8766

Протокол FTP

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

FTP Протокол FTP (File Transfer Protocol) является одним из старейших протоколов стека ТСРIP [4, с. 434-460 3, с. 841-850]. Этот протокол для передачи файлов использует два ТСР соединения, одно - для передачи команд (порт 21 на стор...

Русский

2013-02-17

37.5 KB

6 чел.

FTP

Протокол FTP (File Transfer Protocol) является одним из старейших протоколов стека ТСР\IP [4, с. 434-460; 3, с. 841-850].

Этот протокол для передачи файлов использует два ТСР соединения, одно - для передачи команд (порт 21 на стороне клиента) и второе - для передачи данных (порт 20 на стороне сервера). Соответствующие порты приёма данных на стороне клиента и приёма команд на стороне сервера устанавливаются в процессе инициации FTP сеанса.

Возможны два режима работы – активный и пассивный. В первом - клиент ждёт передачи данных (сервер инициирует ТСР соединение для передачи данных, он активен), во втором – активен клиент. Так, в активном режиме при открытии FTP сеанса клиент открывает пассивное ТСР соединение, находящееся в ожидании активности сервера (состояние LISTEN), и задаёт порт для приёма данных. В свою очередь, сервер, получив номер этого порта, начинает передавать на него пакеты с данными. В пассивном режиме, наоборот, сервер сообщает клиенту номер порта передачи данных и ждёт соединения.

Комбинируя пассивный и активный режимы клиент может организовать прямую передачу файлов между серверами как показано на рис. 1.

Рис. 1. Пряма передача файлов между серверами с помощью FTP.

Организация прямой передачи файлов между серверами реализуется в 4-е шага:

  1.  Клиент С задаёт пассивный режим серверу А.
  2.  В ответ получает от него IP адрес и порт для передачи данных.
  3.  Клиент С задаёт серверу В активный режим и указывает IP адрес и порт сервера А для передачи данных.
  4.  Сервер В инициирует ТСР соединение для передачи данных с сервера А и после установления этого соединения сервер А передаёт данные серверу В.

Возможность управления работой сервера клиентом таит реальную угрозу безопасности не только самого сервера, но и других серверов в сети. По этой причине, чаще всего, активный режим запрещён для использования.

К сожалению, при установке сеанса FTP, имя пользователя и его пароль передаются открытым образом. Для повышения безопасности в FTP предусматривается сеанс с анонимным пользователем (anonymous), имеющим ограниченные администратором сервера права.


Сервер

А

ервер

В

Клиент

С

1

2

3

4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80515. Організація позамашинної інформаційної бази 33.52 KB
  Поняття позамашинної інформаційної бази Позамашинна інформаційна база це сукупність повідомлень і документів інформація з яких може бути сприйнята людиною без використання засобів обчислювальної техніки До засобів організації та ведення позамашинної ІБ належать: системи класифікації та кодування інформації; уніфіковані системи документації; методичні та інструктивні матеріали. Інформація може розміщуватись на спеціальних паперових бланках і зчитуватись з них в память компютера автоматично за допомогою сканера. Носії інформації їх...
80516. Організація машинної інформаційної бази 23.13 KB
  Основи організації автоматизованого банку даних. Поняття машинної інформаційної бази Машинна інформаційна база представляє собою частину інформаційної бази сформованої у вигляді інформаційних файлів які зберігаються в електронній пам\'яті та на спеціальних зовнішніх носіях Машинна інформаційна база може бути організована у вигляді окремих незалежних між собою локальних файлів чи у вигляді бази даних якою керує система управління базами даних. До програмних засобів належать: СУБД програмні засоби ведення обробки контролю даних які...
80517. Основи створення комп’ютерних технологій 40.35 KB
  Основи створення комп’ютерних технологій. Основи створення комп’ютерних технологій. Стрiмкий розвиток цифрової обчислювальної технiки ОТ та становлення науки про принципи її побудови i проектування розпочалося в 40х роках ХХго сторiччя коли технiчною базою ОТ стала електронiка потiм мiкроелектронiка а основою для розвитку архiтектури компютерiв електронних обчислювальних машин ЕОМ досягнення в галузi штучного iнтелекту.
80518. Інтелектуальні технології обробки економічних даних 34.01 KB
  Для аналізу і розвязання задач різного характеру в тому числі і економічних сучасні інформаційні технології пропонують широкий спектр засобів прийняття рішень людиномашинні інтерактивні системи які дозволяють особам що приймають рішення використовувати дані знання обєктивні чи субєктивні моделі. В першому випадку відомості містяться у різноманітних інформаційних джерелах книги документи бази даних інформаційні системи і т. Серед другої групи поширені так звані експертні системи спеціальні комп\' ютерні програми що моделюють...
80519. Режим роботи ЕОМ та їх особливості 32.8 KB
  Класифікація електронно обчислювальних машин персональних комп’ютерів. Класифікація електронно обчислювальних машин персональних комп’ютерів. Компютери класифікуються за сферою застосування конструктивним виконанням та іншими критеріями. Наприклад дотепер використовується така класифікація: суперЕОМ чи суперкомп\'ютери компютери загального призначення чи універсальні компютери або мейнфрейми minfrme робочі станції персональні компютери мобільні компютери.
80520. Організаційно - методичні основи створення та функціонування інформаційних систем 43.13 KB
  В наш час відбувається глобальний перехід від індустріального суспільства до інформаційного, розвиток якого безпосередньо повязаний з інтенсифікацією інформаційних процесів, необхідністю збору, обробки і передачі величезних обємів інформації, перетворенням інформації у товар, як правило, значної вартості
80521. Функціональна структура типової інформаційної системи для потреб оцінювання 30.76 KB
  Системи обробки даних в оціночній діяльності. Автоматизовані інформаційні системи для ріелторських компаній. Крім того проект на предмет його повноти взагалі не розглядається і фактично втрачається можливість науково обґрунтування вибору і оцінки напрямків розвитку інформаційної системи комплексу технічних засобів та побудови її моделі.
80522. Пакети комп`ютерних програм, використовуваних в оціночній діяльності 78.22 KB
  Програмне забезпечення оціночної діяльності Програмне забезпечення ПЗ це сукупність програм які забезпечують спілкування користувача з комп`ютерною технікою і орієнтуються на вирішення задач певного класу. Комп’ютерні бази даних з програмним забезпеченням які рекомендують застосовуюти при оцінці колісних транспортних засобів КТЗ: Комп`ютерні програми для складання кошторису відновлювального ремонту КТЗ іноземного виробництва udtex М21 udtex М95 ...
80523. Організація оціночних досліджень із виеористанням інформаційних технологій 168.95 KB
  АРМ є професійно орієнтованою інформаційнообчислювальною системою що працює як автономно так і в мережі. Масова поява персональних компютерів в офісі й обєднання їх у мережі створила принципово нове технологічне середовище для ефективного управління документообігом. Сукупність прикладних процесів і БД що використовуються спільно обчислювальними процесами в ІС називають розподіленою системою PC а вузли мережі вузлами PC.