87585

Формы организации и функции Центрального банка

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

С точки зрения собственности на капитал центральные банки подразделяются на: государственные т. капитал их целиком принадлежит государству центральные банки Великобритании Германии Франции Канады; акционерные Федеральная резервная система США; смешанные акционерные общества. часть капитала которых принадлежит государству а часть иным юридическим лицам центральные банки Японии Бельгии.

Русский

2015-04-21

32.11 KB

0 чел.

Формы организации и функции Центрального банка.

С точки зрения собственности на капитал, центральные банки подразделяются на:

-государственные, т. е. капитал их целиком принадлежит государству (центральные банки Великобритании, Германии, Франции, Канады);

-акционерные (Федеральная резервная система США);

-смешанные - акционерные общества. часть капитала которых принадлежит государству, а часть иным юридическим лицам (центральные банки Японии, Бельгии).

Независимость Центрального банка является необходимым условием эффективности его деятельности, которая нередко вступает в противоречие с краткосрочными целями правительства.

Традиционно Центральный банк выполняет четыре основные функции: -осуществляет монопольно эмиссию банкнот;

-является банком банков;

-служит банкиром правительства;

-осуществляет денежно-кредитное регулирование.

1.Монопольная эмиссия банкнот.

За Центральным банком страны как представителем государства законодательно закреплена эмиссионная монополия в отношении банкнот, т.е. общенациональных кредитных денег, которые являются общепризнанным окончательным средством погашения долговых обязательств.

2.Банк банков. Центральный банк не имеет дела непосредственно с юридическими и физическими лицами, так как его главной клиентурой являются коммерческие банки. В большинстве стран коммерческие банки обязаны хранить часть своих резервов в центральном банке. Такие резервы носят характер обязательных. Центральный банк устанавливает минимальное соотношение обязательных резервов с обязательствами банков по пассивам. 3.Банкир правительства. В качестве банкира правительства Центральный банк выступает как его кассир и кредитор, в нём открыты счета правительства и правительственных ведомств. В большинстве стран центральный банк осуществляет кассовое исполнение государственного бюджета.

4. Перечисленные функции Центрального банка создают объективные предпосылки для выполнения им четвертой функции - регулирование всей денежно-кредитной системы страны. Данная функция на современном этапе является важнейшей функцией Центрального банка.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36120. ПОЛІТОЛОГІЯ. Курс лекцій 5.29 MB
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНИ. ДЕРЖАВА ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ. Проте в новий час розвиток політичної думки та уявлень про державу призвів до відокремлення науки про державу та її обособлення від політичної науки.
36121. Управління поведінкою споживача 1.03 MB
  Підходи та етапи моделювання поведінки споживачів. Поведінка споживачів у промисловому маркетингу. Поведінка споживачів це дії які здійснює окрема особа купуючи і користуючись продукцією чи послугами це розумові і соціальні процеси що передують цим діям або настають за ними. Поведінка споживачів у промисловому маркетингу це процес прийняття рішення яким користується підприємство чи організація для визначення потреби у продуктах послугах ідентифікації оцінювання й вибору торгових марок і постачальників.
36122. Проектування трубопроводів 892.5 KB
  Особливості різних способів транспортування нафтинафтопродуктів і газу. Особливості трубопровідного транспорту. Особливості залізничного транспорту. Особливості морського транспорту. Особливості річкового транспорту. Особливості автомобільного транспорту. Економіка різних видів транспортування нафти інафтопродуктів. Вибір раціонального способу транспортування нафтовихвантажів. Методика розрахунку характеристик за способамитранспортування. Розрахунок економічних показників трубопровідноготранспорту...
36124. Основи статистики. Конспект лекцій 342.46 KB
  Статистичні спостереження. Статистичні спостереження. Суть та організаційні форми статистичного спостереження. План статистичного спостереження.
36125. Релігієзнавство. Основи філософських знань 181 KB
  Філософія релігії Мені довелося потіснити знання щоб звільнити місце вірі І. Центральний обєкт релігійної віри Бог саме з нього виводиться зміст усієї релігії. Розподіл філософії та релігії на самостійні форми суспільної свідомості відбувається лише в Новий час коли починають розвиватися природничі науки механіка. Філософія прагне заповнити емоційнодушевну пустоту відновити властиву релігії психологічну рівновагу.
36126. Основи національної економіки 2.85 MB
  Основні етапи розвитку національної економіки України. Особливості й ключові завдання сучасного етапу розвитку української національної економіки. Основні показники рівня розвитку національної економіки. ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК РЕЗУЛЬТАТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Поняття національна економіка досить багатозначне оскільки це перш за все певний підсумок багатовікового розвитку народногосподарського комплексу країни.
36127. Соціальне страхування 462.5 KB
  Сутність принципи й роль соціального страхування План Сутність і необхідність соціального страхування в умовах ринкової економіки. Становлення і розвиток соціального страхування. Сутність і необхідність соціального страхування в умовах ринкової економіки. У багатьох країнах діє система взаємодоповнюючого соціального страхування що містить у собі такі елементи як: Державне соціальне забезпечення; Корпоративні соціальні програми; Індивідуальне часткове страхування.
36128. Системне програмне забезпечення 506.5 KB
  Переміщаючі завантажувачі можуть помістити програму в будьяке вільне місце в памяті. Очевидно що в більшості випадків початкові дані потрапляють в оперативну память із зовнішніх пристроїв. Класифікація ресурсів При розробці перших систем ресурсами вважалися процесорний час память канали вводу виводу і периферійні пристрої. Відповідно доки здійснювався обмін даними між оперативною памяттю і зовнішніми пристроями процесор не міг виконувати обчислення.