87881

Работа с приложениями ОС Windows

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

В ходе выполнения данной лабораторной работы мною были выполнены следующие действия: С помощью программы Блокнот создал файл, содержащий краткие сведения о себе. Сохранил его в своей папке с именем «о себе.txt». Содержимое файла «о себе.txt» показано на.

Русский

2016-08-10

167.52 KB

1 чел.

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ «ГОРНЫЙ»

Кафедра информатики и компьютерных технологий

Лабораторная работа №1

По дисциплине                         Информатика

(наименование учебной дисциплины согласно учебному плану)

 

Тема:                                Работа с приложениями ОС Windows

Автор: студент гр. РГГ-14                Х ворик Тарас Владимирович

                                                                (подпись)                               (Ф. И. О.)

ОЦЕНКА:      

Дата:     

ПРОВЕРИЛ   ассистент                     Косарев О.В.

                                     (должность)                (подпись)                                  (Ф. И. О.)

Санкт-Петербург

2014 год

В ходе выполнения данной лабораторной работы мною были выполнены следующие действия:

  1.  С помощью программы Блокнот создал файл, содержащий краткие сведения о себе. Сохранил его в своей папке с именем «о себе.txt».

Содержимое файла «о себе.txt» показано на рис. 1.

Рис. 1. Содержимое файла осебе.txt

  1.  Запустил программу Paint.

Использовал инструмент прямоугольник для рисования фрагмента флага.

Скопировал... Наклонил... Добавил надпись. В результате получил следующий рисунок (рис.2.)

Рис.2 . Результат выполнения Задания 2

Сохранил последовательно рисунок в своей папке с разными расширениями:

  1.  bmp
  2.  gif
  3.  jpeg 

  1.  С помощью графического редактора Paint создал электронную подпись (рис. 3)

Рис.3 . Электронная подпись

  1.  В результате проделанной работы в личной папке было создано несколько документов (рис. 4).

Рис. 4. Содержимое личной папки

 

Вывод. 

  1.  В результате выполнения практической работы были закреплены навыки работы с программами Блокнот и Paint.
  2.  Сравнив форматы графических файлов с флагом РФ, пришел к выводу, что меньше всего по объему - файл с расширением gif, самый большой по объему - файл с расширением bmp.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38159. Інформаційно-пропагандистське забезпечення ведення бойових дій 134 KB
  Досвід локальних війн і збройних конфліктів кінця ХХ – початку ХХІ століття доводить, що інформаційно-пропагандистьский вплив і надалі буде спрямовуватися на людський розум, оскільки він дає можливість впливати на слабку ланку на полі бою – мислення індивідуального солдата.
38160. Інформаційно-психологічна протидія негативному впливу на особовий склад підрозділів СВ ЗС України 145.5 KB
  ОСНОВНА ЧАСТИНА: Військовослужбовці 5ї окремої механізованої бригади в складі багатонаціональної дивізії ЦентрПівдень виконували завдання у Республіці Ірак на території провінції Васіт із серпня 2003 року до березня 2004 року. На території провінції зберігалось розподілення населення за племінною ознакою. Центральне місто провінції АльКут в якому проживало більше половини всього населення провінції. В провінції функціонував тимчасовий уряд на чолі з губернатором Нама Султаном.
38161. Система культурно-виховної та просвітницької роботи в ЗС України 130.5 KB
  В умовах реалізації Державної програми розвитку ЗС України на 2006 - 2011 роки питання культури, духовного розвитку також отримають особливу важливість. Це обумовлено необхідністю, по-перше, збагачення духовного світу військовослужбовців на основі залучення їх до духовних цінностей українського народу та його війська, кращих зразків української та мирової культури
38163. Організація та зміст інформаційно-пропагандистського забезпечення в ЗС України 146 KB
  Тема №9 Інформаційнопропагандистське забезпечення в Збройних Силах України Заняття №1: Організація та зміст інформаційнопропагандистського забезпечення в ЗС України Час: 2 години Мета заняття: формувати у курсантів риси необхідні військовому керівнику для професійної діяльності;...
38164. Методи проведення занять в системі гуманітарної підготовки 125 KB
  Тема №9 Інформаційнопропагандистське забезпечення в Збройних Силах України Заняття №3: Методи проведення занять в системі гуманітарної підготовки Час: 2 години Мета заняття: формувати у курсантів риси необхідні військовому керівнику для професійної діяльності; сприяти розвитку...
38165. Психологічний відбір військовослужбовців 118.5 KB
  Сутність і принципи психологічного відбору. Системний підхід до організації психологічного відбору. Необхідність професійного психологічного відбору обумовлена: високими вимогами до сучасного військовослужбовця; значимістю наслідків від помилок що виникають під час військової служби; необхідністю зниження матеріальних втрат внаслідок відрахування з навчальних військових частин та дострокового звільнення з військової служби осіб що не відповідають сучасним вимогам. У загальних рисах суть професійного...
38167. Система морально-психологічного забезпечення адаптації молодого поповнення до умов військової служби 134 KB
  Моральнопсихологічне забезпечення адаптації військовослужбовців до умов військової служби Заняття №1: Система моральнопсихологічного забезпечення адаптації молодого поповнення до умов військової служби Час: 2 години Мета заняття: формувати у курсантів риси необхідні військовому...