87894

Програми циклічної структури

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета: Закріплення знань про програми циклічної структури, складання програм та робота з нею. Індивідуальне завдання №5 Умова : Скласти 3 варіанта програм циклічної структури типа for, while та repeat, зробити компіляцію, ввести вхідні данні, порівняти результати.

Украинкский

2015-04-24

25.71 KB

0 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра: “Інформатика та інтелектуальна власність”
ЗВІТ

з лабораторної роботи №3

тема: “ Програми циклічної структури

Дисципліна: “Структури та організація даних ЕОМ”

Виконав: студ. гр. КІТ-64

Кабанин А.В.

Перівірив: к.т.н., ас. каф. ІІВ

Бурцев М.В.

                                                                                                                     Поворознюк О.С.Харків 2014

Лабораторна робота №3

Тема:  «Програми циклічної структури»

Мета: Закріплення знань про програми циклічної структури, складання програм та робота з нею.

Індивідуальне завдання №5

Умова : Скласти 3 варіанта програм циклічної структури типа for, while та repeat, зробити компіляцію, ввести вхідні данні, порівняти результати.

Формула:   

Текст програми типа for:

Program lab_3_1;

 var n,i,x : integer;

   s: real;

 begin

  WriteLn('Введите число');

  readln(n);

  s:=0;  x:=1;

  for i:=1 to n do

   begin

    s:=8/(16+sqr(x))+s;

    x:=x+1;

   end;

  writeLn('Сума ряду з ',n,' елементов ровняется ',s);

 end.

Текст програми типа while:

Program lab_3_2;

 var n,i,x : integer;

   s: real;

 begin

  WriteLn('Введите число');

  readln(n);

  s:=0;  i:=1;  x:=1;

  While i<=n do

   begin

     s:=8/(16+sqr(x))+s;

     i:=i+1;   x:=x+1;

   end;

  writeLn('Сума ряду з ',n,' елементов ровняется ',s);

  end.

Текст програми типа repeat:

Program lab_3_3;

  var n,i,x : integer;

   s: real;

 begin

  WriteLn('Введите число');

  readln(n);

  s:=0;  I:=0;  x:=1;

   begin

    repeat

    S:=8/(16+sqr(x))+s;

    I:=i+1;   x:=x+1;

    until I>=n;

   end;

  writeLn('Сума ряду з ',n,' елементов ровняется ',s);

 end.

Результат роботи програм:

Розрахунок формули    в програмі турбо Паскаль  3 методами: for, while та repeat.

Висновки

На лабораторній роботі №3 я  закріпив знання про програми циклічної структури. Навчився складати програми на основі закріплених знань.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

82645. Анализ архитектуры открытых мультимедиа систем 14.43 MB
  Формулировка предложений по модернизации ЭУМ И и К типов для дисциплин ВПО. Модернизировать электронные учебные модули ЭУМ для дисциплин высшего профессионального образования ВПО на основе программно-архитектурных решений созданных в рамках федеральной целевой программы развития образования.
82646. Разработка методов практической реализации новой концепции комплексных исследований электромагнитной обстановки в зданиях 5.42 MB
  В дипломном проекте рассмотрены вопросы электромагнитной безопасности в зданиях, природные и антропогенные источники электромагнитных излучений, принципы обеспечения электромагнитной безопасности.
82647. Разработка алгоритмов безопасной маршрутизации в беспроводных сетях 649.62 KB
  В данной работе рассмотрены принципы построения и функционирования беспроводных сетей, проблемы безопасности при передаче данных. Структура и свойства, стандарты, способы передачи данных в беспроводных сетях. Методы и типы маршрутизации.
82648. ДІАГНОСТИКА БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ З ЕЛЕКТРОННИМИ СИСТЕМАМИ КЕРУВАННЯ 9.02 MB
  Проведено аналіз існуючих систем керування бензиновими двигунами та їх складових частин. Викладено методику аналізу та вибору ефективної технології та обладнання для діагностики технічного стану електронних систем керування бензиновими двигунами.
82649. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ «ДЁКЕ УРАЛ» 292.5 KB
  Цель выпускной квалификационной работы состоит в исследовании и научном обосновании теоретических положений и практических рекомендаций по совершенствованию внутриорганизационного маркетинга на предприятии, учитывая специфику деятельности ООО «Дёке Урал» и обеспечивающих повышение его конкурентоспособности в целом.
82650. Методи підвищення технічної експлуатації суднових газотурбонагнетачів 3.04 MB
  Одним з основних і розповсюджених способів підвищення потужності дизелів є газотурбінний наддув за допомогою якого збільшується заряд повітря в робочих циліндрах що в свою чергу дозволяє збільшити циклову подачу палива. Дизеля надійні в роботі прості в обслуговуванні та ремонті мають обмежені витрати...
82651. КОНТРОЛЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ ПО ЗАРАБОТНО ПЛАТЕ НА ПРИМЕРЕ КУПСХП «ОСВЕЙСКИЙ» 1.58 MB
  Современная теория оплаты труда Управленческие теории Теории мотивации трудового поведения управление человеческими ресурсами ценностно-ориентированный менеджмент корпоративная социальная ответственность Новые течения Марксизм постиндустриальной эпохи...
82652. Анализ развития ипотечного кредитования российскими банками (на примере Ярославского ФКБ-РЦ «СЕВЕРГАЗБАНК») 2.95 MB
  Актуальность темы дипломной работы на современном этапе развития экономики Российской Федерации связана с тем, что рост инфляции, дефицит и высокая стоимость долгосрочной ликвидности (при отсутствии краткосрочной) — все это поставило сегодня ипотечное кредитование на грань выживания.
82653. Разработка программного обеспечения для дистанционного управления компьютерами, включенными в локальную сеть 1.61 MB
  Целью работы является создание программного комплекса для дистанционного контроля, диагностики и слежения с целью: снижения затрат на обслуживание каждой машины; экономии электроэнергии; сокращения времени реагирования на проблемы пользователей; сокращения обслуживающего персонала...