87893

Основы работы на персональном компьютере в системе Windows

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

При этом описать четыре альтернативных способа выполнения указанных действий при работе с файловой системой: с помощью командной строки; с помощью манипулятора мышь; с помощью клавиатуры; с использованием одного из файловых менеджеров.

Русский

2015-04-24

21.03 KB

15 чел.

Лабораторная работа №1
Тема: «Основы работы на персональном компьютере в системе
Windows»
Работу выполнила: Татаркина Юлия, группа ТК-14.

Задание:
1. Изучить (знать и уметь выполнять) основные элементы работы, указанные в Приложении.
2. Конспективно описать все изучаемые действия. При этом описать четыре альтернативных способа выполнения указанных действий при работе с файловой системой:
-с помощью командной строки;
-с помощью манипулятора «мышь»;
-с помощью клавиатуры;
-с использованием одного из файловых менеджеров.
Приложение
 Включение, выключение, перезагрузка ПК, аварийное завершение программ, функциональные возможности клавиатуры, общее назначение клавиш и их комбинаций, основы работы с манипулятором «мышь».
 Понятие текущего (рабочего) диска (каталога). Как сделать диск (каталог) текущим? Понятие «Горячие клавиши».
 Основные действия по работе с дисками, файлами и каталогами: создание, переименование, копирование, перемещение, просмотр содержимого, уничтожение файлов и каталогов, запуск на выполнение исполняемых файлов, слияние нескольких текстовых файлов в один, их редактирование и сохранение на диске, форматирование дискеты, создание системной дискеты; использование шаблона (*,?) при работе с группами файлов (каталогов); сохранение информации о содержимом каталога в файле. Назначение клавиш
F1-F10, а также комбинаций Alt-F1, Alt-F2, Ctrl-U, Ctrl-O, Ctrl-L, Ctrl-Q, Ctrl-Enter в FAR (VC, NC, WC).


С помощью командной строки

С помощью манипулятора «мышь»

С помощью клавиатуры

С помощью файлового менеджера

Включение

-

-

-

-

Выключение

shutdown -s -t 0

Пуск

->Завершение работы

Клавиша Windows

->завершение работы

Перезагрузка

shutdown -t 0 -r

Пуск

->Перезагрузка

Клавиша Windows

->перезагрузка

Аварийное завершение программ

shutdown -s -t 0 -f 

Создать->ярлык

->taskkill/F?F1 «STATUS eq NOT RESPONDING»

->далее

Создание

md d:\ "новая папка" - создать «Новая папка»

Правая кнопка мыши->создать

Ctrl-N

F7 -папка, Shift-F4 – текстовый документ

Переименование

d:\123 "Новая папка" – переименовать "123" в "Новая папка"

Правая кнопка мыши
->переименовать

F2

Shift-F2 – сохранить под другим именем

Копирование

copy d:\ "новая папка"\файл.txt d:\" - копировать "файл" из "Новая папка" в диск "D:\\"

Правая кнопка мыши

->копировать

Ctrl-C

F5

Перемещение

move d:\"новая папка"\"файл.txt" "d:\" - переместить "файл" из "Новая папка" в диск "D:\\ "

Выбрав нужный файл, зажать левую кнопку мыши и переместить его

Перетаскивание с Shift

Просмотр содержимого

type

Правая кнопка мыши->открыть

Выбрать нужный файл и нажать Enter

F3

Уничтожение файлов и каталогов

del d:\"новая папка" - удалить все файлы, находящиеся в этой папке

Правая кнопка мыши->удалить

Delete

Alt-Del

Запуск на выполнение исполняемых файлов

start

Запускаем файл двойным щелчком левой кнопкой мыши

Запускаем выбранный файл нажатием клавиши Enter

Слияние нескольких текстовых файлов в один

copy "d:\"new folder"\abc.txt"+"d:\new folder\123.txt" "d:\new folder\new.txt" - файл  abc и файл 123 слиты в один файл new

Редактирование и сохранение на диск

F4

Форматирование дискеты

format

Создание системной дискеты


? – 1 случайный символ ;

?? – 2 случайных символа…

* - любое (рандомное =random) количество случайных символов…

Пример : del *.txt – удаление всех текстовых файлов. Copy ???.doc – копирование документов с 3 рандомными символами в названии)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20466. Компонентне програмування 16.45 KB
  Таким чином компонентне програмування обходить проблему крихкості базового класу.Компонентноорієнтоване програмування включає в себе набір обмежень що накладаються на механізм об'єктноорієнтованого програмування далі ООП.Ситуація коли виникає нова парадигма програмування як обмеження колишньої вже була коли виникло структурне програмування для використання структур управління які виключають невпорядковані переходи управління за допомогою оператора GOTO що утрудняють аналіз алгоритму програми.
20467. Технологія компонентного програмування 13.36 KB
  COM і DCOM технології які забезпечують взаємодію між компонентами прикладної задачі. DCOM це свого роду клей який звязує різні технології. DCOM дає змогу двом або декільком компонентам легко взаємодіяти одне з одним незалежно від того коли і на якій мові вони були написані а також де саме вони знаходяться і в якій операційній системі працюють. Розглянемо більш детально DCOM.
20468. CASE-технологія 13.1 KB
  CASEтехнологія це інструментарій для системних аналітиків розробників і програмістів який замінює папір і олівець комп'ютером автоматизуючи процес проектування і розробки ПЗ. З самого початку CASEтехнології і розвивалися з метою подолання цих обмежень шляхом автоматизації процесів аналізу та інтеграції підтримуючих засобів.Основа CASEтехнології використання бази даних проекту репозиторію для зберігання всієї інформації про проект що може розділятися між розроблювачами відповідно до їх правами доступу.
20469. Якість ПЗ 13.62 KB
  Підвищення якості ПЗ по одній з властивостей часто може бути досягнуто наприклад ціною зміни вартості термінів завершення розробки тощо. В даному випадку мова не йде про розробку ідеального з точки зору показників якості ПЗ досягнути цього скоріш всього взагалі неможливо а про розробку ПЗ із задовільною якістю. Тому при опису якості ПЗ насамперед повинні бути визначені критерії оцінки якості ПЗ. критеріями якості ПЗ вважають: функціональність надійність легкість застосування ефективність супровід ...
20470. Забезпечення функціональності ПЗ 12.34 KB
  При розробці ПС доцільно застосовувати різні методи еталони і види тестування кожний з яких орієнтований на виявлення локалізацію або діагностику певних типів дефектів.У складних комплексах програм при будьякій технології розробки неможливо гарантувати абсолютну відсутність дефектів і помилок. Непередбачуваність виду місця і часу прояви дефектів ПС в процесі експлуатації призводить до необхідності створення спеціальних додаткових систем автоматичної оперативної захисту від ненавмисних випадкових спотворень обчислювального процесу...
20471. Безпека програмного забезпечення 16.55 KB
  Проблеми хто потенційно може здійснити практичне впровадження програмних дефектів деструктивного впливу в програмний код які можливі мотиви дій суб'єкта що здійснює розробку таких дефектів як можна ідентифікувати наявність програмного дефекту як можна відрізнити навмисний програмний дефект від програмної помилки які найбільш імовірні наслідки активізації деструктивних програмних засобів при експлуатації комп'ютерних систем Меоди та концепції захисту Для захисту програм від дослідження необхідно застосовувати методи захисту від...
20472. Методологiя структурного програмування 17.08 KB
  Метою структурного програмування є створення ієрархічно впорядкованих модульних програм в яких застосовуються стандартні керуючі конструкції. Одним із шляхів вдосконалення структурного програмування є введення стандартів що регламентують процес програмування. Необхідність стандартизації програмування обумовлена: необхідністю підвищення експлуатаційних характеристик програм що створюються; прагненням зробити систему достатньо простою доступною для сприйняття програмістом який знайомий з відповідними стандартами; вимогою зробити систему...
20473. Клієнт-сервер (англ. Client-server) 16.26 KB
  Clientserver обчислювальна або мережева архітектура в якій завдання або мережева навантаження розподілені між постачальниками послуг сервісів званими серверами і замовниками послуг званими клієнтами. Нерідко клієнти і сервери взаємодіють через комп'ютерну мережу і можуть бути як різними фізичними пристроями так і програмним забезпеченням.Багаторівнева архітектура клієнтсерверБагаторівнева архітектура клієнтсервер різновид архітектури клієнтсервер в якій функція обробки даних винесена на один або декілька окремих серверів. Це...
20474. Ефективність програмного забезпечення та її оцінка 36 KB
  Оптимізація це покращення характеристик програмної системи або просто програми. Отже перший етап програмування створення правильної програми і лише другий її оптимізація. Але перед тим як починати покращувати ефективність програми слід перевірити наскільки це покращення буде корисним і точно визначити місце яке слід переробити. Справа у тому що існує правило 20 80: 20 обєктного коду тексту програми виконується 80 часу роботи всієї програми.