87568

Состав балансовых счетов

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Счета номенклатуры баланса банков подразделяются на балансовые и внебалансовые. Балансовые счета подразделяются на активные и пассивные. Пассивные счета предназначены для собственных и привлеченных ресурсов активные для их размещения. Все балансовые счета подразделяются на счета первого порядка укрупненные синтетические счета и счета второго порядка детализирующие аналитические счета.

Русский

2015-04-21

29.42 KB

1 чел.

Состав балансовых счетов.

Новый план счетов использует принщпты группировки счетов по экономическим однородным признакам ликвидности, срочности и обеспечивает конкретность информации. Счета номенклатуры баланса банков подразделяются на балансовые и внебалансовые. Балансовые счета подразделяются на активные и пассивные. Пассивные счета предназначены для собственных и привлеченных ресурсов, активные - для их размещения. Все балансовые счета подразделяются на счета первого порядка -укрупненные, синтетические счета и счета второго порядка -детализирующие, аналитические счета. Счета первого порядка обозначаются тремя цифрами от 102 до 70| счета. Номер счета второго порядка состоит из пяти знаков и строится путем прибавления двух цифр справа к номеру счета первого порядка.

Например: 102 счет - счет первого порядка отражает уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций. Счета второго порядка, открытые в рамках этого счета первого порядка, отражают принадлежность акций различным субъектам:

  1. - Российской Федерации;
  2. - субъектам РФ и местным органам власти и так далее

Все балансовые счета коммерческого банка сгруппированы в семи разделах по принципу экономически однородного содержания и отчасти ликвидности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57917. Великі вчені та їх внесок в розвиток світової науки 113 KB
  Перевіримо назви секторів показує на сектори учні називають їх англійською мовою Слайди: Трикутники М: Вирішіть тестові завдання оберіть правильну відповідь та дізнайтесь прізвище великого англійського вченого.
57918. Розв’язування задач на відсотки 126 KB
  Мета: актуалізувати знання учнів щодо визначення відсотка від числа і числа за відсотком; удосконалити уміння учнів розв’язувати текстові задачі на відсотки різними методами. Економічна соціалізація учнів.
57919. Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники 47.5 KB
  Мета: домогтися усвідомлення учнями того факту що вивчені формули скороченого множення застосовуються для розкладання на множники многочленів певного виду...
57920. Вікова періодизація людини (зрілий, похилий і старечий вік). Феномен життя і смерті 104 KB
  Індивідуальна робота робота учнів по картках Встановити відповідність вікової періодизації людини: Назва вікового періоду Віковий період у роках новонароджені...
57921. Cимвол политики - королева Виктория 52 KB
  Учитель. В информационных папках учащихся лежат документы и задания каждой группе Учитель: помогут совершить экскурсию экскурсоводы и учащиеся групп согласно плану...
57922. Вулканізм і вулкани. Гарячі джерела, гейзери 67.5 KB
  Знати: причини утворення та будову вулканів, після вулканічні явища, сейсмічні пояси Землі. Вміти: показувати на карті згаслі та діючі вулкани, порівнювати гарячі джерела та гейзери.
57923. Вирусные болезни – глобальная опасность для человечества 58 KB
  Формирование предметных и ключевых компетентностей: обобщение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности вирусов; значении вирусов в природе и жизни человека методах изучения вирусных болезней.
57924. Сравнение симптомов заболеваний, которые вызываются вирусами и бактериями. Профилактика инфекционных болезней человека 39.5 KB
  Цель урока: познакомить учащихся с симптомами методами диагностики и профилактики типичных бактериальных и вирусных заболеваний человека;– научить применять знания о процессах жизнедеятельности вирусов и бактерий для диагностики лечения...
57925. Води суходолу Північної Америки. Основні річкові системи. Великі озера, їх походження 69 KB
  Мета: сформувати в учнів систему знань про внутрішні води Північної Америки розкрити загальні особливості вод суходолу показати їх залежність від рельєфу та клімату нерівномірність розподілу на території материка...