87894

Програми циклічної структури

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета: Закріплення знань про програми циклічної структури, складання програм та робота з нею. Індивідуальне завдання №5 Умова : Скласти 3 варіанта програм циклічної структури типа for, while та repeat, зробити компіляцію, ввести вхідні данні, порівняти результати.

Украинкский

2015-04-24

25.71 KB

0 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра: “Інформатика та інтелектуальна власність”
ЗВІТ

з лабораторної роботи №3

тема: “ Програми циклічної структури

Дисципліна: “Структури та організація даних ЕОМ”

Виконав: студ. гр. КІТ-64

Кабанин А.В.

Перівірив: к.т.н., ас. каф. ІІВ

Бурцев М.В.

                                                                                                                     Поворознюк О.С.Харків 2014

Лабораторна робота №3

Тема:  «Програми циклічної структури»

Мета: Закріплення знань про програми циклічної структури, складання програм та робота з нею.

Індивідуальне завдання №5

Умова : Скласти 3 варіанта програм циклічної структури типа for, while та repeat, зробити компіляцію, ввести вхідні данні, порівняти результати.

Формула:   

Текст програми типа for:

Program lab_3_1;

 var n,i,x : integer;

   s: real;

 begin

  WriteLn('Введите число');

  readln(n);

  s:=0;  x:=1;

  for i:=1 to n do

   begin

    s:=8/(16+sqr(x))+s;

    x:=x+1;

   end;

  writeLn('Сума ряду з ',n,' елементов ровняется ',s);

 end.

Текст програми типа while:

Program lab_3_2;

 var n,i,x : integer;

   s: real;

 begin

  WriteLn('Введите число');

  readln(n);

  s:=0;  i:=1;  x:=1;

  While i<=n do

   begin

     s:=8/(16+sqr(x))+s;

     i:=i+1;   x:=x+1;

   end;

  writeLn('Сума ряду з ',n,' елементов ровняется ',s);

  end.

Текст програми типа repeat:

Program lab_3_3;

  var n,i,x : integer;

   s: real;

 begin

  WriteLn('Введите число');

  readln(n);

  s:=0;  I:=0;  x:=1;

   begin

    repeat

    S:=8/(16+sqr(x))+s;

    I:=i+1;   x:=x+1;

    until I>=n;

   end;

  writeLn('Сума ряду з ',n,' елементов ровняется ',s);

 end.

Результат роботи програм:

Розрахунок формули    в програмі турбо Паскаль  3 методами: for, while та repeat.

Висновки

На лабораторній роботі №3 я  закріпив знання про програми циклічної структури. Навчився складати програми на основі закріплених знань.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42231. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ФОРМЫ ПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 945 KB
  Если контролируемую поверхность детали совместить с измерительной поверхностью эталона то при несоответствии их формы образуется воздушный промежуток который можно рассматривать как пластинку толщиной h с показателем преломления n=1. Число колец любого но одного цвета характеризует разность стрелок прогиба поверхности детали и эталона. Форма интерференционных колец в сечении параллельном их направлению воспроизводит профиль воздушного зазора между поверхностями детали и эталона. Если кривизна поверхности детали меняется плавно кольца...
42232. ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРЕВА КАТУШЕК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 44 KB
  Предмет исследования В лабораторной работе исследуются четыре катушки N1. На передней панели стенда расположены исследуемые катушки N1 N4. Каждая катушка включена в соответствующую схему выключателем а в цепи катушки N1 имеется амперметр P1 тип М381 класс точности 15 по которому контролируют значение протекающего через обмотку катушки тока. Катушки N1 и N2 подключаются выключателем SF2 к источнику постоянного напряжения 110 В а катушки N3 и N4 выключателем SF1 к источнику переменного напряжения 220 В.
42233. Методы проведения фотоэлектроколориметрии двухкомпонентных систем 2.19 MB
  Фотоколориметрия основана на измерении поглощения света окрашенными растворами. Отличается от колориметрии тем, что интенсивность поглощения света оценивается не глазом исследователя, а специальными приборами – фотоэлектроколориметрами.
42234. Побудова лінійної моделі з допомогою псевдообернених операторів 63.5 KB
  На виході системи спостерігається сигнал у вигляді вектора розмірності . Постановка задачі: Для послідовності вхідних сигналів та вихідних сигналів знайти оператор перетворення вхідного сигналу у вихідний. Систему 1 запишемо у матричній формі або 2 де – матриця вхідних сигналів розмірності – матриця вихідних сигналів розмірності . Варіанти вхідних на вихідних сигналів для яких потрібно побудувати лінійний оператор перетворення вхідного сигналу у вихідний: 1 Вхідний сигнал – x1.
42235. Методи реалізації на мові Асемблера основних виконавчих операторів мови Паскаль. Методика включення текстів програм на мові Асемблера в програми на мові Паскаль 136.5 KB
  Робота виконується на двох заняттях. На першому занятті на базі програми на мові Паскаль студенти створюють файл, що містить результати трансляції кожного оператора Паскаль-програми на мові Асемблера, вивчають методи реалізації на мові Асемблера найуживаніших операторів мови Паскаль. На другому занятті оформляють у Паскаль-програмі асемблерну вставку, що оптимізує, по можливості, Паскаль-програму в обсязі і/або швидкодії.
42236. ПЗО побудувати на Intel 8255 39 KB
  Для керування використовувати розряд 4 каналу РС для сигналу Redy розряд 0 каналу РС. Очікування сигналу “Redy†РС0=1. Ввімкнення сигналу “Control†РС4=1. Вимкнення сигналу “Control†РС4=0.
42237. Создание изображений с помощью Adobe Photoshop 941 KB
  Основное меню расположенное в верхней части окна позволяет выбирать все команды программы Photoshop. Пункт Параметры в меню Окно Window позволяет включить или отключить вывод панели активных инструментов на экран. Состав палитр отображаемых в рабочем окне указывается с помощью команды Окно Window основного меню программы Photoshop. Инструментальная панель PhotoShop Можно выбрать нужный инструмент либо щелкнув мышью на его значке в панели инструментов либо перетащив курсор мыши на его значок в значке в панели инструментов либо...
42238. Работа с векторной графикой в Adobe Photoshop 448.5 KB
  Кнопка для вывода оглавления Этапы создания кнопки: Создание нового рисунка размером 25090 пикселей с прозрачным фоном. Установка для инструмента Карандаш Pencil размера 9 пикселей. Зеркальный Линейный Зеркальный Зеркальный Линейный Зеркальный Зеркальный Угол 90 90 90 90 95 90 90 0 90 90 Масштаб 130 130 130 90 110 80 100 100 100 110 Дополнительные эффекты Обводка Размер: 2 пикс. Цвет: RGB255 0 0 Тень Цвет: RGB137 11 5 Смещение: 9 пикс.