87610

Соотношение национального и международного права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Нормы международного права раньше регулировали в основном только те отношения которые лежали вне компетенции того или иного национального права. Однако в последнее время процессы общемировой глобализации приводят вопервых ко все большей унификации национальных систем права например путем разработки и принятия модельных нормативных актов путем реформы системы законодательства вовторых к резко возросшей роли международного права которое весьма активно вторгается в во внутригосударственные правоотношения. Внутригосударственное и...

Русский

2015-04-21

31.16 KB

0 чел.

Соотношение национального и международного права.

В современном мире насчитывается порядка двух сотен независимых государств и столько же национальных правовых систем. Нормы международного права раньше регулировали в основном только те отношения, которые лежали вне компетенции того или иного национального права. Однако в последнее время процессы общемировой глобализации приводят, во-первых, ко все большей унификации национальных систем права (например, путем разработки и принятия модельных нормативных актов, путем реформы системы законодательства), во-вторых, к резко возросшей роли международного права, которое весьма активно вторгается в во внутригосударственные правоотношения.

Внутригосударственное и международное право – это две различные системы права, которые действуют в пределах своих областей без специальной соподчиненности. Реально складывающиеся правоотношения требуют взаимодействия этих систем. Можно выделить три типа такого взаимодействия.

1) дуалистическое: национальное и международное право как две изолированные и взаимонезависимые системы правового порядка;

 2) монистическое представление о том, что международное и национальное право — это составные части единой системы права, при этом приоритет отдается верховенству национального права;

 3) приоритет отдается именно международному праву. Глобализационные процессы делают самой актуальной именно последнюю модель взаимодействия, при этом особая роль уделяется проблематике сохранения мира, сотрудничества государств, борьбы с терроризмом и наркоторговлей, защиты и соблюдения прав и свобод человека. Заинтересованные субъекты политической и геоэкономической активности используют международное право как инструмент в достижении своих целей, связанных в том числе с разделом сфер влияния в общемировом масштабе.

В Российской Федерации проблематика соотношения международного и национального права решена на конституционном уровне: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора» (п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68975. Ввід, вивід на консоль. Модифікатори 46 KB
  Достатньо часто для виводу інформації з ЕОМ в програмах використовується функція printf(). Вона переводить дані з внутрішнього коду в символьне уявлення і виводить отримані зображення символів результатів на екран дисплея. При цьому у програміста є можливість форматувати дані, тобто впливати на їх уявлення на екрані дисплея.
68976. Умовний оператор. Оператор вибору. Цикли 38 KB
  Виконання тіла оператора-перемикача switch починається з вибраного таким чином оператора і продовжується до кінця тіла або до тих пір, поки який-небудь оператор не передасть управління за межі тіла. Оператор, наступний за ключовим словом default, виконується, якщо жодна з...
68977. Одновимірні та багатовимірні масиви 30 KB
  Відповідно до синтаксису Сі в мові існують тільки одновимірні масиви, проте елементами одновимірного масиву, у свою чергу, можуть бути масиви. Тому двовимірний масив визначається як масив масивів. Таким чином, в прикладі визначений масив Z з 13 елементів-масивів, кожний з яких...
68978. Вказівники. Функції динамічного розподілу пам’яті 37 KB
  Кожна змінна в програмі - це об’єкт, який має ім’я і значення. За ім’ям можна звернутися до змінної і отримати (а потім, наприклад, надрукувати) її значення. Щоб отримати адресу в явному вигляді, в мові Сі застосовують унарну операцію. Вираз Е дозволяє отримати адресу ділянки пам’яті, виділеної на машинному рівні для змінної Е.
68979. Функції, їх параметри. Рекурсія. Прототипи функцій 35.5 KB
  Визначення функції Опис функції та її тип Рекурсивні функції Визначення функції. Синонімами цього іншого поняття в інших мовах програмування є процедури підпрограми підпрограми-функції процедури-функції. Всі функції в мові Сі мають рекомендуємий стандартами мови єдиний формат...
68980. Структури, об’єднання 36.5 KB
  Структура - це з’єднане в єдине ціле безліч поіменованих елементів (компонентів) даних. На відміну від масиву, який завжди складається з однотипних елементів, компоненти структури можуть бути різних типів і всі повинні мати різні імена.
68981. Рекурсивні функції і процедури, параметри-процедури 30 KB
  Тобто це є визначенням функції через цю саму функцію, У мові Паскаль рекурсивний опис функції полягає в тому, що в тілі такої функції міститься звертання до цієї ж функції. Наведемо рекурсивний опис функції п...
68982. Файли, робота з файлами 41 KB
  План заняття: Організація файлів Робота з файлами Підготовчі та завершальні операції Операції уведеннявиведення Пересування по файлу Організація файлів Є багато задач коли кількість компонентів певного типу будьякого з відомих уже нам наперед визначити неможливо то її визначають у процесі виконання програми.
68983. Текстові файли 36.5 KB
  В кінці кожного рядка є символ кінець рядка внутрішнє відображення якого залежить від реалізації. Звичайно кінець рядка це комбінація коду переведення каретки символ 13 за яким може бути код переведення рядка символ 10. Для програмування переважно немає потреби знати коди символів...