчувати вищі учбові заклади. Прикладом цього може служити життя і робота Ольги Іванівни Скороходової( сліпоглухоніма, к.пед.наук по психології написала книгу „Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир”)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

76663. Методи вимірювання твердості матеріалів 162.5 KB
  Метод Брінелля — твердість визначається за діаметром відбитка, який залишає металева кулька, що втискується у поверхню. Твердість обчислюється як відношення зусилля, прикладеного до кульки, до площі відбитка (причому площа відбитка береться як площа частини сфери, а не як площа кола)...
76664. Повышение эффективности системы электроснабжения предприятия на основе внедрения усовершенствованных силовых трансформаторов и кабелей 821.69 KB
  Одним из определяющих условий снижения издержек на промышленных предприятиях и повышения экономической эффективности производства в целом является рациональное использование энергетических ресурсов.
76665. Особенности межгрупповых конфликтов 34.1 KB
  Я надеюсь рассмотренная мною тема а следовательно и накопленный опыт помогут мне и в дальнейшем преодолевать сложные ситуации в жизни сглаживать углы назревающих конфликтов. Это многообразие оснований форм уровней и мотивов конфликтов и обусловливает трудность определения...
76666. Спасательная техника (УДВ-15, УДВ-25, ВФС-2,5, ВФС-10) 791 KB
  Наличие в войсках ГО и формированиях МЧС России техники – условие необходимое, но не достаточное для выполнения поставленных задач. Среди ряда факторов, влияющих на готовность соединений и частей к действию, большое значение имеет техническое состояние техники.
76667. Функциональные особенности организма детей раннего и первого детства и их учет при организации двигательной активности 45.53 KB
  Определение содержания занятий с физического, умственного, нравственного, естетичного и трудового воспитания детей, конкретных знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены детьми на разных возрастных этапах, а также качества, которые необходимо в них воспитывать;
76668. Главные схемы ТЭЦ 43.62 KB
  Таким образом первой особенностью главной схемы ТЭЦ является наличие во многих случаях сборных шин генераторного напряжения к которым присоединяются генераторы ТЭЦ и кабельные линии 6 10 кВ питающие местный район электрической нагрузки.
76669. Станочный парк турбиностроительного предприятия 579.5 KB
  Производство турбин как область технологии машиностроения весьма специфична. Технология турбостроения, обладая признаками отраслевой технологической дисциплины, существенно отличается от технологии общего машиностроения и технологии изготовления тяжелых машин иного назначения.
76670. Выходные дни 32.61 KB
  Одним из главных способов достижения реализации является труд как неоплачиваемый так и оплачиваемый. Выбрав тему реферата Выходные дни мы более подробно познакомимся с особенностями и правилами регулирования отдыха работников.
76671. Уголовная ответственность за экологические преступления 74 KB
  Охрана окружающей природной среды - одна из наиболее актуальных проблем современности. Научно-технический прогресс и усиление антропогенного давления на природную среду неизбежно приводят к обострению экологической ситуации: истощаются запасы природных ресурсов...