87784

Определить сумму возмещения вреда пострадавшему или его семье, причиненного увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья

Контрольная

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Изучить правила возмещения работодателями вреда, причиненного работникам, – увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. Вычислить сумму возмещения вреда пострадавшему или его семье в соответствии с вариантом №9.

Русский

2015-04-23

51 KB

1 чел.

Работа №5

Определить сумму возмещения вреда пострадавшему или его семье, причиненного увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья

1. Вопросы задания

  1.  Изучить правила возмещения работодателями вреда, причиненного работникам, увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.

  1.  Вычислить сумму возмещения вреда пострадавшему или его семье в соответствии с вариантом №9.

2. Рассчитать сумму возмещения вреда пострадавшему или его семье в результате несчастного случая по варианту №9

  1.  Пособие по временной нетрудоспособности.

Месяцы

9

1

17890

2

17750

3

17640

4

16980

5

16990

6

18130

7

18220

8

17990

9

18030

10

18340

11

18450

12

18560

Процент возмещения

50

Группа инвалидности

-

Σ= 214970 руб.

Среднемесячная зарплата = 214970/12 = 17914,17 руб.

С учетом ограничения Федеральным законом от 19.12.2006 г.. № 234-ФЗ установлено, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц не может превышать 16 125 рублей.

Степень вины машиниста бульдозера Саулевича Н.П. составляет 50%. Но независимо от степени вины, снижение выплат может быть произведено до 25%.

С учетом ограничения и вины:

Средний заработок = 16215/21 = 767,86 руб.

Срок временной нетрудоспособности составил 60 дней.

Пособие по временной нетрудоспособности = 767,86*60 = 46071,43 руб.


  1.  Ежемесячная страховая выплата пострадавшему (застрахованному) или членам его семьи.

Федеральным законом от 19 декабря 2006 г. № 234-ФЗ установлено, что размер ежемесячной страховой выплаты, не может превышать 36 000 рублей.

Среднемесячная зарплата = 214970/12 = 17914,17 руб.

Степень вины машиниста бульдозера Саулевича Н.П. составляет 50%. Но независимо от степени вины, снижение выплат может быть произведено до 25%.

(17914,17/100)*75 = 13435,625 руб.

(13435,625/21)*60 = 38387,5 руб.

3. Оплата дополнительных расходов.

Пострадавший не нуждается в дополнительных расходах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18216. Планування, контроль та облік навчальної діяльності учнів 141.5 KB
  Змістовий модуль 4 Тема 9. Планування контроль та облік навчальної діяльності учнів. Технологія планування та його функції. 1.1. Функції планування вимоги до планування перспективне поточне оперативне планування. 1.2. Технологія планування встановлення мет...
18217. Принципи побудови процесу фізичного виховання 84.5 KB
  Змістовий модуль 1 Тема 2. Принципи побудови процесу фізичного виховання. Усі явища та процеси у природі і житті підпорядковані певним закономірностям і розвиваються відповідно до них. Ці закономірності існують у природі незалежно від волі людини. П
18218. Загальні основи навчання рухових дій 126 KB
  Змістовий модуль 2 Тема 5. Загальні основи навчання рухових дій. Особливості навчання у фізичному вихованні. 1.1. Зміст спеціальних фізкультурноспортивних знань. 1.2. Класифікація рівнів засвоєння знань. Рухові уміння та навички. 2.1. Характеристика
18219. Загальна характеристика та основи методики розвитку рухових здібностей 262 KB
  Змістовий модуль 3 Тема 6. Загальна характеристика та основи методики розвитку рухових здібностей. Поняття про рухові здібності та основні форми їх прояву. 1.1. Визначення поняття рухові здібності€ потенціальні€ та актуальні€ рухові здібності конди
18220. Теорія і методика фізичного виховання, як наукова та навчальна дисципліна. Система фізичного виховання 122 KB
  Змістовий модуль 1 Тема 1. Теорія і методика фізичного виховання як наукова та навчальна дисципліна. Система фізичного виховання. Під терміном теорія€ в науці і зокрема в ТМФВ розуміють систему основних ідей форму наукового знання що дає цілісне уявлення про законо...
18221. Урок – основна форма фізичного виховання молодших школярів 308.5 KB
  Змістовий модуль 4 Тема 8. Урок основна форма фізичного виховання молодших школярів. Зміст навчального предмету Фізична культура€. 1.1. Аналіз програми Основи здоровя і фізична культура€ Київ 2001 року програмовий матеріал години на проходження зміст к...
18222. Фізична культура в системі виховання дітей шкільного віку 106.5 KB
  Змістовий модуль 5 Тема 10. Фізична культура в системі виховання дітей шкільного віку. План. Соціальнопедагогічне значення фізичної культури дітей шкільного віку. 1.1. Мета завдання спрямованість фізичного виховання школярів. 1.2. Вікові особливості розвитк...
18223. Форми організації занять фізичними вправами в школі 174 KB
  Змістовий модуль 4 Тема 7. Форми організації занять фізичними вправами в школі. Форми фізичного виховання протягом навчального дня. 1.1. Гімнастика перед заняттями. 1.2. Фізкультурні хвилинки і фізкультурні паузи. 1.3. Години здоровя. 1.4. Спортивна година в групах подо...
18224. Математичні терміни 154.5 KB
  Математичні терміни. Твердження судження думка в якій виділяється певний об'єкт встановлюються його властивості або зв'язки з іншими об'єктами. Ознака думка про властивість об'єктів. Ознака істотна ознака без якої об'єкт існувати не може. Ознака неі...