88

Исследование напряжения и его измерительных характеристик

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Исследование резистивного делителя напряжений. Исследование цепи синусоидального тока с ёмкостным элементом. Исследование цепи синусоидального тока с катушкой индуктивности.

Русский

2012-11-14

767 KB

25 чел.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Ижевский государственный технический университет

Кафедра «Радиотехника»

Лабораторная работа №1

«Исследование резистивного делителя напряжений»

«Исследование цепи синусоидального тока с ёмкостным элементом»

«Исследование цепи синусоидального тока с катушкой индуктивности»

       

       Выполнил

       Студент группы С02-201-1

       Куликов Денис

       Проверил

       Петрушина И.Б.

Ижевск 2012

Исследование резистивного делителя напряжений

Цель работы: измерение для простейшей резистивной цепи – делителя напряжения – передаточных функций по напряжению и мощности и ослабления в децибелах (дБ) при различных резистивных нагрузках.

Измерительная схема наблюдения входного напряжения синусоидальной формы:

Ход работы:

Опыт №1

Мной была собрана схема, приведенная выше. Устанавливаю необходимое напряжение на входе и необходимое сопротивление резистивных элементов.

Показание вольтметра = 0,8 В; Rн=R1=R2=100 Ом ;

= +/(+) =150 Ом ;

Показания вольтметра

0.27

0.33

0.17

7.5


Опыт №2

Мной была собрана та же измерительная схема. При этом были измены только параметры резистивных  элементов цепи.

Показания вольтметра = 0,8 В; Rн=3 кОм

R1=100 Ом, R2=10 Ом ;

= +/(+) =110 Ом ;

Показания вольтметра

0.072

0.09

2,9∙10-4

35

 


Опыт №3

Не изменяя данную схему, были изменены параметры резистивных  элементов цепи, так же были сняты показания приборов, входное напряжение остается без изменения.

Показание вольтметра = 0,8 В; Rн=3 кОм

R1=R2=50 Ом ;

= +/(+) =110 Ом ;

Показания вольтметра

0,395

0.5

8,3∙10-3

21


Исследование цепи синусоидального тока с ёмкостным элементом

Цель работы: экспериментальное исследование электрического режима емкости в цепи синусоидального тока.

Ход работы:

Опыт №1

Собираю измерительную цепь, используя на стенде в качестве резистор   = 3 кОм, а в качестве емкости С - емкость конденсатора СА = 25 нФ.

Схема цепи синусоидального тока с емкостным элементом с обычным подключением клемм генератора.


Опыт №2

Собираю измерительную цепь, используя на стенде в качестве резистор

= 3 кОм, а в качестве емкости С - емкость конденсатора СА = 25 нФ.

Изменяю цепь как показано на схеме.

Схема цепи синусоидального тока с емкостным элементом с противоположным подключением клемм генератора.


Исследование цепи синусоидального тока с катушкой индуктивности

Цель работы: провести экспериментальное исследование электрического режима катушки индуктивности в цепях синусоидального тока.

Ход работы:

Опыт №1

Собираю измерительную цепь, используя в качестве резистор =3 кОм, а в качестве индуктивности  - индуктивность катушки  стенда. Показанное соединение вольтметра  и фазометра позволяет произвести измерение напряжения и его фазового сдвига на резисторе исследуемой цепи, а значит определить величину и фазовый сдвиг и тока рассматриваемой цепи.

Поддерживаю по вольтметру  напряжение на  генераторе 0,8 В и контролирую по осциллографу синусоидальный характер этого напряжения,  увеличиваю от возможного минимального значения частоту генератора до такого значения , при котором напряжение на резисторе (по вольтметру ) уменьшится до значения 0,4 В.

Измеряю по фазометру сдвиг фаз между напряжением  резистора  и "опорным" напряжением генератора, который совпадает со сдвигом фаз между током и напряжением генератора.

Опыт №2

Изменяю цепь как показано на схеме.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65428. ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 300 KB
  Однією із головних передумов сталого розвитку національної економіки є підвищення активності інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств.
65429. Створення засобів озвучення текстової інформації на основі конкатенативного сегментивного синтезу української мови 328 KB
  Розроблення алгоритмів і програмно-апаратних засобів для систем комп’ютерного розпізнавання та відтворення мовних і зорових образів є одним з основних завдань систем штучного інтелекту – галузі науки, яка займається теоретичними дослідженнями...
65430. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ І КРІОКОНСЕРВАЦІЇ ЕМБРІОНІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 318.5 KB
  За останні 30 років трансплантація ембріонів великої рогатої худоби перетворилася на міжнародну індустрію в якій щорічно одержують пересаджують і кріоконсервують понад 500 тисяч ембріонів Thibier M. Незважаючи на велике прикладне значення трансплантації ембріонів потенційні можливості...
65431. Історія наукової думки з механізації подрібнення кормів у тваринництві 190.5 KB
  Актуальність полягає у систематизації поповненні та висвітленні історичного досвіду з механізації подрібнення кормів який був би корисним для розвитку тваринницької галузі аграрного виробництва в майбутньому.
65432. Місцеві бюджети і міжбюджетні стосунки як основа ресурсного забезпечення планування розвитку міста 362 KB
  Проблема місцевих бюджетів до цього дня залишається відкритою – відсутня чітка стратегія підвищення якості регіонального фінансового менеджменту не створений механізм підвищення взаємної відповідальності окремих ланок бюджетної системи і звичайно ж не враховуються регіональні особливості.
65433. ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВ 167 KB
  Аналіз сучасної професійної підготовки вчителя музики дав змогу виявити ряд суперечностей: між традиційним змістом мистецької освіти та потребами часу учні значну кількість інформації у т. музичної одержують з медіапростору...
65434. МЕТОДИ Й ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ КОМПОНЕНТАХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 348 KB
  Ситуація при транспортуванні ОМ ускладнюється можливістю зміни маси або коефіцієнту поверхневого тертя ОМ під впливом внутрішніх або зовнішніх факторів що потребує своєчасної корекції величини стискального зусилля з забезпеченням мінімального проковзування ОМ в захватному пристрої ЗП комплексу.
65435. ВЛАСТИВОСТІ І ТЕХНОЛОГІЯ ПІНОБЕТОНУ, МОДИФІКОВАНОГО ОКСИДАМИ ЗАЛІЗА 234.5 KB
  Метою досліджень є одержання пінобетону з високою міцністю при стиску і зниженими усадкою та проникністю шляхом удосконалювання його структури складу властивостей і параметрів виробництва за рахунок застосування комплексної добавки що складається із поліспирту та речовини що містить залізо.
65436. БАНКІВСЬКІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ 828 KB
  Ринкова економіка розширила горизонти здійснення валютних та експортноімпортних операцій які в якісно нових економічних реаліях набувають особливої вагомості та виняткового значення не лише на макро а й на мікрорівні.