87677

Определение права и его признаки

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Право – это нормативная форма выражения свободы с помощью принципа формального равенства людей в общественных отношениях. Право – это система государственно урегулированных формально определенных правил поведения. Право является корнем справедливости. Поэтому вопрос о справедливости или несправедливости закона – это по существу вопрос о правовом или не правовом характере закона его соответствии или несоответствии праву.

Русский

2015-04-21

31.73 KB

0 чел.

Определение права и его признаки.

Право – это нормативная форма выражения свободы с помощью принципа формального равенства людей в общественных отношениях.

Право – это система государственно урегулированных формально определенных правил поведения. (Право является корнем справедливости). Поэтому вопрос о справедливости или несправедливости закона – это по существу вопрос о правовом или не правовом характере закона, его соответствии или несоответствии праву.

Признаки права:

1. Нормативность. Право выступает как система норм, характеризуемых логической структурой, установлением определенной меры поведения.

2.Социальность. Право регламентирует организацию производства, распределение производственного продукта, распределение ролей в обществе и должностей в государстве, товарно - денежные отношения, отношение собственности.

3. Обязательность. Право обеспечено возможностью государственного принуждения.

4. Формализм. Право фиксируется в письменном виде, в специальной форме.

5. Процедурность. Право включает в себя четкие процедуры дознания, применения, защиты.

6. Неперсонифицированность. Право адресовано не к конкретному лицу, а ко всему обществу.

7. Институциональность. Правотворчество осуществляют строго определенные органы государства, или этот процесс идет под их контролем (референдум).

8. Объективность. Право закономерно появляется на этапе перехода общества к производящей экономике как естественный результат развития регулятивной системы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17798. Парабола 1021.92 KB
  Лекція 14 Парабола Нехай на площині дано точку F і пряму d яка не проходить через F. Геометричне місце точок площини рівновіддалених від фіксованої точки F та фіксованої прямої d що не проходить через точку F називається параболою. Точка F називається
17800. Поверхні другого порядку 3.67 MB
  Лекція 15. Поверхні другого порядку Загальне рівняння поверхні другого порядку Загальним рівнянням поверхні другого порядку називається рівняння виду 15.1 Розглянемо типи поверхонь які визначаються цим рівнянням. Довільна циліндрична поверх
17801. Обернена матриця 175.61 KB
  Лекція 7. Обернена матриця Матрицею А оберненою до квадратної матриці розміру n х n називається така для якої справедлива рівність 3.32 Наприклад легко перевірити рівність = Таким чином одна із перемножуваних матриць є оберненою від
17802. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА 275.5 KB
  ТЕМА 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА Предмет курсу €œміжнародна економіка€. Міжнародна економічна система: сутність та структура. Міжнародні економічні відносини. Міжнародна економічна діяльність. Сукупність національних економік. Класифікація країн за рівнем со
17803. Міжнародна торгівля 1.42 MB
  Міжнародна торгівля Місце міжнародної торгівлі в МЕВ. Світовий ринок товарів і послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах. Показники масштабів структури динаміки й результативності міжнародної торгівлі. Еволюція теорій міжнародної торгівлі. Вид
17804. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ 565.5 KB
  Причини і суть міжнародного руху капіталу. Форми іноземних інвестицій. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасному розвитку міжнародних економічних відносин. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні.
17805. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ 170 KB
  Тема 4. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ Міжнародний кредит та його роль в міжнародних економічних відносинах. Форми та види міжнародного кредиту. Світовий фінансовий ринок. Міжнародні валютнофінансові організації. Проблема заборгованості та можливі шляхи її розв’язання. 1. М...
17806. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ 336 KB
  Тема 5. Міжнародна міграція робочої сили Міграція населення і міграція робочої сили. Суть і чинники міжнародної міграції робочої сили. Види міжнародної міграції робочої сили. Види міжнародної міграції: кінцева тимчасова сезонна маятникова добровільна примусова ро...