8766

Протокол FTP

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

FTP Протокол FTP (File Transfer Protocol) является одним из старейших протоколов стека ТСРIP [4, с. 434-460 3, с. 841-850]. Этот протокол для передачи файлов использует два ТСР соединения, одно - для передачи команд (порт 21 на стор...

Русский

2013-02-17

37.5 KB

6 чел.

FTP

Протокол FTP (File Transfer Protocol) является одним из старейших протоколов стека ТСР\IP [4, с. 434-460; 3, с. 841-850].

Этот протокол для передачи файлов использует два ТСР соединения, одно - для передачи команд (порт 21 на стороне клиента) и второе - для передачи данных (порт 20 на стороне сервера). Соответствующие порты приёма данных на стороне клиента и приёма команд на стороне сервера устанавливаются в процессе инициации FTP сеанса.

Возможны два режима работы – активный и пассивный. В первом - клиент ждёт передачи данных (сервер инициирует ТСР соединение для передачи данных, он активен), во втором – активен клиент. Так, в активном режиме при открытии FTP сеанса клиент открывает пассивное ТСР соединение, находящееся в ожидании активности сервера (состояние LISTEN), и задаёт порт для приёма данных. В свою очередь, сервер, получив номер этого порта, начинает передавать на него пакеты с данными. В пассивном режиме, наоборот, сервер сообщает клиенту номер порта передачи данных и ждёт соединения.

Комбинируя пассивный и активный режимы клиент может организовать прямую передачу файлов между серверами как показано на рис. 1.

Рис. 1. Пряма передача файлов между серверами с помощью FTP.

Организация прямой передачи файлов между серверами реализуется в 4-е шага:

  1.  Клиент С задаёт пассивный режим серверу А.
  2.  В ответ получает от него IP адрес и порт для передачи данных.
  3.  Клиент С задаёт серверу В активный режим и указывает IP адрес и порт сервера А для передачи данных.
  4.  Сервер В инициирует ТСР соединение для передачи данных с сервера А и после установления этого соединения сервер А передаёт данные серверу В.

Возможность управления работой сервера клиентом таит реальную угрозу безопасности не только самого сервера, но и других серверов в сети. По этой причине, чаще всего, активный режим запрещён для использования.

К сожалению, при установке сеанса FTP, имя пользователя и его пароль передаются открытым образом. Для повышения безопасности в FTP предусматривается сеанс с анонимным пользователем (anonymous), имеющим ограниченные администратором сервера права.


Сервер

А

ервер

В

Клиент

С

1

2

3

4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

9610. Визначення питомої теплоти фазового переходу першого роду при темпратурі кипіння 59 KB
  Визначення питомої теплоти фазового переходу першого роду при темпратурі кипіння Мета роботи -вивчення явища фазового переходупершогороду у процесах пароутворювання і конденсації води. Переход речовини з однієї фази до іншої може супрово...
9611. Визначення постійної дифракційної решітки 76 KB
  Визначення постійної дифракційної решітки. Мета: Визначити умови спостерігання дифракційних максимумів визначити довжину падаючого світлавизначити період дифракційної решітки. Обладнання: Лінійка на підставці, лазер, набір дифракційних решіток, шт...
9612. Зняття статистичних характеристик германієвого плоского тріоду. Визначення параметрів тріоду по статистичним характеристикам 24.5 KB
  Зняття статистичних характеристик германієвого плоского тріоду. Визначення параметрів тріоду по статистичним характеристикам. Мета роботи: вивчення роботи напівпровідникового тріоду та розрахунок параметрів плоского тріоду по його статистичним харак...
9613. Деякі джерела помилок та заходи по їх обліку або запобіганню 160 KB
  Вступ Однією з основних задач лабораторного практикуму, окрім сприяння кращому засвоєнню ідей та законів фізики, є виховання у студентів навичок самостійної практичної роботи та, насамперед, правильного виконання вимірів фізичних величин. Під час пр...
9614. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин з допомогою торзіонних терезів 57 KB
  Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин з допомогою торзіонних терезів Мета роботи: ознайомлення з роботою торзіонних терезів та визначення коефіцієнта поверхневого натягу різних рідин. Молекули поверхневого шару рідини, на відміну від моле...
9615. Дослідження підсилювача постійного струму на біполярному транзисторі 56 KB
  Тема: Дослідження підсилювача постійного струму на біполярному транзисторі Мета: Отримати вхідну та вихідну вольт-амперну характеристику (ВАХ) біполярного транзистора, обраховувати коефіцієнт підсилення потужності Обладнання: Стенд з двома рег...
9616. Теоретичні відомості до лабораторних робіт Т1 та Т2 Фізика твердого тіла 225.5 KB
  Теоретичні відомості до лабораторних робіт Т1 та Т2 Фізика твердого тіла Напівпровідникові прилади можна розподілити на дві групи: прилади з точковими контактами та прилади з площинним контактами. Ми обмежимось розглядом площинних діодів та тр...
9617. Дослідження вольт амперної характеристики діоду 57.5 KB
  Тема: Дослідження вольт амперної характеристики діоду Мета: Отримати кількісну залежність струму від напруги для прямого і зворотнього напрямку напруги на напівпровідниковому p-n переході. Дослідити функціональну залежність струму. Облад...
9618. Вимірювання лінійних розмірів та маси 54 KB
  Вимірювання лінійних розмірів та маси Мета роботи: ознайомлення студентів з будовою і застосування приладів для вимірювання лінійних розмірів тіл і визначення маси с точністю до 0.1 мг. Для вимірювання довжини застосовуються різноманітні лінійки з п...