87568

Состав балансовых счетов

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Счета номенклатуры баланса банков подразделяются на балансовые и внебалансовые. Балансовые счета подразделяются на активные и пассивные. Пассивные счета предназначены для собственных и привлеченных ресурсов активные для их размещения. Все балансовые счета подразделяются на счета первого порядка укрупненные синтетические счета и счета второго порядка детализирующие аналитические счета.

Русский

2015-04-21

29.42 KB

1 чел.

Состав балансовых счетов.

Новый план счетов использует принщпты группировки счетов по экономическим однородным признакам ликвидности, срочности и обеспечивает конкретность информации. Счета номенклатуры баланса банков подразделяются на балансовые и внебалансовые. Балансовые счета подразделяются на активные и пассивные. Пассивные счета предназначены для собственных и привлеченных ресурсов, активные - для их размещения. Все балансовые счета подразделяются на счета первого порядка -укрупненные, синтетические счета и счета второго порядка -детализирующие, аналитические счета. Счета первого порядка обозначаются тремя цифрами от 102 до 70| счета. Номер счета второго порядка состоит из пяти знаков и строится путем прибавления двух цифр справа к номеру счета первого порядка.

Например: 102 счет - счет первого порядка отражает уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций. Счета второго порядка, открытые в рамках этого счета первого порядка, отражают принадлежность акций различным субъектам:

  1. - Российской Федерации;
  2. - субъектам РФ и местным органам власти и так далее

Все балансовые счета коммерческого банка сгруппированы в семи разделах по принципу экономически однородного содержания и отчасти ликвидности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68835. Скінчені автомати 106.5 KB
  На вхід автомату надходять рядки символів вхідного алфавіту. Кожний черговий символ призводить до того що стан автомату змінюється згідно з функцією а на виході з’являється символ що відповідає функції. Приклад умовного зображення автомату для обчислення суми двох двійкових чисел наведено...
68836. Скінчені автомати, що приймають регулярні вирази 155 KB
  Побудова М7. Для побудови цього автомату використовується ідея приєднання виходу М1 до входу М2. Беремо Q7 = Q1  Q2, вважаючи, що Q1  Q2 =  , тобто усі стани автомату М1 відрізняються від станів автомату М2 незалежно від позначень. Множина заключних станів означається як...
68837. Лексичний аналіз 101.5 KB
  На даному етапі у вхідній програмі виділяються лексеми і формуються таблиці різних класів лексем. Типові класи лексем - це ідентифікатори, константи, ключові слова мови програмування. У результаті роботи лексичного аналізатора програма перетворюється у послідовність лексем.
68838. Контекстно-вільні граматики 85 KB
  Традиційною основою для синтаксичного аналізу є контекстновільні граматики. Коли якунебудь мову програмування не можна генерувати за допомогою контекстновільної граматики завжди можна знайти таку контекстновільну граматику що генерує супермову у якій міститься подана. З наведених раніше означень...
68839. Автомати з магазинною пам’яттю 132 KB
  Але на відміну від МНПмашини пам’ять МПавтомата побудована за принципом організації стека. Елементи інформації зберігаються та використовуються як патрони у автоматичній зброї тобто у кожний момент доступний тільки верхній елемент магазину.
68840. Детермінований синтаксичний аналіз (s- та q-граматики) 154 KB
  КВграматика називається sграматикою тоді і тільки тоді коли 1 права частина кожного правила починається терміналом; 2 якщо два правила мають співпадаючі ліві частини такі правила називаються альтернативними то праві частини цих правил починаються різними символами. Тепер означимо множину вибору для кожного правила.
68841. Визначення множин вибору продукцій (продовження) 242 KB
  Розглядається права частина кожного правила, починаючи з лівого символу. Якщо поточний символ - термінал, то він включається у множину ПЕРШ для поданого правила, і процес зупиняється. В іншому разі у множину, що формується, включається множина ПЕРШ для поточного нетермінала, і якщо цей нетермінал анулює...
68842. Критерії вибору та вибір архітектури комп’ютера та периферії 1.96 MB
  Задачі вибору архітектури комп’ютера та периферії. Критерії вибору: вартість, продуктивність, надійність, пропускна здібність, модульний принцип побудови, масштабованість, сумісність програмного забезпечення. Орієнтування на клас задач. Модернізованість. Вибір основних складових комп’ютера