87619

Взаимосвязь норм права и правоотношений

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Соотношение норм права и правоотношений зависит от типа правопонимания. С точки зрения нормативного подхода к правопониманию нормы права носят первичный характер являются предпосылкой возникновения правоотношения. Нормы права представляют собой общие правила модели поведения которые конкретизируются в правоотношениях.

Русский

2015-04-21

30.85 KB

0 чел.

Взаимосвязь норм права и правоотношений.

Соотношение норм права и правоотношений зависит от типа правопонимания.

С точки зрения нормативного подхода к правопониманию нормы права носят первичный характер, являются предпосылкой возникновения правоотношения. Нормы права представляют собой общие правила, модели поведения, которые конкретизируются в правоотношениях.

С точки зрения социологического подхода их соотношение выглядит следующим образом: первоначально возникают определенные отношения, их замечает законодатель, на их основе создаются нормы права, которые в свою очередь порождают правоотношения.

Однако в любом случае очевидно одно: нельзя понять сущность правоотношения вне связи с правовой нормой и наоборот.

Применительно к отечественной теории права соотношение правовых норм и правовых отношений проявляется в следующих связях:

1. Правовое отношение возникает и функционирует только на основе норм права. Правовое отношение имеется лишь там, где есть предусматривающая его норма. Субъекты не могут сами, вопреки воле государства, устанавливать угодные им правоотношения – такие отношения официальная власть не будет охранять, следовательно, они не приобретут качество правовых.

2. Правоотношение есть форма реализации юридической нормы, способ претворения ее в жизнь. Правоотношение – это норма права в действии. Именно в правовом отношении проявляется эффективность правового предписания, достигается поставленная цель. Конечные цели их в принципе совпадают, они призваны урегулировать определенное общественное отношение, скоординировать взаимное поведение соответствующих физических и юридических лиц.

3. Норма права и правоотношение являются составными частями (элементами) единого механизма правового регулирования. В рамках МПР они выполняют, помимо специфических, некоторые общие функции. Они являются главными компонентами МПР, без которых указанный механизм попросту не мог бы работать.

4. Норма права в своей гипотезе указывает на условия возникновения правоотношения, в диспозиции – на права и обязанности его субъектов, в санкции – на возможные последствия нарушения нормы и существующего на ее основе правоотношения. Норма права содержит в себе модель реального общественного отношения, а значит, и правоотношения как его юридической формы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64459. Глибинне шліфування турбінних лопаток з важкооброблюємих матеріалів із застосуванням планетарних шліфувальних головок 911.45 KB
  Підвищення продуктивності обробки при звичайних методах шліфування завжди супроводжується підвищенням температури у зоні різання, що приводить до дефектів у вигляді шліфувальних тріщин та припалинь.
64460. ПОТЕНЦІАЛ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 221.5 KB
  Актуальність проблеми просторового формування потенціалу земельних ресурсів регіональної господарської системи обумовлюється тим що у 17 регіонах галузі агропродовольчого комплексу домінують в структурі валової доданої вартості.
64461. Розробка технології і обґрунтування параметрів відновлення шліцьових валів сільськогосподарських машин 214.5 KB
  Мета роботи: підвищення якості відновлених шліцьових валів обґрунтування методу і параметрів обробки що забезпечують мінімальний рівень напружень. Завдання досліджень: провести статистичний аналіз чинників і характеру...
64462. ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ ВНЗ СИСТЕМИ МВС ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 244 KB
  Такі чинники як незакінченість перебудови системи освіти незрілість деяких її складових наявність протиріч у її здійсненні обумовлюють існування складнощів що негативно діють на курсантів.
64463. МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО ЗАХИСНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ТЕРМІЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ОПІКАХ ШКІРИ 142 KB
  Встановлено що БАЗК є ендогенною поверхневоактивною речовиною що у своєму складі містить як клітинні так і позаклітинні компоненти системи місцевого імунітету легень і може використовуватися в якості замісної терапії.
64464. Крени фундаментів з кільцевою формою підошви на водонасиченому ґрунтовому шарі кінцевої товщини 343 KB
  В практиці будівництва споруд з високо розташованим центром ваги та значними моментними навантаженнями значне поширення одержали фундаменти з кільцевою формою підошви.
64465. ІЗОМЕРНИЙ СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ ВМІСТУ РУБЦЯ І МОЛОКА КОРІВ ЗА РІЗНОГО ВУГЛЕВОДНОГО І ЛІПІДНОГО СКЛАДУ РАЦІОНУ 217.5 KB
  Для збільшення молочної продуктивності корів до складу їх раціонів вводять концентровані корми та жирові добавки, які впливають на жирність молока і його жирнокислотний склад, а відповідно і на харчову цінність молочного жиру.
64466. ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ НЕБАЖАНОЇ ВАГІТНОСТІ В УКРАЇНІ 1.33 MB
  Разом з тим за рівнем материнської смертності абортів та їх ранніх і віддалених ускладнень обсягами використання засобів попередження небажаної вагітності Україна значно поступається не тільки країнам Західної Європи та США але й країнам Східної Європи...
64467. Індуктивні методи та алгоритми самоорганізації моделей даних на основі карт Кохонена 916.5 KB
  Із розвитком і поширенням обчислювальної техніки в різних галузях діяльності людини об'єми даних які зберігаються у файлах та базах даних збільшуються високими темпами.