87587

Активные операции Центрального банка

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Активными называются операции по размещению Центральным банком своих ресурсов. К основным операциям центральных банков относятся: учетноссудные операции; вложения в государственные ценные бумаги; операции с золотом и иностранной валютой. Учетноссудные операции представлены двумя видами: учетные операции; краткосрочные ссуды государству и банкам.

Русский

2015-04-21

30.7 KB

0 чел.

Активные операции Центрального банка.

Активными называются операции по размещению Центральным банком своих ресурсов.

К основным операциям центральных банков относятся:

--учетно-ссудные операции;

--вложения в государственные ценные бумаги;

--операции с золотом и иностранной валютой.

Учетно-ссудные операции представлены двумя видами: ---учетные операции;

--краткосрочные ссуды государству и банкам.

Учетные операции - покупка Центральным банком векселей у государства и банков. У коммерческих банков Центральный банк покупает векселя, которые те купили у своих клиентов, поэтому такая операция называется переучетом векселей (т.е. их перекупкой).

Краткосрочные ссуды коммерческим банкам предоставляются под обеспечение простыми и переводными векселями, ценными бумагами и другими активами. Вложения в государственные ценные бумаги могут осуществляться центральными банками с различными целями.

Во-первых, покупка центральными банками государственных облигаций в большинстве промышленно развитых стран служит главной и даже единственной формой кредитования правительства для покрытия бюджетного дефицита в условиях, когда прямое кредитование государства для финансирования бюджетного дефицита отсутствует или ограничено законом.

Во-вторых, главной целью покупки центральными банками государственных облигаций является регулирование ликвидности банковской системы и управления государственным долгом в ходе проведения денежно-кредитной политики.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75657. К вопросу о развитии зрительного восприятия у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 49.5 KB
  К вопросу о развитии зрительного восприятия у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Одним из важнейших показателей функционального развития является уровень зрительного восприятия определяющий успешность освоения базовых навыков письма в начальной школе. Запорожец подчеркивает что успешность обучения младших школьников в значительной мере зависит от уровня развития их зрительного восприятия...
75658. Графи. Обхід графу. Пошук 224.07 KB
  Користувач довільним чином розміщує точки графа – майбутні вузли. Потім за допомогою діалогового вікна заповнює матрицю суміжності. Ця матриця формує ребра графа, які можна окремо вивести на екран у вигляді списку. Матриця заповнюється не нижче головної діагоналі, так як вона симетрична відносно неї для неорієнтованого графа. Зв’язки між вузлами можна видалити і побудувати знову.
75659. Плгоритми пошуку та сортування для одновимірних масивів 338.16 KB
  Розробити процедури та функції для пошуку в одновимірних масивах посортованих та непосортованих та для їх сортування. В контрольному прикладі забезпечити пошук потрібних елементів в непосортованих масивах. Здійснити їх сортування. Здійснити пошук в посортованих масивах. Оцінити час виконання операцій.
75660. Робота зі структурами і файлами 874.46 KB
  Опис деякого об’єкту здійснюється за допомогою типу даних структура. Необхідно забезпечити опрацювання 3-5 атрибутів об’єкту з використанням різних простих типів даних (стрічки, символи, числа, логічний тип)ю Забезпечити виконання таких операцій...
75661. Моделювання представлення в пам’яті векторів і таблиць 204.8 KB
  Розробити спосіб економного зберігання в пам’яті розріджених матриць (таблиць). Розробити процедури і функції для забезпечення доступу (читання-запис) до елементів матриці. В контрольному прикладі забезпечити читання і запис всіх елементів матриці. Оцінити час виконання операцій.
75662. Операції над стрічками 170.05 KB
  Визначення позиції початку в стрічці s слова з номером n. Потім вводиться ціле число – номер слова у рядку що буде перевірятись. Далі у циклі шукається позиція слова під введеним номером. За умовами необхідно врахувати усі символироздільники що розташовані між словами наприклад кома і пробіл крапка і пробіл два пробіли тощо.
75663. Інтегровані структури даних запису 562.11 KB
  Використовуючи процедури і описи модуля типу даних, розробити програму, що забезпечує введення початкових даних з першого файлу даних в память і зберігання їх в масиві, сортування масиву по алфавітному і по числовому параметру.
75664. Стек і черга. Хеш таблиця 209.96 KB
  Розробити підпрограми, які забезпечують запити на запис або читання даних з черги, стека або дека. Для організації вказаних структур використовувати масиви або списки. Перевірити працездатність розроблених підпрограм. Послідовність виконання операцій запису або читання вибираються випадково. Порівняти результати роботи, зробити висновки.
75665. Робота з динамічними структурами 543.75 KB
  Програму для роботи з двонапрваленими зв’язними списками. Кожен елемент списку містить зсилки на наступний і попередній елемент в списку. Програма повинна забезпечувати ввід і побудову списку. Програму для роботи для роботи з деревами. Кожен елемент дерева містить зсилку на батьківський елемент і зсилки на елементи-нащадки (необмежена кількість). Програма повинна забезпечувати ввід і побудову дерева.