87891

Измерение сопротивления методом прямого отклонения

Лабораторная работа

Физика

Цель: изучить методы измерений малых и средних сопротивлений, провести измерение сопротивления нихрома, измерить неизвестные сопротивления с помощью одного вольтметра

Русский

2015-04-24

73.5 KB

1 чел.

Лабораторная работа №1

Измерение сопротивления методом прямого отклонения

Цель: изучить методы измерений малых и средних сопротивлений, провести измерение сопротивления нихрома, измерить неизвестные сопротивления с помощью одного вольтметра

Рисунок 1. Используемая схема в задании 1.

ε – ЭДС

Rx – измеряемое сопротивление

T1, T2 – токовые клеммы

K – ключ

R – потенциометр

Рисунок 2. Используемая схема в задании 2.

ε – ЭДС

Rx – измеряемое сопротивление

T1, T2 – токовые клеммы

K1, K2 – ключ

R – потенциометр

Rv – сопротивление вольтметра

U, Uv – напряжение в цепи и на вольтметре соответственно

V – вольтметр

Расчетные формулы:

(1),

где     – удельное сопротивление

– напряжение

– диаметр проволоки

– сила тока

– длина проволоки

(2),

где    – абсолютная погрешность удельного сопротивления

– абсолютная погрешность напряжения

– абсолютная погрешность диаметра проволоки

– абсолютная погрешность силы тока

– абсолютная погрешность длины проволоки

 (3),

где     – искомое сопротивление

– напряжение

– напряжение на вольтметре

– сопротивление вольтметра

Ход работы

I. Измерение малого сопротивления.

Воспользуемся схемой, изображенной на рисунке 1. Имеем:

Таблица1

Результаты измерений параметров для вычисления удельного сопротивления

I, мА

U, мВ

l, см

D, мм

1

48

238

90,1

0,50

2

52

242

90,0

0,50

3

50

240

89,9

0,50

среднее

50

240

90

0,50

I = 50 мА;

U = 240 мВ;

l = 90 см;

D = 0,50 мм;

= (1) = 1,05 · 10-6 Ом/м.

= (2) = 3%,  = 3 · 10-8 Ом/м. при р = 0,95.

II. Измерение большого сопротивления.

Воспользуемся схемой, изображенной на рисунке 2. Имеем:

Для Rx1 

U = 160 мВ;

Uv = 48 мВ;

Rx1 = (3) = 15000 Ом;

Для Rx2 

U = 100 мВ;

Uv = 40 мВ;

Rx2 = (3) = 10833 Ом.

Вывод

В лабораторной работе были изучены методы измерения больших и малых сопротивлений. В частности, измерено сопротивление удельное сопротивление проволоки (1,05 · 10-6 Ом/м) с погрешностью в 3%. Также были измерены два больших сопротивления (15000 и 10833 Ома соответственно). Для измерения больших сопротивлений использовался один вольметр.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55759. Портфоліо – перспективна форма представлення індивідуальної спрямованості професійного саморозвитку і самоактуалізації педагога 36 KB
  Мета створення портфоліо забезпечення відслідковування індивідуального прогресу вчителя в широкому освітньому контексті демонстрація його здібності до практичного застосування освітніх надбань.
55760. Формирование критического мышления путем использования интерактивных технологий обучения 87.5 KB
  Интерактивное обучение построено на основе критического мышления. Готовить детей к жизни помочь им стать образованными и конкурентоспособными помогает и выбранная мной педагогическая технология критического мышления на современном этапе самая продуктивная. Принципы активного обучения и критического мышления. Мною изучено научнометодическое пособие по проблемам развития критического мышления в американском издании презентация интерактивного курса проработаны восемь пособий рекомендаций Международной Ассоциации Читателей.
55761. Поняття про комп’ютерні віруси. Класифікація вірусів 29.5 KB
  Антивірусні програмні продукти, як правило, об`єднують основні функції детектора — доктора — ревізора. Антивірусні програми постійно поновлюються (не рідше 1 разу на місяць). Вони можуть захистити ПК від вірусів, що відомі на даний момент.
55762. ВІДЧУВАТИ В СОБІ ВІЛЬНУ ЛЮДИНУ 49 KB
  €œНавчання - це лише одна з пелюсток тієї квітки що називається вихованням у широкому розумінні цього поняття. Отже виховання не просто складова освіти а її внутрішня сутність що й виражене в завданні освіти €œсформувати людину.
55763. Виховна година «Єдина справжня розкіш — це розкіш людського спілкування» (А. Екзюпері) 60 KB
  Мета: озброїти учнів знаннями і практичними рекомендаціями про основи спілкування; дати їм практичні рекомендації щодо удосконалення свого мовлення уміння спілкуватися; спонукати учнів застосовувати набуті знання у повсякденному спілкуванні...
55765. Механізми формування психологічних проблем і психосоматичних розладів 57 KB
  Найбільш загальним підходом до опису тілеснопсихологічних проблем що слугують точкою прилягання тілесної психокорекції служить уявлення про порушення психологічної адаптації як механізм їх формування.
55766. Як розмовляти, щоб тебе розуміли 43 KB
  Мета: ознайомити дітей з основними правилами спілкування; вчити застосовувати їх у житті; залучати учнів до рольового моделювання з метою набуття власного досвіду...
55767. Стилизация в декоративной росписи 1.15 MB
  Цель: продолжить знакомство учащихся с декоративно-прикладным искусством петриковской росписи; Ознакомить со стилизацией учить выполнять стилизованные декоративные изображения...