87894

Програми циклічної структури

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета: Закріплення знань про програми циклічної структури, складання програм та робота з нею. Індивідуальне завдання №5 Умова : Скласти 3 варіанта програм циклічної структури типа for, while та repeat, зробити компіляцію, ввести вхідні данні, порівняти результати.

Украинкский

2015-04-24

25.71 KB

0 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра: “Інформатика та інтелектуальна власність”
ЗВІТ

з лабораторної роботи №3

тема: “ Програми циклічної структури

Дисципліна: “Структури та організація даних ЕОМ”

Виконав: студ. гр. КІТ-64

Кабанин А.В.

Перівірив: к.т.н., ас. каф. ІІВ

Бурцев М.В.

                                                                                                                     Поворознюк О.С.Харків 2014

Лабораторна робота №3

Тема:  «Програми циклічної структури»

Мета: Закріплення знань про програми циклічної структури, складання програм та робота з нею.

Індивідуальне завдання №5

Умова : Скласти 3 варіанта програм циклічної структури типа for, while та repeat, зробити компіляцію, ввести вхідні данні, порівняти результати.

Формула:   

Текст програми типа for:

Program lab_3_1;

 var n,i,x : integer;

   s: real;

 begin

  WriteLn('Введите число');

  readln(n);

  s:=0;  x:=1;

  for i:=1 to n do

   begin

    s:=8/(16+sqr(x))+s;

    x:=x+1;

   end;

  writeLn('Сума ряду з ',n,' елементов ровняется ',s);

 end.

Текст програми типа while:

Program lab_3_2;

 var n,i,x : integer;

   s: real;

 begin

  WriteLn('Введите число');

  readln(n);

  s:=0;  i:=1;  x:=1;

  While i<=n do

   begin

     s:=8/(16+sqr(x))+s;

     i:=i+1;   x:=x+1;

   end;

  writeLn('Сума ряду з ',n,' елементов ровняется ',s);

  end.

Текст програми типа repeat:

Program lab_3_3;

  var n,i,x : integer;

   s: real;

 begin

  WriteLn('Введите число');

  readln(n);

  s:=0;  I:=0;  x:=1;

   begin

    repeat

    S:=8/(16+sqr(x))+s;

    I:=i+1;   x:=x+1;

    until I>=n;

   end;

  writeLn('Сума ряду з ',n,' елементов ровняется ',s);

 end.

Результат роботи програм:

Розрахунок формули    в програмі турбо Паскаль  3 методами: for, while та repeat.

Висновки

На лабораторній роботі №3 я  закріпив знання про програми циклічної структури. Навчився складати програми на основі закріплених знань.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

915. Кава та кофеїн 41.5 KB
  Надмірне захоплення кава підвищує ризик серцевих захворювань. Кава і холестерин. Методи декофеініровання. У жінок його надмірне вживання підвищує ризик розвитку остеопорозу в майбутньому. Кава та здоров'я дитини.
916. Вітаміноподібні речовини їх особливості та значення в метаболізмі 47 KB
  Вітаміноподібні речовини. До них належать вітаміни F і U. Органічні речовини білкової природи, які виконують роль каталізаторів біохімічних процесів. Ароматичні речовини. Енергетична цінність (калорійність) продуктів харчування.
917. Социальная психология 381 KB
  Место социальной психологии в системе научного знания. Выделение социальной психологии в самостоятельную дисциплину и первые исторические формы социально — психологических теорий. Методологические проблемы социально-психологического исследования и общая характеристика методов. Подходы к описанию структуры взаимодействия. Транзактный анализ.
918. Дослідження електричних мереж з розподіленим навантаженням з використанням їх моделей в пакеті Matlab 385.5 KB
  Проведення аналізу втрат активної та реактивної потужностей та напруги в лініях електропередач напругою 10 кВ з рівномірно та нерівномірно розподіленим навантаженням з використанням пакету схемотехнічного моделювання Matlab.
919. Амфифильные полимеры N-винилпирролидона, содержащие дополнительные функциональные группы 566 KB
  Амфифильные полимеры. Основные понятия и характеристики. Применение поливинилпирролидона в медицине. Кровезаменители гемодинамического действия. Общая методика синтеза полимеров N-винилпирролидона, содержащих концевую карбоксильную группу. Синтез полимеров N-винилпирролидона, содержащих боковые эпоксидные группы.
920. Транспортная логистика 151 KB
  Описание логистических процедур транспортировки. Использование в логистике новых концепций. Сравнительные характеристики различных видов транспорта. Выбор основных и вспомогательных логистических посредников в транспортировке. Ранжирование критериев при выборе показателей транспорта.
921. Розробка двосекційного шестеренного насосу. Опис конструкції 593 KB
  Опис конструкції та принципу дії насоса. Гідравлічні розрахунки проточної частини. Розрахунки деталей насоса на міцність. Перевірка довговічності підшипників.
922. Разработка схемы калибровки валков при производстве шестигранной стали 801.5 KB
  Разработка схемы калибровки валков при производстве шестигранной стали, расчет рациональной калибровки по критерию прорабатываемости структуры металла при производстве шестигранника №48 на среднесортном стане 350 ОАО Северсталь.
923. Моделирование и проектирование привода ленточного транспортёра 368 KB
  Предварительные расчеты при подготовке данных для расчета передач на ЭВМ. Эскизное проектирование редуктора. Конструктивные размеры зубчатых колес редуктора. Выбор типа и схемы установки подшипников. Расчет валов редуктора и приводного вала на прочность. Расчет промежуточного вала.