87422

Отражение нравственно- правовых требований к профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов в основных российских нормативных документах, регламентирующих нравственно-правовые требования в деятельности сотрудников правоохранительных

Доклад

Этика и деонтология

Втретьих они ориентируют человека заинтересованного в сфере правоохранительной деятельности главным образом на утверждение общественного блага. Нравственный долг следователя как и любого другого сотрудника всей системы правоохранительной деятельности уважение человеческого достоинства и справедливого отношения к человеку. Непременным условием законности деятельности является четкое усвоение требований нравственности при решении вопроса о применении тех или иных действий.

Русский

2015-04-19

21.33 KB

10 чел.

Отражение нравственно- правовых требований к профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов в основных российских нормативных документах, регламентирующих нравственно-правовые требования в деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Когда закон сужает право выбора, поведение диктуется законом. Если же закон предусматривает свободу выбора в рамках предоставленной свободы, есть возможность выбирать более нравственный вариант поведения.

В силу такой диалектической взаимосвязи морали и права важное место в этом процессе занимает система категорий этики. Во-первых, они выступают в качестве общечеловеческих ценностей. Их роль особенно важна для сферы борьбы с преступностью, где происходит поляризация целей, мотивов, поступков, действий и идеалов (честь, совесть, долг, свобода, смысл жизни, справедливость, красота, истина и др.).

Во-вторых, категории этики (добро, зло, справедливость, совесть и т.д.) являются своеобразными нормами, образцами, эталонами поведения человека в обществе, и в конечном счете через них устанавливается взаимодействие морали и права.

В-третьих, они ориентируют человека заинтересованного в сфере правоохранительной деятельности главным образом на утверждение общественного блага.

Наконец, в-четвертых, важным фактором, гарантирующим соблюдение правоохранительными органами основ морали, является принцип презумпции невиновности. Нравственный долг следователя, как и любого другого сотрудника всей системы правоохранительной деятельности, - уважение человеческого достоинства и справедливого отношения к человеку.

Таким образом, закон, регулируя всю правоохранительную деятельность, связывает допустимые границы его проведения с такими категориями этики, как честь, достоинство, права и свободы граждан. Именно поэтому люди с чистой совестью во всех этих системах служа закону служат народу. Непременным условием законности деятельности является четкое усвоение требований нравственности при решении вопроса о применении тех или иных действий.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3567. Апаратні та програмні складові електронно-обчислювальної машини. 46 KB
  Апаратні та програмні складові електронно-обчислювальної машини. Персональний комп’ютер можна представити з допомогою двох невід’ємних складових частин: апаратна частина, програмне забезпечення. Апаратні складові частини можна розділити ...
3568. Основи мови С# 302 KB
  Основи мови С# Створення мови C# Не зважаючи на те, що курс Алгоритмізації та програмування , як одним із своїх компонентів, передбачає реалізацію розроблених алгоритмів на існуючих мовах програмування. Я хотів би зупинитися на деяких особливостях м...
3569. Типи даних C# 88.5 KB
  Типи даних C# Цей розділ присвячений універсальній системі типів .NET Common Type System (CTS), яка знаходиться в центрі Microsoft .NET Framework. CTS визначає не тільки всі типи, але і правила, яким Common Language Runtime (CLR) слідує відносно ого...
3570. Синтаксис мови програмування C# 164.5 KB
  Синтаксис мови програмування C# У цьому розділі ми розглянемо основу будь-якої мови програмування — його здатність виконувати привласнення і порівняння за допомогою операторів. Ми побачимо, які оператори є в С# і яке їх старшинство, а потім заг...
3571. Введення в C#. Створення консольних додатків 1.45 MB
  Введення в C#. Створення консольних додатків Мова C# (вимовляється Си-Шарп) - це мова програмування від компанії Microsoft. Він входить у версію Visual Studio - Visual Studio.NET. Крім C# в Visual Studio.NET входять Visual Basic.NET й Visual C++. Од...
3572. Алгоритми роботи з цілими числами 54 KB
  Тип ціле число є основним для будь-якої алгоритмічної мови. Зв'язано це з тим, що вміст комірки пам'яті або регістра процесора можна розглядати як ціле число. Адреси елементів пам'яті також являють собою цілі числа, з їхньою допомогою записуються машинні команди й т.д...
3573. Алгоритми роботи з дійсними числами 89.5 KB
  Дійсні числа представляються в комп'ютері в так названої експонентної, або плаваючої, форми. Дійсне число r має вигляд
3574. Особистість вчителя в реалізації науково – методичного проекту для успішного розвитку творчої особистості учня 24.65 KB
  Особистість вчителя в реалізації науково – методичного проекту для успішного розвитку творчої особистості учня Як удосконалити себе як вчителя, як готувати учня до життя, яка особистість потрібна суспільству сьогодні та як вчити, виховувати. За...
3575. Наші друзі – дельфіни. Виконання композиції аквареллю з використанням нетрадиційних методів малювання. 49 KB
  Наші друзі – дельфіни. Виконання композиції аквареллю з використанням нетрадиційних методів малювання. Мета: учити спостерігати характерні риси тварин; формувати вміння вибирати формат, виконувати динамічну і статичну композиції, компонувати фі...