87589

Типы банков

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

В мировой банковской практике общепринято деление банков на универсальные коммерческие и специализированные. Деятельность специализированных банков в условиях рынка ориентирована на предоставление в основном одногодвух видов банковских услуг для большинства своих клиентов. В мировой практике общепринятыми являются следующие критерии специализации банков: 1.

Русский

2015-04-21

29.3 KB

0 чел.

Типы банков.

При всем единстве сущности банка в практической жизни функционирует существенное множество их видов.

В мировой банковской практике общепринято деление банков на универсальные (коммерческие) и специализированные.

К универсальным банкам принято относить такие банки, которые способны выполнять широкий круг разнообразных операций и услуг, не ограниченный отраслью народного хозяйства, составом обслуживаемой клиентуры, особенностью формирования пассивов и активов банка, регионом обслуживания банка.

Деятельность специализированных банков в условиях рынка ориентирована на предоставление в основном одного-двух видов банковских услуг для большинства своих клиентов. В мировой практике общепринятыми являются следующие критерии специализации банков:

1.функциональная специализация:

-ссудно-сберегательные,

-инвестиционные,

-ипотечные,

-клиринговые;

2.отраслевая специализация:

-сельскохозяйственные,

-строительные,

-трастовые,

-внешнеторговые;

3.специализация по клиентуре:

-биржевые,

-кооперативные,

-страховые,

-коммунальные;

4.территориальная специализация: -региональные, -межрегиональные, -муниципальные.

Наиболее ярко выражена функциональная специализация банков, так как она принципиальным образом влияет на характер деятельности банка, определяет особенности формирования активов и пассивов, построение баланса, а также специфику организации работы с клиентами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61066. ПРОСТЕ І СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПРЯМА МОВА І ДІАЛОГ 57 KB
  Мета: повторити узагальнити й поглибити основні теоретичні відомості про просте і складне речення пряму мову й діалог сформувати цілісну систему особистих знань восьмикласників з теми...
61067. Опозиція Фауст — Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Трагічний конфлікт Фауст — Маргарита 59 KB
  Не лише похмурі невдоволені шукання Фауста а й знущання й гірка іронія Мефістофеля становлять частину моєї власної душі. Погляньте будь ласка на вислів Ґете який став епіграфом сьогоднішнього уроку: автор частками своєї душі вважає і Фауста і Мефістофеля.
61068. Усна народна творчість. Давня українська література 79 KB
  Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань умінь та навичок із вивченої теми закріпити їх; розвивати увагу пам’ять спритність рішучість уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань...
61069. Синонімія складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення і ряду простих речень 48.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з синонімією складносурядних речень з різними сполучниками а також складносурядних і ряду простих речень; формувати вміння зясовувати інтонаційні особливості складносурядних речень...
61070. Павутина життя (Web of Life). Перевір себе 56.5 KB
  Розвивати комунікативні вміння учнів. Навчати учнів аудіювання. Учні ланцюжком читають доповнені речення вправи. Учні по черзі зачитують речення вправи доповнені прийменниками.
61071. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ МІСЦЕВОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 52 KB
  Сприймання тексту на слух Прослухати текст. Довести належність тексту до художнього стилю. Робота над змістом і структурою тексту Визначити про що розповідається в тексті.
61072. Нова українська література. Суспільно-історичні обставини наприкінці XVIII ст. Життя і творчість І. Котляревського 110 KB
  Котляревський вступив до духовної семінарії яка тоді була єдиним середнім учбовим закладом у Полтаві. Котляревський ґрунтовно ознайомився із творами римського поета Вергілія яким приділялася особлива увага на уроках латинської граматики і піїтики.
61074. Поняття про мову розмітки гіпертексту – мову НТМL. НТМL-файл. Коди (теги) мови. Засоби створення НТМL-документів. Оформлення тексту в HTML-документі 272.5 KB
  Оформлення тексту в HTML документі. Теги управління зовнішнім виглядом HTMLдокументу. Використовувані матеріали: презентація карточки додаткові електронні матеріали файли...