87891

Измерение сопротивления методом прямого отклонения

Лабораторная работа

Физика

Цель: изучить методы измерений малых и средних сопротивлений, провести измерение сопротивления нихрома, измерить неизвестные сопротивления с помощью одного вольтметра

Русский

2015-04-24

73.5 KB

1 чел.

Лабораторная работа №1

Измерение сопротивления методом прямого отклонения

Цель: изучить методы измерений малых и средних сопротивлений, провести измерение сопротивления нихрома, измерить неизвестные сопротивления с помощью одного вольтметра

Рисунок 1. Используемая схема в задании 1.

ε – ЭДС

Rx – измеряемое сопротивление

T1, T2 – токовые клеммы

K – ключ

R – потенциометр

Рисунок 2. Используемая схема в задании 2.

ε – ЭДС

Rx – измеряемое сопротивление

T1, T2 – токовые клеммы

K1, K2 – ключ

R – потенциометр

Rv – сопротивление вольтметра

U, Uv – напряжение в цепи и на вольтметре соответственно

V – вольтметр

Расчетные формулы:

(1),

где     – удельное сопротивление

– напряжение

– диаметр проволоки

– сила тока

– длина проволоки

(2),

где    – абсолютная погрешность удельного сопротивления

– абсолютная погрешность напряжения

– абсолютная погрешность диаметра проволоки

– абсолютная погрешность силы тока

– абсолютная погрешность длины проволоки

 (3),

где     – искомое сопротивление

– напряжение

– напряжение на вольтметре

– сопротивление вольтметра

Ход работы

I. Измерение малого сопротивления.

Воспользуемся схемой, изображенной на рисунке 1. Имеем:

Таблица1

Результаты измерений параметров для вычисления удельного сопротивления

I, мА

U, мВ

l, см

D, мм

1

48

238

90,1

0,50

2

52

242

90,0

0,50

3

50

240

89,9

0,50

среднее

50

240

90

0,50

I = 50 мА;

U = 240 мВ;

l = 90 см;

D = 0,50 мм;

= (1) = 1,05 · 10-6 Ом/м.

= (2) = 3%,  = 3 · 10-8 Ом/м. при р = 0,95.

II. Измерение большого сопротивления.

Воспользуемся схемой, изображенной на рисунке 2. Имеем:

Для Rx1 

U = 160 мВ;

Uv = 48 мВ;

Rx1 = (3) = 15000 Ом;

Для Rx2 

U = 100 мВ;

Uv = 40 мВ;

Rx2 = (3) = 10833 Ом.

Вывод

В лабораторной работе были изучены методы измерения больших и малых сопротивлений. В частности, измерено сопротивление удельное сопротивление проволоки (1,05 · 10-6 Ом/м) с погрешностью в 3%. Также были измерены два больших сопротивления (15000 и 10833 Ома соответственно). Для измерения больших сопротивлений использовался один вольметр.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65610. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ З ВАЖКООБРОБЛЮВАНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ МОТС 5.84 MB
  Їхній сприятливий вплив на процес різання пов'язаний в основному із зниженням температури в зоні різання та зменшенням тертя між робочими поверхнями ріжучого інструменту стружкою що виникає та обробленою поверхнею.
65611. ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ВИСОКОВОЛЬТНИХ ТА НАДВИСОКОВОЛЬТНИХ КАБЕЛІВ З ПОЛІМЕРНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ 3.5 MB
  Можливість прокладання нових кабелів без додаткового підігрівання при низьких температурах і відсутність в них екологічно шкідливих рідких компонентів спрощують технологію будівництва та ремонту кабельних ліній електропередачі...
65612. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНАХ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 3.56 MB
  У сучасних умовах необхідно активно мобілізувати внутрішні резерви стабільного соціальноекономічного розвитку регіонів країни у тому числі ті що пов’язані з формуванням сукупних доходів населення як одного з можливих інвестиційних...
65613. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАГУВАННЯ ХМЕЛЮ ЗА ДОПОМОГОЮ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ У ПИВОВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 366.5 KB
  Низька ефективність більшості існуючих способів вилучення цільових компонентів із рослинної сировини з високою ступінню її подрібнення викликана недосконалістю екстракційної апаратури оскільки дрібнофракційна сировина або виготовлена...
65614. Функціонування та розвиток ринку освітніх послуг у системі регіональних ринків 350.5 KB
  Європейський вектор розвитку українського суспільства формування елементів економіки знань визначають специфіку суспільних трансформацій в усіх сферах людської діяльності траєкторію зміни процесів відтворення трудового потенціалу країни в механізмах...
65615. РОМАНИ М. ШОЛОХОВА І М. СТЕЛЬМАХА: ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ 202.5 KB
  Актуальність дослідження визначається необхідністю аналізу взаємозв’язків та взаємодії національних літератур на рівні вивчення художньої специфіки романів письменників та їх внеску у духовну скарбницю людства.
65616. Історико-демографічні процеси в італійському суспільстві XII – XVII ст.: теоретико-методологічний аспект 236.5 KB
  Для аналізу взаємодії демографічних та соціально-економічних процесів була обрана історія Італії XІІ XVII ст. Протягом цього тривалого періоду розвиток Італії радикально змінювався і був непрямолінійним. Демографічна та соціально-економічна динаміка розвитку Італії XІІ –XVII ст.
65617. МІЖЕТНІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ НАРОДІВ КРИМУ (ПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ) 175 KB
  Перша група обумовлена складністю багатогранністю і суперечністю міжетнічної взаємодії народів Криму. У контексті Криму з його специфічною інтеграційною моделлю міжетнічної взаємодії ця проблема є досить актуальною. Малодослідженим залишається питання про форму взаємодії етносів Криму.
65618. ПОВНІ МЕТОДИ ПОШУКУ ВИВЕДЕННЯ В СИСТЕМАХ ЛОГІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 190.5 KB
  Досліджено резолюційні і парамодуляційні стратег ії лінійного типу для упорядкованих диз’юнктів що використовують ослаблений варіант правила факторизації; доведено їхню коректність і повноту. Далі вивчається так зване числення літеральних секвенцій lS модифікований випадок sS коли в антецеденті секвенцій...