87302

Фінансові системи окремих країн

Лекция

Международные отношения

Фінансова система Республіки Білорусь. Натомість резервний фонд утворюється з відрахувань від прибутків НБП Органами управління Національного банку Польщі є: Голова Національного банку Польщі Сеймом обирається строком на 6 років за пропозицією президента Республіки Польщі.

Украинкский

2015-04-18

95.48 KB

20 чел.

Тема 15. Фінансові системи окремих країн

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 2

 1.  Фінансова система Польщі.
 2.  Податкова система Польщі.
 3.  Грошово-кредитна система Польщі.
 4.  Фінансова система Республіки Білорусь.
 5.  Податкова система Білорусії.
 6.  Грошово-кредитна система Білорусії.

 1.  Фінансова система Польщі
 2.  Державні фінанси Польщі — це сукупність державних доходів і державних витрат (витрат бюджетів різного рівня), які регулюються законом Польщі "Про державні фінанси".
 3.  Державні доходи в Польщі включають:
 4.  державні податки, до яких зараховуються податки та інші грошові платежі, сплата яких на користь держави регулюється окремими законами;
 5.  інші доходи, до яких належать:
 6.  збори;
 7.  доходи від майна, зокрема від найму та оренди, а також інших угод подібного характеру, дивіденди від внесеного капіталу;
 8.  доходи від продажу речей і прав, а також від надання послуг одиницями;
 9.  доходи від продажу прав, що не становлять надходжень ;
 10.  спадки, відписи і дарунки у грошовій формі;
 11.  інші доходи.

Структура державних фінансів

РИС.

Державні доходи

РИС.

Державні кошти можуть призначатися на:

державні видатки

витрати державного бюджету і бюджетів одиниць місцевого самоврядування

Державні витрати — це:

погашення отриманих позик і кредитів

викуп цінних паперів та інші фінансові операції

надані позики

Державний бюджет — це річний план доходів і видатків, а також надходжень і витрат:

 1.  органів державної влади, контролю й охорони права;
 2.  судів і трибуналів;
 3.   урядової адміністрації.

Бюджет держави ухвалюється у формі закону про бюджет на період календарного року — "бюджетного року"(з 1 січня до 31 грудня).

До бюджету держави також належать кошти, що походять із закордонних джерел, які не підлягають поверненню, і фінансовані з них видатки.

Доходами державного бюджету є:

1) податки і збори, які згідно з іншими положеннями не становлять доходів одиниць місцевого самоврядування, цільових фондів чи інших суб'єктів сектору державних фінансів, мита;

2) внески з прибутку державних підприємств та одноосібних спілок державної скарбниці, дивіденди;

3) внески з прибутку Національного банку Польщі;

4) внески суфіцитів (профіцитів) обігових коштів державних бюджетних закладів, а також частин прибутку допоміжних господарств державних одиниць;

5) доходи, отримувані державними одиницями, якщо спеціальні положення не вимагають іншого;

6) доходи від винайму та оренди, а також від інших угод подібного характеру майнових складників державної скарбниці, якщо спеціальні положення не вимагають іншого;

7) внески від поручництв і гарантій, наданих державною скарбницею;

8) відсотки на кошти на державних банківських рахунках бюджетних одиниць, якщо спеціальні положення не вимагають іншого;

9) відсотки на строкові вклади, нараховані на кошти, нагромаджені на центральному поточному рахунку бюджету держави;

10) відсотки на виділені з бюджету держави внутрішньодержавні та зовнішні позики;

11) штрафи, санкції та інші грошові покарання, якщо тільки на підставі спеціальних положень вони не становлять доходів інших одиниць державного сектору;

12) спадки, відписи і дарунки у грошовій формі на користь державної скарбниці;

13) інші державні доходи.

Видатки бюджету держави призначаються на:

1) реалізацію завдань, які виконуються органами державної влади, контролю й охорони права, а також урядовою адміністрацією, судами й трибуналами;

2) загальні субвенції для одиниць місцевого самоврядування;

3) цільові дотації на завдання урядової адміністрації, а також інші завдання, доручені одиницям місцевого самоврядування згідно з положеннями;

4) додаткове фінансування власних завдань одиниць місцевого самоврядування;

5) дотації на визначені законами завдання;

6) спільне фінансування програм, реалізованих із коштів, що походять із закордонних джерел і не підлягають поверненню.

Бюджет одиниці місцевого самоврядування ухвалюється у формі постанови про бюджет на бюджетний рік.

Він є річним планом:

1) доходів і видатків, а також надходжень і витрат цієї одиниці;

2) надходжень і видатків:

— бюджетних закладів, допоміжних господарств бюджетних одиниць і спеціальних фондів;

— цільових фондів одиниці місцевого самоврядування.

Доходи бюджетних одиниць місцевого самоврядування визначає окреме положення.

Видатки бюджетів одиниць місцевого самоврядування призначаються на реалізацію завдань, визначених у положеннях, зокрема на:

1) власні завдання одиниць місцевого самоврядування;

2) завдання урядової адміністрації та інші завдання, доручені одиницям місцевого самоврядування згідно з положеннями;

3) матеріальну або фінансову допомогу іншим одиницям місцевого самоврядування, визначену керівним органом одиниці місцевого самоврядування.

Бюджет одиниці місцевого самоврядування

Закон про бюджет визначає:

Податкова система Польщі складається з 11 видів податків.

Податки в Польщі поділяються на прямі та непрямі.

Прямі податки стосуються персонального доходу і прибутків чи майна.

Дефіцит бюджету держави може бути покритий надходженнями від:

1) продажу казначейських цінних паперів на ринку країни і за кордоном;

2) кредитів, отриманих у вітчизняних і закордонних банках;

3) позик;

4) коштів, одержаних від приватизації майна державної скарбниці;

5) профіциту бюджету держави за минулі роки.

Із бюджету держави в межах, визначених законом про бюджет, можуть виділятися такі позики:

1) для одиниць місцевого самоврядування в рамках певних процедур;

2) такі, що виникають з міжнародних угод;

3) такі, що виникають з інших, ніж закон про бюджет, законів.

Позики, виділені з бюджету держави, обкладаються відсотками, розмір відсотків визначається угодою.

У бюджеті держави створюється загальний резерв, що не може перевищувати 0,2 % видатків бюджету.

У бюджеті держави можуть створюватися цільові резерви:

1) на видатки, детальний поділ яких на статті бюджетної класифікації не може бути виконаний у процесі розробки бюджету;

2) на видатки, джерелом фінансування яких виступають кошти, що походять із закордонних джерел, серед них такі, які не підлягають поверненню;

3) якщо інші закони того вимагають.

 1.  Податкова система Польщі

Головні прямі податки такі:

на доходи фізичних осіб

на доходи юридичних осіб

зі спадщини та дарування

сільськогосподарський податок

на лісове господарство

на нерухомість

транспортний

з власників собак

Непрямі податки включаються до ціни товарів або послуг.

Їх платниками є продавці, але фактично податковий тягар лежить на споживачеві.

У межах цієї категорії можна назвати:

податок на товари та послуги (ПДВ)

акцизний збір

податок з ігор

Наявна система місцевих податків та зборів, які стягуються на рівні гмін, включає податок на нерухомість, сільськогосподарський, лісовий, транспортний податки, податок із власників собак, збір за місце на ринку, місцевий та адміністративний збори.

Дохід від зазначених податків і зборів становить власний дохід гмін, до якого також входять прибутки від податків з фізичних осіб, що здійснюють економічну діяльність, які сплачуються у формі "податкової картки", податків зі спадщини та дарування, і марочний збір, що визначається податковими інспекціями.

Податок на нерухомість

Цей податок підпадає під дію акта про місцеві податки та збори. Законодавча основа оцінки суми податку також включає резолюції ради гміни. Податок на нерухомість зобов'язані сплачувати: фізичні, юридичні особи та підприємства без статусу юридичної особи.

Податок із власників собак

Податок регулюється актом про місцеві податки та збори і резолюціями відповідних рад гміни, які випускаються на підставі акта і встановлюють суму податку та податкових звільнень. Податковий обов'язок стосується фізичних осіб, які є власниками собак.

Сільськогосподарський податок

Цей податок був запроваджений 1 січня 1985 р. положеннями акта про сільськогосподарський податок. Він базується на доходах та замінює оподаткування обороту й доходу сільського господарства.

Суб'єктами оподаткування можуть бути фізичні та юридичні особи, а також особи без статусу юридичних осіб, які на 1 січня певного податкового року є власниками чи користувачами об'єктів сільського господарства. Об'єкт цього податку — землі сільського господарства, що охоплюють територію сільськогосподарських угідь, територію озер і площу під будівлями, які мають відношення до утримання господарства.

Такий податок регулюється відповідно до акта про ліси. Платниками цього податку — фізичні та юридичні особи, а також організації без статусу юридичної особи, які є користувачами лісів, що належать державній скарбниці або гміні.

База оподаткування — кількість гектарів лісу, визначена в перевідних гектарах. Вона також залежить від площі головних порід дерев і від їх класифікації за якістю. Ставка податку на площу 1 перевідного гектара на рік визначена як еквівалент 0,200 м деревини хвойних порід дерев.

Транспортний податок

Такий податок регулюється актом про місцеві податки і збори. Податковий обов'язок покладається на фізичних і юридичних осіб, а також на організації без статусу юридичної особи, які є власниками транспортних засобів, за винятком передбачених звільнень.

Податок зі спадщини та дарування

Регулюється актом про спадщину та дарування. Об'єктами оподаткування є також ті об'єкти, що розташовані за кордоном чи права власності яких реалізуються за кордоном, якщо на момент передачі спадщини чи укладення контракту особа, котра їх отримує, є громадянином Польщі або має постійне місце проживання у Польщі.

Податок на товари та послуги (ПДВ)

На сьогодні податок на товари та послуги, або податок на додану вартість, є основним джерелом бюджетного доходу держави. Він становить 38,76 % загального доходу і має три ставки: основну — 22 %, знижену — 7 % та нульову. Крім того, застосовується звільнення від оподаткування деяких об'єктів, а також організацій без права вирахування обов'язкового податку.

Акцизний збір

Другим найбільшим джерелом бюджетного доходу є акцизний збір. Він становить 20,02 % загальних державних доходів. Акцизний збір нараховується на продукцію спиртової промисловості, вино, пиво й тютюнові вироби, автомобілі та електронне обладнання високої якості.

Шкала податку на доходи фізичних осіб, злотих

Основа оцінки

Сума податку

До 37 024

19 % бази оподаткування за вирахуванням суми 530,08 злотих

37 024—74 048

6 933,84 злотих + 30 % суми понад 37 024 злотих

Понад 74 048

29 407,17 злотих + 40 % суми понад 74 048 злотих

 1.  Грошово-кредитна система Польщі

В 2004 році Польща увійшла до Європейського Союзу, а Польський центральний банк став членом Європейської системи центральних банків.

Нині макроекономічна ситуація в Польщі дуже сприятлива і створює хорошу кредитну і депозитну базу: найвищий темп зростання ВВП (5–7% на рік), інфляція знижується (менше 20% річних), бюджетний дефіцит тримається в межах 3%.

Сучасна польська банківська система є дворівневою.

Структура польської грошово-кредитної системи створювалася та виникла на основі моделі західних держав.

Республіка Польща - одне з перших посткомуністичних держав, які почали здійснення лібералізації економіки, в тому числі, і реформування форми власності. Початок перебудови кредитно-фінансової системи в інтересах ринкової економіки було покладено 1 лютого 1989 - з системи Національного Банку Польщі виділилися 9 регіональних банків, створивши тим самим основу для формування двоступеневої банківської системи.

Регіональні банки взяли на себе функції по безпосередньому обслуговуванню економічних суб'єктів, тобто характерні для комерційних банків, в той час як на Національний банк покладалися функції виключно центрального банку:

 1.   грошово-кредитне регулювання економіки;
 2.   емісія кредитних грошей;
 3.   кредитування комерційних банків.

В Польщі традиційно існувала система кооперативних банків, що бере початок ще з 1861 року, в 1950 році після нетривалої перерви їх робота була відновлена. Діяльність кооперативних банків орієнтована перш за все на кредитно-касової обслуговування сільськогосподарських виробників у межах однієї гміни.

У 1975 році кооперативними банками був заснований Bank Gospodarki Zywnosciowej (Продовольчий Банк), у статутному фонді якого частка зазначених банків становила 46%. Таким чином, Bank Gospodarki Zywnosciowej став центральним для понад 1500 кооперативних банків. Однак з початком реформ банківської системи відбулася певна децентралізація системи кооперативних банків Польщі. Вже в перші роки реформ кількість банків різко зросла, і в першу чергу, - приватних.

Процес приватизації польських банків можна умовно розділити на кілька етапів.

Перший етап 1989 - 1992, старт якому був даний Законом від 31 січня 1989 року "Банківське право", характеризувався надзвичайно ліберальним підходом до формування ринкової банківської системи. На вказаний період доводитися найбільшу кількість створених нових приватних банків - 75. Обмеження з боку держави , в контексті популярної в той час ліберальної концепції, на розвитку галузі були мінімальними, і уряд всіляко сприяло становленню банківської системи, яка повинна була стати одним з наріжних каменів економічних реформ.

Для другого етапу 1992-1994, було характерно посилення порядку банківського ліцензування та обережне ставлення Національного банку Польщі до залучення іноземного капіталу в дану сферу економіки.

Національний банк Польщі — центральний банк Польщі із штаб-квартирою у Варшаві, заснований 1945 року.

Основною метою Національного банку Польщі є підтримка цінової стабільності в країні, а також сприяння економічної політики уряду, якщо це не заважає основній меті банку. Національний банк Польщі має виключне право на випуск валюти в республіці.

Основні завдання Національного банку Польщі

 1.  розробка проектів концепції грошової політики;
 2.  здійснення нагляду за правильним функціонуванням банківської системи;
 3.  емісія грошових знаків;
 4.  надання кредитів комерційним банкам;
 5.  організація та проведення грошових розрахунків;
 6.  забезпечення економіки валютними резервами;
 7.  проведення банківського обслуговування державного бюджету;
 8.  регулювання ліквідності банків та їх рефінансування;
 9.  організація обороту іноземної валюти;
 10.  проведення валютної діяльності в межах, окреслених законодавством;
 11.  розробка грошової, банківської статистики, платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції;
 12.   виконання інших завдань, визначених законодавством.
 13.  НБП здійснює власну фінансову діяльність на основі річного фінансового плану. Власними фондами банку є статутний фонд і резервний фонд.
 14.  Статутний фонд НБП становить 1,5 млрд злотих.
 15.  Натомість резервний фонд утворюється з відрахувань від прибутків НБП

Органами управління Національного банку Польщі є: Голова Національного банку Польщі Сеймом обирається строком на 6 років за пропозицією президента Республіки Польщі. Він несе відповідальність за організацію і функціонування центрального банку і може виконувати свої повноваження протягом двох термінів. Також очолює Раду грошової політики, представляє інтереси Республіки Польщі в рамках міжнародних банківських установ.

Рада грошової політики є одним з керівних органів управління НБП. Рада. До складу Ради грошової політики входять: голова Ради, яким є голова НБП; 9 членів, що призначаються Сеймом за поданням президента Республіки Польщі з числа фінансових спеціалістів на термін – 6 років.

Правління НБП відповідає за реалізацію постанов Ради грошової політики та приймає рішення в справах, що не відносяться до виключної компетенції інших органів НБП.

Відповідно до Закону «Про Національний банк Польщі» нагляд за діяльністю банків було доручено Комісії банківського нагляду – організаційно-автономному органу в структурі НБП, до завдань якої належать:

 1.  визначення принципів діяльності банків;
 2.  нагляд за банківськими установами щодо дотримання ними законодавства, статуту, інших правових положень та фінансових нормативів;
 3.  виконання звітних оцінок економічного стану банківта подання їх Раді грошової політики, а також оцінки впливу грошової, фіскальної, наглядової політики на їх розвиток;
 4.  підготовка висновків щодо принципів організації банківського нагляду та встановлення порядку його виконання.

Нині другий рівень грошово-кредитної системи Польщі формують :

1. Банківські установи:

 1.  державні банки;
 2.  кооперативні банки;
 3.  банки у формі акціонерних товариств.

2. Небанківські фінансово-кредитні установи:

 1.  іпотечні банки;
 2.  товариства пенсійних фондів;
 3.  страхові компанії;
 4.  товариства інвестиційних фондів;
 5.  фірми «asset management»;
 6.  маклерські контори; 
 7.  кооперативні ощадно-кредитні каси.

 1.  Фінансова система Республіки Білорусь

Фінансова системаце сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані грошові фонди.

Фінансова система Республіки Білорусь в тому вигляді, в якому вона існує зараз, склалася на основі фінансової системи, успадкованої від колишнього СРСР. З іншого боку, вона ввібрала в себе і зарубіжний досвід.

Фінансова система Республіки Білорусь складається з таких ланок:

Фінанси республіки  Білорусь

Місцеві бюджети

Фінанси місцевого управління

Бюджети вільних економічних зон

Фінанси підприємств і галузей

Республіканський бюджет

Республіканськіпозабюджетні фонди

Фінанси Республіки Білорусь

Фінанси Республіки Білорусь, як елемент фінансової системи і як фінансовий інститут представляють собою сукупність грошових коштів, право формування, розподілу і використання яких належить республіканським органам державної влади і державного управління. В якості системоутворюючих елементів вони включають в себе республіканський бюджет, республіканські позабюджетні фонди, а також інші грошові фонди, створювані за рішеннями Парламенту, Президента та Уряду. Фінанси Республіки Білорусь і входять до них перераховані елементи є централізованими грошовими фондами. Фінанси Республіки Білорусь щорічно мають свою особливу структуру.

Фінанси місцевого самоврядування та республіканський бюджет

Фінанси місцевого самоврядування - сукупність грошових фондів, створених за рішенням органів місцевого самоврядування та використовуються на цілі розвитку регіонів. Вони включають в себе відповідні місцеві бюджети і позабюджетні фонди.

Центральною ланкою фінансової системи Республіки Білорусь є республіканський бюджет. Бюджет - основний фінансовий план формування та використання грошових коштів для забезпечення функцій державних органів, економічного і соціального розвитку Республіки Білорусь або відповідних адміністративно-територіальних одиниць

Місцеві бюджети

До місцевих бюджетів належать обласні, районні, міські бюджети, бюджети селищ міського типу і сільрад. Місцеві бюджети забезпечують фінансування економічних, соціальних, культурних та інших заходів, що проводяться на відповідній території. Всі місцеві бюджети є самостійними. Бюджети нижчестоящих територій не включаються до бюджету вищого територіального рівня. Для аналізу рівня забезпеченості бюджетними коштами населення районів, міст, областей, республіки в цілому складаються консолідовані бюджети. Всього в республіці понад 1700 місцевих бюджетів.

Республіканські та місцеві позабюджетні фонди

На рівні республіки і адміністративно-територіальних одиниць можуть створюватися позабюджетні фонди.  Функціонально вони відмінні від бюджетів своєї цільовою спрямованістю і не включаються до бюджетів.  Державні позабюджетні фонди є складовою частиною державних фінансових коштів і являють собою сукупність фінансових ресурсів, що використовуються за цільовим призначенням. Створення державних позабюджетних фондів, визначення джерел їх утворення та порядку використання здійснює актами Президента Республіки Білорусь та законами Республіки Білорусь.

Фінанси державних підприємств

 1.  Фінанси державних підприємств містять в собі грошові фонди, створювані на підприємствах з метою забезпечення безперервності виробництва і задоволення деяких соціальних потреб членів трудових колективів.
 2.  До них відносяться: вартість основних фондів, оборотні кошти, амортизаційні відрахування, кошти на рахунках і в розрахунках, касах підприємств.

Державний і банківський кредит

 1.  У нових умовах зростає значення державного кредиту як ланки фінансової системи. Незбалансованість витратної і прибуткової частин бюджету обумовлює необхідність залучення для фінансування дефіциту бюджету як внутрішніх, так і зовнішніх джерел.
 2.  Під державним кредитом розуміється врегульована нормами фінансового права діяльність держави, спрямована на отримання в кредит, тобто у позику, грошей від юридичних осіб і громадян, а також інших держав на умовах повернення, терміновості, оплатне і добровільності. Як виняток може бути використаний і безпроцентна позика грошових коштів.

 1.  Податкова система Білорусії

Податкова система — це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку.

На території Республіки Білорусь до 1992 р. діяли єдині правила оподаткування всіх громадян СРСР, а також підприємств. В умовах економічного і політичного суверенітету Республіки Білорусь виникла необхідність у створенні власної податкової системи, яка б відповідала потребам перехідного періоду. Відповідно до нового законодавства в 1992 р. було введено цільову систему податків, які повинні забезпечувати державний бюджет республіки сталими доходами. Нова податкова система Республіки Білорусь відзначається великою кількістю об'єктів оподаткування і гарантує приблизно однакові умови для розвитку всіх форм власності

Прибутковий податок з фізичних осіб

 1.  Прибутковим податком обкладається прибуток фізичних осіб, отриманий протягом календарного року:

- фізичними особами, визнаними податковими резидентами Республіки Білорусь - від джерел в РБ і (або) за її межами;

-фізичними особами, не визнаними податковими резидентами Республіки Білорусь - від джерел в РБ

 1.   Об'єктом оподаткування прибутковим податком з фізичних осіб визнаються доходи, отримані платниками:

-від джерел у Республіці Білорусь і (або) від джерел за межами Республіки Білорусь - для фізичних осіб, визнаних податковими резидентами Республіки Білорусь

-від джерел в Республіці Білорусь - для фізичних осіб, не визнаних податковими резидентами Республіки Білорусь.

 1.  Прибутковий податок з фізичних осіб стягується за ставками:
 2.   12% - загальна ставка
 3.  15% для індивідуальних підприємців і приватних нотаріусів і 9% на дохід рездентів ПВТ

Податок на прибуток

Об'єктом оподаткування податком на прибуток визнаються валовий прибуток, а також дивіденди та прирівняні до них доходи.

Ставки податку на прибуток є:

5% - продаж інформаційних технологій та послуг та послуг з їх  розробці членами науково-технологічної асоціації

10% - Виробництво лазерно-оптичної техніки

12% - девіденди

24% -

для компаній Республіки Білорусь та іноземних організацій

Податок на доходи іноземних організацій, які не здійснюють діяльність в Республіці Білорусь через постійне представництво

 1.  Об'єктом оподаткування зізнаються такі доходи:

- плата за перевезення, фрахт;

- процентні (купонні) доходи від боргових зобов'язань

- доходи за кредитами, позиками;

- роялті;

- дивіденди та прирівняні до них доходи;

 1.  доходи від реалізації на території Республіки Білорусь товарів на умовах договорів доручення, комісії;
 2.  Ставки податку становлять:

- 6% - міжнародні перевезення та транспортно-експедиційні послуги

-10% - дохід від боргових зобов'язань

-12% - дивіденди і прирівняним до них доходи, доходи від відчуження часток у статутному фонді (паїв, акцій) або їх частини

-15% - роялті, доходи від відчуження нерухомого майна, інших доходів

-5% доходи з дивідендів, борговими зобов'язаннями, роялті, ліцензій, якщо джерелом виплати такого доходу є резидент Парку високих технологій.

ПДВ

 1.  Об'єктами оподаткування податком на додану вартість визнаються:

-ввезення товарів на митну територію Республіки

-обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав на території Республіки Білорусь

Податок на додану вартість справляється за такими ставками:

Ставка ПДВ

0%

10%

20 % - загальна ставка

24%

Акцизи:

 1.  Акцизами обкладаються:

-алкогольна продукція;

-пиво;

-нехарчова спиртовмісна продукція;

-тютюнові вироби;

-мікроавтобуси і легкові автомобілі, в тому числі переобладнані в вантажні;

-бензини автомобільні, дизельне паливо;

-масло для дизельних і (або) карбюраторних (інжекторних) двигунів;

 1.  Ставки акцизів можуть встановлюватися:

-в абсолютній сумі на фізичну одиницю виміру підакцизних товарів (тверді (специфічні) ставки);

-у відсотках від вартості підакцизних товарів або митної вартості підакцизних товарів, збільшеної на належні до сплати суми митних зборів (процентні (адвалерні) ставки).

Податок на нерухомість

 1.  Податком обкладається вартість будівель і споруд, об'єктів не завершеного будівництва, а також вартість належних фізичним особам житлових будинків, садових будиночків, дач, житлових приміщень (квартир, кімнат), надвірних будівель, гаражів, інших будівель і споруд, в тому числі не завершених будівництвом (далі - будинки та споруди)
 2.  Річна ставка податку на нерухомість:

-1% залишкової вартості - для організацій;

-0,1% - для фізичних осіб, індивідуальних підприємців, кооперативів, садівницьких товариств;

-2% - для організацій, що мають у власності об'єкти наднормативного незавершеного будівництва і здійснюють будівництво нових об'єктів;

Місцеві податки і збори

Основними місцевими податками є:

-курортний збір (податкові ставки не можуть перевищувати 3% вартості курортної путівки);

-податок за володіння собаками (ставки податку за володіння собаками встановлюються залежно від висоти собак у холці від 0,5 (17,5 тис. рублів) до 1,5 (52,5 тис. рублів) базових величин на місяць);

-збір з заготівельників (податкові ставки не можуть перевищувати 5% вартості заготовленої продукції (гриби, ягоди тощо).

6. Грошово-кредитна система Білорусії

 1.  Охоплюючи весь грошовий обіг, грошова система включає надзвичайно широкий спектр економічних відносин. Тому в складі грошової системи належить виділити окремі відносно самостійні підсистеми:

- систему безготівкових розрахунків;

- систему готівкового обігу;

- валютну систему;

У Республіці Білорусь з 1991 р. створилася дворівнева банківська система, яка сьогодні складається з:

1) Національного банку Республіки Білорусь;

2) комерційних банків;

 1.  Розробляючи та реалізуючи грошово-кредитну політику, центральний банк виконує ряд важливих функцій, до яких відносяться:

- емісія кредитних грошей;

- нагляд і контроль за діяльністю банківських установ;

- управління державним боргом і виконання державного бюджету;

 1.  Національний банк має виняткове право і несе виключну відповідальність за вироблення і проведення політики у сфері обмінних курсів, зокрема, у його завдання входить:

1) видача і відміна ліцензій на проведення банківських операцій з іноземною валютою;

2) підтримка резервів іноземної валюти і розпорядження ними;

3) видання нормативних активів відносно операцій з іноземною валютою;

4) нагляд і регулювання діяльності дилерів, включаючи банки.

Банківські послуги, які надають комерційні банки в Республіці Білорусь, на практиці поділяються на три групи:

а) платіжний оборот (тобто здійснення банками за рахунок клієнтів готівкових і безготівкових платежів); операції з валютою і дорогоцінними металами, інкасація та інші;

б) операції щодо емісії, розміщення і зберігання цінних паперів, а також управління ними;

в) управління майном (довірчі або трастові операції). Дана форма банківських послуг широко розвинена у провідних капіталістичних країнах, але поки широко майже не практикується комерційними банками Республіки Білорусь.

 1.  Стабільність білоруської банківської системи, як і іншіа банківських систем постсоціалістичних країн, можна розуміти як здатність банків:

- ефективно вирішувати завдання соціально-економічного розвитку країни при дотриманні економічних інтересів своїх акціонерів, повному і своєчасному виконанні всіх зобов'язань перед державою, кредиторами, клієнтами, вкладниками;

- успішно протистояти ризикам, характерним для економічного середовища, у якому вони працюють;

- протистояти загрозі системної кризи;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69906. Простая выборка данных 99 KB
  Пусть реляционная база данных, состоящая из одной или нескольких таблиц, создана, и произведено подключение к ней. В этом случае типичной практической задачей является получение (извлечение) нужных данных. Например, может потребоваться просто просмотреть все содержимое...
69907. ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ. КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ЕТАПУ ДІАГНОСТИКИ ПРОБЛЕМИ 150.5 KB
  Цілі виконання завдання: пройти на практиці основні етапи процесу прийняття рішень; отримати навички виявлення та аналізу конкретних виробничих проблем; набути досвіду використання комп’ютерної підтримки яку надає програма Decision Explorer на етапі діагностики проблеми...
69908. Операційна система Windows. Провідник. Текстовий редактор WordPad 2.54 MB
  Однією із найважливіших проблем забезпечення якості програмних засобів являється формалізація характеристик якості і методологія їх оцінки. Для визначення адекватності якості функціонування наявності технічних можливостей програмних засобів до взаємодії удосконаленню і розвитку...
69909. Создание и редактирование документа 4.47 MB
  Цель работы Научиться запускать Microsoft Word, создавать, загружать, сохранять и просматривать документы. Теоретическая часть Запуск Word Запустить Microsoft Word можно одним из следующих способов. С помощью главного меню, выбрав команду Пуск...
69910. Інформаційні технології. Основні поняття та визначення 88 KB
  Поняття інформації є багатозначним тому розглядають різних тлумачення: В кібернетичному розумінні поняття інформації широко використовується в системі керуючого сигналу який передається по лініях звязку. Властивості інформації...
69911. Определение прочности материалов 42.5 KB
  ImageМногие конструкционные материалы значительно меняют свои свойства в зависимости от окружающей температуры, поэтому прочностные испытания при различных температурах очень важны. Температурные камеры используются совместно с двухколонными универсальными испытательными машинами...
69914. Расчет ускорения свободного падения при помощи оборотного и математического маятников 287.5 KB
  Цель работы: экспериментально определить ускорение свободного падения с помощью физического и математического маятников. Оборудование и принадлежности: установка с физическим и математическим маятником, секундомер, линейка с миллиметровыми делениями.