87728

Развитие отечественного дошкольного воспитания после Октябрьской революции 1917 года

Доклад

История и СИД

В 1919 году съезд работников дошкольного образования в Москве при Академии коммунистического воспитания организованно дошкольное отделение. С 1921 года открыто отделение дошкольного воспитания при МГУ. В работах уделялось много внимания развитию младенца и особенностям воспитания в первые 8 лет жизни.

Русский

2015-04-22

22.95 KB

2 чел.

Развитие отечественного дошкольного воспитания после Октябрьской революции 1917 года.

В начале 1918 года при Наркомпрос создается дошкольный отдел.

В задачи которого входило: 1. Разработать инструкции по организации работы дошкольных учреждений; 2. Создать систему подготовки и переподготовки кадров дошкольных работников; 3. Ученым разработать основы педагогики раннего детства, использую передовой опыт в том числе и зарубежных стран; 4. Провести съезд работников детских дошкольных учреждений.  

В декабре 1917 года опубликована декларация «О дошкольном воспитании».

При дошкольном отделе был открыт дошкольный институт.

В апреле 1918 года в Москве открыты курсы дошкольных работников на 100 человек, к концу 1918 года были организованны областные, губернские, уездные курсы во многих регионах страны.

В 1919 году съезд работников дошкольного образования, в Москве при Академии коммунистического воспитания организованно дошкольное отделение. Издано «Инструкция по ведению очага и детского сада».

Нарком по просвещению Анатолий Васильевич Луначарский подписал декларацию (1920) «О дошкольном воспитании».

С 1921 года открыто отделение дошкольного воспитания при МГУ.

Ученные института мозга при Петроградском институте подготовили книги по педагогике раннего детства. Труды профессора Н.М. Оскареной и профессора Щелованова. В работах уделялось много внимания развитию младенца и особенностям воспитания в первые 8 лет жизни.

В 1923 году был организован государственный институт охраны материнства и младенчества.

В 1924 году при МГУ прошла конференция работников дошкольных учреждений в докладах анализировались системы воспитания Фребеля, Монтессори, свободное воспитания. Конференция дала начало созданию нового направления советской педагогике раннего детства.

Журналы: «Дошкольное воспитание», «Семья и школа».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65248. Побудова мереж супутникового телебачення високої чіткості у країнах з обмеженим частотно-орбітальним ресурсом 548 KB
  Наукові розробки в області ТБВЧ і супутникового мовлення проводять цілу низка вчених різних країн: М. В найближчому майбутньому можна очікувати що Європа почне впроваджувати мультипрограмне супутникове цифрове ТВ мовлення високої чіткості для якого ймовірно...
65249. Математичні та комп’ютерні моделі в квантовій інформатиці 426 KB
  Особливістю квантових систем є так званий квантовий паралелізм що є наслідком принципу суперпозиції станів квантової системи і що дозволяє експоненціально зменшити необхідні для вирішення задачі обчислювальні ресурси.
65250. Розвиток наукових основ удосконалення технології доменної плавки з використанням стаціонарних систем контролю поверхні засипу шихти 401 KB
  Нині функції профілемірів обмежені контролем поверхні засипу шихти в доменній печі. Через малодоступність для експериментальної перевірки фізикохімічних процесів відновлення плавлення й інших перетворень залізорудних матеріалів флюсів і горючих вуглецевмісних матеріалів що протікають...
65251. Розвиток методу розрахунку параметрів процесу холодної періодичної роликової прокатки з регулюванням довжини куліси для збільшення виходу придатного особливотонкостінних труб 182.5 KB
  Холодна періодична роликова прокатка труб ХПТР застосовується в основному для виробництва високоякісних особливотонкостінних труб які використовуються в атомній енергетиці авіації приладобудуванні суднобудуванні тощо.
65252. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ КОМПЛЕКСОМ ВИРОБНИЦТВА ПИВА 1.08 MB
  Все це приводить до зниження ефективності управління пивоварним виробництвом в порівнянні з витратами на ресурси що використовуються. Дослідження обєктів управління пивоварного виробництва з позиції синергетики теорії хаосу теорії...
65253. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 196.5 KB
  Процес розбудови правової держави, визначений ст. 1 Конституції України, потребує ефективного захисту прав і свобод людини та громадянина, що передбачає підвищення ефективності правоохоронної діяльності, провідну роль у якій відіграють органи внутрішніх справ.
65254. Методи та засоби проектування технічних і програмних компонентів безпечних ПЛІС-контролерів з паралельною архітектурою 826 KB
  Запобігання техногенних катастроф є однією із глобальних проблем сучасності. Рішення даної проблеми в значній мірі залежить від досягнутого рівня функціональної безпеки технічних і програмних компонентів...
65255. УДОСКОНАЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУМИННИХ ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ 3.68 MB
  Як підсилювачі-перетворювачі у сучасних системах найбільш простими і надійними зарекомендували себе електропневматичні клапани ЕПК на основі електромагніту соленоїдного типу з циліндровим сердечником.
65256. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ 190 KB
  Державне регулювання медичної діяльності в Україні є невід’ємною частиною державної політики та державного управління в галузі охорони здоров’я. Однак законодавство охорони здоров’я як важливий інструмент державного управління галуззю в нашій державі ще не виділено в окремий інститут права.