88

Исследование напряжения и его измерительных характеристик

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Исследование резистивного делителя напряжений. Исследование цепи синусоидального тока с ёмкостным элементом. Исследование цепи синусоидального тока с катушкой индуктивности.

Русский

2012-11-14

767 KB

25 чел.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Ижевский государственный технический университет

Кафедра «Радиотехника»

Лабораторная работа №1

«Исследование резистивного делителя напряжений»

«Исследование цепи синусоидального тока с ёмкостным элементом»

«Исследование цепи синусоидального тока с катушкой индуктивности»

       

       Выполнил

       Студент группы С02-201-1

       Куликов Денис

       Проверил

       Петрушина И.Б.

Ижевск 2012

Исследование резистивного делителя напряжений

Цель работы: измерение для простейшей резистивной цепи – делителя напряжения – передаточных функций по напряжению и мощности и ослабления в децибелах (дБ) при различных резистивных нагрузках.

Измерительная схема наблюдения входного напряжения синусоидальной формы:

Ход работы:

Опыт №1

Мной была собрана схема, приведенная выше. Устанавливаю необходимое напряжение на входе и необходимое сопротивление резистивных элементов.

Показание вольтметра = 0,8 В; Rн=R1=R2=100 Ом ;

= +/(+) =150 Ом ;

Показания вольтметра

0.27

0.33

0.17

7.5


Опыт №2

Мной была собрана та же измерительная схема. При этом были измены только параметры резистивных  элементов цепи.

Показания вольтметра = 0,8 В; Rн=3 кОм

R1=100 Ом, R2=10 Ом ;

= +/(+) =110 Ом ;

Показания вольтметра

0.072

0.09

2,9∙10-4

35

 


Опыт №3

Не изменяя данную схему, были изменены параметры резистивных  элементов цепи, так же были сняты показания приборов, входное напряжение остается без изменения.

Показание вольтметра = 0,8 В; Rн=3 кОм

R1=R2=50 Ом ;

= +/(+) =110 Ом ;

Показания вольтметра

0,395

0.5

8,3∙10-3

21


Исследование цепи синусоидального тока с ёмкостным элементом

Цель работы: экспериментальное исследование электрического режима емкости в цепи синусоидального тока.

Ход работы:

Опыт №1

Собираю измерительную цепь, используя на стенде в качестве резистор   = 3 кОм, а в качестве емкости С - емкость конденсатора СА = 25 нФ.

Схема цепи синусоидального тока с емкостным элементом с обычным подключением клемм генератора.


Опыт №2

Собираю измерительную цепь, используя на стенде в качестве резистор

= 3 кОм, а в качестве емкости С - емкость конденсатора СА = 25 нФ.

Изменяю цепь как показано на схеме.

Схема цепи синусоидального тока с емкостным элементом с противоположным подключением клемм генератора.


Исследование цепи синусоидального тока с катушкой индуктивности

Цель работы: провести экспериментальное исследование электрического режима катушки индуктивности в цепях синусоидального тока.

Ход работы:

Опыт №1

Собираю измерительную цепь, используя в качестве резистор =3 кОм, а в качестве индуктивности  - индуктивность катушки  стенда. Показанное соединение вольтметра  и фазометра позволяет произвести измерение напряжения и его фазового сдвига на резисторе исследуемой цепи, а значит определить величину и фазовый сдвиг и тока рассматриваемой цепи.

Поддерживаю по вольтметру  напряжение на  генераторе 0,8 В и контролирую по осциллографу синусоидальный характер этого напряжения,  увеличиваю от возможного минимального значения частоту генератора до такого значения , при котором напряжение на резисторе (по вольтметру ) уменьшится до значения 0,4 В.

Измеряю по фазометру сдвиг фаз между напряжением  резистора  и "опорным" напряжением генератора, который совпадает со сдвигом фаз между током и напряжением генератора.

Опыт №2

Изменяю цепь как показано на схеме.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65649. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ХВОРИХ НА ГЕМОФІЛІЮ З КОМБІНОВАНИМИ КОНТРАКТУРАМИ КОЛІННОГО СУГЛОБА 152 KB
  За відсутності їх вчасного та адекватного лікування майже у 9095 хворих на гемофілію розвиваються комбіновані ураження опорно-рухового апарату ОРА що супроводжується тяжкою інвалідизацією та погіршенням якості життя збільшує економічні витрати суспільства на лікувальні реабілітаційні та соціальні заходи Суховій М.
65650. ТЕМА ОЦІНКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО ОБУМОВЛЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 2.72 MB
  Огляд робіт присвячених дослідженню процесів розвитку професійних або професійно обумовлених захворювань показує що до теперішнього часу в достатній мірі сформовані основні наукові уявлення про фактори ризику які обумовлені шкідливими умовами...
65651. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ ПРИ ІНФЕКЦІЙНОМУ МОНОНУКЛЕОЗІ У ДІТЕЙ 194.5 KB
  Все вищезазначене стало підґрунтям для дослідження особливостей імунної реактивності та портальної гемодинаміки при різних варіантах ураження печінки у хворих на ІМ. Це дозволить, на наш погляд, з нових позицій уточнити та поглибити знання патогенезу захворювання, розширити можливості...
65652. Управління капіталом підприємства на засадах контролінгу 244.5 KB
  З розвитком економіки ускладнюється розуміння змісту капіталу і системи управління ним. Питання управління різноманітними видами капіталу підприємства розглядаються у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених сучасності: М. Проте в основному автори досліджують окремо фінансову фізичну...
65653. Геометричне моделювання сім’ї кривих з урахуванням впливу попередніх елементів на наступні 1.04 MB
  Ефективний підхід, що може бути покладений в основу таких способів, полягає у побудові елементів сім’ї кривих складної геометричної форми. В задачах геометричного моделювання гетерогенних процесів ці криві виступають як геометричні моделі ліній розділу фаз розвитку процесу.
65654. Патологічна схильність до азартних ігор (клініка, терапія та реабілітація) 644.5 KB
  Ситуація, що пов’язана з адиктивною поведінкою, є досить проблемною для багатьох країн світу, у тому числі, і України. Причина полягає у докорінній відмінності стереотипів мислення та світогляду послідовних генерацій, що виховувались у різних соціально-економічних умовах, а також через затяжну політичну...
65656. Подолання дезорганізації діяльності підрозділів промислового підприємства 198.5 KB
  Надмірна організованість діяльності підприємств є одним з чинників зниження стійкості їхньої діяльності втрати креативності в цій діяльності. Це зумовлює необхідність і доцільність надання певної свободи дій окремим працівникам та...
65657. Система педагогічних задач як засіб формування професійних умінь учителів початкових класів 284.5 KB
  Домінуючою на сучасному етапі й у прогнозованому майбутньому розвитку вищої професійної школи є парадигма особистісно зорієнтованої освіти, концепції та моделі її реалізації через компетентнісний підхід. У зв’язку з цим перетворення всіх компонентів стосуються не лише структурних складових...