879

Принятие решений в финансовом менеджменте с использованием финансовых функций MS Excel

Практическая работа

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Определите, сколько денег окажется на счете в конце пятого года для каждого варианта. Будущее значение вклада на конец пятого года. Если срок вклада увеличить до 10 лет, как изменится ставка процента.

Русский

2013-01-06

198.5 KB

63 чел.

Федеральное агентство связи

Федеральное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

СибГУТИ

Кафедра экономики

и финансов

Отчет о проделанной практической работе по ВТ

на тему

«Принятие решений в финансовом менеджменте с использованием       финансовых функций MS Excel»

Вариант-3

Выполнил:

студент гр. Э-94

Н.В.Бессонов

Проверил:

А.А.Мешков

г.Новосибирск

2012

1. Предположим, есть 2 варианта инвестирования средств в течение 5 лет: в начале каждого квартала под 26% годовых или в конце каждого квартала под 35% годовых. Пусть общая сумма взносов за год составляет 20 тыс. руб.

Определите, сколько денег окажется на счете в конце пятого года для каждого варианта. Ответ округлите до копеек. Какой вариант предпочтительнее?

В данном примере я использовал функцию БС, так как ставка процента является неизменной.

БС (ставка; кпер; плт;

пс; тип)

Вычисляет будущую стоимость инвестиции (вклада) на основе периодических, равных по величине сумм платежей и постоянной процентной ставки.

Введя формулу : БС(C7;C9;C4;C3;C10),я получил будущее значение вклада на конец пятого года, равное 70472,90 руб.

Введя формулу : БС(D7;D9;D4;D3;D10), я получил будущее значение вклада на конец пятого года, равное 107057,06 руб.

2. Вклад размером 560 000 руб. через 8 лет достигнет величины 1 390 000 руб. Определите годовую ставку процента.

Если срок вклада увеличить до 10 лет, как изменится ставка процента?

Для данной задачи для определения годовой ставки процента я выбрала функцию СТАВКА

СТАВКА (кпер; плт; пс; бс;

 тип; предположение)

Определяет процентную ставку по аннуитету за один период, используя итерационный метод.

Таким образом, размер годовой процентной ставки 11%,если срок вклада 8 лет. При увеличение срока вклада до 10 лет, процентная ставка изменится до 9%.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36597. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ФИЛОСОФИИ 899 KB
  Мировоззрение человека и философия.Мировоззрение человека: его сущность структура и исторические формы. Бытие и материя – основа раскрытия сущности мира и человека. Философское понимание человека.
36598. Фінанси підприємства. Курс лекцій 766.5 KB
  Економічний зміст і причини виникнення Фінансова криза на підприємстві це кінцева стадія непрогнозованого процесу втрати під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів потенціалу розвитку у ході котрого структура капіталу та ліквідність підприємства погіршується настільки що це загрожує його подальшому існуванню. Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини що виникають на цьому підприємстві. На практиці з кризою як правило...
36599. Розроблення та експлуатація нафтових, газових та газоконденсатних родовищ 8.29 MB
  Біда кандидат технічних наук доцент кафедри видобування нафти і газу та геотехніки ПолтНТУ; В. Коваленко кандидат технічних наук доцент кафедри видобування нафти і газу та геотехніки ПолтНТУ.46 Лекція №6 Приплив нафти і газу до свердловини.
36600. АКТУАРНА МАТЕМАТИКА 2.51 MB
  Метою дисципліни є - сформувати у студентів систематизовані теоретичні знання з основ створення, дослідження, практичного використання актуарних моделей, методики проведення страхових розрахунків Формування необхідних професійних якостей економістів вищої кваліфікації, підприємців, комерсантів, так як оволодіння статистичною методологією є однією з необхідних умов пізнання кон’юнктури ринку
36601. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК. Конспект лекцій 902.5 KB
  Предмет бухгалтерського обліку і методичні прийоми його вивчення. Баланс рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку.
36602. Управлінський облік. Конспект лекцій 2.21 MB
  Для нормального виконання названих функцій необхідна інформація, яку надає, перш за все, система бухгалтерського обліку. Інформація для управління повинна бути корисною, що передбачає її доречність, зрозумілість, своєчасність, порівнянність (співставність), об’єктивність, надійність, повноту, ефективність
36603. ФІЗИКА. Основні поняття та закони МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 2.95 MB
  Силовою характеристикою електричного поля є напруже ність Еr . Напруженість – це векторна фізична величина яка визначається силою з якою поле діє на одиничний позитивний заряд внесений у дану точку поля: E = F . q0 Одиницею виміру напруженості у системі СІ є вольт на метр В м Енергетичною характеристикою поля є потенціал φ. Потен ціал – це скалярна фізична величина яка визначається потенціальною енергією одиничного позитивного заряду вміщеного в цю точку поля.
36605. Гідромашини і компресори. Конспект лекцій 19.92 MB
  Рух рідини в каналах робочого колеса ідеального насоса. Вплив обмеженого числа лопатей на тиск насоса. Залежність подачі напору і потужності насоса від частоти обертання вала. Характеристика динамічного насоса.