87893

Основы работы на персональном компьютере в системе Windows

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

При этом описать четыре альтернативных способа выполнения указанных действий при работе с файловой системой: с помощью командной строки; с помощью манипулятора мышь; с помощью клавиатуры; с использованием одного из файловых менеджеров.

Русский

2015-04-24

21.03 KB

14 чел.

Лабораторная работа №1
Тема: «Основы работы на персональном компьютере в системе
Windows»
Работу выполнила: Татаркина Юлия, группа ТК-14.

Задание:
1. Изучить (знать и уметь выполнять) основные элементы работы, указанные в Приложении.
2. Конспективно описать все изучаемые действия. При этом описать четыре альтернативных способа выполнения указанных действий при работе с файловой системой:
-с помощью командной строки;
-с помощью манипулятора «мышь»;
-с помощью клавиатуры;
-с использованием одного из файловых менеджеров.
Приложение
 Включение, выключение, перезагрузка ПК, аварийное завершение программ, функциональные возможности клавиатуры, общее назначение клавиш и их комбинаций, основы работы с манипулятором «мышь».
 Понятие текущего (рабочего) диска (каталога). Как сделать диск (каталог) текущим? Понятие «Горячие клавиши».
 Основные действия по работе с дисками, файлами и каталогами: создание, переименование, копирование, перемещение, просмотр содержимого, уничтожение файлов и каталогов, запуск на выполнение исполняемых файлов, слияние нескольких текстовых файлов в один, их редактирование и сохранение на диске, форматирование дискеты, создание системной дискеты; использование шаблона (*,?) при работе с группами файлов (каталогов); сохранение информации о содержимом каталога в файле. Назначение клавиш
F1-F10, а также комбинаций Alt-F1, Alt-F2, Ctrl-U, Ctrl-O, Ctrl-L, Ctrl-Q, Ctrl-Enter в FAR (VC, NC, WC).


С помощью командной строки

С помощью манипулятора «мышь»

С помощью клавиатуры

С помощью файлового менеджера

Включение

-

-

-

-

Выключение

shutdown -s -t 0

Пуск

->Завершение работы

Клавиша Windows

->завершение работы

Перезагрузка

shutdown -t 0 -r

Пуск

->Перезагрузка

Клавиша Windows

->перезагрузка

Аварийное завершение программ

shutdown -s -t 0 -f 

Создать->ярлык

->taskkill/F?F1 «STATUS eq NOT RESPONDING»

->далее

Создание

md d:\ "новая папка" - создать «Новая папка»

Правая кнопка мыши->создать

Ctrl-N

F7 -папка, Shift-F4 – текстовый документ

Переименование

d:\123 "Новая папка" – переименовать "123" в "Новая папка"

Правая кнопка мыши
->переименовать

F2

Shift-F2 – сохранить под другим именем

Копирование

copy d:\ "новая папка"\файл.txt d:\" - копировать "файл" из "Новая папка" в диск "D:\\"

Правая кнопка мыши

->копировать

Ctrl-C

F5

Перемещение

move d:\"новая папка"\"файл.txt" "d:\" - переместить "файл" из "Новая папка" в диск "D:\\ "

Выбрав нужный файл, зажать левую кнопку мыши и переместить его

Перетаскивание с Shift

Просмотр содержимого

type

Правая кнопка мыши->открыть

Выбрать нужный файл и нажать Enter

F3

Уничтожение файлов и каталогов

del d:\"новая папка" - удалить все файлы, находящиеся в этой папке

Правая кнопка мыши->удалить

Delete

Alt-Del

Запуск на выполнение исполняемых файлов

start

Запускаем файл двойным щелчком левой кнопкой мыши

Запускаем выбранный файл нажатием клавиши Enter

Слияние нескольких текстовых файлов в один

copy "d:\"new folder"\abc.txt"+"d:\new folder\123.txt" "d:\new folder\new.txt" - файл  abc и файл 123 слиты в один файл new

Редактирование и сохранение на диск

F4

Форматирование дискеты

format

Создание системной дискеты


? – 1 случайный символ ;

?? – 2 случайных символа…

* - любое (рандомное =random) количество случайных символов…

Пример : del *.txt – удаление всех текстовых файлов. Copy ???.doc – копирование документов с 3 рандомными символами в названии)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

10389. Хімія та екологія 82.5 KB
  Дата: Тема: €œХімія та екологія.€ Мета: навчальна: ознайомити учнів з екологічними проблемами дати поняття основним чинникам та джерелам забруднення їх впливу на довкілля; виховна: виховувати вміння вести бесіду самостійно конструювати свої знання орієн
10390. Ізомерія етиленових вуглеводнів, номенклатура. Розв’язування тренувальних вправ на написання ізомерів 36.5 KB
  Тема: Ізомерія етиленових вуглеводнів номенклатура. Розвязування тренувальних вправ на написання ізомерів. Навчальна мета: ознайомити з новим видом ізомерії за положенням кратних звязків, продовжувати розвивати уміння складати структурні формули за назвами речо
10391. Нітратна кислота та її солі - нітрати 84.5 KB
  Мета: поглибити знання учнів про нітратну кислоту розглянути властивості нітратної кислоти зумовлені наявністю в її складі атома Нітрогену у найвищому ступені окиснення а саме її взаємодію з металами підкреслити небезпечність концентро...
10392. Бензен як представник ряду ароматичних вуглеводнів. Його склад, електронна і структурні формули, фізичні властивості. Хімічні властивості бензену 169 KB
  Дата: Тема: Бензен як представник ряду ароматичних вуглеводнів. Його склад електронна і структурні формули фізичні властивості. Хімічні властивості бензену€. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. Навчальна мета: Ознайомити учнів з бензеном як предста...
10393. Будова електронних оболонок атомів елементів перших трьох періодів 97 KB
  Планконспект уроку з хімії На тему: Будова електронних оболонок атомів елементів перших трьох періодів Мета: Розкрити причину періодичної зміни властивостей елементів і їх сполук у світлі закономірної зміни будови електронних оболонок атомів. Розвивати пізнавальну...
10394. Відносна молекулярна маса речовини, обчислення її за хімічною формулою. Масова частка елемента у речовині. Обчислення масової частки елемента у складі речовини 6.95 MB
  Тема: Відносна молекулярна маса речовини обчислення її за хімічною формулою. Масова частка елемента у речовині. Обчислення масової частки елемента у складі речовини. Навчальна мета: 1 закріпити знання про хімічні формули й уміння обчислювати відносну молекулярну масу...
10395. Генетичний звязок між класами органічних сполук 41 KB
  Тема: Генетичний звязок між класами органічних сполук. Навчальна мета: узагальнити знання учнів про класи органічних сполук обґрунтувати твердження про єдність і взаємозвязок усієї живої і неживої природи. Виховна мета: виховувати в учнів самостійність вміння вико...
10396. Либерализм в Европе и США, его сущность и эволюция 39 KB
  Либерализм в Европе и США его сущность и эволюция. Либерализм зародился как идеология восходящего класса буржуазии в XVII в. и окончательно оформился как идейнополитическое течение к середине XIX в. Его основной концепцией была идея индивидуальной свободы разработанная...
10397. Власть как политическое явление легитимность власти 29 KB
  Власть как политическое явление легитимность власти. Политическая власть способность социальной единицы социальной группы класса большинства общества и представляющих её организаций и индивидов проводить свою волю по отношению к другим социальным единицам; осу