8774

UDP пакет

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

UDP пакет Протоколы UDP и TCP относятся к транспортному уровню модели стека TCP/IP Протокол UDP (UserDatagramProtocol) не требует подтверждения получения, не обеспечивает гарантированности доставки и, следовательно, целостност...

Русский

2013-02-17

39.5 KB

20 чел.

UDP пакет

Протоколы UDP и TCP относятся к транспортному уровню модели стека TCP/IP 

Протокол UDP (User Datagram Protocol) не требует подтверждения получения, не обеспечивает гарантированности доставки и, следовательно, целостности переданных данных (сборки данных из разных пакетов). Протокол используется для передачи команд и сетевой информации (например, при разрешении имен в DNS), а также для передачи вышележащим протоколам, обеспечивающим гарантированность доставки и целостность данных своими средствами. Структура UDP пакета приведена в таблице 1.

Таблица 1. UDP пакет.

←————————————————————————— Слово 32 бита (4-е байта) ————————————————————→

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Порт источника

Порт получателя

Длина

Контрольная сумма

Данные

. . . .

Данные

Порты источника и получателя – 16-и битовые (2-х байтовые) идентификаторы прикладных протоколов источника и получателя соответственно. Эти идентификаторы необходимы для разделения данных при одновременной работе различных прикладных процессов. Например, при одновременном приёме файлов (протокол FTP) и просмотре web-страницы (протокол HTTP) на одном и том же узле. За известными протоколами (по умолчанию) закреплены первые 1024 порта (например, FTP – 21 порт, HTTP – 80 и т.д.), но номера портов могут быть и переназначены произвольным образом. Совокупность прикладного протокола, IP адресов и номеров портов узлов назначения и источника называется сокетом (socket – гнездо). В сокете номер порта указывается за IP адресом после двоеточия (например, 212.46.206.2:80). Совокупность параметров сокета необходима для организации взаимодействия процессов (программ) в конечных узлах компьютерной сети.

Длина – длина всего (с заголовком) UDP пакета. Максимальная длина UDP пакета есть максимальный размер данных в IP пакете минус минимальная длина заголовка UDP пакета, т.е. (65 535 – 20) – 8 = 65 507 байт.

Контрольная сумма – дополнение до нуля всех двухбайтовых слов пакета и псевдозаголовка.

Перед заголовком для фиксации сокета на транспортном уровне вставляется псевдозаголовок, дополняющий номера портов недостающими значениями IP адресов и индикатором протокола (см. таблицу 2).

Таблица 2. Псевдозаголовок UDP пакета

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

IP адрес источника

IP адрес получателя

0

Протокол

Длина

Протокол – идентификатор протокола (например, 17 – UDP, 6 – TCP).

Длина – длина UDP/TCP пакета.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66287. Народні свята весняного циклу. Дослідження змісту свят 283 KB
  Мета: збагатити знання дітей про народні свята весняного циклу; дослідити зміст цих свят; розвивати дослідницькі вміння, зв’язне мовлення, творчі здібності, вміння співпрацювати у групах; виховувати почуття любові і поваги до традицій українського народу, природи рідного краю.
66290. Білки. Ферменти 262 KB
  Мета: вивчити особливості будови білків і умов їх функціонування; розвивати основні поняття теми. Визначити функції білків; їх будову; механізм дії і властивості ферментів.
66291. Різновиди професійної музики 105 KB
  Різновиди професійної музики. Ознайомити учнів з різновидами професійної музики: вокальна та інструментальна професійна музика поняттям цикл інструментальних концертів на прикладі творчості А. Виховувати інтерес до творів італійської інструментальної та вокальної класичної музики...
66293. Нуклеїнові кислоти. Генетичний код. АТФ 91.5 KB
  Мета: поглибити знання про будову властивості та роль ДНК РНК АТФ в житті клітини і організму на прикладі наукових пошуків вчених їх самовідданості виховувати студентів. Обладнання: таблиці ДНК Генетичний код. ДНК дезоксирибонуклеїнова кислота. Самоподвоєння ДНК.
66294. Історія вивчення клітини. Клітинна теорія. Методи цитологічних досліджень. Прокаріоти, еукаріотичення клітини 71.5 KB
  Мета: ознайомити студентів з історією вивчення клітини, методами цитологічних досліджень, сформулювати основні положення клітинної теорії; узагальнити, систематизувати та поглибити знання студентів про будову клітини прокаріот і еукаріот; на прикладі самовідданої праці вчених виховувати студентів.
66295. Поверхневий апарат. Цитоплазма. Цитоскелет. Включення. Органели руху. Немембранні органели 82 KB
  Мета: вивчити хімічний склад мембран, встановити взаємозв’язок між будовою і функціями клітинної мембрани; виходячи з особливостей хімічного складу і будови мембран, визначити застосування їх людиною.