87728

Развитие отечественного дошкольного воспитания после Октябрьской революции 1917 года

Доклад

История и СИД

В 1919 году съезд работников дошкольного образования в Москве при Академии коммунистического воспитания организованно дошкольное отделение. С 1921 года открыто отделение дошкольного воспитания при МГУ. В работах уделялось много внимания развитию младенца и особенностям воспитания в первые 8 лет жизни.

Русский

2015-04-22

22.95 KB

2 чел.

Развитие отечественного дошкольного воспитания после Октябрьской революции 1917 года.

В начале 1918 года при Наркомпрос создается дошкольный отдел.

В задачи которого входило: 1. Разработать инструкции по организации работы дошкольных учреждений; 2. Создать систему подготовки и переподготовки кадров дошкольных работников; 3. Ученым разработать основы педагогики раннего детства, использую передовой опыт в том числе и зарубежных стран; 4. Провести съезд работников детских дошкольных учреждений.  

В декабре 1917 года опубликована декларация «О дошкольном воспитании».

При дошкольном отделе был открыт дошкольный институт.

В апреле 1918 года в Москве открыты курсы дошкольных работников на 100 человек, к концу 1918 года были организованны областные, губернские, уездные курсы во многих регионах страны.

В 1919 году съезд работников дошкольного образования, в Москве при Академии коммунистического воспитания организованно дошкольное отделение. Издано «Инструкция по ведению очага и детского сада».

Нарком по просвещению Анатолий Васильевич Луначарский подписал декларацию (1920) «О дошкольном воспитании».

С 1921 года открыто отделение дошкольного воспитания при МГУ.

Ученные института мозга при Петроградском институте подготовили книги по педагогике раннего детства. Труды профессора Н.М. Оскареной и профессора Щелованова. В работах уделялось много внимания развитию младенца и особенностям воспитания в первые 8 лет жизни.

В 1923 году был организован государственный институт охраны материнства и младенчества.

В 1924 году при МГУ прошла конференция работников дошкольных учреждений в докладах анализировались системы воспитания Фребеля, Монтессори, свободное воспитания. Конференция дала начало созданию нового направления советской педагогике раннего детства.

Журналы: «Дошкольное воспитание», «Семья и школа».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58026. Мова програмування HTML. Теги для роботи з фоном. Теги для задання кольору 52 KB
  Мета уроку: Навчальна: закріпити знання учнів про команди мови теги HTMLтехнологію створення HTMLфайлу ознайомити учнів з тегами для роботи з фоном та тегами для задання кольору навчити створювати найпростіші вебсторінки...
58027. Створення форм у HTML-сторінках 794.5 KB
  Навчальна: опанувати технологію і методи створення форм в HTML-документах Розвивальна: розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес до дисципліни та обраної спеціальності; Виховна: виховувати акуратність у веденні електронної документації...
58028. Іменники середнього роду 94 KB
  Мета: Активізувати вивчену лексику. Вчити ознаки іменників середнього роду. Познайомитися зі зменшувальними суфіксами виконувати тренувальні вправи. Розвивати навички письма, граматичні навички.
58029. Завершение формирования мировых колониальных империй. Международные отношения в последней трети XIX века 122 KB
  Цели: Сформировать представление об Индии во второй половине XIX века; ознакомить с принципами колониальной политики Британии в Индии; раскрыть причины ход и результаты восстание сипаев; формировать собственные суждения об идеологии бремени белого человека...
58030. Индия. Культурно — исторические особенности. Экономико-географическая характеристика 118 KB
  Цель: сформировать у учащихся общие представления о культуре и экономических особенностях Индии; совершенствовать навыки учащихся самостоятельно отбирать и анализировать материал; продолжить формирование умений обобщать и делать выводы; воспитывать ответственность...
58031. Давня Індія 78.5 KB
  Слово вчителя: Шановні учні сьогодні ми з вами помандруємо на Схід до цікавої і загадкової Індії. Вивчення нового матеріалу Географічне положення Індії Робота з картою.
58032. Застосування дієприкметника як особливої форми дієслова у захисті проектів «Особливості догляду за шкірою підлітків» 1.94 MB
  МЕТА: виховувати в учнів любов до вивчення української мови; творчу ініціативу та свідоме ставлення до зміцнення й збереження власного здоров’я; розвивати мовленнєву компетенцію учнів та навички комунікативно користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях...
58033. Прості і складені задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі 58.5 KB
  Цілі: освітні: формувати обчислювальні уміння і навички, уміння розв’язувати задачі, аналізувати математичні завдання; розвивальні: розвивати логічне і алгоритмічне мислення, пізнавальні та інтелектуальні можливості, стимулювати розвиток умінь учнів аргументувати свою відповідь...
58034. Застосування інтеграла до моделювання процесів 2.54 MB
  Навчальна: узагальнити і систематизувати знання студентів з теми «Інтеграл та його застосування»; сприяти закріпленню знань про геометричний, фізичний та економічний зміст інтеграла; формувати вміння й навички студентів самостійно систематизувати та поглиблювати знання...