88

Исследование напряжения и его измерительных характеристик

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Исследование резистивного делителя напряжений. Исследование цепи синусоидального тока с ёмкостным элементом. Исследование цепи синусоидального тока с катушкой индуктивности.

Русский

2012-11-14

767 KB

25 чел.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Ижевский государственный технический университет

Кафедра «Радиотехника»

Лабораторная работа №1

«Исследование резистивного делителя напряжений»

«Исследование цепи синусоидального тока с ёмкостным элементом»

«Исследование цепи синусоидального тока с катушкой индуктивности»

       

       Выполнил

       Студент группы С02-201-1

       Куликов Денис

       Проверил

       Петрушина И.Б.

Ижевск 2012

Исследование резистивного делителя напряжений

Цель работы: измерение для простейшей резистивной цепи – делителя напряжения – передаточных функций по напряжению и мощности и ослабления в децибелах (дБ) при различных резистивных нагрузках.

Измерительная схема наблюдения входного напряжения синусоидальной формы:

Ход работы:

Опыт №1

Мной была собрана схема, приведенная выше. Устанавливаю необходимое напряжение на входе и необходимое сопротивление резистивных элементов.

Показание вольтметра = 0,8 В; Rн=R1=R2=100 Ом ;

= +/(+) =150 Ом ;

Показания вольтметра

0.27

0.33

0.17

7.5


Опыт №2

Мной была собрана та же измерительная схема. При этом были измены только параметры резистивных  элементов цепи.

Показания вольтметра = 0,8 В; Rн=3 кОм

R1=100 Ом, R2=10 Ом ;

= +/(+) =110 Ом ;

Показания вольтметра

0.072

0.09

2,9∙10-4

35

 


Опыт №3

Не изменяя данную схему, были изменены параметры резистивных  элементов цепи, так же были сняты показания приборов, входное напряжение остается без изменения.

Показание вольтметра = 0,8 В; Rн=3 кОм

R1=R2=50 Ом ;

= +/(+) =110 Ом ;

Показания вольтметра

0,395

0.5

8,3∙10-3

21


Исследование цепи синусоидального тока с ёмкостным элементом

Цель работы: экспериментальное исследование электрического режима емкости в цепи синусоидального тока.

Ход работы:

Опыт №1

Собираю измерительную цепь, используя на стенде в качестве резистор   = 3 кОм, а в качестве емкости С - емкость конденсатора СА = 25 нФ.

Схема цепи синусоидального тока с емкостным элементом с обычным подключением клемм генератора.


Опыт №2

Собираю измерительную цепь, используя на стенде в качестве резистор

= 3 кОм, а в качестве емкости С - емкость конденсатора СА = 25 нФ.

Изменяю цепь как показано на схеме.

Схема цепи синусоидального тока с емкостным элементом с противоположным подключением клемм генератора.


Исследование цепи синусоидального тока с катушкой индуктивности

Цель работы: провести экспериментальное исследование электрического режима катушки индуктивности в цепях синусоидального тока.

Ход работы:

Опыт №1

Собираю измерительную цепь, используя в качестве резистор =3 кОм, а в качестве индуктивности  - индуктивность катушки  стенда. Показанное соединение вольтметра  и фазометра позволяет произвести измерение напряжения и его фазового сдвига на резисторе исследуемой цепи, а значит определить величину и фазовый сдвиг и тока рассматриваемой цепи.

Поддерживаю по вольтметру  напряжение на  генераторе 0,8 В и контролирую по осциллографу синусоидальный характер этого напряжения,  увеличиваю от возможного минимального значения частоту генератора до такого значения , при котором напряжение на резисторе (по вольтметру ) уменьшится до значения 0,4 В.

Измеряю по фазометру сдвиг фаз между напряжением  резистора  и "опорным" напряжением генератора, который совпадает со сдвигом фаз между током и напряжением генератора.

Опыт №2

Изменяю цепь как показано на схеме.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38331. Маркетингова політика комунікацій 1.6 MB
  Котлера слід розглядати маркетингові комунікації як управління процесом прямування товару на всіх етапах перед продажем у момент покупки під час і по завершенню процесу споживання. Важливо пам'ятати що розробка такого комплексу є стратегічно важливою для успішної діяльності по просуванню товару тому що тільки правильне використання засобів комунікації й чітке розміщення акцентів сприяє досягненню цілей фірми. Існують три біієрархічні моделі відповідної реакції споживачів на комунікацію залежно від виду товару й...
38332. Морське право 368 KB
  Вони не встановлювали правовий режим морських просторів оскільки ще не склалися інститути відкритого моря внутрішніх і територіальних вод. Саме в цей період починає формуватися принцип свободи відкритого моря що остаточно сформувався до кінця XVII сторіччя: Його становлення прямо пов'язане з гострою боротьбою між феодальними державами Іспанією і Португалією і державами у котрих активно розвивався капіталістичний засіб виробництва Англією Францією а потім Голландією що виступили за свободу морів. У цей час були початі перші спроби...
38333. Міжнародне право 362.5 KB
  Версії виникнення міжнародного права. Уже в той час союзницькі звязки племен не зводилися лише до турботи про зовнішній захист а містили й безліч інших норм поведінки які закріплюючись із плином часу призвели до появи права у формі звичаю. Також існує дві концепції походження міжнародного права: 1 Позитивістське тлумачення походження міжнародного права Природно правова концепція була першою спробою пояснення походження і сутності міжнародного права. В її розвитку можна виділити послідовні етапи: від пояснення походження міжнародного...
38334. Международное сегментирование 28.06 KB
  Критерии сегментации мирового рынка. Целевой сегмент мирового рынка. Углубленное исследование рынка предполагает необходимость его рас смотрения как дифференцированной структуры в зависимости от групп потребителей и потребительских свойств товара что в широком смысле определяет понятие рыночной сегментации. Рыночная сегментация представляет собой с одной стороны метод для нахождения частей рынка и определения объектов на которые направлена международная маркетинговая деятельность предприятий.
38335. Міжнародне торгівельне право 293.5 KB
  ТНК як субєкт міжнародного торговельного права: поняття види міжнародноправова регламентація діяльності.Характеристика діяльність регіональних економічних комісій ЕКОСОР в сфері міжнародного торговельного права.Обєкти міжнародного торговельного права: види поняття особливості нормативноправового регулювання. Обєкти МТП будьяка продукція послуги роботиправа інтелектуальної власності призначені для продажу або оплачуваної передачі.
38336. Міжнародне приватне право 244.5 KB
  Поняття субєкт обєкт та джерела міжнародного приватного права. Субєкти МПрП це учасникицивільних правовідносин ускладнених іноземним елементом: 1 фізичні особи громадяни особи без громадянства апатриди; іноземні громадяни особи які мають подвійне громадянство біпатриди; 2 юридичні особи державні організації приватні фірми підприємства науководослідні та інші організації; 3 держави; 4 нації і народи які борються за свободу і незалежність і створення власної державності в особі своїх керівних органів до них...
38337. Критерии социальной стратификации, ее виды 14.93 KB
  В социологии выделяют три базовых вида социальной стратификации современного общества - экономическую, политическую и социально-профессиональную.