87605

Предмет и метод правового регулирования как основание деления права на отрасли

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Деление права на отрасли определяют два основных критерия: предмет и метод правового регулирования. Предмет правового регулирования это качественно однородный вид общественных отношений на который воздействуют нормы определенной отрасли права предмет правового регулирования это то на что воздействует право. Так предметом регулирования трудового права являются трудовые отношения и т.

Русский

2015-04-21

28.53 KB

0 чел.

Предмет и метод правового регулирования как основание деления права на отрасли.

Деление права на отрасли определяют два основных критерия: предмет и метод правового регулирования.

Предмет правового регулирования - это качественно однородный вид общественных отношений, на который воздействуют нормы определенной отрасли права, предмет правового регулирования - это то, на что воздействует право. Так, предметом регулирования трудового права являются трудовые отношения, и т.д.

Метод правового регулирования представляет собой совокупность приемов, способов воздействия права на определенную область общественных отношений. Если предмет отвечает на вопрос, какие общественные отношения регулируются нормами той или иной отрасли права, то метод показывает,, как, каким образом регулируются данные отношения. Каждая отрасль права характеризуется определенным методом правового регулирования. В теоретическом плане различают два полярных метода правового регулирования. Во-первых, метод автономии, который применяется главным образом в сфере действия частного права и, во-вторых, авторитарный метод, имеющий сферу применения в публичном праве. Метод автономии предоставляет участникам регулируемого правом общественного отношения возможность самостоятельно определять свое поведение в отношениях друг с другом, например, в сфере гражданского права. Авторитарный метод основывается на использовании властных правовых предписаний. Он распространен в административном, уголовном праве.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48020. Економіка підприємства. Економіка як сфера діяльності та галузь суспільної науки 2.11 MB
  Персонал і трудовий потенціал підприємства. Виробничі фонди та нематеріальні ресурси підприємства. Фінансовоекономічні результати та ефективність діяльності підприємства. Ефективність їх роботи буде залежати від того наскільки правильно фахівці підприємства зможуть спрогнозувати розвиток фірми в перспективі забезпечити конкурентоспроможність продукції врахувати негативні фактори і передбачити шляхи ефективних дій.
48023. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ І ОСНАЩЕННЯ 3.05 MB
  Тема № 7 Пристосування які використовують на токарних верстатах На токарних верстатах використовуються наступні види пристосувань: – центри упорні; поводкові патрони та хомутики; самоцентруючі патрони; чотирьохкулачкові патрони; планшайби; пневматичні патрони; гідравлічні патрони; електромагнітні патрони; люнети рухомі та нерухомі; конусні лінійки тощо. Тема № 11 Пристосування які використовують на свердлильних верстатах. При конструюванні багатошпиндельних свердлильних головок необхідно вирішити наступні питання: – вибір...
48025. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЗАГРОЗЛИВИХ ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНАХ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ, ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ 114 KB
  Причини ознаки попередження цих порушень. Ознаки нормальної постави. Плоскостопість вроджена та набута її перші ознаки. Загальні ознаки для всіх форм неврозів: моторні порушення зайва рухливість тік заїкання розлади вегетативної регуляції.
48026. Методика викладання природознавства 512 KB
  Метод спостереження – цілеспрямоване сприйняття того чи іншого педагогічного явища без втручання в його хід. Ефективність спостереження залежить від чіткості визначення дослідником об’єктів сприймання мети способів фіксації його наслідків ведення протоколу фото і кінозйомка відео та аудіо записи. У процесі констатуючого експерименту проводяться спостереження бесіди анкетування учителів батьків учнів вивчається шкільна документація й письмові роботи дітей та виконуються учнями діагностуючі завдання. Спостереження – це...
48027. Логіка. Конспекти лекцій 846.5 KB
  Поняття і судження Основними формами абстрактного мислення є поняття судження й умовиводи. Судження – форма мислення в якій щонебудь стверджується або заперечується про предмети їхні властивості або відносини. Поняття судження умовивід мають свою специфічну форму структуру.
48028. ЛОГІКА. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 4.48 MB
  Теоретичні питання для самоконтролю Що означає термін логіка і в чому полягає проблема визначення логіки як науки Назвіть об'єкт предмет вивчення формальної логіки Яку сторону мислення вивчає логіка Що таке пізнання форми мислення Який взаємозв'язок між пізнанням і мисленням Що означає поняття абстрактне мислення Дайте визначення логічної форми істинності та правильності думки Дайте визначення мови та назвіть основні види знаків Що таке процес формалізації в вузькому та широкому значенні Що таке зміст і значення мовних виразів...