87583

Пути развития и реформирования банковской системы России

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Финансовый кризис 1998 года самый серьезный удар нанес по коммерческим банкам и выявил слабые места российской банковской системы которая безусловно нуждается в существенном реформировании. Главная из них реструктуризация всей банковской системы России. Основные цели реструктуризации выделение жизнеспособного ядра банковской системы увеличение её капитала улучшение качества активов создание долгосрочной ресурсной базы для качественного обслуживания клиентов.

Русский

2015-04-21

31.69 KB

2 чел.

Пути развития и реформирования банковской системы России.

Финансовый кризис 1998 года самый серьезный удар нанес по коммерческим банкам и выявил слабые места российской банковской системы, которая, безусловно, нуждается в существенном реформировании. Банк России приступил к решению перспективных задач. Главная из них -реструктуризация всей банковской системы России. Основные цели реструктуризации - выделение жизнеспособного ядра банковской системы, увеличение её капитала, улучшение качества активов, создание долгосрочной ресурсной базы для качественного обслуживания клиентов.

Важным направлением развития банковской системы в будущем является восстановление доверия к банковской системе, так как одним из наиболее тяжелых последствий кризиса 1998 года стала утрата доверия населения, а в более широком аспекте всех инвесторов к банковской системе. В результате этого разрушен межбанковский рынок, у банков резко

сократились ресурсы, a у населения резко возросло количество денег, что вызывает дополнительное давление на курс рубля. Связанным с предыдущим вопросом является вопрос повышения внимания банков к ограничению рыночных рисков. Поэтому необходимо усовершенствовать действующий порядок регулирования рыночных рисков, в частности учесть количественную оценку рыночных рисков при расчете коэффициента достаточности капитала банка.

Реализация этих мер позволит восстановить деятельность банковской системы России и создать условия для активизации её работы с реальным сектором экономики, повысить ответственность менеджеров и акционеров банков за результат своей деятельности по управлению банком.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69244. Особливості процесу трудової, профільної і професійної підготовки 128.5 KB
  Проілюструємо на деякому фактичному матеріалі готовність учнів до розуміння будови принципу дії деревообробних та металорізальних верстатів та явищ що супроводжують процес різання матеріалів.
69245. Зміст трудового, профільного і професійного навчання 185.5 KB
  Аналіз сучасного змісту трудового профільного і професійного навчання в школі відповідно до Державних стандартів середньої освіти та структури загальноосвітньої школи. Характеристика змісту трудового навчання в початковій основній і старшій школі.
69246. Дидактичні принципи трудового навчання 57.5 KB
  Дидактичні принципи трудового навчання Поняття про загальні принципи трудової підготовки. Характеристика загальних принципів трудової підготовки: гуманізації індивідуалізації та диференціації політехнічна спрямованість трудової підготовки поєднання навчання з трудовою діяльністю тощо.
69247. Методи трудового навчання 141 KB
  Характеристика методів трудового навчання за характером пізнавальної діяльності і самостійності учнів пояснювальноілюстративний репродуктивний метод проблемного викладу частковопошуковий і дослідницький. Методи самостійної роботи учнів.
69248. Форми організації трудового, профільного і професійного навчання 145.5 KB
  Форми організації навчальнотрудової діяльності учнів на уроці індивідуальна парна групова і фронтальна; формою організації роботи учнів фронтальна або групова бригадна або ланкова чи індивідуальна за розподілом праці; формою організації навчання групова коли навчання проводиться...
69249. Навчально-матеріальна база трудового, профільного і професійного навчання 60 KB
  Основні ергономічні вимоги до робочого місця учнів та вчителя. Атестація робочих місць учнів. Якщо майстерні розраховані також на учнів старших класів то тут можуть бути кабінети автосправи електротехніки радіотехніки та ін.
69250. Особливості процесу та етапи трудового виховання, його принципи 120.5 KB
  Ідея трудового виховання виникла разом з ідеєю соціалізму. Тут ми зустрічаємося з прикладом відбитку єдності та повноти історичного процесу виникнувши разом з ідеєю соціалізму та будучи спочатку нездійсненною у такій самій мірі, у якій нездійсненним був сам соціалізм у його утопічній формі...
69251. Позакласна робота з технічної творчості та сільськогосподарського дослідництва 80.5 KB
  Суть позакласної і позашкільної діяльності учнів з технічної творчості та сільськогосподарського дослідництва. Форми організації позакласної технічної художньо-декоративної творчості учнів. Така робота проводиться і безпосередньо на заняттях з трудового навчання...
69252. Трудова діяльність учнів у школі. Організація діяльності трудових об’єднань учнів 89 KB
  Характер і зміст трудової діяльності учнів. Процес праці і його елементи. Види трудових об’єднань в сучасній школі та організація продуктивної праці в них. Планування та організація продуктивної праці учнів. Нормування праці учнів. Оплата праці учнів. Санітарно-гігієнічні вимоги до праці учнів.