8774

UDP пакет

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

UDP пакет Протоколы UDP и TCP относятся к транспортному уровню модели стека TCP/IP Протокол UDP (UserDatagramProtocol) не требует подтверждения получения, не обеспечивает гарантированности доставки и, следовательно, целостност...

Русский

2013-02-17

39.5 KB

20 чел.

UDP пакет

Протоколы UDP и TCP относятся к транспортному уровню модели стека TCP/IP 

Протокол UDP (User Datagram Protocol) не требует подтверждения получения, не обеспечивает гарантированности доставки и, следовательно, целостности переданных данных (сборки данных из разных пакетов). Протокол используется для передачи команд и сетевой информации (например, при разрешении имен в DNS), а также для передачи вышележащим протоколам, обеспечивающим гарантированность доставки и целостность данных своими средствами. Структура UDP пакета приведена в таблице 1.

Таблица 1. UDP пакет.

←————————————————————————— Слово 32 бита (4-е байта) ————————————————————→

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Порт источника

Порт получателя

Длина

Контрольная сумма

Данные

. . . .

Данные

Порты источника и получателя – 16-и битовые (2-х байтовые) идентификаторы прикладных протоколов источника и получателя соответственно. Эти идентификаторы необходимы для разделения данных при одновременной работе различных прикладных процессов. Например, при одновременном приёме файлов (протокол FTP) и просмотре web-страницы (протокол HTTP) на одном и том же узле. За известными протоколами (по умолчанию) закреплены первые 1024 порта (например, FTP – 21 порт, HTTP – 80 и т.д.), но номера портов могут быть и переназначены произвольным образом. Совокупность прикладного протокола, IP адресов и номеров портов узлов назначения и источника называется сокетом (socket – гнездо). В сокете номер порта указывается за IP адресом после двоеточия (например, 212.46.206.2:80). Совокупность параметров сокета необходима для организации взаимодействия процессов (программ) в конечных узлах компьютерной сети.

Длина – длина всего (с заголовком) UDP пакета. Максимальная длина UDP пакета есть максимальный размер данных в IP пакете минус минимальная длина заголовка UDP пакета, т.е. (65 535 – 20) – 8 = 65 507 байт.

Контрольная сумма – дополнение до нуля всех двухбайтовых слов пакета и псевдозаголовка.

Перед заголовком для фиксации сокета на транспортном уровне вставляется псевдозаголовок, дополняющий номера портов недостающими значениями IP адресов и индикатором протокола (см. таблицу 2).

Таблица 2. Псевдозаголовок UDP пакета

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

IP адрес источника

IP адрес получателя

0

Протокол

Длина

Протокол – идентификатор протокола (например, 17 – UDP, 6 – TCP).

Длина – длина UDP/TCP пакета.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64447. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТИВНОЇ ВІДМОВОСТІЙКОЇ КУТОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДИСКОПОДІБНОГО ЛІТАЮЧОГО ВИРОБУ 1.05 MB
  Крім зазначених складностей має місце необхідність моделювання та розробки методів відбивання аварійних ситуацій системи стабілізації ДПЛВ в режимі реального часу шляхом забезпечення працездатності в умовах невизначеності функціонування...
64448. СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ОСНОВІ КОДУЮЧИХ СТРУКТУР АДАМАРА 704.5 KB
  Незважаючи на його ефективність метод не вдається зреалізувати поліграфічним способом оскільки для розпізнавання зображення необхідно виконувати двовимірне перетворення Адамара.
64449. ЗАПОБІГАННЯ СХОДУ З РЕЙОК СПЕЦІАЛЬНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ 262 KB
  Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: аналіз наукових публікацій у галузі динаміки залізничних екіпажів і моделювання взаємодії колеса з рейкою; математичне моделювання взаємодії колеса та рейки за умови рівноваги візка...
64450. Діагностика та ендоскопічне лікування туберкульозу трахеї та бронхів 186.5 KB
  Підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз у тому числі з із туберкульозним ураженням ураженням трахеї та бронхів залишається актуальним питанням фтизіатрії і пульмонології.
64451. Підвищення ефективності робочих процесів екскаваторів поздовжнього копання в складних ґрунтових умовах 305.5 KB
  Причиною цього є складність розробки вязких липких суглинистих та глинистих ґрунтів в літній час а також ґрунтів що частково промерзли в зимовий неможливість очищення робочих органів екскаваторів від налиплого та намерзлого ґрунту повторне перенесення його в розроблені виїмки.
64452. Підвищення ефективності експлуатації відцентрових насосів у системі водопостачання житлово-комунального господарства 2.55 MB
  Частка енергії що споживається приводом насоса за різними джерелами оцінюється від 18 до 22 усієї електроенергії що використовується в господарстві країни. Зменшення енергоспоживання окремого насоса при забезпеченні ним певних значень напору і витрати досягається за рахунок підвищення ККД.
64453. АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ 292 KB
  Слабка фінансова система значна зовнішня заборгованість виражена в іноземній валюті недосконалий нагляд та втручання держави в розподіл та оцінку кредитів підсилюють ризики банківських систем таких країн зіштовхнутися з кризами.
64454. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 219 KB
  Одним із завдань України щодо інтеграції у європейський освітній простір є потреба у суспільно визнаній оцінці якості освіти. Аналіз науковометодичної літератури показав що з огляду на започатковані процеси реформування активізувалися...
64455. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ РІШЕННЯ ОДНОГО КЛАСУ ЗАДАЧ ДИФРАКЦІЇ ПЛОСКИХ ЛІНІЙНО ПОЛЯРИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ 1.71 MB
  Явище дифракції плоских лінійно поляризованих електромагнітних хвиль на періодичних гратках широко використовується в техніці зокрема для створення частотних і поляризаційних фільтрів антен діаграмообразуючих пристроїв генераторів дифракційного...