87700

Управління вузловими підрозділами зв’язку при виконанні бойових задач у складі ВЗ ПУ об’єднання

Курсовая

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Одним з найбільш складних і відповідальних періодів у діяльності НВЗ, начальника елементу ВЗ, начальника штабу, командирів підрозділів щодо організації застосування і управління ВЗ є планування. В наслідок планування застосування вузла зв’язку повинна бути проведена детальна розробка плануючих документів...

Украинкский

2015-04-22

112.5 KB

2 чел.

PAGE  21

Полтавський військовий інститут зв’язку

Курсова робота

З дисципліни: “бойове застосування підрозділів із засобами зв'язку (вузлових)”

Модуль № 6

Тема 6: “Управління вузловими підрозділами зв'язку при виконанні бойових задач у складі ВЗ ПУ об’єднання”

Заняття 3: “Планування бойового застосування підрозділів із засобами засекреченого зв'язку у складі ВЗ ПУ об’єднання”

Варіант № 04 -З

Виконав курсант

Керівник:

ПОЛТАВА 2002 рік.

Полтавський військовий інститут зв'язку

Кафедра №13

Учбова група 147

Варіант №04

Завдання.

На курсову роботу

курсанта

Керівник

Тема 6: “Управління вузловими підрозділами зв'язку при виконанні бойових задач у складі ВЗ ПУ об’єднання”

В ролі командира роти  ПВЗ - 1 ВЗ ЗКП 27 АК, на основі вихідних даних та вказівок командира 27 опз здійснити планування бойового застосування підпорядкування підрозділу зв'язку та виконати наступний обсяг робіт:

 1.  З’ясувати завдання.
 2.  Оцінити обстановку
 3.  Прийняти рішення на бойове застосування підрозділу зв'язку (визначити склад та розробити схему ОТП ВЗ “ФРЕГАТ ”)
 4.  Розробити планувальні документи:
 •  Схема-наказ ТФЦ ВЗ “ФРЕГАТ ”
 •  Схема-наказ 1 БП- 220, 2 БП - 220
 •  Скласти схему каблювання ТФЦ  ВЗ  “ФРЕГАТ ”
 •  Розробити схему утворення комутації, та проходження зв'язку 236901 (Т –230 – 06 2БП- 120) на ВЗ “ФРЕГАТ ”
 1.  Строк представлення плану відпрацювання курсової роботи  ________
 2.  Строк складу закінченої роботи
 3.  Початкові дані до роботи: додатки № 4,5,7,8,10,16,17,22,23,24,30
 4.  Консультанти по роботі:

Керівник курсової роботи

Працівник ЗСУ__________

“____”__________ 2002 року.

Завдання на курсову роботу.

№ варіанту

ВЗ ПУ об’єднан-ня

посада

Схема-наказ елементу  ВЗ ПУ об’єднання

Схема-наказ БП елементу

Схема каблювання

Схема утворення, комутації та проходження інформації на ВЗ ПУ об’єднання

04

ФРЕГАТ

Начальник  ТФЦ ПВЗ-1

ТФЦ

1БП–220 2БП-220

ТФЦ ВЗ “ФРЕГАТ”

230901

(Т-230 – 06 1БП- 120 )

Курсант

Зміст

 1.   Титульний аркуш
 2.  завдання на курсову роботу
 3.  зміст
 4.  вступ
 5.  визначення складу розробки схеми ОТП ТФЦ
 6.  з’ясування завдання
 7.  оцінка обстановки
 8.  прийняття рішення
 9.  пояснювальна записка
 10.  розробка схем-наказів на
 11.  складання схеми  каблювання ВЗ
 12.  розробка схеми утворення, комутації та проходження засекреченого зв'язку на ВЗ ПУ об'єднання
 13.  загальний висновок
 14.  додатки
 15.  список скорочень
 16.  список використаної літератури

Вступ.

Одним з найбільш складних і відповідальних періодів у діяльності НВЗ, начальника елементу ВЗ, начальника штабу, командирів підрозділів щодо організації застосування і управління ВЗ  є планування.

 В наслідок планування застосування вузла зв'язку повинна бути проведена детальна розробка плануючих документів, які відносяться до управління ВЗ та доведення  їх до підпорядкованих підрозділів.

Керівництво над плануванням ВЗ здійснює начальник ВЗ. Тому зміст методу та послідовність виконання робіт при плануванні застосування ВЗ визначається організацією і методами роботи начальника, умовам конкретних обставин характером і змістом поставлених задач, що виникають у зв'язку з встановленими термінами готовності зв'язку. При одержанні НВЗ попереднього розпорядження бойового наказу розробляються такі етапи:

 1.  З’ясування задачі і оцінка обстановки, заслуховування позицій заступників НВЗ.
 2.  Прийняття рішення.
 3.  Визначення запису використання ВЗ і видача усних попередніх розпоряджень підрозділам ВЗ.
 4.  Забезпечення роботи після прийняття рішення та розробка плануючих документів.
 5.   Доведення завдань до командирів підрозділів.
 6.  Завершення розробки плануючих документів та їх доведення командиру (начальнику штабу) частини.
 7.  Контроль і допомога підпорядкованим підрозділам.

При виконанні завдання ВЗ при різних змінах обставин НВЗ доводиться приймати рішення в обмежений час тому він може прийняти рішення і без заслуховування своїх заступників, а відразу ставити завдання підлеглим щодо його планування.

Таким чином ми бачимо, що етап прийняття рішення на застосування ВЗ може залежати від різних умов і також мати ті чи інші особливості, які повинен враховувати НВЗ.

В сьогоднішніх умовах основним напрямком підвищення ефективності управління ВЗ є його автоматизація. Що стосується системи організації управління, що містить комплекси заходів щодо планування та бойового використання ВЗ, то вона може бути автоматизованою.

 1.  Визначення складу та розробка схеми ОТП ТФЦ.

 1.  З’ЯСУВАННЯ ЗАДАЧІ

1.1.1 Характер наступальних дій об’єднання

27 АК готує проведення оборонної операції на напрямку головного удару противника. Побудову оборони здійснено в 2 ешелони:

 1.  В 1-ому знаходяться 25 мд, 26 мд, та  27 мд.
 2.  В 2-ому – 28 мд.

1.1.2 Задум начальника ПВЗ – 1 з’ясував:

що необхідно розгорнути елемент ПВЗ - 1 ТФЦ, а також розгорнути абонентську мережу ТЛФ ЗАЗ та відкритого зв'язку згідно з розрахунком.

1.1.3 Місце розгортання центру в ході операції порядок його переміщення.

З рішення начальника ПВЗ – 1 на бойове застосування з’ясував, що ТФЦ необхідно  розгорнути без посередньо на ВЗ КП в районі 3 км на південь від н. п. Ольшана. Переміщення ТФЦ здійснювати однією групою і складі колони ПВЗ – 1, що будується наступним чином: група регулювання, ТФЦ, ТГЦ, ПРЦ, ГКО – 1, ГКО, Прд. РЦ, в замиканні МТО – АТ.

Колона ТФЦ складається:  П – 246К, П – 242ТМ , П – 242ТН, П – 252М1, П –178-1, Е – 351А, Е – 351Б, в замиканні ЕСД – 30. Переміщення по маршруту: Вакуленці – Полтава – Диканька – Опошня – Зіньків – Гадяч – Долина -  Недригайлов – Ольшана.

1.1.4 ТФЦ необхідно забезпечити зв'язок на наступних напрямках:

1) ВЗ ЗКП 27 АК “Фрегат - 901”  

 •  гарантованої стійкості 3 зв'язки Т – 230 – 03 (С-709, К-909/1,К-910/2)
 •  гарантованої стійкості 2 зв'язки Т – 230 – 1А  (К-909/3,К-910/3)

2) ВЗ ДПУ 27 АК “Бот - 904”

 •  гарантованої стійкості 2 зв'язки Т – 230 – 03  (К-909/8, К-926/4)
 •  тимчасової стійкості 1 зв'язок Т –217 м (К-909/10)

3) ВЗ ППУ 27 АК “ПЕГАС”

 •  тимчасової стійкості 1 зв'язок Т –217 м (К-924/3)

4) ВЗ КП 25 мд “Гондола ”

- гарантованої стійкості 2 зв'язки Т – 230 – 03  (Т-901/1,К-904/5)

 •  тимчасової стійкості 1 зв'язок Т –217 м (К-901/3)

5) ВЗ КП 26 мд “Прогрес”

 •  гарантованої стійкості 3 зв'язки Т – 230 – 03  (К-909/14, Т-903/1, Р/Н-205)
 •  тимчасової стійкості 1 зв'язок Т –217 м (Т-903/3)

6) ВЗ КП 27 тд “Літак ”

 •   гарантованої стійкості 3 зв'язки Т–230–03  (К-927/1, Т-905/1, Р/Н-206)

-     тимчасової стійкості 1 зв'язок Т –217 м (Т-905/3)

7) ВЗ КП 28 мд “Проза”

 •   гарантованої стійкості 3 зв'язки Т–230–1А  (Р/Н-207, К-910/10, Т-907/2)

-     тимчасової стійкості 1 зв'язок Т –217 м (Т-907/3)

8) ВЗ ТПУ 27 АК “Бриг”

 •   гарантованої стійкості 2 зв'язки Т–230–1А  (К-909/5, Р-926/1)

-     тимчасової стійкості 1 зв'язок Т –217 м (Т-909/6)

9) ВЗ КП північного ОК “Гобой - 700”

 •  гарантованої стійкості 5 зв'язки Т – 230 – 03 (С-703, С-709,Т-723/1)

Т – 230 – 1А  (РН-711,К-910/1)

10) ВЗ ЦКП ГШ  “Велетень”

 •  гарантованої стійкості 2 зв'язки Т – 230 – 03 (С-701)

Т – 230 – 1А  (РН-1477)

1.1.5 Кількість зв'язків які забезпечуються  від елементів ВЗ:

При вивченні вихідних даних з'ясував, що ТФЦ ВЗ КП 27 АК необхідно забезпечити наступну кількість ТФ зв'язків:

1.ТЛФ ЗАЗ гарантованої стійкості:

а) Т – 230 – 03 = 18

б) Т – 230 – 1А = 13

2. ТЛФ ЗАЗ тимчасової стійкості:

Т-217 = 7

 1.  ТЛФ відкритого зв'язку = 12.

1.1.6 Придані сили та засоби. Порядок взаємодії з ними.

З ЦЗМ  ПВЗ – 1 опз придається   апаратна П – 244ТМ, П – 244ТН.

Вони взаємодіє з апаратними:

 •  П-246К – з питань управління, як управляємий  об’єкт системи управління ТФЦ     прийому КТЧ під засекречування,  видання кіл сигналізації про стан апаратури ЗАЗ і засекречених зв'язків.
 •  Р- 419, Р-412 – з питань прийому КТЧ під засекречування, або апаратною П-258-24/6У .
 •  Р-161ПУ – з питань прийому радіо  каналів під ЗАЗ.

-    П-238 ТК, П-236ТК – з питань передачі каналів під   ЗАЗ апаратурою ТГ ЗАЗ, для роботи апаратурою Т – 230 – 06.

 •  Р-440-О -  з питань прийому каналів під засекречування.

1.1.7 Режими роботи радіо, радіорелейних засобів.

Для радіо засобів – черговий прийом, з початком бойових дій без обмежень. Для радіорелейних засобів за межами ПУ без обмежень з використанням правил ПУВ.

1.1.8 Порядок бойового, тилового та технічного забезпечення:

з бойового наказу з'ясував, що з метою захисту від засобів ураження противника на ТФЦ обладнати перекриті щілини, бліндажі для о/с  та укриття котловинного типу для апаратних та станцій. Для маскування ТФЦ використовувати підручні засоби. Для ліквідації наслідків використання противником ЗМУ утворити загін згідно розрахунку. Командир загону – ЗКО. Сигнал збору –  “БУРАН” – 868.

Райони СО:

РСО № 1: Петрівці

РСО № 2: Мостищі

РСО № 3: Ворзель

В ході операції забезпечити виконання встановлених режимів роботи радіо випромінюючих засобів.

Відновлення техніки зв'язку, яка потребує середнього ремонту проводити в оррз 27 орвб.. Поточний ремонт виконувати своїми силами. Засоби зв'язку та транспортні засоби з сильним ушкодженням доставляти на ЗПУМ АК в районах н. п. Плясовиці, Лепкі.  

Забезпечення підвозу матеріальних засобів здійснювати транспортом полку та підрозділів із складів зв'язку АК в районі н. п. Варва. Запаси матеріальних засобів в транспорті центру мати згідно норми. Пункти водопостачання згідно раніше даних вказівок. Підвіз води здійснювати штатними засобами. Пункт господарського довольства розгорнути на ВЗ. Харчування та відпочинок о/с організувати встановленим порядком.      Охорону та оборону ТФЦ  організувати згідно з планом оборони та оборони ПУ.   

1.1.9 Порядок управління.

  З рішення НПВЗ – 1 на БЗ з'ясував, що управління необхідно забезпечити при переміщенні та розгортанні ВЗ в радіомережі НПВЗ – 1 та радіомережі начальника ТФЦ, при функціонуванні ВЗ  від ПУВЗ – по лініям службового зв'язку.   

1.1.10  Заходи, що необхідно провести негайно:

   провести огляд о/с щодо укомплектування, провести інструктаж по мірам техніки безпеки;

 підготовка техніки до маршу, провести КО, заправити ПММ;

 перевірка працездатності техніки зв'язку в режимах вказаних в схемі-наказ;

  завантаження необхідного майна;

  інструктаж водіїв та старших машин.

1.2  ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ

1.2.1 Оцінка противника.

“Оранжеві”(29,30 групи армій з 49 та 50 ОТАК)під видом оперативно-стратегічних навчань до 7.12 привели в повну бойову готовність ударні угрупування всіх військ, ПВС та ракетних військ. За даними розвідки, агресія супротивника очікується з ранку 8.12 масовими ударами авіації, ракетними військами, артилерією та підрозділами сухопутних військ.   Противник  має на озброєнні ракетно-ударний комплекс ПЛСС  “ДЖИСАК”.

ВИСНОВОК: Необхідно забезпечити захист ТФЦ від візуальної, інфрачервоної, радіо, радіолокаційної розвідок противника (маскування табельними засобами з використанням захисних властивостей місцевості, теплових пасток, макетів та ін.). З цією метою обладнати район розміщення ТФЦ маскувальними сітками, кутовими відбивачами, тепловими пастками.

1.2.2 Оцінка дій своїх військ.

27 АК готує оборонну операцію, побудова бойового порядку в 2 ешелони.

в 1-ому ешелоні  :

25 мд,

27 тд,

в 2-ому ешелоні :

28 мд.

В 1-ому ешелоні  в на напрямку головного удару – 26 мд, 27 тд.

ПУ 27 АК  розгорнути:

 •  КП – 3 км на південь н. п. Ольшанка
 •  ЗКП – 2 км на схід н. п. Борки
 •  ТПУ – н. п. Варва.
 •  Крім того спланувати розгортання ДПУ  - 4 км на схід н. п. Ахтирка.
 •  ППУ – н. п. Терни.

ВИСНОВОК: ПВЗ КП “ФРЕГАТ”, згідно ОТП ТФЦ,  найбільшу стійкість зв'язків необхідно забезпечити з:

 ВЗ ЦКП ГШ  “ВЕЛЕТЕНЬ”;

 ВЗ ЗКП 27 АК “Фрегат - 901”;

 ВЗ КП Північного ОК “ГОБОЙ – 700.

Підрозділами першого ешелону:

ВЗ КП 27 тд “Літак ”;

ВЗ КП 26 мд “Прогрес ”;

ВЗ КП 25 мд “Гондола ”.

1.2.3 Оцінка стану підлеглих та приданих сил та засобів.

ТФЦ ПВЗ - 1 КП 27 АК  укомплектований:

о/с - 95%,

технікою - 100%, техніка справна та може забезпечити:

гарантованої стійкості  П-244ТН = 6 напрямків

            П-242ТН = 6 напрямків

тимчасової стійкості П-244ТМ = 8 напрямків

        П-242ТМ = 12 напрямків.

Всього 20 напрямків.

Абонентська мережа ТЛФ ЗАЗ зв'язку на 80 абонентів (П-209И- 60/80). Абонентська мережа внутрішнього зв'язку на 98 абонентів (П-178-І).

ВИСНОВОК: ТФЦ може забезпечити всі заплановані зв'язки згідно схеми-наказ ВЗ.

1.2.4 Оцінка засобів управління.

Склад засобів управління:

Кожна апаратна має Р-105М або Р-159 М та кінцеве обладнання   ТЛФ гучномовного зв'язку.

ВИСНОВОК: мається можливість управляти ТФЦ на марші, в ході розгортання (згортання) та при функціонуванні.

1.2.5 Оцінка  району бойових дій:

Місцевість середньо-пересічна, центральноєвропейська, мережа автомобільних доріг розвинена, пора року – зима (грудень).

ВИСНОВОК: виникнуть складнощі при переміщенні техніки та забезпечення життєдіяльності в зимовий умовах.

1.2.6 Оцінка часу.

Оперативний час “Ч”

Готовність зв'язку “Ч + 120”.

ВИСНОВОК: часу досить для прийняття рішення, розгортання ВЗ для забезпечення зв'язку.

1.3.ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ.

1.3.1  Уяснивши задачу оцінивши обстановку вирішив:

а) розподіл сил та засобів

із складу ТФЦ апаратна П –246К виконує роль ПУ ТФЦ.

Із складу ЦЗМ до ТФЦ передається П–244ТН, П–244ТМ, яка розгортається на ТФЦ в мобільній частині.

б) послідовність переміщення

апаратні П–244ТН, П–244ТМ переміщуються окремо від ТФЦ в ЦЗМ.

Інші апаратні переміщуються в складі колони ТФЦ;

В колону ВЗ входять:

група регулювання, ТФЦ, ТГЦ, ПРЦ, ГКО – 1, ГКО, Прд. РЦ, в замиканні МТО – АТ.

Колона ТФЦ складається:  П – 246К, П – 242ТМ, П – 242ТМ, П – 252-М1, П –178-І, Е – 351А, Е – 351Б, в замиканні ЕСД – 30. Переміщення здійснити в складі однієї колони. Порядок побудови похідної колони відповідно схемі побудови похідної колони по маршруту: Вакуленці – Полтава – Диканька – Опошня – Зіньків – Гадяч – Долина -  Недригайлов – Ольшана.

Швидкість руху колони 25 км/год

в) схему ОТП ТГЦ (дод. 1) мати:

в складі апаратних:

 •  Мобільна частина П–244ТН, П–244ТМ
 •   Основна частина П – 246К, П – 242ТМ, П – 242ТМ, П – 252-М1, П –178-І

 1.3.2 Задум.

 ОТП мати відповідно схеми ОТП ВЗ КП 25 АК (дод. 2).

1.3.3 Задачі підлеглим.

Каблювання апаратних ТФЦ мати відповідно схеми каблювання апаратних ТФЦ (дод. 6). Та таблиця зон відповідальності за прокладку кабелю (дод. 7)

1.3.4 Інженерне обладнання ВЗ закінчити через 6 годин після розгортання ВЗ, при цьому необхідно мати:

перекриту щілину -  на кожен екіпаж

бліндаж - на елемент

укриття котловинного типу на кожну апаратну (станцію) .

1.3.5 Хімічне забезпечення

Призначити для ведення РХБ розвідки хіміка-спостерігача (одного на ТФЦ із складу 3БП-220).   Пост спостереження забезпечити приладами спостереження, картою місцевості, компасом, годинником, переносними засобами зв'язку, засобами подачі сигналів оповіщення, а також приладами радіаційної та хімічної розвідки. Облік доз радіоактивного забруднення доповідати безпосередньо начальнику ТФЦ.

Для охорони та оборони ТФЦ виділити о/с для несення служби у варті ВЗ та патрулювання. У призначених для охорони секторах обладнати окопи для стрільби стоячі, кулеметні гнізда, на підступах до секторів встановити міни.

На ВЗ забезпечити:

Технічне обслуговування,

Ремонт,

Евакуацію пошкодженої техніки.

Для підтримання техніки зв'язку в постійній бойовій готовності слід проводити: КО, ЩТО силами екіпажів. Відновлення техніки зв'язку  яка потребує ремонту має здійснюватися при виведені цих підрозділів в резерв, за рахунок 27 ОРРЗЗ, яка розгортається в районі ТПУ 27 АК. Незначні ушкодження усувати силами екіпажів за допомогою ЗІП. Техніку з сильним пошкодженням доставляти на ЗПУМ АК в районі № 1 - Плясовичі, № 2 – Лепкі.

1.3.7  Тилове забезпечення.

Кожен військовослужбовець при собі повинен мати:

 •  сухого пайку – 1 д/д.
 •  3 д/д  в транспорті роті.

Норми довольства о/с в добу на 1 чоловіка в грамах. Споживання води на 1 людину в добу (додаток 10)

Запаси ПММ:

 •  1 заправка в баках транспорту.
 •  0,4 в каністрах.

Майнове забезпечення:

 •  отримання речового майна проводити за списком о/с по діючим нормам, нормам зимового періоду з урахуванням запасів та підмінного одягу.

Речове забезпечення:

Зимова форма одягу  = 55 комплектів;

Натільна білизна = 110 комплектів;

Зимові онучі = 220 пар;

Кожухи (для несення вартової служби) = 3 штуки;

Валянки (для несення вартової служби) = 3 пари;

Намети  (для несення вартової служби) = 3 штуки.

Запас боєприпасів мати в розрахунку на 1 військовослужбовця (додаток 11)

Засоби , які придані для тилового забезпечення (додаток 12)

   Евакуацію поранених здійснити:

З легкими пораненнями  та контузіями – на батальйонний медичний пункт;

З пораненнями середньої та тяжкої ступенів на польовий шпиталь.

1.3.8 виховна робота

організувати проведення виховної роботи, спрямувати її на приведення та підтримання морально-психологічного стану особового складу. Забезпечити інформаційну та культурну виховну роботу. Звернути увагу на особовий склад що не приймав участь у попередніх бойових діях.

Пояснювальна записка до ОТП ВЗ “ФРЕГАТ”

В основу ОТП ВЗ “ФРЕГАТ” закладено 1-й принцип побудови ОТП – об’єднання однотипних засобів зв'язку та засобів автоматизації в елементи по їх функціональному призначенню. Структура ВЗ “ФРЕГАТ” являється постійно діючою та визначається:

 1.  штатом засобів та підрозділів зв'язку;
 2.  бойовим складом військ об’єднання;
 3.  поставленими задачами;
 4.   організацію управління та взаємодії;
 5.  кількістю зв'язків, що необхідно забезпечити;
 6.  способами та методами організації зв'язку

З метою забезпечення безперервного управління військами при переміщенні ВЗ “ФРЕГАТ”  має тільки основну частину. ОТП ВЗ КП 27 АК відповідає штату ТФЦ ПУС - 1 ОПЗ 27 АК:

П – 246К, П – 242ТМ, П – 242ТМ, П – 252-М1, П –178-І, П – 249К, П – 256, П – 274М = 16 км.

ТФСт – для розгортання АБ – 1 мережі ЗАЗ, та організації управління на ВЗ.

СЕЖ – для централізованого живлення елементів ВЗ.

 

2. РОЗРОБКА СХЕМ-НАКАЗІВ НА ТФ СТАНЦІЮ ТА БОЙОВИЙ ПОСТ.

Схема-наказ ВЗ розробляється штабом частини зв'язку і підписується командиром.

Схема-наказ елементу ВЗ (ТФСт) розробляться на підставі схеми-наказ ВЗ, а підписується НВЗ. На підставі схеми-наказ елементу ВЗ (ТФСт), начальники елементів (командири підрозділів) розробляють і підписують схеми-наказ кожному БП свого елемента (підрозділу).

Схема-наказ польовому ВЗ і схеми-наказ його елементам і бойовим постам розробляються для кожного положення ВЗ.

По завершенню операції схеми-наказ БП (станціям) з оцінкою виконання наказу і вказівкою  фактичних термінів установлення кожного зв'язку (підготовки і здачі каналу), подається начальникам елементів ВЗ.

Начальники  елементів узагальнюють і аналізують дані, відбиті в схемах-наказ БП і разом з графіками стану зв’язків на елементі і звітом про забезпечення зв'язку в проведеній операції, доповідають про виконання схеми-наказ БП начальнику ВЗ.

ВИСНОВОК: на основі схеми-наказ ВЗ “ФРЕГАТ” розробити схему-наказ 1БП – 220, 2БП-220 та таблицю закріплення апаратури ЗАЗ за напрямками зв'язку.(дод. 3 -5).

3. СКЛАДАННЯ СХЕМИ КАБЛЮВАННЯ ВЗ 27 АК  “ФРЕГАТ”

Прокладку ЗЛ між апаратними ВЗ “ФРЕГАТ” здійснити у відповідності до структури ВЗ “ФРЕГАТ”   і прийнятим рішенням на розподіл кінцевої апаратури закріпленням її за напрямками зв'язку. Для скорочення часу розгортання ЗЛ повинен бути розроблений порядок розгортання та строго визначені зони відповідальності.

Розподіл зон відповідальності за розгортання, експлуатацію та охорону кабелю відповідно таблиці додаток 7, абонентську мережу розгортає спеціально виділена лінійна команда.

Схема каблювання розробляється з метою скорочення часу розгортання ВЗ.

Розробку схеми каблювання ВЗ “ФРЕГАТ”  здійснює начальник ВЗ, на основі схеми-наказ ВЗ та ОТП ВЗ.

На схемі каблювання повинно бути вказано: апаратні ВЗ, найменування напівмуфт до яких приєднуються  кабелі, назви з’єднувальних кабелів, необхідні РМ (назви), ввідні щитки, абонентська мережа ЗАЗ та відкритого зв'язку із зазначенням кількості абонентів та ТФ апаратури, що застосовується.

Схема каблювання додаток 8.

 1.  РОЗРОБКА СХЕМИ УТВОРЕННЯ, КОМУТАЦІЇ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ЗАСЕКРЕЧЕНОГО ЗВ’ЯЗКУ НА ВЗ ПУ ОБ’ЄДНАННЯ.

Зв'язок 230901 призначений для забезпечення зв'язку командуючого АК та офіцерського складу що діють на КП АК.

В утворенні даного зв'язку приймають участь слідуючи апаратні П-238ТК1   П-244ТН, та 2П-257-24К, слідуючи блоки апаратури: в П-238ТК1 – БКТС-8,ЩКІ-8/6, П-244ТН – СКУ, УКК-2М, П-257-24К – П-301-О, ВКО,  кабелі -  ПРК 20*2, П-296, ВП-20ПР.

Режим роботи КТЧ – 4  ПР.КІНЦ. (-1,5 / +0,5 Нп)

П – 301 – ОБ – 4 проводовий, транзит  

Лінійний спектр П – 301 – ОБ: 0,3 – 32 кГц,

Струмові й без струмові посилки U= 0.80 в І=45-50 мА від передавального ЛТА-8 3-го РМ через ЩРК-2 і БКТС-8 потрапляє на ст. ст. вхід 1 крата апаратури 1Т-230-06.

У Т-230-06 забезпечується перетворення струмових і безструмових посилок у бінарні імпульси нормовані елементною базою апаратури (логічні “1” та “0”)тимчасове ущільнення (об’єднання інформації І і ІІ кратів, імітозахист, перетворення телеграфної інформації до вигляду стану С1-И із швидкістю 1200 біт/с,(2400 біт/с), вид сигналу БИФМ  U= 1 в; І= 10 мА, R= 150 Ом).

З лінійного виходу Т-230-06 телеграфна інформація поступає на ЩКІ-8/6 комутується на напівмуфту КВ№2 “1-8 ИМП.ТГ КАН” і далі по кабелю ПРК 20*2 потрапляє на апаратну П-244ТН.

Телеграфна інформація від апаратної П-238ТК1 потрапляє на п/м КВ№2 “ТГ ИМП.КАН 1-8” надходить на СКУ гн. “ТГ ИМП КАН 1 ПЕР”, КК,  гн. “АПП ПЕР 1Т-230-03 №7”, а потім в 7 кан Т-230-03. У передавальній частині УВУ об’єднується з іншими ЦК, утворює груповий сигнал із швидкістю проходження 9,6 кбіт/с,  засекречується з гарантованою стійкістю, методом гамування і на лінійний вихід Т-230-03 у стику С1-И.

З лінійного виходу Т-230-03 засекречувана інформація надзодить на УКК-2М гн. “ПЕР Т-230 ЛИН1”, КК, гн. “ПЕР АТ-3002 ст. СТ.1” і далі в тракт передачі  АТ-3002М. Тут засекречена інформація в стику С1-И перетворюється в вигляд зручний для передачі по ТЧ каналу (на швидкості 9,6 кбіт – АФМ стику С1-И). АФМ  сигнал з лінійного виходу АТ-3002 надходить на гн. “ПЕР. АТ-3002 ЛИН. 1” УКК-2М, КК, гн. “ПЕР.КАН. 1” КВ№1 п/м “ТЧ КАН 1-8” НА передачу 1-го каналу й далі по кабелю ПРК 20*2 через ВП-20ПР по кабелю ПТРК 20*2 на П-257-24К.

На П- 257-24К сигнал потрапляє на КВ№2 п/м ТФ КАН 1-10. Далі к.в.м потрапляє на гн. “ПЕР. ПР.1 ТФ КАН.” Комутуємо на гн. “ПЕР. ПР. ТР”, далі к.в.м. сигнал потрапляє на П-301-О. Далі на ВКО і к.в.м. на КВ№1 П-301-А.. По кабелю П-296  сигнал потрапляє на ГКО№2  на апаратну П-257-24К.  КВ№1 П-301-О к.в.м на ВКО,   к.в.м. сигнал потрапляє на П-301-О, далі гн. “ПЕР. ПР. ТР”, далі к.в.м потрапляє на гн. “ПЕР. ПР.1 ТФ КАН.” сигнал потрапляє на КВ№2 п/м ТФ КАН 1-10. Далі в канал зв'язку.

Загальні висновки.

В ході курсової роботи було проведено планування бойового застосування ТФЦ ПВЗ –1ВЗ КП 27 АК. Цілі, що виносилися на курсову роботу, а саме:

 1.  підготуватися до самостійного вибору обґрунтуванню і розрахунку структури ОТП  елементів ВЗ  об’єднання.
 2.  Отримати практику в розробці основних і довідкових документів ОТС.
 3.  Отримання навички планування робочого застосування вузлового підрозділу зв'язку

Були досягнуті в повній мірі.

Послідовність праці над курсовою роботою була наступна:

 •  З’ясував задачу, оцінив обстановку,
 •  Розробив схему ОТП,
 •  Розробив схеми-наказ ТФСт та БП,
 •  Розробив схему каблювання апаратних ВЗ,
 •  Прийняв рішення (письмово)
 •  Розробив схему проходження ТФ зв'язку 230901

В ході роботи закріпив навички по розробці основних документів ОТС, та плануючих документів.

   

   

   Список скорочень.

ВЗ – вузол зв'язку

КП – командний  пункт

ЗКП – запасний командний  пункт

ТПУ – тиловий пункт управління

ОВЗ – опорний вузол зв'язку

ОТП – організаційно-технічна побудова

ОТС – оперативно-технічна служба

МД (ТД) – механізована (танкова) дивізія

БП – бойовий пост

ГКУ – група каналоутворення

ТФСт – телефонна станція

ГРШМ – група командно-штабних  машин

ППУ – передовий пункт управління

ЗАЗ – засекречуюча апаратура зв’язку

КТЧ – канал тональної частоти

КТГ – телеграфний канал

О/С – особовий склад

Список використаної літератури.

 1.  Навчальний посібник з питань розгортання, експлуатації та організації ОТС на ПВЗ на ПВЗ ПУ.
 2.  Методичні рекомендації посадовим особам ПВЗ.
 3.  Зразки основних документів ОТС на ПВЗ з’єднань та об’єднань. Альбом.
 4.  "Узлы связи объединений". 
 5.  Посібник по бойовому застосуванню комплексних апаратних зв'язку.
 6.  Сборник учебно-боевых нормативов для войск связи.

 

 

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

896. Программное средство анализа врожденных характеристик человека 243.5 KB
  Краткая техническая характеристика выбранного ПК и внешних устройств. Проектирование отдельных компонент программы и классов без учета языка реализации. Проверка программы в статическом режиме, и динамическая проверка, включающая контроль адекватности реакции системы на заявки пользователя и поведения системы при возникновении недопустимых ситуаций.
897. Четырехэтажный 32-квартирный жилой дом 134 KB
  Географический пункт строительства: г.Тюмень. Четырехэтажный жилой дом имеет 12 квартир 1-комнатные, 2-комнатные и 3-комнатные. На каждом этаже размещено по 3 квартиры. Здание рассчитано на проживание в нем 12 семей. Плиты перекрытия из сборных железобетонных плит.
898. Черный пиар 157.5 KB
  О происхождении российского черного пиара. Сферы применения черного пиара. Эффективность рr и коммуникативных мероприятий: проблема измерения и оценки. Оценка эффективности РR-кампаний с помощью ЕАV. Проблемные точки оценки эффективности PR.
899. Программное обеспечения информационных технологий 171 KB
  Обоснование необходимости разработки программного продукта. Уточнение структуры входных и выходных данных. Определение формы представления входных и выходных данных. Обоснование приемов программирования. Работа с ГОСТами и нормативными документами при разработке алгоритмов и оформлении технической документации.
900. Ведущие фондовые индексы 160.5 KB
  Индексы фондового рынка США. Аукцион по размещению нового выпуска без погашения старого. Погашение ГКО на аукционе по размещению бумаг, не входящих в индекс. Методы расчета индексов. Ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс.
901. Обзор баз данных библиотеки ПКС 171.5 KB
  Место прохождения практики Библиотека ПКС. Библиотека занимается выдачей/приемов книг и учебников для студентов, а также ведет учет выдачи/приема. Изучение различных баз данных, на примере одного из видов баз данных - MS Access.
902. Теория эволюции 464.5 KB
  Представления о живой природе в древнем мире и средние века. Трансформизм как этап в истории биологии. Дарвин о формах, закономерностях и причинах изменчивости. Мутации как основной материал для эволюционного процесса. Внутривидовые отношения как форма борьбы за существование и как фактор естественного отбора.
903. Производственная логистика 78 KB
  Сущность и задачи производственной логистики. Типы организации производства. Система планирования в потребности в материалах. Система точно в срок и микро логистическая система капвап. Методы выравнивания производства
904. Утворення Української козацької держави та її зовнішньо-політичні відносини 170 KB
  Концепція полівасалітетної підлеглості Б. Хмельницького та українсько російські відносини середини XVII століття. Розбудова Української державності в середині XVII століття.