87592

Активные операции коммерческих банко

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Активные операции коммерческого банка означают использование от своего имени привлеченных и собственных средств для получения соответствующего дохода. Основными видами активных операций коммерческого банка являются: предоставление кредитов юридическим и физическим лицам на различных условиях и на различный срок; операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счет; инвестирование; операции РЕПО; валютные дилинговые операции; нетрадиционные операции коммерческих банков. Активные операции осуществляются коммерческими банками с целью...

Русский

2015-04-21

32.43 KB

0 чел.

Активные операции коммерческих банков.

Активные операции коммерческого банка означают использование от своего имени привлеченных и собственных средств для получения соответствующего дохода.

Основными видами активных операций коммерческого банка являются:

  1. предоставление кредитов юридическим и физическим лицам на различных условиях и на различный срок;
  2. операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счет;
  3. инвестирование;
  4. операции РЕПО;
  5. валютные дилинговые операции;
  6. нетрадиционные операции коммерческих банков.

Активные операции осуществляются коммерческими банками с целью получения прибыли при одновременном поддержании необходимого уровня ликвидности банка и оптимального распределения рисков по отдельным видам операций.

По экономическому содержанию все активы коммерческого банка можно разделить на 4 группы:

1.Свободные резервы - это наличные деньги в кассе, остатки на корреспондентском счете в РКЦ Банка России и других корреспондентских счетах.

2.Кредиты и средства, размещенные в виде депозитов в других кредитных организациях, в том числе в Банке России.

3.Инвестиции - это вложение ресурсов банка в ценные бумаги и другие финансовые активы (иностранную валюту, драгоценные металлы), а также долевое участие в совместной хозяйственной деятельности.

4.Материальные и нематериальные активы самого банка (внутренние инвестиции). К ним относится стоимость банковского здания, оборудования, другого имущества, необходимого для работы банка.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55185. Створення документів зі списками та схемами 856.5 KB
  Директор з маркетингу: група планування та маркетингу; група логістики; відділ маркетингу; відділ продажів. Комерційний директор: відділ приймання; відділ закупівель; обліковоопераційний відділ; відділ сертифікації; обліковий відділ; склад. Виконавчий директор: відділ кадрів; IT-служба.
55186. Створення документів в Word, в якому текст розміщується в декілька колонок з використанням вставки кадру 68 KB
  Мета: Формувати уміння та навички набору тексту в декілька колонок вставки у текст кадру і робота з ним. Постановка загальної проблеми: Як за допомогою текстового редактора Word створювати тексти...
55187. Організація роботи з табличним процесором Microsoft Excel для Windows 342.5 KB
  Робоча область вікна Excel становить таблицю поділену на окремі клітини. Для проведення розрахунків необхідно ввести в таблицю формули. Створити таблицю та провести необхідні розрахунки.
55189. Характеристика видів словесного впливу у професійно-педагогічному спілкуванні 67.5 KB
  Проаналізуйте основні способи і прийоми вияву нещирості дезінформації і маніпуляцій з боку як соціальних педагогів так і клієнтів у ситуаціях професійного спілкування.
55190. Методика підготовки та проведення діагностичної бесіди 107.5 KB
  Прийоми техніки: складання обмірковування плану бесіди інтервю Встановлення контакту контакт очей; привітання; знайомство; визначення дистанції імя; розмова про спільні інтереси приємне цікаве; “такâ€реакція; тон привітний...
55191. Методика підготовки та проведення гри 71.5 KB
  МЕТА: Сформувати уявлення щодо методики підготовки та проведення гри. З’ясуйте соціальне і психолого-педагогічне значення гри. Класифікуйте ігри за ознакою мети за місцем проведення за кількістю учасників за конкурсністю тощо.
55192. КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 738.12 KB
  Сущность и элементы маркетинговых коммуникаций. Особенности рекламы в сфере туризма. Стимулирование сбыта. Личная продажа и прямой маркетинг.
55193. Загальна характеристика технологій математичної освіти 37.5 KB
  Методичний орієнтир: Педагогічна технологія це системний метод планування реалізації та оцінювання всього процесу навчання й засвоєння знань із урахування технічних та людських ресурсів та їх взаємодії для досягнення ефективнішої форми освіти.