87884

Исследование гистерезиса ферромагнетиков с помощью осциллографа

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

В лабораторной работе был изучен гистерезис трансформаторной стали при помощи осциллографа. Также были получены ее магнитные характеристики, такие как коэрцитивная сила (7,07 Ам), индукция насыщения (0,36 Тл), остаточная индукция (0,2 Тл).

Русский

2015-04-24

1.33 MB

0 чел.

Лабораторная работа №13

Исследование гистерезиса ферромагнетиков с помощью осциллографа

Цель: изучить магнитный гистерезис в трансформаторной стали. Изучить ее магнитные характеристики

Рисунок 1. Схематический рисунок осциллографа

К – катод

В – управляющий электрод

А1 – фокусирующий анод

А2 – управляющий анод

Пу, Пх – конденсаторные пластины

Э – флуоресцирующий экран

Рисунок 2. Схематический рисунок установки

C – конденсатор

R1, R2 – сопротивления

N1, N2 – обмотки трансформатора

R3 – потенциометр

Тр1, Тр2 – трансформаторы

А – амперметр

Пр – плавкий предохранитель

К – ключ

Расчетные формулы

(1),

где     – коэрцитивная сила

– число витков в первичной обмотке

– отклонение

– изменение силы тока при соответствующем изменении длины на

– индуктивность катушки

(2),

где      – сопротивления

– емкость конденсатора

– длина отрезка на максимальной длине гистерезиса, соответствующая

– площадь поперечного сечения сердечника

(3)

где    – длина отрезка на максимальной длине гистерезиса, соответствующая

  

Рисунок 3.   изображение петлей гистерезиса на экране осциллографа при различных значениях силы тока

Таблица 1.

Данные для графика

l, ед

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

I, мА

0,33

0,4

0,45

0,51

0,56

0,6

0,65

0,7

0,76

0,8

0,86

Таблица 2.

Данные для графика

l, ед

14

16

18

20

22

24

26

28

30

I, мА

0,2

0,22

0,24

0,27

0,3

0,32

0,35

0,38

0,4


Результаты

= (1) = 7,07 А/м

= (2) = 0,36 Тл

= (3) = 0,2 Тл

Вывод :

В лабораторной работе был изучен гистерезис трансформаторной стали при помощи осциллографа. Также были получены ее магнитные характеристики, такие как  коэрцитивная сила (7,07 А/м), индукция насыщения (0,36 Тл), остаточная индукция (0,2 Тл). Были построены графики зависимости  и , основная кривая намагничивания. В ходе работы все эксперименты прошли успешно.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68163. Геохімія ртуті у підземних водах геологічних структур північно-західної частини Донецької складчастої споруди 269.5 KB
  Окрім того присутність ртуті у підземних водах може бути причиною важких неінфекційних хронічних захворювань у населення. Через все це дослідження геохімічних особливостей ртуті у підземних водах геологічних структур північнозахідної частини Донецької складчастої споруди є дуже актуальною науковопрактичною проблемою.
68164. Жанрово-стильова модель інструментального концерту та концепційні засади композиторської інтерпретації (на прикладі творів Л. М. Колодуба) 171 KB
  Вибір даної теми зумовлений науковим інтересом до зазначеної проблеми а постійне звертання композиторів до жанру інструментального концерту також засвідчує актуальність обраної тематики. Обєктом дослідження обрано жанровостильову модель інструментального концерту.
68165. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 187.5 KB
  Значна роль у здійсненні сучасної податкової політики, яка має забезпечити належний соціально-економічний розвиток країни, належить органам державної податкової служби. За час їх існування зроблений значний обсяг роботи, зокрема, створено ефективну систему прогнозування...
68166. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 246 KB
  У Національній доктрині розвитку освіти визнається провідна роль педагога в досягненні мети освіти. Різноманітні аспекти професійного розвитку особистості виступили предметом наукових досліджень як вітчизняних Г. Тому при підготовці майбутніх вчителів провідними і приорітетними є завдання...
68167. ОСНОВНІ ХВОРОБИ КУКУРУДЗИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ЇХ ШКІДЛИВОСТІ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 237.5 KB
  Спеціалізація вирощування кукурудзи відбувається в сівозмінах з короткою ротацією з насиченням зернових культур понад 50 а це спричиняє акумуляцію інфекційного запасу хвороб в ґрунті. Головними чинниками що дестабілізують виробництво зерна є хвороби які знижують ефективність сучасних технологій вирощування кукурудзи.
68168. ПРИНЦИПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 206 KB
  Аналіз заходів щодо зниження рівня негативного впливу на економіку, що включають від відверто протекціоністських заходів для захисту власних виробників, девальвації національної валюти до регулювання ринків праці на користь громадян власних країн, прийнятих розвиненими економіками...
68169. МУЗИЧНИЙ ВИМІР БУТТЯ ЛЮДИНИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 127.5 KB
  Але якщо раніше звучання музики було локалізоване в часі та просторі то у сучасному світі музику можна почути коли і де завгодно. У подібному процесі немає нічого дивного оскільки сама природа музики як мінімум подвійна. Двоїстість музики свідчить про подвійну природу самої людини а значить...