87926

Анатомо-топографические данные оперируемой грудо-брюшной полости

Лекция

Биология и генетика

Там же паховые лимфоцзлы подкожные артерии и вены животного у самцов мускулы которые обтягивает пенис 4 грудобрюшная фасция у собак слабо развито содержит эластичные волокна На боковой стенке живота рыхло соединена сподлежщими мыщцами.

Русский

2015-04-25

286.96 KB

1 чел.


Лекция (1)

19.02.14

Анатомо- топографические данные оперируемой грудо-брюшной полости.

Деление брюшной области

Живот abdomen между диафрагмой и выходом в таз. Сверху его ограничивают  поясничные позвонки с прилегающими к ним мыщцами, с боков и снизу. Брюшную стенку условно разделяют на 3 отдела

Делится на 3 области:

1. Краниальный Abdominis cnalis/ epigastrica - между диафрагмой и сегментальной плоскостью через заднее краниальное направление последних рёбер

2. Средний - abdominis media / megogastrica - сегмент по передне-верхним улгом маклоков

3. Каудальный - abdominis caudalis/  hypogastroca - до входа в тазовую полость ( cavum lumbalis)

строение мягкой брюшной стенки

1. Кожно-фасциальный слой

1) кожа с хорошо развитой подкожной клетчаткой

2) поверхностная двухметковая фасция, между клетками которой залегает подкожная мыщца - покрывает меньшую часть бюшной стенки

3) рыхлая жировая клтчатка - хорошо развита под поверхностной фасцией. На внетренней стенке брюшной полости залегает у самцов полвой член, у самок - молочные железы. Там же паховые лимфоцзлы, подкожные артерии и вены животного, у самцов мускулы, которые обтягивает пенис

4) грудо-брюшная фасция - у собак слабо развито  содержит эластичные волокна

На боковой стенке живота рыхло соединена сподлежщими мыщцами. В нижней части живота наиболее толстая,  тесно сращена аппоневрозом с наружной косой мыщцей живота.

2. Мышечно-апоневрозный слой

1) наружная косая мыщца живота - располагается поверхностно, но связана с глубокой фасцией тела.

Волокна направлены каудо-вентрально, по бокам более горизонтально.

Есть брюшное и тазовое сухожилие которое сливается и образует поверзностное пазовое кольцо / наружное отверстие пахового канала.

2) внутренняя косая мыщца живота - тонкий кишечник, наружная косая мыщца живота. Начинается на моклоке

3) прямая мыщца живота

4) поперечная мыщца живота ( m transversus abdominis) образует самый глобокий слой мышечной брюшной стенки ,глубже нее только глубокая фасция и брюшина. Она начинается на подвздошном бугре ( маклоке), через короткую сухожильную пластинку на свободных концах поперечно-рёберных отростков всех поясничных позвонков  и рёбер.

Наружные и косые мыщцы, прямые мыщцы и поперечная мыщца живота.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47889. Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернулі 84 KB
  Якщо імовірність появи події А у кожному випробуванні не залежить від результатів інших випробувань є сталою то такі випробування називаються незалежними або експериментальними за схемою Бернулі. У кожному експерименті р імовірність події А q імовірність не появи події А. Формула Бернулі : імовірність того що у результаті nнезалежних експериментів за схемою Бернулі подія А зявиться mразів знаходиться за формулою : 1...
47890. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 308.11 KB
  Воювали США на боці країн Антанти. У зв'язку зі зростаючим попитом на всі види стратегічної сировини зброю боєприпаси продукти харчування США перетворилися у економічно найрозвиненішу державу світу. Із країниборжника США перетворилися на найбільшого кредитора. У США продовжувало розвиватися ринкове господарство на відміну від інших індустріальних країн в яких економіка перетворювалася у ринковорегульовану.
47891. Культура України епохи бароко. Феномен українського бароко 331 KB
  Феномен українського бароко Культура бароко в Україні охоплює другу половину ХУІІХУШ ст. Порівняно із Західною Європою стиль бароко в Україні поширився із значним запізненням. Дух бароко в Україні утверджували великі національні зрушення козацькі звитяги бурхливі державотворчі процеси. ароко в Україні є універсальний стилем органічною системою що включає усі сфери духовного життя літературу історіографію архітектуру образотворче і прикладне мистецтво музику театр тощо.
47892. Застосування визначеного інтеграла до задач геометрії 15.13 MB
  Обчислимо значення функції. Тоді а nа інтегральна сума для функції. Поняття функції декількох змінних Поряд з поняттям функції однієї незалежної змінної можна розглянути функцію двох і більше незалежних змінних. Аналогічно можна дати визначення функції трьох і більше змінних.
47894. Теорія і методика викладання атлетизму 829 KB
  Основні поняття лекції: теорія і методика атлетизму тренувальні навантаження мастодонти. Основні поняття лекції: теорія і методика атлетизму тренувальні навантаженнякласифікація фізичних вправ. ТРЕНУВАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ Тренованість розвивається під впливом фізичних вправ. Якщо вони дозуються так що дають тренувальний ефект тобто сприяють розвитку зміцненню або збереженню тренованості то говорять про тренувальне навантаження.
47895. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ 100 KB
  Основний вид втрат втрата здоровя життя і матеріального майна персоналу та туристів. Безпека туристичних послуг це відсутність будьякого ризику для життя здоровя майна туристів і оточуючого природного середовища за звичних умов їх виробництва і споживання. В систему заходів із забезпечення безпеки туристів входять: запобігання ризикам для туристів пов'язаних з природними і техногенними катастрофами в туристичних центрах; попередження епідеміологічних бактеріологічних і інших медичних ризиків і дотримання відповідних...
47896. ПРИРОДА І СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА 78 KB
  Успіх у здійсненні підприємницької діяльності залежить від багатьох чинників проте однією з неодмінних умов досягнення високої результативності практично в будьякій її сфері є отримання мінімально необхідних знань уявлень про форми принципи та умови підприємницької діяльності. Умови і принципи підприємницької діяльності. Сутність і функції підприємництва Правові основи підприємницької діяльності в Україні встановлює Господарський кодекс від 16 січня 2003 року № 436IV набрав чинності з 1 січня 2004 р.
47897. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 1.3 MB
  Першоначала людського життя на території сучасної України.Поява перших людей на території сучасної України Історія України бере свій початок з появи перших людей на її території. На думку сучасних українських істориків розселення прадавніх людей на території України відбувалося південнозахідним та західним шляхами.