87571

Порядок организации международных расчетов в коммерческом банке

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

При инкассовой форме расчетов банк обязуется на основании представленных в банк документов получить причитающиеся клиенту денежные средства. Расчеты аккредитивами наиболее выгодная и надежная форма расчетов при экспортных операциях гарантирующая своевременное поступление выручки на счет экспортера. Вексель важный инструмент кредитования и расчетов при совершении внешнеэкономических операций.

Русский

2015-04-21

32.84 KB

2 чел.

Порядок организации международных расчетов в коммерческом

банке.

Международные расчеты по экспортно-импортным операциям в России регулируются принятыми в мировой практике Унифицированными

правилами по инкассо и правилами и обычаями для документарного аккредитива.

При инкассовой форме расчетов банк обязуется на основании представленных в банк документов получить причитающиеся клиенту денежные средства. Чистое инкассо - это получение причитающихся клиенту средств по различным денежным обязательствам, например, по чекам, векселям. Документарное инкассо - это получение причитающихся клиенту средств на основании коммерческих документов: счетов, транспортных и страховых документов, подтверждающих отгрузку товара, оказание услуг, выполнение работ.

Расчеты аккредитивами - наиболее выгодная и надежная форма расчетов при экспортных операциях, гарантирующая своевременное поступление выручки на счет экспортера.

Расчеты банковскими переводами также используются во внешнеторговых операциях. Переводы средств со счетов клиентов осуществляются через корреспондентские счета банков, например, через систему SWIFT.

Вексель - важный инструмент кредитования и расчетов при совершении внешнеэкономических операций. Применяются как простые так и переводные векселя.

Во внешнеэкономической деятельности применяются форфейтинг - форма кредитования экспорта путем покупки банком векселей или других требований по внешнеторговым операциям, которая применяется, как правило, при поставках машин, оборудования на крупные суммы с длительной рассрочкой платежа.

Дорожные чеки - наиболее удобное средство международных расчетов неторгового характера. Дорожный чек представляет собой обязательство (приказ) выплатить обозначенную сумму денег владельцу, образец подписи которого проставляется на дорожном чеке в момент его продажи.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

12307. ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 1.15 MB
  ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ Пәндердің оқу әдістемелік кешенінің мазмұны 1. Пәннің типтік оқу бағдарламасы егер пән таңдау компоненті бойынша болса онда пәннің оқу бағдарламасы 2. Студенттер үшін пәннің оқу бағдарламасы syllabus Пәннің сипаттамасы а...
12308. Егемен Қазақстанның саяси проблемалары 511 KB
  Саяси болжамдау Саяси болжамдау ұғымы мәні мен ерекшеліктері. Саяси болжам аясы және негізгі принциптері. Саяси болжамдаудың мақсаты объективті негіздері және міндеттері. Болжамдаудың кезеңдері және типтері. Ғылыми болжамның әдістері және құралдары. Саяси болжамдау
12309. Орта ғасыр мен Қайта өрлеу дәуіріңдегі саяси ұғымдар 163.16 KB
  Орта ғасыр мен Қайта өрлеу дәуіріңдегі саяси ұғымдар Саяси ой тарихында орта ғасырлардағы феодалдық қоғамның орны ерекше. Батыс Еуропада феодализм мың жылдан артыққа созылды V XVI ғасырлар. Бұл дәуірде рухани өмірде дін түгелдей үстемдік етті. Христиан діні феодалдық қ...
12310. ПӘНДЕР МОДУЛІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ. Қазақстан Республикасының демократиялық негіздерінің қалыптасуы: саяси-құқықтық аспект 333.96 KB
  Саясаттану пәні, объектісі, әдісі, әлеуметтік-гуманитарлық пәндер жүйесіндегі орны. Саясаттанудың болашақ маман тұлғасын, азаматты қалыптастырудағы орны. Саяси ой дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық құбылыс ретінде, оның табиғаты, түрлері, мүмкіндіктері, шекаралары мен келешегі. Саясаттанудың субъектісі
12311. Биліктің буындары бір –бірімен теңестірілуі қажат 103 KB
  Биліктің буындары бір бірімен теңестірілуі қажат деген идея кімге қатыстыШ.Монтескье Демократиябұл құбылыс оның ауқымында қалағаныңның бәрін жасауға болады деген анықтама кімге қатыстыПлатон Еуропаның қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының іргетасы қа...
12312. Мемлекеттің функциялары. Мемлекеттің мақсаты 30.33 KB
  Жоспары: Мемлекеттің белгілері Мемлекеттің функциялары Мемлекеттің мақсаты Орындаған: Даркеева Балжан Тур15 1. Мемлекеттің пайда болу себептері белгілері Мемлекет деген ұғым бірнеше мағынада қолда...
12313. САЯСАТТАНУ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ КУРСЫ БОЙЫНША ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 543 KB
  САЯСАТТАНУ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ КУРСЫ БОЙЫНША ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 1.1. САЯСАТТАНУ ПӘНІНІҢ ТИПТІК БАҒДАРЛАМАСЫ Авторлар: Философия ғылымдарының докторы профессор Әбсаттаров Р.Б. Философия ғылымдарының докторы профессор Балғынбаев А.С. Саясаттану ғылы
12314. СӨЖ Тақырыбы: Карл Маркс 30.23 KB
  СӨЖ Тақырыбы: Карл Маркс КІРІСПЕ ХІХғ. 40шы жылдары еңбек пен капитал арасындағы күрес шиеленісе түсті. Бірқатар елдерде пролетариат табы дербес күштерге айналды: Францияда 1831 және 1834 ж. лион тоқымашыларының көтерілісі; Англияда 30шы жылдарда...
12315. Саясат қоғамдық құбылыс ретінде 466 KB
  Саясат қоғамдық құбылыс ретінде.Саясаттану пәні. Қоғамдық құбылыс ретінде саясат белгілі бір әмбебаптылықпенкөпқырлылықпен сипатталады. Ол біздің қоғамымыздың барлық жерінде көрініс тауып өзінің нег.қызметібасқаруды атқарады яғни саясат адамң тіршілік әректінің