87586

Пассивные операции Центрального банка

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Пассивными называются операции при помощи которых образуются ресурсы Центрального банка. Главным источником ресурсов Центрального банка в большинстве стран является эмиссия банкнот которая составляет от54 до 85 всех пассивов центрального банка. Источником ресурсов центральных банков служат вклады казначейства и коммерческих банков которые могут помещать на беспроцентные счета в центральных банках часть своих кассовых резервов в том числе и обязательные.

Русский

2015-04-21

28.3 KB

0 чел.

Пассивные операции Центрального банка.

 Пассивными называются операции, при помощи которых образуются ресурсы Центрального банка.

К основным пассивным операциям центральных банков относятся:

- эмиссия банкнот;

- прием средств коммерческих банков и казначейства;

- операции по образованию собственного капитала.

Главным источником ресурсов Центрального банка в большинстве стран является эмиссия банкнот, которая составляет от54 до 85 % всех пассивов центрального банка. Современный механизм эмиссии банкнот основан на кредитовании коммерческих банков, государства и увеличении

золотовалютных ресурсов. Источником ресурсов центральных банков служат вклады казначейства и коммерческих банков, которые могут помещать на беспроцентные счета в центральных банках часть своих кассовых резервов, в том числе и обязательные.

Третьим источником ресурсов Центрального банка являются операции по образованию собственного капитала. Однако данный источник носит вторичный характер, так как на долю собственного капитала приходится около 4% всех пассивов Центрального банка.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83446. Норми міжнародного права 36.15 KB
  Міжнародно-правові норми поділяються на універсальні ~ норми міжнародного права, що встановлюються усією міжнародною спільнотою і адресуються усім субєктам міжнародного права, та норми регіональні (локальні)...
83447. Імплементація норм міжнародного права 37.07 KB
  Буткевич моністичні концепції співвідношення двох правопорядків припускають пряму дію норм міжнародного права в національній правовій системі В інших концептуальних напрямках по різному пояснюється суть процесу виконання міжнародноправових норм у внутрішньодержавній сфері. Механізм дії національного права непридатний для регулювання міжнародних відносин а міжнародне право не здатне регулювати внутрішньодержавні взаємини. Лукашуком процес входу норм міжнародного права в правову систему називається імплементація.
83448. Поняття основних принципів міжнародного права 36.28 KB
  Основні принципи міжнародного права це система основоположних норм міжнародного права які регулюють відносини між його субєктами і є критерієм правомірності міжнародних правотворчого і правозастосовчого процесів дійсності інших міжнародноправових норм. Не всі принципи міжнародного права є універсальними нормами. Існують також регіональні принципи принцип непорушності державних кордонів партикулярних локальних принципів міжнародного права.
83450. Функції основних принципів міжнародного права 32.08 KB
  Лукашуком основними функціями принципів міжнародного права є: 1 . Сприяння становленню і розвитку системи міжнародного права як безпосередньо так і шляхом обєднання норм інститутів і галузей навколо власних загальнообовязкових правил. Закріплення основних прав обовязків і законних інтересів субєктів міжнародного права визначення основ їх взаємодії шляхом встановлення правових статусів.
83451. Перелік основних принципів міжнародного права. Нормативний зміст основних принципів міжнародного права 38.27 KB
  Нормативний зміст основних принципів міжнародного права Відповідно до принципу незастосування сили або погрози силою всі держави зобовязані утримуватися від погрози силою або її застосування проти територіальної недоторканості та політичної незалежності інших держав або будьяким іншим чином несумісним з цілями ООН. До нормативного змісту принципу також включається: заборона окупації території іншої держави у порушення норм міжнародного права; заборона актів репресалій пов\'язаних із застосуванням сили; надання державою своєї території...
83452. Поняття та види субєктів міжнародного права 36.75 KB
  У міжнародному праві немає норми яка б містила вичерпний перелік субєктів міжнародного права. Єдиним джерелом в якому згадуються субєкти міжнародного права є стаття 3 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. Конвенція не застосовується до міжнародних угод укладених між державами та іншими субєктами міжнародного права або між такими іншими суб\'єктами міжнародного права.
83453. Поняття та зміст міжнародної правосубєктності 33.66 KB
  Зміст міжнародної правосубєктності залежить від виду субєкта міжнародного права. Найширший він у держав, міжнародна правосубєктність якихєуніверсальною (повною) тавключаєздатністьдо:
83454. Обмеження міжнародної правосубєктності 37.78 KB
  Ці території характеризувалися обмеженням або відсутністю суверенітету а звідси міжнародної правосуб\'єктності. Колонії це залежні території що знаходяться під владою іноземної держави метрополії без самостійної політичної та економічної влади управління якими здійснюється в особливому порядку. В залежності від ступеню самоврядування колонії поділялися на: самоврядні колонії домініони які пройшли розвиток від повної відсутності міжнародної правосуб\'єктності до часткової правосуб\'єктності а згодом й до повної правосуб\'єктності;...