87586

Пассивные операции Центрального банка

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Пассивными называются операции при помощи которых образуются ресурсы Центрального банка. Главным источником ресурсов Центрального банка в большинстве стран является эмиссия банкнот которая составляет от54 до 85 всех пассивов центрального банка. Источником ресурсов центральных банков служат вклады казначейства и коммерческих банков которые могут помещать на беспроцентные счета в центральных банках часть своих кассовых резервов в том числе и обязательные.

Русский

2015-04-21

28.3 KB

0 чел.

Пассивные операции Центрального банка.

 Пассивными называются операции, при помощи которых образуются ресурсы Центрального банка.

К основным пассивным операциям центральных банков относятся:

- эмиссия банкнот;

- прием средств коммерческих банков и казначейства;

- операции по образованию собственного капитала.

Главным источником ресурсов Центрального банка в большинстве стран является эмиссия банкнот, которая составляет от54 до 85 % всех пассивов центрального банка. Современный механизм эмиссии банкнот основан на кредитовании коммерческих банков, государства и увеличении

золотовалютных ресурсов. Источником ресурсов центральных банков служат вклады казначейства и коммерческих банков, которые могут помещать на беспроцентные счета в центральных банках часть своих кассовых резервов, в том числе и обязательные.

Третьим источником ресурсов Центрального банка являются операции по образованию собственного капитала. Однако данный источник носит вторичный характер, так как на долю собственного капитала приходится около 4% всех пассивов Центрального банка.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38371. Міжнародне право 401 KB
  В сучасних умовах розвиток міжнародних звязків України відкритість суспільства зумовили широку трудову міграцію працездатного населення до інших країн у пошуках роботи. При викладанні зазначеного курсу активно використовується порівняльний метод дослідження теоретичних та практичних аспектів трудового та соціального права України з аналогічним правом інших країн США Франція Англія Німеччина Росія та ін.
38372. Постійні представництва держав при міжнародних організаціях структура, персонал та особливості діяльності 40.5 KB
  Постійні представництва держав при міжнародних організаціях структура персонал та особливості діяльності Для міждержавної організації характерними ознаками єчленство держав; наявність міжнародного договору на підставі якого засновано організацію; постійно діючі органивизнання суверенітету державчленів. Отже так само як і посольства постійні представництва при міжнародних організаціях входять до системи зарубіжних органів зовнішніх зносин і є складовою частиною дипломатичної служби держави. Головна з них полягає в тому що посольства...
38375. Товарна інноваційна політика 1.73 MB
  Працівники маркетингових служб нині забовязані вміти опрацьовувати функціональноекономічне обґрунтування інноваційного продукту давати кваліфіковані рекомендації щодо дизайну та стилю нового товару використовувати сучасні методи та прийоми генерування ідей. Функціональновартісне обґрунтування інноваційного товару. Дизайн нового товару. Роль служби маркетингу при розробці нового товару.
38377. Транспортний маркетинг 414.5 KB
  Якщо державний залізничний транспорт – природний монополіст у сфері перевезень по сталевих коліях не задовольняє вимог замовників то вони звертаються до автомобільного чи водного транспорту. Згідно з законодавством залізничний транспорт України віднесено до природних монополій тобто послуги з перевезень вантажів та пасажирів по сталевих коліях надаються єдиною організацією. Так як “Укрзалізниця†здійснює управління цілою галуззю то до її структури входять різнопрофільні підприємства: власне залізниці – статутні територіальногалузеві...
38378. Трансформаційна економіка 448.5 KB
  Мета викладання дисципліни: вивчення закономірностей трансформації національних систем, основних типів та етапів трансформаційних циклів, можливостей постіндустріальної трансформації у постсоціалістичному світі.
38379. Трудове право 298.5 KB
  Конституційні основи права на працю. Предметом правового регулювання такої галузі права як трудове є насамперед трудові відносини тобто суспільні відносини що виникають у процесі застосування людиною своїх здібностей у виконанні певної трудової функції. Предметом правового регулювання норм трудового права є також відносини що тісно пов'язані з трудовими. Трудове право окрема галузь права України яка регулює відносини що виникають у процесі реалізації особою права на працю.