87665

Суд и контрольно-надзорные органы

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Основной деятельностью судебной власти является защита прав и свобод граждан, конституционного строя РФ, обеспечение соответствия актов законодательной и исполнительной власти Конституции, соблюдение законности и справедливости при исполнении и применении законов и иных нормативных актов. Защита предусмотренных Конституцией прав и свобод человека и гражданина составляет основное содержание деятельности органов судебной власти.

Русский

2015-04-21

30.24 KB

2 чел.

Суд и контрольно-надзорные органы.

Основной деятельностью судебной власти является защита прав и свобод граждан, конституционного строя РФ, обеспечение соответствия актов законодательной и исполнительной власти Конституции, соблюдение законности и справедливости при исполнении и применении законов и иных нормативных актов. Защита предусмотренных Конституцией прав и свобод человека и гражданина составляет основное содержание деятельности органов судебной власти. Судебная власть имеет прямое отношение к соблюдению гарантированных каждому прав на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных, почтовых и иных сообщений.

Исключительность судебной власти заключается в том, что никакой иной орган государственной власти или управления не вправе принимать на себя функции и полномочия, составляющие компетенцию судов. Государство доверяет суду право легитимно использовать полномочия государственной власти на применение в процессуальном порядке государственного принуждения. Суд является единственным органом власти, уполномоченным в установленном законом порядке признать лицо виновным в совершении преступления, применить принудительные средства охраны правопорядка, назначить уголовное наказание.

Органы контроля и надзора РФ:

1. Органы внутренних дел (милиция)

2. Органы и учреждения уголовно исполнительной системы

3. Налоговые органы

4. Органы, ответственные за исполнение федерального бюджета

5. Таможенные органы

6. Органы и войска пограничной службы

7. Военные комиссары и т.д.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69343. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ 67.5 KB
  Земля є одним з найстаріших в історії об’єктом оподаткування. І хоч зараз плата за землю не має суттєвого бюджетного значення існування цього податку зумовлено цілим рядом чинників. З фіскальної точки зору надходження від плати за землю мають стабільний характер...
69344. ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 82.5 KB
  Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є юридичні і фізичні особи які мають зареєстровані в Україні власні транспортні засоби які є об’єктами оподаткування. Об’єктами оподаткування є: трактори колісні; сідельні тягачі...
69345. ПЛАТА ЗА РЕСУРСИ ТА ПОСЛУГИ. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 238.5 KB
  Основною метою введення збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду (лісового доходу) була мобілізація коштів для відтворення лісового фонду, поліпшення його якісного складу, забезпечення правильної експлуатації лісів.
69346. Внески до фондів державного соціального страхування 88.5 KB
  В Україні створено кілька фондів залежно від напрямку страхування. Внески на обов’язкове державне пенсійне страхування Внески на пенсійне страхування охоплюють кілька видів платежів які нараховуються як на фонд оплати праці для найманих...
69347. Формування і розвиток податкової системи України 115.5 KB
  Історія становлення податкової системи України розпочалась у 1991 році із введенням податку на продажі та податку на прибуток підприємств. З 1992 по 1994 р. замість податку на прибуток стягувався податок на дохід підприємств, а з 1995 р. знову перейшли до оподаткування прибутку.
69348. Засади організації податкової системи України. Об’єктивні і суб’єктивні чинники становлення податкової системи 148 KB
  Ця категорія стала настільки звичною що існування податків не викликає будьяких сумнівів. Цікаво простежити в цьому відношенні як змінювалася точка зору платників податків на необхідність утримувати державу.
69349. Податок на додану вартість. Загальна характеристика ПДВ 341.5 KB
  Широка база оподаткування яка охоплює не тільки товари але й роботи та послуги забезпечує надійність і стабільність бюджетних надходжень оскільки зміна в уподобаннях споживачів не відображається на зменшенні доходів бюджету що є проблемою для податків на споживання...
69350. Акцизний збір. Загальна характеристика акцизного збору 110 KB
  Акцизний збір так само як і ПДВ включається до ціни товарів і сплачується в кінцевому рахунку покупцем а не виробником товарів. Повâ€язане це з різними чинниками: широким переліком об’€єктів оподаткування у ПДВ який включає більшість товарів робіт та послуг вироблених в країні...
69351. Загальна характеристика мита 123.5 KB
  Мито є непрямим податком що стягується з товарів які переміщуються через митний кордон України тобто ввозяться вивозяться чи прямують транзитом. Введення мита може переслідувати кілька цілей: фіскальні економічні захист вітчизняних товарів від конкуренції з імпортними політичні.