87355

Оцінка хімічної обстановки в надзвичайних ситуаціях

Контрольная

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Незначна кількість аміаку присутня в повітрі при розкладанні тварин і рослинності. До складу аміаку входять азот і водень. Проте якщо замінити в аміаку один два або всі три атоми водню на органічні радикали то їдкість суттєво знижується а основні властивості залишаються.

Украинкский

2015-04-19

126.5 KB

2 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вищий навчальний заклад

Запорізький національний університет

Кафедра фізіології з курсом цивільної оборони

Розрахунково-графічна робота

з дисципліни « Цивільний захист»

на тему « Оцінка хімічно обстановки в надзвичайних ситуаціях»

Варіант № 5

                                                Виконала

                                                                              студентка історичного ф-ту

                                                                   V курсу гр. 7.23211-1

                                                           Войтова Євгенія

                                                  Перевірила

                                                                                 Кузьміна М. А.

Запоріжжя 2011

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Характеристика НХР Аміак.

Ступінь токсичності 4.

 1.  Основні властивості.

Аміак – це безбарвний газ із дуже різким запахом. Тривале дихання аміаком може викликати смерть. Термін «аміак» починається від сполучення за назвою «хлорид амонію», відкритого біля храму Юпітера Аммона в Єгипті.

Першим, хто одержав чистий аміак, був англійський хімік Джозеф Прістлі. Це відбулося в 1774 році, тоді його назвали «лужним газом».

Незначна кількість аміаку присутня в повітрі при розкладанні тварин і рослинності. У незначних кількостях він може входити до складу дощової води. Але для промислового використання аміак одержують штучним шляхом.

До складу аміаку входять азот і водень. При сполученні цих речовин виходить аміак. Азот одержують із повітря, водень – з води. Обидва компоненти висушують, нагрівають, стискають, при температурі 530° С суміш пропускають через сполучення різних солей, у результаті виходить аміак [2;132].

Аміак - активне і "їдке" з'єднання (їдкість кислот і лугів проявляється в тому, що великі кількості іонів Н + або ОН - роз'їдають живу тканину рослин, тварин і, природно, людини; втім, неживу "тканину" вони теж роз'їдають). Проте якщо замінити в аміаку один, два або всі три атоми водню на органічні радикали, то "їдкість" суттєво знижується, а основні властивості залишаються.

Аміак майже наполовину легший за повітря. Після стиснення й охолодження він перетворюється в рідину, що нагадує воду, але кипить при температурі мінус 34° С. Після стискання аміак випаровується. При цьому він поглинає багато тепла. От чому його використовують у холодильниках.

Аміак «домашнього застосування» – це водяний розчин аміаку. Його додають у воду під час прання [5; 174].

При сполученні з кислотами виходять аміачні солі. Багато з них досить корисні. Хлорид амонію застосовується у зварюванні, при виготовленні сухих джерел живлення й у медицині. Розчин аміаку у воді називають аміачною водою або нашатирним спиртом. Звичайний медичний нашатирний спирт містить 10%: NH3. Різниця між нашатирним спиртом та аміачною водою полягає у тому, що у нашатирному спирті відсоток аміаку 3-10%, а в амічній воді від 10% і більше. При нагріванні розчину аміак легко випаровується.

Гідроксильні групи, у свою чергу, сполучаючись з катіоном амонію, утворюють сполуку NH4OH, яку називають гідроксидом амонію [7;24-26].

Внаслідок цих процесів у водному розчині аміаку встановлюється подвійна рівновага: з одного боку, між молекулами аміаку NH3 і молекулами води H2O та іонами амонію NH4+ і іонами гідроксилу і з другого — між молекулами гідроксиду амонію NH4OH і тими ж іонами амонію і гідроксиду.

Звідси виходить, що в розчині аміаку в рівновазі одночасно існують молекули аміаку, води і гідроксиду амонію та іони амонію і гідроксиду.

Гідроксид амонію являє собою дуже нестійку речовину і може існувати лише в розчині. При нагріванні розчину рівновага зміщується вліво, і розчин розкладається на вихідні речовини. Цей розклад частково відбувається і при звичайній температурі, тому розчини аміаку завжди мають специфічний запах. При тривалому кип'ятінні розчину можна повністю видалити аміак. Цим інколи користуються в лабораторіях для одержання невеликих кількостей аміаку [12; 111].

З кислотами розчин гідроксиду амонію утворює солі, наприклад:

NH4OH + HCl = NH4Cl + H2O

Але солі амонію можуть утворюватись і при взаємодії кислот з аміаком. При цьому молекули аміаку приєднують водневі іони кислоти і перетворюються в катіони амонію. В лабораторних умовах аміак добувають звичайно нагріванням суміші хлориду амонію NH4Cl з гашеним вапном Ca(OH)2. Процес утворення аміаку при цьому відбувається в дві стадії: спочатку виникає гідроксид амонію, а потім він розкладається з виділенням аміаку.

Інколи аміак добувають нагріванням до кипіння концентрованого розчину аміаку (гідроксиду амонію) [2;86].

Сульфат амонію є гарним добривом. Нітрат амонію використається як добриво і як вибухова речовина. Нашатирний спирт також містить карбонат амонію [8; 96].

Усі ці сполуки виходять при сполуці аміаку з відповідною кислотою, однак частина таких солей утвориться в природі.

У воді аміак розчиняється дуже добре: при 0°С і звичайному тиску в 1 об'ємі води розчиняється близько 1200 об'ємів NH3, а при 20°С — 700 об'ємів. Концентрований розчин містить 25% NH3 і має густину 0,91 г/см3.

Молекули аміаку утворюються за допомогою ковалентних зв'язків. У хімічному відношенні аміак є відновником, а сам звичайно окиснюється до вільного азоту. Так, в атмосфері кисню аміак горить за реакцією:

4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O

При розчиненні аміаку в воді частина його молекул взаємодіє з водневими іонами води з утворенням складного катіона амонію NH4+, який відіграє роль одновалентного металу (група амонію NH4 у вільному стані не існує, а лише у вигляді катіону NH4+). Разом з тим відповідна кількість гідроксильних груп OH- води звільняється [3;112].

У техніці головним способом добування аміаку є прямий синтез його з азоту і водню. Ця реакція відбувається лише при дуже високих тисках (кількасот атмосфер), високій температурі і наявності каталізатора.

На сучасних заводах синтез проводять у більшості випадків при тисках 250—350 атм, а інколи навіть при 700—1000 атм. Чим більший тиск, тим більше рівновага реакції зміщується в бік утворення NH3, тобто в бік збільшення виходу аміаку. Але процес при дуже високих тисках дуже дорогий і економічно невигідний [7;13]. Температуру підтримують близько 400—450°С. Нижче 400°С реакція відбувається дуже повільно, а вище 450— 500°С аміак помітно розкладається на азот і водень. Каталізатором служить губчасте залізо з домішками оксидів калію, алюмінію й інших речовин.

При цьому слід ще раз відмітити, що не вся азотоводнева суміш перетворюється в аміак навіть при найвищих тисках. Частина її залишається непрореагованою. Тому одержуваний аміак відділяють від непрореагованої суміші скрапленням його під тиском, а до решти суміші додають нові порції азото-водневої суміші і знову направляють на синтез.

Значні кількості аміаку одержують як побічний продукт при коксуванні кам'яного вугілля. У кам'яному вугіллі, як уже говорилося, міститься від 1 до 2,5% азоту. При коксуванні вугілля більша частина цього азоту виділяється у вигляді аміаку. Його видаляють, з коксового газу пропусканням газу через воду. При цьому аміак розчиняється і утворює так звану аміачну воду. Цю воду нейтралізують сульфатною кислотою і одержують сульфат амонію, що використовується як азотне добриво [8;79].

До кінця минулого століття цей спосіб був єдиним промисловим способом добування аміаку. Лише в 20-х роках, нашого століття, коли поширився синтетичний спосіб, він втратив своє значення.

У великих кількостях аміак шкідливий і для рослин. Але в невеликих кількостях він їм необхідний. Адже без азоту, і зокрема без аміаку, не побудувати ті органічні сполуки, які потім перетворюються на рослинні білки, а надалі - в білки тварин. Великим кількостей газоподібного аміаку рослини протистоять по-різному. Деякі намагаються припинити йому доступ всередину (наприклад, закривають продихи на листках). Інші рослини переробляють аміак за допомогою відповідних ферментів в нітрат-іони, які для рослин не отруйні, тим самим запасаючи цінний для свого розвитку елемент[9;34].

 1.  Вибухо- та пожежонебезпечність.

Горючий газ. Горить при існуванні відкритого джерела вогню. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. Ємкості з аміаком при нагріванні -можуть вибухнути. Суміш парів аміаку з повітрям вибухонебезпечна [11;75].

 1.  Небезпека для людини.

Небезпечний при вдиханні, при високих концентраціях можливий летальний випадок. Викликає сильний кашель та задуха. Пари діють дуже подразливо на слизові оболонки та шкіряний покрів, дотик викликає обмороження шкіри.

Аміак переважно подразнює верхні дихальні шляхи. При високій концентрації збуджує центральну нервову систему, викликає судоми, сильну сльозотечу, біль в очах, ядуху, сильний кашель, головокружіння, біль в шлунку, блювання, затримку сечі. При ураженні невеликими концентраціями незначне подразнення очей і слизової оболонки носа, чхання, слинотеча, легка нежить, головний біль, почервоніння обличчя, біль в грудях, позив на сечовиділення  [10].

При враженні проявляються серцебиття, порушення частоти пульсу, “приливи”, нежить, кашель, ускладнене дихання, почервоніння та зуд шкіри, різь в очах.

Смертельна концентрація при 30-хвилинній експозиції — 7 мг/л. Гранично допустима концентрація в повітрі — 0,02 мг/л. Дія аміаку на людей у високих концентраціях викликає корчі. Смерть наступає через декілька годин або діб після отруєння від набряку легенів і гортані. При попаданні на шкіру може викликати опіки різного ступеня. Останнім часом встановлено цікавий факт залежності токсичності аміаку від величини рН середовища. При низьких значеннях рН аміак зазвичай токсичний лише у великих кількостях, тоді як при більш високій рН середовища набагато менші дози аміаку можуть бути летальними. Чим нижче рН навколишнього середовища в порівнянні з рН клітини, тим менше проникає аміаку в клітку, і навпаки.

Аміак в організмі може з'єднуватися з солями магнію і фосфору, утворюючи погано розчинні сполуки - трипельфосфатів. Зменшення концентрації іонів магнію в тканинах призводить до порушення їх функцій [7; 65].

Зміст АТФ у мозковій тканині в умовах аміачного отруєння знижується. При порушеннях функцій печінки вміст аміаку в крові збільшується.

 1.  Ступінь захисту.

В повітрі визначається приладом УГ-2 .

Засоби захисту : ізолюючий протигаз, фільтруючий протигаз марки К,Д, респіратор РПГ – 67 – К,Д, захистний одяг(гумові чоботи, перчатки) [4;91].

 1.  Дезактивація.

Знешкодити джерело відкритого вогню. Для запобігання глибини розповсюдження використовують постановку водяних завіс за допомогою пожежних машин, мотопомп і т. п. Пошкоджені балони  помістити в ємність з водою. Дегазація проводиться водою [10].

 1.  Заходи першої допомоги – лікарська та долікарська.

а) Долікарська : винести на свіже повітря. Забезпечити тепло та спокій. Дати зволожений кисень. Шкіру, слизові та очі промити водою або 2 % -им розчином борної кислоти не менш ніж 15 хвилин. Надіти протигаз промислового типу «КД». Винести на чисте повітря, змити протигаз і тісний одяг, забезпечити спокій і доступ свіжого повітря, вдихання парів оцтової або лимонної кислоти. Режим мовчання та інгаляція з антибіотиками. В ніс судинорозширювальний засіб (3% розчин ефедріну), пити тепле молоко з содою.

При попаданні аміаку в очі добре промити водою (протягом 15 хвилин) або — 2% розчином борної кислоти.

При попаданні рідкого аміаку усередину:

– промивання шлунка, викликати блювоту;

– дати розчин оцту (3%) або лимонної кислоти кілька ложок;

– давати рослинну олію, молоко, яєчний білок [9;75, 10. 11;174].

б) Лікарська : при затрудненому диханні – п/ш 0,1 % розчин сіркокислого атропіну 1 мл., 1 % розчин димедролу 1 мл. На шкіру примочки 2 % розчину оцтової кислоти. Госпіталізація!

При попаданні рідкого аміаку в очі негайно промити водою або 0,5-1% розчином квасців; при болях — закапати очі новокаїном 1%, дикаїном 0,5% —1-2 краплі [10, 11; 175].

Висновки

Аміак (NH3) використовується для виробництва азотної кислоти, аміачного добрива, як холодоагент в холодильних установках.

Крім залізничних, автомобільних та морських перевезень, аміак в значних кількостях транспортується трубопроводами, в зв'язку з чим можливі аварійні викиди в атмосферу.

Технічний стан холодильно-компресорного обладнання, апаратів, запірної та регулюючої апаратури, систем електропостачання, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики на переважній більшості (близько 90%) підприємств не гарантує безпечну роботу аміачних холодильних установок.

На близько 40% перевірених підприємств через порушення герметичності холодильних систем щорічно здійснюється їх дозаправка рідким аміаком у кількостях від 5 до 36 тонн. Систематичний витік аміаку з цих систем створює загрозу вибуху у машинних відділеннях та холодильних камерах, приточно-витяжна вентиляція яких у 50% випадків не повністю відповідає нормативним вимогам [1; 35].

Майже на кожному третьому підприємстві у тій чи іншій мірі порушуються правила складування та зберігання рідкого аміаку. Основними недоліками, які спостерігаються на цих підприємствах, є відсутність або пошкодження обвалування навколо резервуарів та ресиверів, відсутність резервних ємностей, відсутність або несправність аварійних насосів, незахищеність ємностей від блискавки та прямої дії сонячних променів. На близько 60% підприємств, які зберігають аміак у балонах (це, як правило, малі підприємства, підприємства споживчих спілок, окремі цехи та дільниці), балони зберігаються у непристосованих складах, а іноді складуються на землі або у виробничих приміщеннях [12;106]. На значній кількості підприємств установки для створення водяної завіси навколо резервуарів рідкого аміаку не забезпечують первинної локалізації аміачної хмари у разі аварії з його викидом, а в деяких випадках взагалі не працюють. Таким чином загроза хімічного враження є досить суттєвою. І не лише у випадку несприятливого збігу обставин, а й в наслідок недосконалих засобів виробництва. А оскільки підприємства, що застосовують у виробничому процесі аміак та його похідні розповсюдженні по усій території країни існує високий ступінь небезпеки для населення. Тому знання стратегії поведінки при хімічному враженні може значно зменшити негативні наслідки потенційної надзвичайної ситуації.

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Місце аварії

Джанкой

СДОР

Аміак

Кількість

5 000

Характер впливу і Н

вільний

Напрямок і швидкість вітру

280 , 4 м/с

Температура повітря

+ 20

СВС

ізометрія

Кількість робітників

3200

Забезпеченість ІЗЗ

40 %

Населений пункт

Керч

ІІІ. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

V. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Акимова Л. Д. Изучающим основы холодильной техники. — М.:Наука, 1996. – 1993.

2. Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. — М.:Воениздат, 1990. — 270 с.

3. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия. — М.: Высшая школа, 2001. – 194 с.

4. Зеркалов Д. В. Цивільний захист. – К.: Либідь, 2011. – 94 с.

5. Ельницкий А. П., Василевская Е. И., Шарапа Е. И., Шиманович И. Е. Химия. — Мн.: Народная асвета, 2007. – 214с.

6. Ізраельсон З.І. Гігієна праці у виробництві аміаку. – К.: Прогрес, 1998. –  277с. 

7. Карапетьянц М. Х., Дракин С. И. Общая и неорганическая химия. — М.: Химия, 1994. – 203 с.

8. Лазарєв С.В. Хімічні шкідливі речовини в промисловості. Ч. 2. – К.: Хімвидав, 1999. – 119 с. 

9. Мигович ГТ. Довідник з цивільної оборони. — К.: ЗАТ "Українська технологічна група", 1998. — 526 с.

10. Пам’ятка населенню // http://uns.kr-admin.gov.ua/?q=sdor.html

11. Стеблюк МЛ. Цивільна оборона: Підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2004. — 490 с.

12. Фокін Л. Синтез аміаку. Ч. 2. К.: Гостехиздат, 1998.167 с.

ІV. НАКАЗ

НАКАЗ

Начальника цивільної оборони об’єкта

№ 1

29 листопада 2011 року                                                                    м. Джанкой

Про порядок проведення евакуаційних та аварійно-відновлюючих робіт на місці аварії.

12.07.11. о 10.42 відбулася аварія на заводі з виробництва аміачних добрив «Агролюкс», цех № 4, за адресою м. Джанкой, вул. Добронравова,2. Через невиконання правил безпеки стався викид аміаку кількістю близько п’ять тисяч тон в зовнішнє середовище. В зоні впливу речовини опинилося 3200 робітників заводу. У результаті оцінки хімічної обстановки встановлено:

площі поширення первинної й вторинної хмари СДОР рівняються S1 = 89,33 км2, S2 = 4,7 км2, напрямок і швидкість вітру - 280˚, 4 м/с , температура повітря - + 20˚

СВС – інверсія.

Склалася небезпека для місцевих жителів та враховуючи напрямок вітру і рух хмари для жителів міста Керч. Обстановка надзвичайно тяжка та загрожує життю і здоров’ю жителів прилеглих територій. Для ліквідації та зменшення наслідків аварії, проведення  рятувальних, евакуаційних та відновлюючи робіт,

                                              НАКАЗУЮ :

 1.  Утворити Штаб Управління цивільної оборони на Державному підприємстві "Агролюкс" м.Джанкой.
 2.  Затвердити персональний склад штабу (Додаток 1) та рятувального загону (Додаток 2).
 3.  Затвердити план рятувальних та невідкладних аварійно- відновлювальних робіт (Додаток 3).
 4.  Заступнику начальника Штабу Березняку В.І.
 •  забезпечити проведення рятувальних та невідкладних аварійно- відновлювальних робіт;
 •  забезпечити рятувальний загін засобами індивідуального захисту;
 •  забезпечити взаємодію із підрозділами МНС, МВС тощо з питань ліквідації надзвичайної ситуації.
 1.  Наказ надіслати та оголосити загону ЦО та надіслати зацікавленим особам та підрозділам.
 2.  За результатами проведення запланованих заходів заступнику начальника Штабу Березняку В.І. скласти та надати на затверджений звіт.
 3.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління        Войтова Є. А.

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Управління цивільної оборони

Державного підприємства "Агролюкс"

м. Джанкой

від 12. 07.2011р. №9

Склад Штабу

Управління цивільної оборони на Державному підприємстві "Агролюкс"

м. Джанкой

№ п/п

Посада

П.І.Б

1

Начальник Штабу

Войтова Євгенія Андріївна

2

Заступник начальника Штабу

Березняк Віктор Іванович

3

Робоча група

Кравченко Володимир Петрович

4

"-"

Муслинов Тимур Альбертович

Заступник начальника Штабу          Березняк В.І.

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Управління цивільної оборони

Державного підприємства "Аролюкс"

м. Джанкой

від 12.07.2011р.№ 9

Склад

рятувального загону Управління цивільної оборони на Державному підприємства "Агролюкс" м. Джанкой

№ п/п

Посада

П.І.Б

1

Керівник

Вісаріонов Станіслав Йосипович

2

Заступник керівника

Гришковець Ольга Іванівна

3

рятівники

Калантай Олександра Іванівна

4

"-"

Цеткін Клара Володимирівна

5

резерв

Сагайдачний Мирон Андрійович

Заступник начальника Штабу          Березняк В.І.

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Управління цивільної оборони

Державного підприємства "Агролюкс"

м. Джанкой

від 12.07.2011р.№ 9

План

план рятувальних та невідкладних аварійно-відновлювальних робіт

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

П.І.Б відповідального

1

Здійснити евакуацію працівників ДП "Агролюкс" до найближчого населеного пункту – с.Когали

біля м. Джанкой. Забезпечити надання першої та стаціонарної медичної допомоги, госпіталізацію тяжко постраждалих працівників та населення прилеглих населених пунктів до Бурчацької ЦРЛ. Для надання первинної медичної допомоги розгорнути пересувну медчастину в приміщенні ФАП с.Когали.

12.07.2011р.

Березняк В.І.

2

Локалізувати осередок розповсюдження аміаку в цеху №4 ДП "Агролюкс"

 •  здійснити оточення території зараження
 •  здійснити постановку відсічних вертикальних водяних завіс на рубежах з південного та західного боків цеху №4 на шляху поширення хмари парів СДОР в зоні зі смертельними та вражаючими концентраціями
 •  провести дегазацію в межах зараження території

12.07.2011р.– 13.07.2011р.

Березняк В.І..

3

Ліквідація ураження території ДП "Агролюкс"

 •  перекрити ушкоджені механізми з метою запобігання подальшого витоку аміаку та забруднення території
 •  перекачати залишки СДОР до неушкоджених ємностей.
 •  Провести заходи по знезараженню техніки та приміщень цеху.

12.07.2011р.– 13.07.2011р.

Березняк В.І..

Заступник начальника Штабу         Березняк В.І.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14900. Ислам - әлемдегі бейбітшіліктің кепілі 103.5 KB
  Мұртаза БҰЛҰТАЙФилософия ғылымдарының кандидатыДінтанушы мәдениеттанушыИСЛАМ ӘЛЕМДЕГІ БЕЙБIТШIЛIКТIҢ КЕПIЛI[1]Өткен жолғы Ислам және өркениет газеті №4 Сәуір 2001 ж. Дiни экстремизм мен терроризм деп аталатын мақаламда хақ дін исламның Батыс елдерінде пайда болған әл...
14901. Ислам дініндегі хош көрушілік 79.5 KB
  Мұртаза БҰЛҰТАЙ ҚР Білім қайраткерлері одағының мүшесі ИСЛАМ ДIНIНДЕГI ХОШКӨРУШIЛIК Дін деген ұғымның негізінде зорлықзомбылық болмауы керек бұл хақ діннің ғайрихақ хақ емес діндерден ажырасатын айқын парқы. Дін дегеніміз негізінде иман яғни сенім жататын рух...
14902. Ислам 68 KB
  Мұртаза БҰЛҰТАЙФилософия ғылымдарының кандидатыДінтанушы мәдениеттанушыИСЛАМ [1]Жаратушы ұлық тәңiр Аллаһ Тағалаға иманды және мойынсұнуды бiлдiретiн нағыз бiртәңiрлi монотеист тәухид нанымы негiзiнде пайғамбарымыз Мұхаммед Абдұллаһұлы с.а.у. 569632 тарапынан 609632 жылда
14903. Исламтану және ислам философиясы 95 KB
  Мұртаза БҰЛҰТАЙ Философия ғылымдарының кандидатыДінтанушы мәдениеттанушы ИСЛАМТАНУ Тәухид нанымы негiзiндегi ислам дiнi уә мәдениетiн әдебиетi уә өркениетiн зерттейтiн ғылымдардың жыйынтық аты. Аллаһ Тағалаға тәсiлiм болу берiлу мойынсұну; сәлеметтiлiкте һәм бейбiтшiлiк
14904. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДІН ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫНАСТАРЫ 68.5 KB
  ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДІН ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫНАСТАРЫ[1]Тәуелсіздік жылдарында елімізде орын алған күрделі саясиэкономикалық жаңарулар мен өзгерулер ағымында мемлекет билігінің қайнар көзі болып табылатын халқымыздың рухани өмірі мен діни көзқарастары да бір жағынан толығып
14905. ҚҰРАНДЫ ТҮСІНУ 69.5 KB
  ҚҰРАНДЫ ТҮСІНУ Құран Кәрім Жаратушы тарапынан күллі адамзатқа және өзінен кейінгі замана атаулыға жіберілген ұқсасы жоқ қасиетті кітап. Құран ислам дінінің бастауы бірегей бұлағы. Исламды түсіну үшін Құранды түсіну шарт. Құранды түсінбеген адам исламды да толықтай түс...
14906. ТАРАЗ ─ МҰСЫЛМАН ӨРКЕНИЕТІНІҢ ОРТА АЗИЯДАҒЫ ОРТАЛЫҒЫ 54 KB
  ТАРАЗ ─ МҰСЫЛМАН ӨРКЕНИЕТІНІҢ ОРТА АЗИЯДАҒЫ ОРТАЛЫҒЫ М.А. Утеуов М.С. Бегілдаева Тараз мемлекеттік педагогикалық институты жанындағы Кіші Ғылым Академиясы Жамбыл облыстық Дарын мектепинтернаты Тараз қ. Тараз қазіргі жыл санауымыздан бұрынғы 4241 жылдары Т...
14907. ТҮРКIЛЕРДIҢ ИСЛАМ ТАРИХЫ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТIНДЕГI ЕРЕКШЕ ОРНЫ 72 KB
  ТҮРКIЛЕРДIҢ ИСЛАМ ТАРИХЫ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТIНДЕГI ЕРЕКШЕ ОРНЫ Исламият алып елдердің мәселен Әмәуи 66-1750 Аббаси 751-1258 Селжүк 1040-1157 Осман 1299-1922 патшалықтары сықылды әлемдiк мемлекеттердің ресми дiнi болған дәуiрде азат етiлген немесе олжаланған өңiрлердiң тұрғындарын жа...
14908. АУМАЛЫ-ТӨКПЕЛІ КЕЗЕҢДЕГІ ҚОҒАМ, ТҰЛҒА ЖӘНЕ ДІН 220 KB
  АУМАЛЫТӨКПЕЛІ КЕЗЕҢДЕГІ ҚОҒАМ ТҰЛҒА ЖӘНЕ ДІН Қоғам адам баласын басқа махлұқаттан даралайтын басты қасиеттің бірі. Жеке тұлғалардан фәрдтер құралатын адам қоғамы кейде тұрақты әлеуметтік сипат танытса кейде экономикалық ықтисади саяси һәм әлеуметтік ижтим