87926

Анатомо-топографические данные оперируемой грудо-брюшной полости

Лекция

Биология и генетика

Там же паховые лимфоцзлы подкожные артерии и вены животного у самцов мускулы которые обтягивает пенис 4 грудобрюшная фасция у собак слабо развито содержит эластичные волокна На боковой стенке живота рыхло соединена сподлежщими мыщцами.

Русский

2015-04-25

286.96 KB

0 чел.


Лекция (1)

19.02.14

Анатомо- топографические данные оперируемой грудо-брюшной полости.

Деление брюшной области

Живот abdomen между диафрагмой и выходом в таз. Сверху его ограничивают  поясничные позвонки с прилегающими к ним мыщцами, с боков и снизу. Брюшную стенку условно разделяют на 3 отдела

Делится на 3 области:

1. Краниальный Abdominis cnalis/ epigastrica - между диафрагмой и сегментальной плоскостью через заднее краниальное направление последних рёбер

2. Средний - abdominis media / megogastrica - сегмент по передне-верхним улгом маклоков

3. Каудальный - abdominis caudalis/  hypogastroca - до входа в тазовую полость ( cavum lumbalis)

строение мягкой брюшной стенки

1. Кожно-фасциальный слой

1) кожа с хорошо развитой подкожной клетчаткой

2) поверхностная двухметковая фасция, между клетками которой залегает подкожная мыщца - покрывает меньшую часть бюшной стенки

3) рыхлая жировая клтчатка - хорошо развита под поверхностной фасцией. На внетренней стенке брюшной полости залегает у самцов полвой член, у самок - молочные железы. Там же паховые лимфоцзлы, подкожные артерии и вены животного, у самцов мускулы, которые обтягивает пенис

4) грудо-брюшная фасция - у собак слабо развито  содержит эластичные волокна

На боковой стенке живота рыхло соединена сподлежщими мыщцами. В нижней части живота наиболее толстая,  тесно сращена аппоневрозом с наружной косой мыщцей живота.

2. Мышечно-апоневрозный слой

1) наружная косая мыщца живота - располагается поверхностно, но связана с глубокой фасцией тела.

Волокна направлены каудо-вентрально, по бокам более горизонтально.

Есть брюшное и тазовое сухожилие которое сливается и образует поверзностное пазовое кольцо / наружное отверстие пахового канала.

2) внутренняя косая мыщца живота - тонкий кишечник, наружная косая мыщца живота. Начинается на моклоке

3) прямая мыщца живота

4) поперечная мыщца живота ( m transversus abdominis) образует самый глобокий слой мышечной брюшной стенки ,глубже нее только глубокая фасция и брюшина. Она начинается на подвздошном бугре ( маклоке), через короткую сухожильную пластинку на свободных концах поперечно-рёберных отростков всех поясничных позвонков  и рёбер.

Наружные и косые мыщцы, прямые мыщцы и поперечная мыщца живота.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78435. ПОСТРОЕНИЕ СОВОКУПНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 1.88 MB
  Объект исследования - алгоритмы, обеспечивающие построение совокупного трехмерного объекта на основе пересечения двух других трехмерных объектов. Цель работы – построение такого алгоритма, разработка динамически подключаемой библиотеки, демонстрирующей работу алгоритма
78436. ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУТАЦІЙНИХ ПОЛІВ ТИПІВ Ч - Ч ТА «Ч-П-Ч» СИСТЕМИ МТ-20/25 643.5 KB
  Пристрій маркування комутаційного поля станції, призначений для організації з’єднувального тракту в комутаційному полі. Керує входами і виходами часових і просторових комутаторів та забезпечує комутацію каналів та ліній. В якості пристрою керування використовується мікропроцесор.
78437. Дослідження цифрового комутаційного поля (SN) системи EWSD 402.5 KB
  Мета роботи: Вивчити принципи побудови з’єднувальних шляхів в ЦКП системи EWSD.1 У процесі самопідготовки вивчити призначення апаратних засобів ЦСК EWSD.2 Ознайомитися з варіантами побудови КП ЦСК EWSD.
78438. Цифрова система комутації EWSD 229.5 KB
  Цифровая электронная коммутационная система EWSD. Цифровая станция EWSD: Учебное пособие по курсу Системы коммутации для студ. План лекції Структура системи EWSD.
78439. Цифрова система комутації Alcatel 1000 E-10 862.5 KB
  Ця система побудована на відкритій архітектурі, в якій функції розділені між програмними та апаратними модулями, що зв’язані жорстко визначеними інтерфейсами. Програмні та апаратні модулі повністю незалежні один від одного.
78440. Цифрова система комутації МТ-20/25 162 KB
  Для зв’язку з різними АТС та вузлами необхідні спеціальні комплекти з’єднувальних ліній. В АТСЕ типу МТ20 25 можуть включатися наступні типи ліній: абонентські лінії; лінії таксофонів міських і міжміських; з’єднувальні лінії з установчо-виробничими АТС УВАТС; лінії від кабінних комутаторів міжміських переговорних пунктів із серійним шуканням по вихідному зв’язку; з’єднувальні лінії з іншими АТС які існують на мережі. В АТСЕ забезпечується автоматична перевірка всього обладнання вимірювання електричних параметрів...
78441. Гасіння пожеж у театрально-видовищних установах 93.5 KB
  Особливості гасіння пожежі в сценічній частині. Особливості гасіння пожежі в глядацькому залі. ВСТУП Гасіння пожеж у видовищних установах пов’язане з необхідністю проведення рятувальних робіт особливо під час вистав.
78442. Гасіння пожеж у дитячих дошкільних та навчальних закладах 72 KB
  Особливості розвитку пожежі у дитячих та навчальних закладах. Гасіння пожеж у дитячих дошкільних та навчальних закладах. Будівлі шкіл шкілінтернатів та інших навчальних закладів будують з неспалимих матеріалів і П ступенів вогнестійкості висотою 35 поверхів.
78443. Гасіння пожеж у лікувальних закладах 75 KB
  Оперативнотактична характеристика лікувальних закладів Обстановка на пожежах у лікарнях зумовлюється конструкційними особливостями плануванням та ступенем вогнестійкості будівель горючим завантаженням а також наявністю великої кількості хворих людей різного віку їх фізичного та психічного стану. У багатоповерхових будівлях та будівлях підвищеної етажності влаштовують сходоволіфтові вузли де експлуатуються не тільки пасажирські ліфти але й ліфти для перевозу хворих на ношах операційних столах та возиках. На поверхах розміщуються...