87582

Структура банковской системы РФ

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

В России выделяют два типа кредитных организаций: банки и небанковские кредитные организации. Кредитные организации могут создавать союзы и ассоциации Которым запрещено осуществлять банковские операции. Для совместного осуществления банковских операций и решения совместных задач кредитные организации могут создавать кредитные группы. По состоянию на 1 января 1998 года Банк России зарегистрировал 2552 кредитные организации вт.

Русский

2015-04-21

31.61 KB

0 чел.

Структура банковской системы РФ.

В России выделяют два типа кредитных организаций: банки и небанковские кредитные организации.

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; размещение этих средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Небанковская кредитная организация - это кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные законом.

В состав банковской системы России включаются также филиалы и представительства иностранных банков. Иностранным банком считается банк, признанный таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован.

Кредитные организации могут создавать союзы и ассоциации, Которым запрещено осуществлять банковские операции. Цель их деятельности - не получение прибыли, а защита интересов организаций-членов и координация их усилий по различным направлениям.

Для совместного осуществления банковских операций и решения совместных задач кредитные организации могут создавать кредитные группы. Цель и условия создания такой группы определяются в договоре, заключенном между её участниками - кредитными организациями.

В условиях перехода к рынку российская банковская система была самым динамично развивающимся сектором экономики. По состоянию на 1 января 1998 года Банк России зарегистрировал 2552 кредитные организации, вт.ч. 2526 банков и 26 небанковских кредитных организаций.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56334. My Favourite Tale 31.5 KB
  The Wolf runs up to Grandmother and wants to catch her up, but she runs away. The Wolf puts on Grandmother's dress and cap and lies bed. Soon Little Red Riding Hood appears near Grandmother house.
56335. Урок „talk-show”– ефективно чи ні? 47 KB
  Актуальною є проблема розвитку в учнів пізнавальних інтересів, виховання потреби в знаннях і самоосвіти, формування вміння працювати з джерелами наукової інформації, відбирати необхідну для свого загального розвитку і майбутньої професійної діяльності.
56336. ВИКОРИСТАННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ ЯК «МЕТОД» ТА «МЕТОДОЛОГІЯ» У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ 25.04 KB
  Поняття «методологія» звичайно визначається як вчення про методи науково-пізнавальної діяльності. Однак методологію не можна зводити тільки до дослідження методів (операцій). Більш широке розуміння цього поняття зводиться до того
56337. Усний журнал “Ми не забудемо тебе, Тарасе” 54 KB
  Мета: Ознайомити дітей з життєписом великого сина українського народу Т. Моринцях на Київщині в сім'ї селянинакріпака народився Тарас. Ніколи не тримався хати а все тинявся по бурянах за що його прозвали...
56338. TARAS SHEVCHENKO – THE GREATEST POET OF UKRAINE 123.5 KB
  Teacher: This year we are celebrating the anniversary of Taras Shevchenko`s birthday. 199 years ago Taras Shevchenko was born. He is the greatest Ukrainian poet and artist. Each Ukrainian knows him from the childhood. He is also well known under the name Kobzar after his most famous collection of poems entitled «Kobzar».
56339. Таточко рідний, найкращий у світі 327 KB
  Але діти так люблять своїх татусів що дуже хочуть висловити палку і щиру любов дорогим людям бо знають що тато в сім’ї головний він забезпечує її матеріально створює той моральний клімат доброти і сердечності дисципліни...
56341. Общая характеристика литературного процесса рубежа XIX-ХХ веков 16.84 KB
  Несмотря на сравнительно небольшие хронологические рамки (1870-е годы – 1914), данная эпоха является качественно новым этапом культурного развития человечества.
56342. Учителю! Ти є і будеш вічно! 139.5 KB
  Тому кожна людина з почуттям великої вдячності згадує свою школу і рідних вчителів все своє життя адже у кожному прожитому дні у школі було щось неповторне незабутнє таке що залишиться на все життя. Можна віднайти напівтони І життя спинити на півслові та в житті нема напівціни і нема в житті напівлюбові.