87728

Развитие отечественного дошкольного воспитания после Октябрьской революции 1917 года

Доклад

История и СИД

В 1919 году съезд работников дошкольного образования в Москве при Академии коммунистического воспитания организованно дошкольное отделение. С 1921 года открыто отделение дошкольного воспитания при МГУ. В работах уделялось много внимания развитию младенца и особенностям воспитания в первые 8 лет жизни.

Русский

2015-04-22

22.95 KB

2 чел.

Развитие отечественного дошкольного воспитания после Октябрьской революции 1917 года.

В начале 1918 года при Наркомпрос создается дошкольный отдел.

В задачи которого входило: 1. Разработать инструкции по организации работы дошкольных учреждений; 2. Создать систему подготовки и переподготовки кадров дошкольных работников; 3. Ученым разработать основы педагогики раннего детства, использую передовой опыт в том числе и зарубежных стран; 4. Провести съезд работников детских дошкольных учреждений.  

В декабре 1917 года опубликована декларация «О дошкольном воспитании».

При дошкольном отделе был открыт дошкольный институт.

В апреле 1918 года в Москве открыты курсы дошкольных работников на 100 человек, к концу 1918 года были организованны областные, губернские, уездные курсы во многих регионах страны.

В 1919 году съезд работников дошкольного образования, в Москве при Академии коммунистического воспитания организованно дошкольное отделение. Издано «Инструкция по ведению очага и детского сада».

Нарком по просвещению Анатолий Васильевич Луначарский подписал декларацию (1920) «О дошкольном воспитании».

С 1921 года открыто отделение дошкольного воспитания при МГУ.

Ученные института мозга при Петроградском институте подготовили книги по педагогике раннего детства. Труды профессора Н.М. Оскареной и профессора Щелованова. В работах уделялось много внимания развитию младенца и особенностям воспитания в первые 8 лет жизни.

В 1923 году был организован государственный институт охраны материнства и младенчества.

В 1924 году при МГУ прошла конференция работников дошкольных учреждений в докладах анализировались системы воспитания Фребеля, Монтессори, свободное воспитания. Конференция дала начало созданию нового направления советской педагогике раннего детства.

Журналы: «Дошкольное воспитание», «Семья и школа».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37689. Вибір векторної норми і знаходження коефіцієнта стиску 41 KB
  Вибір векторної норми і знаходження коефіцієнта стиску. Скористаємось програмою NormMatr. Після її виконання маємо. Всі ці норми менше одиниці. Тому можна вибрати будь-яку векторну норму з цих норм. Але зручно вибрати ту векторну норму, для якої відповідна підлегла норма матриці буде найменшою. Тому виберемо векторну m-норму , для якої коефіцієнт стиску дорівнює
37691. Складні структури даних. Структури. Об’єднання. Бітові поля 143.69 KB
  Мета: навчитись проводити обробку складних структур даних і вирішувати задачі з використанням різних методів сумісного збереження даних різноманітних типів.
37692. Робота з масивами. Затримки і інтервали. Вивід інформації у вікно документа. Об’єкти String 49.5 KB
  Об’єкти String†Мета: Отримати теоретичні знання про масиви і навчитися їх використовувати при написанні скриптів на JvScript Навчитись використовувати затримки та інтервали та виводити інформацію увікно документа. Організувати miniтест з 5 питань що йдуть послідовно питань на тему “Синтаксис JvScriptâ€. №1 html hed title Задание 1 title hed body script type= text jvscript document. Організувати miniтест з 5 питань що йдуть послідовно питань на тему “Синтаксис JvScriptâ€.
37693. Что такое комбинационный сумматор и где сумматоры используются 84.33 KB
  Параллельные многоразрядные сумматоры предназначены для одновременного суммирования двух многоразрядных чисел и характеризуются различными способами передачи сигналов переноса от младших разрядов сумматора к старшим. Принципы построения и работы сумматора вытекают из правил сложения двоичных цифр. Схема сумматора также является регулярной и широко используется в ЭВМ.1 Таблица истинности комбинационного полусумматора Входы Выходы i bi Si Pi 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 Логические зависимости: 1.
37694. Моделирование процесса диффузии 187 KB
  Диффузия из ограниченного источника примеси где N0 – приповерхностная концентрация диффузанта; Q см–2 – поверхностная плотность примеси; t – время диффузии; Провести моделирование для Диффузия из бесконечного источника примеси. Диффузия из ограниченного источника примеси...
37696. Структура HTML-документа і Елементи форматування тексту 3.64 MB
  Ознайомитись зі структурою HTML-документів і елементами для керування розміткою Web-сторінки та відображенням символів. Вивчити синтаксис мови HTML. Навчитися першим навичкам роботи з інструментами створення найпростіших Web-сторінок.
37697. Встановлення вимог до функціональності програмного забезпечення із застосуванням засобів UML (Use Case diagram) та вербальних Специфікацій 150 KB
  Поселення відбувається порт’є і далі передається адміністратору для підтвердження внесення даних до БД. Адміністратор виконує всі операції з БД в тому числі: внесення змінення та видалення записів з бази а також внесення службової інформації що передбачає внесення особистих даних адміністратора та портьє. Портьє надає інформацію про поселення клієнтів адміністратору АС у вигляді: Перелік кімнат різних класів у готелі. Основний потік Надання інформації адміністратору.