87883

Изучение полупроводниковых выпрямителей и сглаживающих фильтров

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель: изучить зависимость электропроводности полупроводникового диода от величины и направления поданного в него напряжения Изучение вольт-амперной характеристики диода Для изучения вольт-амперной характеристики диода будем подавать на него напряжение в прямом и обратном направлении.

Русский

2015-04-24

2.3 MB

1 чел.

Лабораторная работа №12

Изучение полупроводниковых выпрямителей и сглаживающих фильтров

Цель: изучить зависимость электропроводности полупроводникового диода от величины и направления поданного в него напряжения

1. Изучение вольт-амперной характеристики диода

Для изучения вольт-амперной характеристики диода будем подавать на него напряжение в прямом и обратном направлении.

Таблица 1. Значения напряжения при подаче тока в прямом направлении.

I, А

1,2

1,3

1,4

1,44

1,5

1,7

U, В

0,08

0,1

0,23

0,29

0,4

0,5

Таблица 2. Значения напряжения при подаче тока в обратном направлении.

I, мА

5

10

15

16

20

U, В

5,6

7,6

8,6

9

9,6


Рисунок 1. Схема для снятия вольт-амперной характеристики диода.

2. Изучение полупроводниковых выпрямителей и фильтров.

А) полупроводниковые выпрямители

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Б) Сглаживающие фильтры

Рисунок 5.

Рисунок 6.

Рисунок 7.

Рисунок 8.

Вывод:

В лабораторной работе были изучены полупроводниковые выпрямители и сглаживающие фильтры. Построена вольт-амперная характеристика полупроводникового диода. Ее вид совпадает с реальной характеристикой. При изучении выпрямителей и фильтров использовались схемы, изображенные на рис. 2 – 8. В результате был получен выпрямленный ток (рис.8).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68192. МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 483 KB
  Динамічні зміни в усіх сферах життєдіяльності, реформування освіти України та загальна інформатизація навколишнього середовища спонукають до переусвідомлення чинних і пошуку нових концептуальних засад щодо вдосконалення якості освіти.
68193. СИНТЕЗ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 1.97 MB
  Великий клас електромагнітних систем які знайшли широке застосування як основа електромагнітів електричних апаратів і інших електромеханічних пристроїв та механізмів являють собою електромагніти з осьовою симетрією.
68194. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У РОБОТІ НАД ТЕКСТОМ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 195 KB
  Проблема розвитку творчих здібностей особистості є однією з центральних у педагогіці оскільки прогрес суспільства це шлях творчого зростання долання стереотипів і вироблення нових нестандартних часто несподіваних рішень оригінальних підходів і шляхів їх втілення.
68195. ПАТОГЕНЕЗ ПОРУШЕННЯ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ ЗА УМОВ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 312 KB
  Глибокі й різноспрямовані дослідження СДС привели до розробки й впровадження ряду нових методів хірургічного лікування зокрема реваскуляризуючих операцій використання різноманітних ранових покрить та аплікацій на ранову поверхню стовбурових клітин аутофібробластів й різноманітних факторів росту...
68196. РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 891 KB
  Ринкові трансформації національної економіки, невід’ємною складовою яких є земельна реформа, зумовили серйозні зрушення у формах власності на землю і господарювання на ній. Ринкове середовище вимагає удосконалення процесів регулювання земельних відносин, чим підвищується актуальність обраної теми.
68197. МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 361.5 KB
  Сьогодні у нашій державі оподаткування нерухомості не відіграє значної фіскальної та соціальної ролі в порівнянні із зарубіжними країнами. Для зміцнення матеріальнофінансової бази місцевого самоврядування та нівелювання значної дохідної і майнової нерівності населення особливої...
68198. ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 2.24 MB
  Системне дослідження соціально-економічних процесів що відбуваються на рівні регіону передбачає виявлення галузевої структури учасників господарської діяльності визначення всіх структуроутворюючих підсистем та елементів їх аналіз і оцінка взаємного впливу.
68199. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОЛІЇ НАСІННЯ ВИНОГРАДУ В ЯКОСТІ РАНОЗАГОЮВАЛЬНОГО ЗАСОБУ 389 KB
  Олія насіння винограду є діючою речовиною рослинного походження що має бути перспективною у складі препаратів для місцевого лікування ран у 2й та 3й фазах ранового процесу. Вищезазначене обумовлює актуальність вивчення фармакологічних властивостей олії насіння винограду з метою обґрунтування її практичного...
68200. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 305 KB
  Інтеграція України до європейського економічного й інформаційного простору, поява нових сфер економічної діяльності тісно інтегрованих із інформаційними технологіями, що постійно оновлюються, зумовлюють необхідність у підвищенні якості економічної освіти та супроводжуються зростанням...