87581

Понятие банковской системы, её элементы и свойства

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

В своей практической деятельности банки органично вплетены в общий механизм регулирования хозяйственной жизни тесно взаимодействуя с бюджетной и налоговой системами системой ценообразования с условиями внешнеэкономической деятельности. Второй нижний уровень коммерческие банки и кредитные учреждения. Традиционно центральный банк выполняет четыре основные функции: осуществляет монопольную эмиссию банкнот; является банком банков; является банкиром правительства; осуществляет денежнокредитное регулирование и банковский надзор. Кредитуя...

Русский

2015-04-21

32.58 KB

0 чел.

Понятие банковской системы, её элементы и свойства.

Банковская система в качестве составной части входит в большую систему - кредитную систему страны. А кредитная система - в экономическую систему страны. Это означает, что деятельность и развитие банков следует рассматривать в тесной связи с производством, обращением и потреблением материальных и нематериальных благ. В своей практической деятельности банки органично вплетены в общий механизм регулирования хозяйственной жизни, тесно взаимодействуя с бюджетной и налоговой системами, системой ценообразования, с условиями внешнеэкономической деятельности.

Банковская система как элемент цивилизованной рыночной экономики может быть двухуровневой. Первый, верхний уровень - центральный банк. Второй, нижний уровень - коммерческие банки и кредитные учреждения. Центральный банк страны является главным звеном банковской системы любого государства. Он - посредник между государством и экономикой. Традиционно центральный банк выполняет четыре основные функции:

  1. осуществляет монопольную эмиссию банкнот;
  2. является банком банков;
  3. является банкиром правительства;
  4. осуществляет денежно-кредитное регулирование и банковский надзор.

Необходимо отметить, что все функции центрального банка взаимосвязаны. Кредитуя государство и банки, центральный банк создает тем самым кредитные орудия обращения. Осуществляя выпуск и погашение правительственных обязательств, он воздействует на уровень ссудного процента.

Коммерческие банки представляют второй уровень банковской системы. Они концентрируют деловую часть кредитных ресурсов и непосредственно обслуживают юридические и физические лица. Коммерческие банки являются основным звеном банковской системы страны. По уровню специализации коммерческие банки делятся на :

  1. универсальные, т.е. осуществляющие практически все виды банковских операций;
  2. специализированные, т.е. осуществляющие в силу тех или иных причин специализацию на определенных видах банковских операций.

Основными функциями коммерческих банков являются:

  1. мобилизация временно свободных денежных средств юридических и физических лиц и превращение их в капитал;
  2. кредитование юридических и физических лиц, а также государства;
  3. расчетно-кассовое обслуживание клиентов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59469. Європейська культурна спадщина 51 KB
  Якими міжнародними документами в Європі регулюються проблеми культурної спадщини – Чому потрібно зберігати культурноісторичну спадщину ІІ. У 1991 році Рада Європи офіційно запровадила щорічні вересневі Дні європейської спадщини...
59470. Релігія в житті сучасного європейця 102.5 KB
  Релігія явище дуже складне і має соціальний характер тобто воно виникло в суспільстві цілком закономірно й існує разом з ним. Слово релігія походить від латинського €œreligio що означає €œзв’язок.
59471. Релігійні, етнічні, мовні конфлікти та їх вирішення у європейському домі 83.5 KB
  На цьому уроці Ви дізнаєтесь: Про причинно-наслідкові зв’язки конфліктів у Європі. Які заходи для врегулювання та попередження конфліктів провадяться в європейських державах. Чи існує загроза виникненню етнічних конфліктів в Україні В яких саме регіонах.
59472. Освіта. Європейський вимір 88.5 KB
  Які особливості освіти європейського виміру. Основи європейської освіти було закладено в часи Античності вони збереглися в епоху Середньовіччя були розвинуті в новий час. Освіта в Європі освіта для Європи Формування індустріального та інформаційного суспільства...
59473. Українці – співтворці європейської культури 411 KB
  До списку Світової культурної спадщини було включено собор Софії Київської Києво-Печерську Лавру та історичний центр міста Львова. Собор Святої Софії у Києві Красуня-церква біла наречена Що загубилась на стежках небесних...
59474. Проблеми війни і миру та їхній прояв в історії Європи 41 KB
  Свого часу Леонардо да Вінчі зробив досить невтішний прогноз щодо розвитку людства: €œНа землі завжди будуть відбуватися руйнівні війни Ні на землі ні під нею ні під водою не залишиться нічого не ушкодженого. Та серед цієї безлічі воєн гігантськими вершинами височать дві...
59475. Демографічна проблема 39 KB
  Потім відбулося неймовірне: кількість населення Землі почала збільшуватись фантастичними вибухоподібними темпами. З’явились песимістичні прогнози перенаселення планети. населення світу уже складали 4 млрд.
59476. Екологічні проблеми та їхні наслідки 46 KB
  Характеризуючи стан навколишнього середовища вони дають йому такі визначення як €œдеградація глобальної екологічної системи екологічна дестабілізація €œруйнування екологічних систем €œекологічна криза. Виникла екологічна криза в основному під впливом трьох чинників...
59477. Небезпечні хвороби та їхнє поширення в Європі 50.5 KB
  У результаті численних досліджень вчені дійшли висновку що серед чинників від яких залежить здоров’я людини котра проживає в цивілізованій країні в умовах миру і за відсутності природних катаклізмів приблизно 2022 припадає на екологічні та соціальні чинники; 2022 на спадковість і генетичні порушення...